Výstavy

JUBILANTI HOLLARU 2021 | výstava prodloužena do 23. 5. 2021

JUBILANTI HOLLARU 2021

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 23. 5. 2021

Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL

.

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

PDF pozvánka: JUBILANTI HOLLARU 2021 pozvánka

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Současná polská serigrafie : Sbírka Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2013–2021

POLSKIE: zaproszenie Współczesna polska serigrafia

ENGLISH: invitation Contemporary Polish serigraphy

.

SOUČASNÁ POLSKÁ SERIGRAFIE

SBÍRKA MEZINÁRODNÍHO SERIGRAFICKÉHO SYMPOZIA OSTRAVA 2013–2021

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA

1. 4. – 30. 4. 2021

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY BUDE PŘÍSTUPNÁ pouze v termínu výstavy – od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Kurátorský tým: Zbyněk Janáček, Marek Sibinský, Andrea Uváčiková

Čestný kurátor: Eduard Ovčáček

Facebook: https://www.facebook.com/events/168605951766875/

Výstava je pořádána ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Mezinárodním serigrafickým sympoziem Ostrava ISSO.

ONLINE VERNISÁŽ: Vážení a milí přátelé, srdečně vás zveme na zahájení výstavy Současná polská serigrafie, které proběhne prostřednictvím ZOOM konference ve čtvrtek 1. 4. 2021 v 19 hodin. Připojit se můžete kdykoliv v době trvání vernisáže a my se moc těšíme na setkání, rádi vás všechny po delší pauze uvidíme 🌱

Online vernisáže se nemusíte jakkoliv bát, stačí v daný čas, chvilku před i chvilku po zkopírovat odkaz.

VERNISÁŽ NALEZNETE VE ČTVRTEK 1. 4. 2021 OD 19 H ZDE: https://zoom.us/j/92681026207?pwd=Y2dsSHcyVUNsRGh4NzhraUFtWVVWZz09

Případné ID meetingu pro ty, kteří mají zoom účet: 926 8102 6207

V druhé polovině devadesátých let minulého století Eduard Ovčáček společně se Zbyňkem Janáčkem na Ostravské univerzitě položili základy serigrafického pracoviště, jež se od roku 1999 stalo jedním z nejrespektovanějších center serigrafie nejen v České republice. Cílem byla podpora grafické techniky serigrafie (sítotisku, screenprintingu) formou workshopů, odborných přednášek, sbírkové činnosti a výstav. Na pět ročníků SWO (Serigrafie Workshop Ostrava) v letech 1999–2004, které provázely mj. výstavy v České republice a v zahraniční (např. Itálie, Polsko, Slovensko…), navázalo mezinárodní sympozium ISSO – Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava / International Serigraphy Symposium Ostrava. Zbyněk Janáček a Marek Sibinský otevřeli roku 2013 v rekonstruovaných prostorách Fakulty umění na Katedře grafiky a kresby serigrafické dílny formou „permanentního workshopu“ řadě výrazných uměleckých a pedagogických osobností současné středoevropské grafiky, z nichž velká část je pracovně svázána s vysokými uměleckými školami v České republice (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc…), na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice…) a především pak v Polsku (Varšava, Katovice, Krakov, Vratislav, Poznaň…), ale i řadě osobností z jiných zemí (Francie: Vladimír Škoda, Rakouska: Gregor Eldarb, Irska, USA atd.). Jde o cca 120 vizuálních umělců. Do současné doby tak sbírka, jež vzniká jako výsledek workshopů, čítá více než 250 položek a spolu s konvolutem předcházejícího serigrafického sympozia SWO je pozoruhodným dokladem vývoje grafického média za poslední tři dekády a současně největší sbírkou serigrafie mimo sbírkové instituce v České republice.

V roce 2020, v dubnu, jsme plánovali představit v pražské Galerii Hollar výběr z této rozsáhlé kolekce zaměřený na autory z Polska. Důvodů pro tuto volbu bylo hned několik:

– zastoupení polských autorů je ze zahraničních účastníků sympozia nejpočetnější,

– kvalitativně je tato kolekce velmi vyrovnaná,

– jakkoliv převaha autorů působí na polských uměleckých vysokých školách, a tedy nemůže jít o zcela vyčerpávající zmapování situace polské serigrafie, je svým rozsahem tato kolekce unikátní.

