Tváří v tvář | bibliofilie

Katalog výstavy Tváří v tvář | tête-à-tête

Martin Mulač, Pavel Piekar, Marek Škubal

(20. 6. – 15. 7. 2018, Galerie Hollar, http://hollar.cz/vystavy/tvari-v-tvar-tete-a-tete/)

Bibliofilie byla vydána v nákladu 50 číslovaných výtisků s originálními grafickými listy Martina Mulače a Pavla Piekara.

Text: Otto M. Urban

Počet stran: 30

Grafická úprava: Michal Jirát

Cena: 2.000 Kč