Martin Velíšek – La forme d’impression

MARTIN VELÍŠEK

• Paneláky na Jižním Městě, prořezávaný hlubotisk, 2015

• Poils, hlubotisk, 2017

• Průtrž mračen na umakartovém stole, prořezávaný hlubotisk, 2013

• Záhada na jezeře Jochness, prořezávaný hlubotisk, 2010

• Zima na jezeře Jochness, prořezávaný hlubotisk, 2010 

Vnímáte matrici jako prostředek k vytvoření grafického listu nebo jako samostatné umělecké dílo?

Přirozeně jako obojí, i když zrovna v mém případě je pro konečnou podobu ještě třeba grafiku prořezat. To samozřejmě není na matrici vidět, a tak přiřazení matrice k tisku, zejména, když prořezané plochy tvoří větší část plochy, není jednoduché. Pokaždé, když grafiku vytisknu, mám problém zahodit matrici. Mimo jiné právě proto, že tištěním a používáním dostane specifický charakter a začne žít svým svébytným životem. Pak ji opravdu vnímám jako samostatný objekt.

 

Vycházíte ve své práci z tradičních grafických technik nebo jste vymyslel nový způsob tisku, práce s matricí, etc.?

Z tradičních technik téměř nevycházím. Matrice vytvářím vlastní technologií pomocí modifikovaného oxidu hlinitého, chemické buničiny a akrylátových a syntetických laků. Zrovna na vystavených matricích je ale tento postup použit jen minimálně, a to ještě jen v případě Lochnessek. Jde tedy vlastně o atypický vzorek převážně mechanicky rytých linií a plošek do lakové vrstvy.

 

Můžete popsat, jak jste matrici vytvořil?

Nejprve jsem si koupil sololit a speciální papír, tzv. chromonáhradu. Pak jsem si obstaral tři druhy akrylátového laku… no a zbytek si rád nechám pro sebe. Ostatně to je důvod, proč tu nejsou matrice z posledních 5 let 😊.