Geografická blízkost, mimořádně kvalitní organizace studia grafiky, specializace – mnozí ze zastoupených grafiků vedou ateliéry grafiky, ale i dalších oborů na polských akademiích umění (ASP – Akademia sztuk pieknych) a univerzitách, mezinárodní respekt, který si polská grafika systematicky budovala řadu desetiletí, to vše legitimizuje naše rozhodnutí představit polskou serigrafii v Praze jako první.

V březnu roku 2020, kdy jsme výstavu Současná polská serigrafie připravovali, vstoupila nejen do našich plánů nečekaně a zásadně epidemie. Po domluvě s výstavní komisí Galerie Hollar jsme rezignovali na plánovaný termín, duben 2020, a uvítali jsme posunutí výstavy polské serigrafie o celý rok. Bohužel, po roce v České republice epidemická opatření nejenže neskončila, ale opět je společnost v sevření strachu a obav o budoucnost. Počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých (přes 30 tisíc) jsou děsivé a neustále stoupají. Březen roku 2020, kdy jsme poprvé byli konfrontováni se skutečností, že epidemie si vyžádala první zemřelé, tehdy v jednotkách, je jen bolestnou vzpomínkou. Galerijní provoz je opakovaně znemožněn, paralyzován, ostatně jako celá kultura.

Přes všechna protivenství a omezení jsme se rozhodli výstavu nakonec uspořádat alespoň v „informativní a informatické“ verzi přesunutím z výstavních prostor Galerie Hollar do virtuální galerie. Jsme si vědomi všech omezení z toho nesnadného rozhodnutí plynoucích, činíme tak s vědomím, že zážitek z vystavených děl bude pouze informativní, instantní atd. Skutečnost, že nám prostory virtuální galerie umožní představit celou kolekci polské sbírky, je jen malou satisfakcí. Plánovaná výstava v Galerii Hollar by byla totiž kurátorským výběrem. Limitováni omezenými prostorami pražské galerie bychom byli postaveni před nesnadnou volbu, která díla vystavit). První grafiky byly vytištěny v serigrafické dílně ateliéru grafiky v roce 2013, jejich autorky a autoři s námi strávili nezapomenutelné chvíle, mnozí v rámci sympozia ISSO vedli workshopy, prezentovali svoji tvorbu na výstavách v Galerii Koridor nebo formou přednášek seznámili posluchače s ateliéry, které na polských vysokých školách vedou. Náš vztah ke sbírce je tedy přes tyto vazby velmi blízký, autentický, jednotlivá díla nejsou „pouze“ položkami sbírky, ale jsou spojena s příběhy a společnými zážitky.

Výstava „v síti“ naopak bude dalším pokračováním vynucené izolace, radost z účasti našich polských přátel na výstavě, opakovaně připomínané, se nebude konat.

Rádi bychom však výstavou Současná polská serigrafie našim kolegyním a kolegům z Polska poděkovali, pozdravili je a popřáli jim především pevné zdraví a inspiraci.

Zbyněk Janáček

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V GALERII HOLLAR | JUBILANTI HOLLARU 2021 • VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY ||| PROJEKT ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021 | členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Vážení a milí přátelé Galerie Hollar,

.

protože jsme se v současné době ocitli více méně ve stejné situaci, jako před rokem, zkusme spolu opět obnovit projekt ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT / členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, jehož prostřednictvím jsme mezi sebou i spolu s veřejností sdíleli své myšlenky a tvorbu.

Hlavním cílem projektu je udržení dialogu mezi kolegy – autory, poznání, co vaši kolegové dělají, a vědomí, že spolek nespí. Projekt přináší mozaiku myšlenek, prací a zkušeností nás všech v této už dlouhotrvající podivné době.

Celý projekt s 29 příspěvky z minulého roku naleznete zde: http://hollar.cz/aktuality/utrzky-slov-utrzky-vet-grafiku-sdruzeni-ceskych-umelcu-grafiku-hollar-z-doby-karanteny/

V následujících dnech vám budeme přinášet jednotlivé příspěvky a už se těšíme 🌱

Galerie Hollar

Projekt s přibývajícími příspěvky naleznete na našich webových stránkáchfacebooku instagramu.


