Výstavy

METAMORFÓZY | • vernisáž SOBOTA 1. 6. 2024 v 17 hod • komentovaná prohlídka SOBOTA 15. 6. 2024 ve 20 hod

Srdečně zveme na zahájení výstavy

METAMORFÓZY,

které se uskuteční v Galerii Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1)

v sobotu 1. 6. 2024 v 17 hod

• termín výstavy: 2. 6. – 30. 6. 2024 | út-ne 10-12 13-18 hod
• komentovaná prohlídka: sobota 15. 6. 2024 ve 20 hod s Pavlem Piekarem v rámci 17. PRAŽSKÉ MUZEJNÍ NOCI

• kurátoři výstavy: Dimitra Koumantaki a Pavel Piekar

• vystavující:
Angelopoulos Christos, Annitsakis Odysseas, Anoussi-Ilia Eirini, Antoniadi Irene, Arvanitis Zacharias, Valery Antigone, Vasilakou Argyri, Gialama Bassiliki, Dervisoglou Eleni, Drogossi Tania,Katsadiotis Christophoros, Kalamakidou Korina, Kompatsiari Maria, Kotsaris Michalis, Koumantaki Dimitra, Konstantakou Anastasia, Kotsiou Dina, Mavrodoglou Valentini, Mavroeidi Vanta, Machairidi Efstratia, Monogios Ioannis, Bakalou Alexandra, Benaki Polytim, Bizou Alexandra, Blioumi Lia, Xanalatos-Xilas Iris, Papadopoulou Natalia, Papadopoulou Sofi, Patrikiou Stefania, Petropoulou Mimi, Pristouris Panagiotis, Provata Elena, Provatidou Marina, Rokos Stefanos, Sarelakou Roubina, Siaterli Dimitra, Stavrakantonakis Nikos, Schina Mary, Touzloukof Vanessa, Falkonis Michail, Attwood Judy, Pandolfini Pino, Kotsiras Aggelos, Riva Athanasia, Spiliotopoulou Angie, Taralli Antonia, Rubi Vassiliki, Kevrekidis Georgios, Papastergiou George, Gkiatas Nikos, Anagnostatos Eleni/Elessa, Chamakou Eleni, Moniaki Katerina, Syrou Bessi, Malama Chrysanthi

Sdružení řeckých grafiků je nezisková organizace, kterou v roce 1987 založila skupina renomovaných řeckých grafiků. Dnes má více než 70 členů, grafiků, kteří pracují s různými technikami a zkoumají nejnovější trendy v grafice a řídí vývoj současné řecké grafiky. V rámci pokračujícího partnerstvímezi řeckými a českými grafiky a ve spolupráci s Českým centrem Atény se v Praze uskuteční výstava Svazu řeckých grafiků. V Galerii Hollar bude od 1. do 30. června k vidění kolekce 71 děl od 55 grafiků. V souladu s letošní poctou Kafkovi a v touze uctít hostitelský národ nese výstava téma „Metamorfózy, přístupy ke Kafkovi“. Přispívající umělci vytvořili díla, která čerpají inspiraci z tohoto tématu. Jejich přístupy jsou pokusem o osobní interpretaci a dialog s Kafkovým dílem, které je stále aktuální, neboť odkazuje na věčné lidské potíže a komentuje je.
Dimitra Koumantaki, kurátorka výstavy

 

Budeme se těšit na setkání!
Metamorphosis

(NE)STÁLOST Dotyky a otisky ukryté v papíru | vernisáž středa 1. 5. 2024 v 17 hod

Srdečně zveme na zahájení výstavy

(Ne)stálost

Dotyky a otisky ukryté v papíru

 

Eva Vápenková • Pavel Trnka • Milan Starý

kurátorka: Petra Polláková

vernisáž: středa 1. 5. 2024 v 17 hod

termín výstavy: 2. 5. – 26. 5. 2024

doprovodný program:

15. 5. 2024 v 9:30 hod

Dotyky a otisky – dílna pro děti

22. 5. 2024 v 17:30 hod

komentovaná prohlídka

 

 

Výstava představuje tři výrazné umělecké osobnosti, které propojuje

nejen dlouhodobý zájem o témata přírodní krajiny, ale také hlubší,

filozoficky poučený přístup k tomuto „klasickému“ výtvarnému

námětu. Pro každého z těchto tří umělců představuje krajina určitou

reflexi vlastních niterných prožitků nebo fyziologického nastavení.

