Cena Poroty – Petr Brožka – Symetrie č. 7

Cenu Poroty si letos odnesl Petr Brožka za grafický list
Symetrie č. 7
sám uvádí:
„Vystavená grafika je z poměrně velké série konceptuálních prací. První kusy vznikali pouhým aplikováním sady algoritmů úprav v bitmapovém programu Photoshop. Výsledek nebyl esteticky přizpůsoben, pouze z množství takto upravených fotografií vybrány ty „hezké“. Vystavená grafika Symetrie č. 7 vznikala již s výrazným autorským vstupem a záměrnou kompozicí vrstev s přihlédnutím k výslednému efektu a estetice. Základní princip je ale tentýž jako v celé sérii, tedy skládání vrstev s 50% průhledností. Ve vystavené grafice jsou navíc použity pouze vybrané fragmenty ze vstupní fotografie a prolínaných vrstev je kolem dvaceti. Záměrem bylo imitovat tímto způsobem klasické grafické techniky. Protože jsem na druhé straně zároveň chtěl, aby z finálního tisku bylo zřetelné, že se jedná o propojování a otáčení vrstev, tedy upozornit, že se stále jedná o konceptuální řešení, náhodné defekty, vzniklé posouváním vrstev, jsem neretušoval. Vlastně tam žádná finální retuš ani neproběhla, vše je děláno pouze prolínáním vrstev. Proto ten „odchlíplý roh“, prostě vyšel do těchto míst :-) Mohl být kdekoli jinde v závislosti na úhlu natočení, ale byl by tam.“
Přijďtě se podívat do Clam-Gallasova paláce, výstava právě probíhá!
4m - kopie