Vrstvy, 200 x 150 cm, 2022

Vrstvy, 200 x 150 cm, 2022