Laureát 21. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka – DALIBOR SMUTNÝ

Slavnostní předání ocenění proběhlo v pondělí 15. 2. v 18:00 v prostorech Clam-Gallasova paláce.

 

Laureát 21. Ceny Vladimíra Boudníka – DALIBOR SMUTNÝ

DS web

Dalibor Smutný, Svítání, 2008, mezzotinta, vel. 505 x 815 mm

 

Nositel prestižního ocenění za r. 2015, grafik a pedagog Dalibor Smutný, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1982-88), kde od r. 1991 působí jako odborný asistent v ateliéru Grafika I. V roce 2012 byl jmenován docentem v oboru kresba a grafika.

V grafice pracuje Dalibor Smutný s náročnou technikou akvatinty a mezzotinty. Ve svých obrazech i grafických dílech se zaměřuje na jednoduché motivy, které vyjadřuje minimalistickou formou a barevností.

Obsah jeho grafické tvorby asi nejlépe vystihuje malíř a grafik František Hodonský: „Práce Dalibora Smutného má široké rozpětí od hmotné, realistické formy k abstraktnímu nehmotnému novotvaru. Směřuje od vědomého k podvědomému, od statického k pohyblivým formám v nekonečném prostoru druhého plánu, snad i mimo tuto zem. Vyjadřuje tak metafyzické vědomí času.

Při vyhlášení letošního ročníku Ceny Vladimíra Boudníka nelze nevzpomenout na osobnost, která stála na jejím počátku. Výtvarná teoretička Simeona Hošková, která se od roku 1977 intenzivně zabývala grafikou a v roce 1993 založila sdružení Inter-Kontakt-Grafik, byla zároveň iniciátorkou nejen této ceny, ale i pravidelných výstav Grafika roku. Neúnavně se zasazovala o prezentaci a popularizaci grafiky jako významného uměleckého výrazového prostředku. Založila revue Grapheion, periodikum respektované u nás i v mezinárodním kontextu. Právě Simeona Hošková velmi oceňovala mnohotvárný a experimentální přínos Vladimíra Boudníka pro grafickou tvorbu jako mimořádné výtvarné discipliny. Zároveň měla vždy zájem, aby tato cena vyjadřovala právě takový pohled na současnou grafickou tvorbu.

Proto si myslím, že aspoň v symbolické rovině by část Ceny Vladimíra Boudníka měla patřit i jí.

Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví, předseda komise 21. Ceny Vladimíra Boudníka