JUBILANTI HOLLARU 2021
Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL
Vážení,
dovolujeme si vás pozvat na virtuální prohlídku výstavy Jubilanti Hollaru, která právě probíhá za dosud zavřenými dveřmi Galerie Hollar. Věříme, že výstavu bude možné v dohledné době navštívit i v její fyzické podobě a moc se na to těšíme.
Galerie Hollar
Virtuální výstava s možností vyhledávání autorů: https://mpembed.com/show/?m=zZoU2PaAVji&mdir=3&mdirsearch=1
Galerie Hollar, od 7. 1. 2021
Kurátorka výstavy: Jana Šindelová
Fotodokumentace výstavy a podrobné informace: Jubilanti Hollaru 2021

JUBILANTI HOLLARU 2021 | 7. 1. – 28. 2. 2021 online

JUBILANTI HOLLARU 2021

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

Doba trvání : 7. 1. – 28. 2. 2021, Galerie Hollar

Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL

PDF pozvánka: JUBILANTI HOLLARU 2021 pozvánka

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Vážení přátelé,

výstavu, která je tradiční a nedílnou součástí každoroční činnosti naší galerie, jsme se rozhodli připravit i v době, kdy je nejisté, kdy bude možné galerii veřejně zpřístupnit. V tuto chvíli přinášíme její online podobu a věříme, že toto malé zprostředkované nahlédnutí je jenom dočasné a že se na výstavě všichni v únoru s radostí potkáme.

Za Galerii Hollar, Kateřina Slezáková,

vedoucí galerie a tajemnice SČUG Hollar

Aktualizace – výstava je prodloužena do konce února 2021.

• • •

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

XXVI. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY | online výstava • OHLÉDNUTÍ | aktuální výstava v GH

OHLÉDNUTÍ 1998 – 2020

právě probíhající výstava v Galerii Hollar

 

Jaroslav Klápště, Olga Čechová, Zdeněk Mézl, Jan Šafránek, Jiří Samek, Jindřich Růžička, Lenka Vilhelmová, Dalibor Smutný, Karel Demel, Pavel Sukdolák, Dušan Kállay, František Hodonský, Eva Hašková, Jiří Šalamoun, Hana Urbanová, Ivo Křen, Oldřich Kulhánek, Jarmila Janůjová, Mikoláš Axmann, Martin Velíšek, Jan Holoubek, František Hodonský, Jiří Hanuš, Eva Vápenková, Libor Beránek, Pavel Hora

 

Více o výstavě: OHLÉDNUTÍ | Galerie Hollar

XXVI. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY online

Alena AntonováMikoláš AxmannKarel BenešDaniela BenešováLibor BeránekTomáš BímJana BudíkováIrena BujárkováDušan ČernýHelena ČubováKarel DemelLenka FalušiováPetr HamplJiří HanušFrantišek HodonskýPavel HoraZbyněk HrabaKarel HruškaTomáš HřivnáčEva JakubcováZbyněk JanáčekJarmila JanůjováJan KavanMarkéta KrálováIva KrupicováPavel Piekar, Dana PuchnarováJaroslava SeverováJiří SlívaJan ŠafránekMarie Michaela ŠechtlováEva VápenkováMartin Velíšek, Lenka VilhelmováJosef Werner

Vážení přátelé,

letošní XXVI ročník Festivalu komorní grafiky představuje ne/tradičně drobný grafický formát, který má za sebou bohatou historii, kdy nejen plnil významnou společenskou funkci ale i osobní a komorní.

Byl vždy nositelem výtvarného názoru, obsahu, a jeho součástí byla a je neopomenutelná složka řemeslné znalosti grafických technik , které sloužily k tvůrčím postupům.

A není tomu i dnes jinak, kdy grafici představují svá díla o mnoha dimenzí. Můžeme sledovat obsahově a tématicky zajímavá díla přesahující nadčasová témata. Jednotícím prvkem je pouze drobný formát grafického vyjádření. Důležitou součástí tohoto setkání je pochopitelně umělecká konfrontace a analýza celkové prezentace a vývoje s ohlédnutím na předcházející ročníky.

