Světlo a Stín

• vernisáž středa 9. 8. 2023 v 17 hod.
• komentovaná prohlídka 23. 8. 2023 v 17 hod.
• termín výstavy: 10. 8. – 3. 9. 2023

Světlo – stín je na počátku vytváření obrazu, který na rovině základní plochy, chce vytvořit iluzi trojrozměrného objektu a prostoru. Je vlastní oběma technikám, grafice i fotografii. Záleží pak na autorovi, co si z nich vybírá, co je pro jeho sdělení důležité. Fotografie může být inspirací, základem, který je možné interpre tovat, převyprávět různými grafickými technikami. Už samotné rozhodnutí jakou klasickou techniku zvolit, proměňuje smysl zobrazovaného sdělení. Obraz, vytvořený světlem a stínem, se může měnit na linie nebo body, a prostor je pak konstruován překrýváním čar a ploch. V některých grafikách se body mění na strukturu, která je modelována stíny.

Zajímavá je poměrně častá inspirace fotografií detailu, který může pak být i zjednodušován, až ke geometrické abstrakci. Jde často o detaily technické, ale na výstavě můžeme najít i detaily organické. Fotografie se někdy zdá být jistotou v zachycení okamžiku, ulpívajícího pohledu, zvěčnění chvíle. Někteří vystavující autoři ale okamžik, chvíli, tvar, zmnožují, zdůrazňují trvání, nebo jinde naznačují pohyb, proměny situace. S popřením jednoho znázorněného okamžiku je možné vystavět sdělení o proměnách stejného, o násobení jednotlivého, o časovém průběhu.

Mísení technik je dnes samozřejmostí., stejně jako propojení klasických technik s novými médii. Některé vystavené grafiky jsou založené na kontrastu fotografie a kresby, nebo otisku a kresby, jindy na protikladech mechanického – technického a spontánního – přirozeného.

Fotografie a grafika, kde začíná grafika a kde fotografie? Kde jsou hranice těchto technik? Jedna přechází v druhou, ovlivňují se. Někdy je fotografie základem grafiky, může být předlohou k nové interpretaci, k novému zkoumání, jak vytvořit obraz jinou technikou, jiným médiem. Mění se materiál, na který se tiskne, barvy, formát i detail. Některé postupy, jsou nebo byly společné pro fotografii, stejně jako pro grafiku. Propojení klasických grafických technik s novými technologiemi pak přináší jiné možnosti a podněty. Výstava je dokladem prolínání různých technik a postupů. Ukazuje některé z možností pohybu mezi oběma technikami. Chce zdůraznit, jak důležité a cenné je rozhodnutí jednotlivých autorů, co a jak chtějí znázornit, co sdělit. Každý tisk je jedinečný a zvláštní, vznikl ze zkušeností, dovedností a přesvědčení autora, který s námi chce obrazem komunikovat.

Jaroslava Severová

~