Zdarma pro vás! Revue Grapheion o současné grafice, umění knihy, tisku a papíru, ke stažení či online listování.

Nadace Hollar pro vás připravila zdarma ke stažení nebo online listování další číslo revue Grapheion.

CZ: https://nadacehollar.cz/grapheion-2019-cz/

V úvodním čísle obnoveného Grapheionu, jehož přípravu poněkud poznamenaly omezené možnosti spojené s pokračováním v náročném projektu v nových podmínkách, nabízíme další číslo, které na úspěšná léta tištěného Grapheionu navazuje, jak věříme, bohatší nabídkou témat. Sešlo se více materiálu, než toto číslo může pojmout, reakce vyzvaných autorů příspěvků byla veskrze vstřícná a samotný název revue (včetně jeho logotypu) v pamětnících vyvolává pocit, že jde o počin, k němuž je třeba se znovu přihlásit.
Jedním z nich je Walter Jule, který je autorem hned dvou příspěvků: článku na téma výstavy Light Matter, která se uskutečnila ve dvou reprízách v USA a v Kanadě a jejímž tématem byla přítomnost fotografie, jejích obrazů a technických postupů v grafice. Ve druhém příspěvku se vrací k Trienále grafiky v Macau roku 2017 a ke své roli člena jury této mezinárodní přehlídky.
Těm, kdo si chtějí osvěžit historii používání fotomechanických postupů v grafice a tiskárenství a dozvědět se, jakou cestu proměny tyto technologie urazily od svých počátků do současnosti, je určen příspěvek s názvem Stručný přehled historie používání fotomechanických metod v grafice a tiskárenství.
Do historie se obrací také příspěvek Miroslava Kindla připomínající dobu 2. poloviny 17. století, kdy grafické umění dokumentovalo výpravné slavnosti a divadelní představení v produkci panovnických dvorů, které se současnosti a jejího zalíbení ve spektáklech všeho druhu jen zdánlivě netýkají.
O tom, že skvěle technicky vybavený ateliér na umělecké škole se může stát také místem k setkávání umělců a vytvoření původních děl, přinášejí zprávu Zbyněk Janáček s Markem Sibinským, organizátoři mezinárodního sympozia serigrafie na Fakultě umění Univerzity Ostrava, jehož výsledky byly již mnohokrát vystaveny, naposledy v Galerii Středočeského kraje (GASK – Galerie Středočeského kraje) v Kutné Hoře.
Podobně jako minulé číslo i toto přináší bilanci přehlídky a soutěže Grafika roku 2019, která opět našla útočiště ve výstavních sálech Obecního domu v Praze Obecní dům. Dále nabízí rozhovory, zprávy o tuzemských a zahraničních výstavních počinech, a uvádí bohužel i nekrolog Karla Malicha, nedávno zesnulého všestranného tvůrce a také laureáta Ceny Vladimíra Boudníka.
Nedílnou součástí Grapheionu je i jeho Kronika, která přináší zprávy o akcích týkajících se grafického umění, jež ve světě už proběhly nebo probíhají a které ve svém souhrnu svědčí o trvalém zájmu o tento obor a jeho prezentaci.
Věřím, že Grapheion v této košatější podobě a také v nové úpravě, představuje plnější odpověď na očekávání, která jeho čtenáři do něj vkládají. (Ondřej Michálek – šéfredaktor)
/
We publish the magazine Grapheion, an international review of contemporary prints, books and paper art (in Czech and English versions).

EN: https://nadacehollar.cz/grapheion-2019-en/

 

 


grapheionCZ_obalka-page-001