Nalezneme zde tradiční grafické techniky ale i alternativní za pomoci technických kombinací.

Svoboda inspirace, kulturně – sociální podněty, nutí umělce skrze dílo nacházet smysl své vlastní existence v současném světě. A že, rok který máme takřka za sebou snadný není v mnoha ohledech.

Výstava je v roce 2020 kvůli nepříznivým a nejistým okolnostem přenesena do online prostředí našich webových stránek. Věříme, že Vás výstava i přesto potěší a naleznete v ní mnoho inspirace.

Doufáme, že i v tomto netradičním, online hollarovském ročníku grafické expozice naleznete velkolepou grafickou podívanou, umělecká vyjádření, která svými asociacemi přináší zamyšlení nad fenoménem grafiky.

Lenka Vilhelmová, kurátorka výstavy

Cena Sdružení českých umělců grafiků Hollar za komorní grafiku v r. 2020

Nominovaní autoři: Eva Vápenková, Pavel Hora, Jiří Hanuš, Libor Beránek

Laureát ocěnění: Jiří Hanuš

Odborná komise: Lenka Vilhelmová, Xénia Hoffmeisterová, Pavel Sivko, Jan Kavan

Alena Antonová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-antonova/

 

Mikoláš Axmann

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-axmann/

 

Karel Beneš

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-benes/

 

Daniela Benešová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-benesova/

 

Libor Beránek / nominovaný na Cenu SČUG Hollar v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-beranek/

 

Tomáš Bím

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-bim/

 

Jana Budíková

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-budikova/

 

Irena Bujárková

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-bujarkova/

 

Dušan Černý

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-cerny/

 

Helena Čubová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-cubova/

 

Karel Demel

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-demel/

 

Lenka Falušiová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-falusiova/

 

Petr Hampl

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hampl/

 

Jiří Hanuš / LAUREÁT CENY SČUG HOLLAR v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hanus/

 

František Hodonský

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hodonsky/

 

Pavel Hora / nominovaný na Cenu SČUG Hollar v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hora/

 

Zbyněk Hraba

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hraba/

 

Karel Hruška

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hruska/

 

Tomáš Hřivnáč

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hrivnac/

 

Eva Jakubcová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-jakubcova/

 

Zbyněk Janáček

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-janacek/

 

Jarmila Janůjová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-janujova/

 

Jan Kavan

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-kavan/

 

Markéta Králová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-kralova/

Iva Krupicová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-krupicova/

 

Pavel Piekar

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-piekar/

 

Dana Puchnarová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-puchnarova/

 

Jaroslava Severová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-severova/

 

Jiří Slíva

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-sliva/

 

Jan Šafránek

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-safranek/

 

Marie Michaela Šechtlová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-sechtlova/

 

Eva Vápenková / nominovaná na Cenu SČUG Hollar v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-vapenkova/

 

Martin Velíšek

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-velisek/

 

Lenka Vilhelmová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-vilhelmova/

 

Josef Werner

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-werner/

 

 

GALERIE HOLLAR aktuálně

KRAJINA : NEKONEČNO / výstava přenesena do online prostředí

(Ne)uskutečněná výstava KRAJINA-NEKONEČNO se přesunuje do online prostředí. Zbyněk Hraba, Pavel Piekar, Andrea Louis Ballardini, tři autoři, jejichž život a dílo jsou bezpodmínečně spjaty s láskou k přírodě.
Krajina je žánr, který se dostal na okraj pozornosti světového umění počínaje polovinou XX. století, přičemž paradoxně je o krajinu nejvyšší zájem jak na uměleckém trhu, tak na výstavách. Jedná se však právě o umění a umělce patřící do historie. Dnešní lidé cestují po mnoha zemích a navštěvují mnoho lokalit a po většinou se spokojují s prchavým zážitkem, který je zachycen na digitální ploše.
Obrátit se ke krajině z hlediska výtvarníka znamená pozměnit prchavé zážitky a povrchní obdiv v hlubší dialog s Přírodou, nezřídka plný pokory, vedoucí často k zamyšlení nad krásou, harmonií a zákonitostmi bytí.

