Bronislava Bakule Malá – hlavní cena v kategorii B na Grafice roku 2017

Cenu Nadačního fondu Galerie Smečky v kategorii B za grafický list – Polštář (linoryt) získala Bronislava Bakule Malá

• Vyjádření poroty: Porota ocenila civilní námět práce a zdánlivou jednoduchost v dokonale čistém grafickém výrazu.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Lenka Kahuda Klokočková – Solitér – cyklus Opera Temporis (litografie)

• Přihlášeno 50 prací, vystaveno 22 děl

Autorka uvádí: „Grafika, coby technika, je pro mne příležitostným médiem, se kterým ráda koketuji a tu a tam si k němu odskočím z jiných oborů – zejména od sochařství. Implantace prostoru do tématu zde proto není nikterak překvapivá (a děje se tomu samozřejmě i obráceně). V obecné rovině se jedná stále o totéž – snahu najít ideální formu autentického sdělení, které může či nemusí nutně vycházet z každodenního života, z vědomých či nevědomých idejí. Žádná ustálená metoda neexistuje, protože vždy jde především o výsledek – formu. Zpětnou analýzou je sice možné obnažit různé souvztažnosti, ale na pozadí zůstává vždy jakási tajemná příčina všeho konání. P. Picasso to kdysi shrnul do sdělení „Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych se tím netajil.“ Osobně bych k tomu dodala snad jen tolik, že není třeba vědět, pokud „věci“ fungují a mají tak schopnost rezonance ve svém okolí.“ B.B.M.

bakule mala