KAREL HRUŠKA : DIVADLO SVĚTA | 4. 6. – 5. 7. 2020

KAREL HRUŠKA : DIVADLO SVĚTA

Doba konání: 4. 6. – 5. 7. 202

Kurátorka výstavy: PhDr. Blanka Stehlíková

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy s kurátorkou a rodinou autora: ST 17. 6. 2020 v 17 h

FB: https://www.facebook.com/events/1208814032844235/

Fotodokumentace: Karel Hruška FOTODOKUMENTACE

Vstupné dobrovolné.

 

 

Výstava Karla Hrušky, uspořádaná k jeho nedožitým devadesátinám, představuje výběr z jeho volné grafické tvorby a několik ukázek z jeho bohatého díla ilustračního, často realizovaného také v grafických technikách.

Z grafických technik měl umělec nejraději dřevořez, v němž vyzkoušel všechny jeho možnosti – působení kontrastu plochy a čáry, využití struktury dřeva i její popření jakoby napsanou linií nebo celou sítí čar, účinnost barvy, uplatnění rastru i kombinace s jinými technikami.

Celým Hruškovým dílem se vine několik základních témat, ke kterým se stále vrací nikoli v cyklech, ale spíše ve volných řadách, jež následují po jeho raných grafických portrétech a listech z dětského světa. Jsou to témata džezu, kterým byla po válce uchvácena především mladá generace, motivy sportu jako výraz energie i lidové zábavy, v nichž mohl rozehrát dynamiku pohybu i okamžik souhry a střetu v nezvyklých pohybových zkratkách, a posléze také divadla, jímž se vracel nejen ke svým oblíbeným mistrům dramatu, ale jejichž prostřednictvím se zároveň vyjadřoval k aktuálním otázkám své doby.

Karel Hruška byl přijat do SČUG Hollar hned po ukončení studia v roce 1958 a patřil k nejvýraznějším členům generace let šedesátých. Přesto ze své volné tvorby zveřejnil jen nepatrnou část. O zviditelnění se nestaral. Většinu dřevořezů si tiskl sám, v nepatrném nákladu. Zůstaly tak sběratelskou vzácností.

PhDr. Blanka Stehlíková, kurátorka výstavy