Výstavu naleznete zde: http://hollar.cz/aktuality/krajina-nekonecno-online-vystava/

A podrobný popis děl zde: http://hollar.cz/product-category/krajina-nekonecno-vystava/ 

• • •

5/11 2020

Dvě mezzotinty, dvě suché jehly od Jiřího Hanuše – nově zveřejněné na našem webu: Cosmo I, Kladno III, Okna II, Pole

Jiří Hanuš nám je věnoval na podporu galerie, kterou máme už téměř měsíc zavřenou. Děkujeme ♥

Podívat se na ně spolu s dalšími grafikami věnovanými autory či z majetku galerie zde: http://hollar.cz/product-category/graficke-listy/

O GRAFICKÉM KALENDÁŘI 2021: http://hollar.cz/aktuality/graficky-kalendar-galerie-hollar-2021/

Vážení přátelé,

na e-shopu Galerie Hollar nově naleznete grafické listy od Pavla HorySaki Matsumoto a Markéty Kotkové.

Nově na e-shopu si také můžete prohlédnout tři grafické listy věnované autory Pavlem Sivkem a Pavlem Piekarem, jejichž koupě přispěje na činnost naší galerie ♥

PAVEL SIVKO, DLOUHÝ ROZHOVOR, litografie, nedat., náklad 21/70, rozměr tisku 378 x 326 mm, rozměr listu 526 x 444 mm

PAVEL PIEKAR, NAD ALPAMI, linoryt, 2017, náklad 1/7, rozměr tisku 370 x 230 mm, rozměr listu 550 x 304 mm

PAVEL PIEKAR, ZIMA NA SÍDLIŠTI, linoryt, 2016, náklad 4/8, rozměr tisku 418 x 590 mm, rozměr listu 445 x 610 mm

 

Zároveň je také možné pořízení Grafického kalendáře (2018-2020)  s šesti originálními grafickými listy šesti autorů, členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, nyní až do konce měsíce za sníženou cenu: Grafický kalendář Galerie Hollar

.

Přejeme vám mnoho poklidu a zdraví,

Galerie Hollar


Vážení a milí přátelé,

 

od pondělí 12. 10. 2020 je Galerie Hollar pro veřejnost dle vládních nařízení opět zavřena. Uvidíme, za jak dlouho bude možné se opět vrátit k běžnému fungování, prosíme o sledování našich webových stránek.

Pokud byste se rozhodli nás podpořit, budeme moc rádi. Podpora je možná několika způsoby – pořízením grafického listu na našem e-shopu, pořízením DÁRKOVÉHO POUKAZU, podíváním se do speciální sekce e-shopu s grafickými listy, jejichž částka jde celá na podporu galerie, nebo nově FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM přímo na činnost Galerie Hollar, který můžete připojit k vaší objednávce, nebo jej pořídit třeba samostatně a pomoci nám. Přispět je možné třeba jenom částkou, kterou byste zaplatili za kávu a dortík, a nebo i vyšším obnosem. Příspěvky ve výši do 1000 Kč jsou odměněny symbolicky Bulletinem Klubu přátel Hollaru 2020, příspěvky ve výši 1000 Kč a výše se pojí s odměnou ve formě Grafického kalendáře s šesti originálními grafickými listy.

Na e-shopu naleznete nově díla od autorů: Jiří SamekVladimír SuchánekEduard MilkaHelena ČubováMartin SalajkaJiří Slíva

 

Za veškerou podporu vám předem děkujeme. Víme, že to není lehká doba pro nikoho z nás.

 

Opatrujme se, buďme trpěliví a ohleduplní, a držme si palce ♥

Za Galerii Hollar,

Kateřina Slezáková

tajemnice Sdružení českých umělců grafiků Hollar, vedoucí Galerie Hollar

kslezakova@hollar.cz | 737 288 309

DSC04334

Potkali se… | 15. 10. – 8. 11. 2020

Vážení,

z důvodu nově vyhlášených opatření v rámci druhé vlny koronavirové krize je výstava nejpozději do 25. 10. 2020 odložena. Prosím, sledujte naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení, Galerie Hollar

• • • • • •

POTKALI SE…

Potkali se… Setkání umělců v soutisku na makulaturách v litografické dílně Petra Korbeláře.