Krajinu zaznamenávají buď v její někdy až metafyzické celistvosti

nebo v klíčových detailech a přírodních fragmentech, ztvrzujících

její univerzální sílu, pevně daný rytmus a energii neustálých

proměn a růstu. Ani jeden z umělců proto neusiluje o vizuální

zachycení realistické krajiny nebo určitého konkrétního krajinného

výseku. Zásadní je zde myšlenka výrazně abstrahované vize krajiny,

redukované na svou vnitřní prapodstatu.

Autorka textu: Petra Polláková

(Ne)stálost plakát (1)

 

MAGIE OTISKU | vernisáž sobota 9. 3. 2024 v 16 hod | 10. 3. – 2. 6. 2024 Port 1560 ČESKÝ KRUMLOV

| Výstava mimo Galerii Hollar |

Srdečně zveme na zahájení výstavy

MAGIE OTISKU

Kulturní a společenské centru Port 1560,
Pivovarská 27, Latrán, 381 01

ČESKÝ KRUMLOV

• vernisáž: sobota 9. 3. 2024 v 16 hod
• termín výstavy: 10. 3. – 2. 6. 2024 | čt-ne 10-18 hod

vystavují:
Pavla Aubrechtová, Marek Borsányi, Šimon Brejcha, Vladimír Gebauer, Jiří Hanuš, Barbora Heřmanová, Xénia Hoffmeisterová,Jakub Honetschläger, Pavel Hora, Zbyněk Hraba, Said Ismail, Zbyněk Janáček, Jarmila Janůjová, Ditta Jiřičková, Jan Kavan, Svatopluk Klimeš, Lenka Kahuda Klokočková, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Peter Kollár, Oldřich Kulhánek, Alena Laufrová, Martin Manojlín, Ondřej Michálek, Martin Mulač, Petr Nikl, Petr Palma, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Lubomír Přibyl, Lucie Raškovová, Michael Rittstein, Zuzana Růžičková, Jaroslava Severová, Marek Sibinský, Tereza Smetanová, Milan Starý, Vladimír Suchánek, Pavel Sukdolák, Aleš Svoboda, Ladislav Sýkora, Marie Michaela Šechtlová, Jana Šindelová, Marie Štumpfová, Martin Velíšek, Lenka Vilhelmová, Magdalena Vovsová

I když grafické uměni svými vizuálními charakteristikami
kotví spíše v kresbě než v malbě, po technické stránce má blízko k sochařství.
I v něm se setkáme s matricí, díky níž můžeme trojrozměrný tvar reprodukovat
či odlít v různém materiálu, i tady se přenos obrazu, aspoň u technik tisku
z výšky a z hloubky, odvíjí od reliéfu na tiskové desce. Zatímco v sochařství má
negativní forma charakter nezbytného řemeslného mezistupně, v grafice je tisková
matrice prostorem, v němž se koncentruje umělcova komplexní zkušenost
s danou metodou tisku i technologická imaginace, jež mu umožňuje pracovat
se zvolenou technikou tvůrčím způsobem. Nejde tedy jen o úspěšné převedení
obrazu do tiskové techniky a jeho rozmnožení, nýbrž o dvě vzájemně propojené
výzvy, kdy grafik hledá vlastní výraz jak v estetické, tak technické rovině
a kdy se oba tyto aspekty stanou spojitými nádobami i společnou charakteristikou
autentického výsledku.
Tím výsledkem je samozřejmě především grafický list, rozmnožený v menší či
větší sérii, ale to, co bylo jeho materiálním základem, matricí, jeho jakýmsi
technickým křestním listem, zůstává často skryto. Tedy pokud tisková technologie
rovnou nepředpokládá zničení matrice, jak tomu je například u litografie,
kdy se kresba na kameni po tisku zbrousí, aby na něm posléze mohla vzniknout
nová.
Zatímco se výsledný grafický list s největší pravděpodobností chce líbit, matrice
tuhle potřebu nemá; je smířená se svým osudem, kdy poté, co díky barvě vše
nezištně předá grafickému listu, ustoupí do pozadí či rovnou do zapomnění.
Jenže časy se mění a už delší dobu jsme svědky toho, jak se zdánlivě vizuálně
nezajímavá tisková matrice – v tomto novém pohledu – často stává svébytným
výtvarným dílem, ať už vystavená samostatně nebo ve dvojici s otiskem. Tyto
instalace jsou připomínkou rozkročení grafického oboru mezi obraz a techniku,
mezi estetické požadavky a technologické imperativy, a jsou ozřejměním
východiska, které si umělecká grafika nese ve své DNA.
I když dnes naprostou většinu úkolů umění tisku převzalo tiskárenství a už se
jen vzácně setkáme s většími náklady číslovaných grafických listů, princip otisku
si stále ponechává svou magickou přitažlivost. První otisk má pro grafika
neopakovatelnou atmosféru, ať už po něm následuje nadšení, či zklamání.
Když jsme jako trojice kurátorů – Vilma Hubáčková, Miloslav Polcar a já
– přemýšleli o tom, jakou výstavou zahájíme spolupráci Sdružení umělců
grafiků Hollar s Centrem Český Krumlov, rozhodli jsme se právě pro toto pojetí:
neprezentovat sdružení jako množinu nejrůznějších názorů a jejich ztvárnění,
nýbrž představit technologické pole, na němž se všichni společně pohybujeme,
přičemž jsme si každý na něm vydobyli malý prostor pro vlastní výraz a vizi.
Exponátem je tedy obor jako takový, s jeho magií i poodhalenými kouzly.
A tak dnes přivádíme návštěvníka do oboru nejen hlavním vchodem, ale také
vchodem pro služebnictvo, kterým do něj vstupují umělci, aby v něm zanechali
svůj otisk, svou stopu a tentokrát se i podělili o svá tajemství.

