Grafika v době koronaviru – Lu Jindrák Skřivánková

Grafika v době koronaviru – zní heslo již několik dní připravovaného projektu. Postupně jsme oslovili několik výtvarníků a ptáme se, jak se mají a na čem právě pracují.
L u  J i n d r á k  S k ř i v á n k o v á
„Zdravím Vás v tomto zajímavém čase plném nových výzev!
Stejně jako vy všichni, i já teď každý den řeším, co v současné situaci dělat. Vedle starostí o naše blízké a o všechny, kterých se tato krize dotýká, máme ještě jednu velkou odpovědnost. Zajistit, aby náš život měl dobré kvality a mohli jsme se zaměřit na budoucnost na nové vize… A v tom Vás chci podpořit a popřát, ať se Vám to podaří a ať neztrácíte optimismus.
Úvaha z mého coronavirus deníku:
…Zpočátku jsem dostala paniku z toho, jak bude vypadat můj život z hlediska práce a mého poslání. Umění je neoddělitelnou součástí mého smyslu života a vydělávám si tím na živobytí. Říkala jsem si, kdo v této situaci bude chtít kupovat umění? Tomas Moore tvrdí, že umění  je strava pro duši, a proto je stále důležité, čím se doma či v práci obklopujeme. Takže umění je potřeba! Uff. Takže panika polevila:-)
Také je jasné , že v tomto čase karantény a tím že jsme nuceni být  mimo naši komfortní zónu, v čase, kdy řešíme naše hodnoty, přehodnocujeme naše cíle a staráme se o naše blízké, jdeme více do hloubky prožívání běžné každodennosti, mohou vznikat ještě více kvalitnější a hlubší myšlenky a umělecké díla. Čehož si obrovsky cením. … „
IMG-7387 IMG-7631 snimekobrazovky2017-07-10v215927