.

Doba konání: do 8. 11. 2020, Galerie Hollar

Pořadatel: Nadace Hollar ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar

Kurátor: Petr Korbelář

Facebook: FB Potkali se…

Nadace Hollar: https://nadacehollar.cz/

.

Oldřich Kulhánek, Petr Nikl, Jiří Suchý, Jiří David, Eva a Jan Švankmajerovi, Marina Richterová, Martin Mainer, Oldřich Jelen, Jakub Špaňhel, Vladimír Suchánek, Markéta Kotková, Čestmír Suška, Karel a  Daniela Benešovi, Jiří Kornatovský, Tomáš Císařovský, Miroslav Pošvic, Rostislav Říha, František Skála, či děti z Lesní školy ZeMě a další…

.

Náhoda vždy hrála v umělecké tvorbě velkou roli. Zvláště surrealisté ji vzývaly jako „posla nevědomí“. Korbelářovy náhodné soutisky, které vznikly zcela bez uměleckých ambicí, jako jakýsi „odpad“ vlastního tisku, mi připomínají starou surrealistickou hru Cadavre exquis“, kde také hrají hlavní roli „náhodná setkání“. Tato náhodná setkání, ale nejsou žádnou „makulaturou“, ale dokládají starou pravdu, že mnohdy nepodstatné se stává jakousi magickou náhodou podstatným. Jan Švankmajer

 

Dvacet sedm let slýchávám, jak jsou makulatury (zkušební tisky a proklady zároveň) úžasné. Že by z nich byla určitě pěkná výstava. Tak jako se v dílně potkávají lidé různého výtvarného cítění a profesí, členové i nečlenové různých spolků, tak i na makulaturách vzniká neuvěřitelné prolínání barevných, strukturálních, výrazových kombinací obrazů do až surrealistických koláží. Ne náhodou mě Jan Švankmajer požádal, abychom vybrali čtyři makulatury a potiskli je jeho motivem  s tím, že tyto originální koláže společně podepíšeme a každý z nás si pak dvě ponechá.    Z desítek autorů, kteří se potkávali či potkávají v dílně a pak i na společných tiscích bych jmenoval alespoň tyto: Oldřich Kulhánek, Petr Nikl, Jiří Suchý, Jiří David, Eva a Jan Švankmajerovi, Marina Richterová, Martin Mainer, Oldřich Jelen, Jakub Špaňhel, Vladimír Suchánek, Markéta Kotková, Čestmír Suška, Karel a  Daniela Benešovi, Jiří Kornatovský, Tomáš Císařovský, Miroslav Pošvic, Rostislav Říha, František Skála, či děti z Lesní školy ZeMě a další…   Už v počátcích mé kamenotiskařské praxe se z náhodných soutisků časem vyvinula obsese. Vždy pečlivě zvažuji, kterou makulaturu přetisknu novým motivem, v jakém pootočení či barevné kombinaci. Často se i bojím, zda to dopadne dobře, abych to nepokazil, například když použiji tisk, na kterém je grafika už nežijícího autora. Naštěstí i v tento moment často přichází řád vesmírného chaosu, neboť když jsem unaven či v časové tísni potiskuji makulatury „hlava nehlava“. Téma přetisků mě uchvátilo už v roce 1990, kdy jsem jako čerstvě vyučený tiskař pracoval v dílně plochého ofsetu, v tiskařském závodě Polygrafia na Výtoni. Při jednom tisku obálky na knihu s fotografií spisovatelky mě fascinoval přetisk fotografie obličeje na rozjezdové archy. Začal jsem sbírat různé rozjezdy z ostatních mašin a „pouštět“ je do naší mašiny, aby byly také potisknuté portrétem. Tyto potištěné archy jsem v následujícím období znovu a znovu přetiskával dalšími komerčními zakázkami. Obličeje jsem pak vystříhal a nalepil na velké černé papírové podklady. Možná, stejně jako v životě, kdy se i do nás obtiskávají předchozí generace, situace, příběhy, setkání,  informace, tak i na makulaturách se původní grafiky ztrácejí v záplavě nových přicházejících otisků. Někdy, pokud je motiv silný, stále vyčnívá i přes záplavu vrstvení. Chtěl bych poděkovat Michalu Najmanovi a Kateřině Obozněnkové. Oslovili mě přes Nadaci Hollar s nápadem konečně realizovat vizi výstavy makulatur, aby se jimi mohli potěšit nejen návštěvníci litografické dílny.  Petr Korbelář WWW.LITHOGRAPHY.CZ

SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

Výstava je součástí výstavního cyklu Mladá grafika.

