Lubomír Přibyl – La forme d’impression

LUBOMÍR PŘIBYL

• Torsní diagonála (Račí kánon), kolografie, 2009, formát listu 91 x 67 cm

Vnímáte matrici jako prostředek k vytvoření grafického listu nebo jako samostatné umělecké dílo?

Matrici vnímám jako prostředek k vytvoření grafického listu. Za samostatné umělecké dílo pokládám své obrazy – objekty, které jsou po technické stránce v principu totožné. (Mnohé náměty vytvářím jak jako objekt, tak také jako jeho repliku v grafice.)

 

Vycházíte ve své práci z tradičních grafických technik nebo jste vymyslel nový způsob tisku, práce s matricí, etc.?

Vycházím z tradiční techniky kolografie (tisku z koláže a asambláže), kterou jsem přizpůsobil svým výtvarným záměrům. Kolografie, jejíž rozkvět probíhal ve 40.–50. letech minulého století, je velmi tvárná a různí autoři mají vlastní modifikace. (Miró, Guitet, Dumouchel, Langner atd.)

 

Můžete popsat, jak jste matrici vytvořil?

Matrici vytvářím tak, že do lepenkové, sololitové nebo překližkové desky vyvrtám otvory vytvářející konstrukci díla. Těmi pak protáhnu provazy, vytvářející kresbu. Ty fixuji lepidlem nebo lakem. Tisknu jako hlubotisk. (Někteří autoři, např. Berni, tisknou své kolografie – asambláže drobných předmětů tiskem z výšky.)