Nadace Hollar vyhlašuje 23. ročník soutěže GRAFIKA ROKU 2016

Nadace Hollar vyhlašuje soutěž o ceny Grafika roku za rok 2016.
V rámci výstavy bude udělena již 22. Cena Vladimíra Boudníka, určena českému žijícímu autorovi za významný umělecký přínos v oblasti volné grafické tvorby.

Výstava se uskuteční tradičně v Clam-Gallasově paláci ve dnech 15. února až 26. března 2017.

Přihlášky do soutěže a termín odevzdávání prací je stanoven od 8. listopadu 2016 do 5. ledna 2017.

Místo odevzdání přihlášek a grafických listů je v kanceláři Nadace Hollar, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1.

document-page-001document-page-002document-page-003document-page-004