Čechová Matilda

Data: ∗ 21. 3. 1908, † 1995

Umělecké vzdělání: Škola umeleckych remesiel, Slovenská vysoká škola technická na odd. kreslenia, malovania u prof. G. Mallého a M. Schurmanna, Akademie umění v Římě

Umělecké činnost: grafika, kresba, malba, textil

E-shophttp://hollar.cz/product-category/cechova-matilda/

Matilda Čechová se jako první žena na Slovensku věnovala grafice. Zpočátku nacházela inspiraci v Itálii, především v Římě a jeho denním životě. Frekventované je téma mateřství.