Ondřej Michálek, kurátor výstavy

Budeme se těšit na setkání.

 

Pozvánka Magie otisku 01 Pozvánka Magie otisku 02

ČEPELÁK | • vernisáž středa 3. 4. 2024 v 17 hod • ukázky tisku Čepelákových matric středa 10. 4. 2024 v 16 hod • komentovaná prohlídka středa 17. 4. 2024 v 17 hod

 

Srdečně zveme

na zahájení výstavy ke stému výročí autorova narození

ČEPELÁK

 

vernisáž: středa 3. 4. 2024 v 17 hod

termín výstavy: 4. 4. – 28. 4. 2024 | út-ne 10-12  13-18 hod
ukázky tisku Čepelákových matric: středa 10. 4. 2024 v 16 hod
komentovaná prohlídka: středa 17. 4. 2024 v 17 hod, Eva Vápenková
koncepce výstavy: Antonín Sondej a Magdalena Vovsová

Dílo Ladislava Čepeláka, který se narodil před 100 lety, zahrnuje kresby grafiky,
často řazené do souborů, ilustrace, sgrafita, ručně stavěné housle a violy
koncertní úrovně. Práce, zdánlivě uzavřená smrtí autora, se v přítomných
souvislostech otevírá. Pokaždé, pokud máme zájem a snahu ji pomyslně uchopit.
Rozsáhlost naplněného života i tvorby jedné z nejvýraznějších osobností české
grafiky druhé poloviny 20. století nelze v celém rozsahu prezentovat. Můžeme
se pouze snažit vystihnout to, na co se autor nejvíce soustředil. Pozastavit se
nad tím, jaká témata se snaží uchopit a jakými prostředky toho dociluje. Zaujetí
se proměňuje ve fascinaci. Společným jmenovatelem je zrod a zánik všeho, co nás
obklopuje, včetně nás samotných.

Budeme se těšit na setkání.

Čepelák pozvánka 2

Čepelák pozvánka 1

 

O POHYBU z cyklu Mladá grafika | vernisáž středa 6. 3. 2024 v 17 hod | komentovaná prohlídka úterý 26. 3. 2024 v 17 hod

Výstava v Gallerii Hollar

O POHYBU

z cyklu Mladá grafika

vernisáž: středa 6. 3. 2024 v 17 hod

termín výstavy: 7. 3. – 31. 3. 2024 | út-ne 10-12 a 13-18 hod

komentovaná prohlídka: úterý 26. 3. 2024 v 17 hod

kurátoři: Jaroslava Severová a Tomáš Moravec

Výstava O POHYBU ukazuje práce studentů z Univerzity Hradec Králové. Chce předvést možnosti grafiky v nových, jiných souvislostech, v posunech možností, která současná média, nový způsob tisku přinášejí.