.

Vernisáž: středa 16. 9. 2020 v 17 h

Prosíme všechny účastníky vernisáže o dodržování všech bezpečnostních opatření včetně zakrytých úst a nosu. 

Výstava potrvá do 11. 10. 2020.

Kurátor: Jakub Frank

Výstava je uskutečněna ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity.

O autorech: Andrea Uváčiková | Zbyněk Janáček | Mira Macík

Facebook: SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

Fotografie: SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

.

Profesionálně ovládnuté řemeslo a pochopení technických principů – od vytváření matrice až po přenesení na obrazovou plochu – jsou vstupními podmínkami, které autorovi umožňují volnou tvůrčí práci a rozšiřují hranice, ve kterých se umělcova tvorba pohybuje, nebo se vůbec může pohybovat. Právě prozkoumávání média a objevování jeho limit může vést k jeho posunu a adaptaci na aktuální potřeby a podmínky, a může jej tak neustále zdokonalovat, překračovat jeho hranice a prověřovat jeho tradici. Grafika je totiž příkladným médiem, ve kterém lze technické úkony – tedy proces vzniku obrazu – neustále variovat a aktualizovat. Je to právě tento proces odehrávající se ještě před samotným přenosem na plochu, který zahrnuje desítky a stovky malých a velkých kroků a úkonů, které ovlivňují výsledný obraz.

Moderní grafika prošla přelomovějšími změnami než jakékoliv jiné médium, jako technika je totiž schopna nejpohotověji reagovat na technologický rozvoj a adaptovat se na nové možnosti utváření obrazu. Průmyslové zpracovávání obrazu – potřeba jeho zrychlené a efektivní výroby a multiplikace – si vyžádalo vývoj nových procesů, které následně umožnily umělcům aplikovat nové tvůrčí techniky i ve volné tvorbě. Grafický design a komerční využití grafiky pak ukázali, kam všude až toto médium sahá, a jakou diverzitu technik k vytvoření obrazu využívá. Ať už jde o ozvuky grafiky ve fotografii a pohyblivém obrazu, o využití počítačového zpracování obrazu a digitálních tiskových metod, nebo o její přenos do třetího rozměru, všechna tato technologická řešení grafiku ovlivnila a postupně jako médium aktualizovala. Pro některá z nich se grafika stává už pouze výchozím bodem, od něhož se vzdalují a přestávají grafikou v pravém slova smyslu být, jiná naopak zachovávají principy grafiky jako otisku reálného nebo uměle konstruovaného světa na obrazovou plochu a experimentují v rámci jejích limit.

Cesta k novátorským metodám a přelomovým vynálezům vede kromě zmiňovaného dokonalého obsáhnutí techniky (a to jak teoreticky, tak prakticky) zpravidla také přes smělé myšlenky, utopické představy a sebevědomé experimenty. Přirozené prostředí pro testování a experimentaci s médiem by měla tvůrcům nabízet v první řadě škola. Škola personifikovaná v jedinečných osobnostech profesorů studentům nabízí luxusní prostor otevřených možností, neuzavírá se před utopiemi a smělostí, a naopak je rozvíjí, směřuje a tvaruje. Formu, kterou experiment nabírá, a jeho výsledek určuje právě vztah a komunikace mezi studentem a profesorem. Vnitřní pohon a nutnost neustrnout na místě posouvá mladé tvůrce vpřed jaksi přirozeně, ale je to teprve skutečný a hluboký zájem o médium, který jejich snahy přetváří v silná díla přesahující jejich dosavadní limity a umožňuje jim tak médium neustále aktualizovat a udržovat stále živé. Vzbudit takový zájem ve studentovi už je výsostným úkolem profesora. Tento vztah ilustruje také výstava prof. Zbyňka Janáčka a jeho bývalých studentů Miry Macíka a Andrey Uváčikové.

