JANA HUBATKOVÁ : Kámen ~ voda ~ dech

Jana Hubatková

Kámen ~ voda ~ dech

 

Vernisáž: 20. 10. 2021 v 17 h

Kurátorka výstavy: Alena Laufrová

Výstava potrvá do 14. 11. 2021.

Fotografie: http://hollar.cz/fotogalerie/jana-hubatkova-kamen-voda-dech-2/

 

Doprovodný program:

ST 27. 10. 2021 v 17 h – komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou výstavy

 

Výstava Jany Hubatkové Kámen ~ voda ~ dech představuje průřez autorčiným dílem za uplynulých více jak dvacet let od studia na VŠUP u prof. Jiřího Šalamouna v ateliéru ilustrace a grafiky. Kresby a kamenotisky Jany Hubatkové svébytným grafickým jazykem zaznamenávají autorčiny zážitky, bilancují uplynulé události. Abstraktní, dynamickou, graficky i malířsky cítěnou kresbou mapuje své vztahy k lidem a přírodě, čerpá ze svých dojmů a prožitků z cest, inspiruje ji literatura a hudba. Prostřednictvím čar a tahů nejrůznější síly, intenzity a temperamentu, stísněných či volně poletujících v prázdných nebo zatónovaných plochách dosahuje Jana Hubatková překvapivého účinku. Černobílé kompozice i ty, u nichž barevnost podtrhuje naléhavost autorčiny výpovědi, vibrují napětím. Hluboký prožitek autorky je přesvědčivě transformován do působivé, virtuózně provedené kreace.  Kresby na papíře vznikají spontánně, rodí se zevnitř. Kresby na kameni se zpočátku mohou opřít o kresbu, potom se ale jejich život vyvíjí nezávisle na předloze. Jana Hubatková alchymii kamenotisku propadla ještě na studiích. Patří k nemnoha grafikům, kteří ovládají celou škálu postupů a fines, které tuto náročnou techniku umožňují realizovat. Během tvorby se nechává kamenem vést, respektuje jej jako svébytného partnera. Intimní vztahubatkové  k litografickému kameni a důkladná znalost jeho technických možností je pro Janu Hubatkovou zásadní a nedílnou součástí výtvarného projevu. Tvůrčí proces začínající již při broušení litografického kamene a končící definitivním soutiskem Jana Hubatková prožívá jako dlouhé a napínavé dobrodružství.

Grafička vedle své umělecké činnosti vykonává od roku 1997 profesi pedagoga na VŠUP. V litografické dílně předává svoje znalosti a zkušenosti studentům. Její energie, pracovní elán a soustavné úsilí přináší plody. Kamenotisk, vyžadující vedle talentu soustředění, pokoru a úctu k materiálu, získává nové nadšence.

Alena Laufrová, kurátorka výstavy