Jakub Frank, kurátor Muzea umění Olomouc a SEFO

.

Prof. Zbyněk Janáček (*1957)

Od r. 2016 vede na Fakultě umění Ostravské univerzity ateliér Grafiky na katedře Grafiky a kresby, v r. 2017 jmenován profesorem pro obor Výtvarná umění na Akademii výtvarných umění v Praze, v r. 2014 se stal laureátem Ceny Vladimíra Boudníka.

Člen SČUG Hollar, Umělecké besedy, KK3 a Sdružení Q.

.

MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D. (*1990)

V letech 2006–2010 vystudovala Strední umeleckou školu v Trenčíne, propagačná grafika, 2010–2015 Fakultu umění Ostravské Univerzity, volná grafika (prof. Zbyněk Janáček), (MgA.), 2015–2019 Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, Katedra výtvarné výchovy, (Ph.D.).

.

MgA. Mira Macík (*1993)

Absolvent ateliéru Grafiky Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity (Bc. studium absolvoval v ateliéru doc. Mgr. Marka Sibinského, Ph.D. v roce 2015. V ateliéru prof. Zbyňka Janáčka obhájil v roce 2017 diplomovou práci s názvem Uvnitř). Zajímá se hlavně o techniku serigrafie a tvoří také koláže.

Kamila Štanclová : Grafické ohlédnutí

KAMILA ŠTANCLOVÁ : GRAFICKÉ OHLÉDNUTÍ

Vernisáž: ST 5. 8. 2020 v 17 h

Kurátor výstavy: Pavel Sivko

Výstava potrvá do 30. 8. 2020.

Vstupné dobrovolné.

 

Fotodokumentace: http://hollar.cz/fotogalerie/kamila-stanclova-graphic-review/

Facebook: https://www.facebook.com/events/657136171677675/

Více informací o autorce: Kamila Štanclová – životopis

 


.

NAŠE MYSL JE VĚTŠÍ NEŽ SVĚT

Myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského v tvorbě členů SČUG Hollar a jejich hostů

Vernisáž: 3. 9. 2020 v 17 h v Domě umění Opava

Výstava potrvá do 25. 10. 2020.

Místo konání: Dům umění Opava

Kurátorský tým: Daniela Růžičková, Pavel Piekar

Pořadatelé: SČUG Hollar, Dům umění Opava

Výstava je součástí 63. ročníku festivalu Bezručova Opava.

 

Zastoupení autoři SČUG Hollar:

Jan Blaha, Karel Demel, Petr Fiala, Pavel Hora, Ditta Jiřičková, Jiří Kornatovský, Petr Palma, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Karel Šafář, Barbara Šalamounová, Marie M. Šechtlová, Lenka Vilhelmová, Eva Vlasáková

 

Naše mysl je větší než svět

Naše mysl je větší než svět

POJĎ VEN | 9. 7. – 2. 8. 2020

POJĎ VEN

.

MATILDA ČECHOVÁ, OREST DUBAY, OREST DUBAY ST., LENKA FALUŠIOVÁ, HELENA HORÁLKOVÁ, EVA JANÍČKOVÁ, ZDENA KABÁTOVÁ–TÁBORSKÁ, JAROSLAV KAISER, MILADA KAZDOVÁ, MARKÉTA KRÁLOVÁ, IVO KŘEN, ANTONÍN ODEHNAL, JAN OTAVA, LUCIE RAŠKOVOVÁ, JIŘÍ RATHOUSKÝ, ZUZANA RŮŽIČKOVÁ, EVA SENDLEROVÁ, JAROSLAVA SEVEROVÁ, HANA STORCHOVÁ, ANDREA TACHEZY, EVA VÁPENKOVÁ

.

Vernisáž: ČT 9. 7. 2020 v 17 h

Doba konání: 10. 7. – 2. 8. 2020

Doprovodný program: ST 22. 7. 2020 – komentovaná prohlídka – technika barevného linorytu – Ivo Křen

FB: https://www.facebook.com/events/1295625697445200/

Fotodokumentace: http://hollar.cz/fotogalerie/pojd-ven/

Vstupné dobrovolné.