Co je grafika? Bod, linka, plocha. Základem je kresba. A pak matrice a otisk matrice. Pro vystavené práce je matricí zdrojový kód v počítači, který zaznamenává kresbu autora. Obraz je možné tisknout a statickými obrazy demonstrovat pohyb, změnu, metamorfózy, nebo kresby rozpohybovat a přímo promítat ve formě videa.

Vystavené práce jsou rozdílné ve formě i v obsahu. Jako nejdůležitější a určující se zdá osobní vklad jednotlivých autorů, zpráva o vlastním porozumění skutečnosti. Někteří zobrazují úzkost z proměn rychlých a nezvládaných / megapolis, změna klimatu/, jiní žertují / otvírání a zavírání očí, snící hlava, cesta z města HK do města N /, nebo si vzpomínají na hodiny fyziky / čas, skupenství vody/.

Výstava prezentuje výsledky studia v roce 2023 až 2024.

Jaroslava Severová, kurátorka výstavy

Budeme se těšit na setkání

POZVANKA - o pohybu - email

POZVANKA - o pohybu - email2

Renáta Fučíková: Na scénu! | • vernisáž středa 31.1.2024 v 17 hod

Výstava v Gallerii Hollar

Renáta Fučíková: Na scénu!

vernisáž: středa 31. 1. 2024 v 17 hod

termín výstavy: 1. 2. – 3. 3. 2024 | út-ne 10-12 a 13-18 hod

doprovodný program:

• čtvrtek 15. 2. 2024 v 17 hod

křest knihy „Královny a poutníci“ s ilustracemi Renáty Fučíkové vydané nakladatelstvím Albatros, kmotry knihy jsou Eleonore Kinsky a Jan Czernin

• čtvrtek 29. 2. 2024 v 19 hod

autorské čtení knih Radka Malého „Kafka: Člověk své i naší doby“ a „Legendy a litanie“ ilustrovaných Renátou Fučíkovou

 

Celý svět je divadlo a muži, ženy na něm jsou jen herci. Mají své příchody a odchody a jeden člověk hraje v životě několik rolí v sedmi dějstvích.
                                                                                                                               William Shakespeare

 

Na scéně Renáty Fučíkové defilují postavy Shakespearových, Moliérových, Geothových a Čechovových her, procházejí tu reálné osobnosti dobové Anglie, Francie, Německa a Ruska. V evropských kulisách se setkávají královny a poutníci dávných věků a lidé rozličných profesí moderní doby, mířící do jiných částí světa a zase se vracející zpět.

Renáta ráda sděluje obrazem a slovem zároveň. Právě autorská kniha ji totiž nechává v obou oblastech naplno rozvinout tvůrčí potenciál, který se u ní šťastně pojí s darem pregnantně vyjádřit a předat myšlenku. Události interpretuje vlastním, nezatíženým pohledem, opřeným o důkladné studium pramenů. Bohatou škálu témat pojímá v širokých dějinných souvislostech i detailních záběrech, klasické vyprávění prokládá komiksem, realitu kombinuje s fikcí, popisuje svět vnější i ten, který nosíme v sobě. V základu veristickou ilustraci posouvá k metaforickému vyjádření, které uplatňuje i v barevné rovině.

Výstava, jejímž jádrem je autorčina tvorba posledního desetiletí, představuje ilustrace založené na dvou odlišných technikách. První, zpracované na různě tónovaných podkladech akvarelovou a kvašovou malbou kombinovanou s tušemi, nabízejí mimořádně barevné kvality. Druhé, které vznikají odškrabováním černého laku z povrchu bílé desky, mají naopak silný grafický výraz, působivý v digitálně kolorovaných verzích i ve své původní podobě, sugestivně evokující ponurou kafkovskou atmosféru.

Andrea Sloupová, kurátorka výstavy

Renáta Fučíková a

Renáta Fučíková b

Filip Heyduk, grafický design

JUBILANTI HOLLARU 2024 | vernisáž středa 3.1.2024 | komentovaná prohlídka 17.1.2024

Srdečně zveme na první výstavu v novém roce v Galerii Hollar

JUBILANTI HOLLARU 2024

vernisáž: středa 3.1.2024 v 17 hod

termín výstavy: 4.1. – 28.1.2024 | út-ne 10-12 a 13-18 hod

komentovaná prohlídka: 17.1.2023 v 17 hod

vystavují:

Fanis Ainacidis, Bronislava Bakule Malá, Hza Bažant, Daniela Benešová, Dušan Černý, Petr Fiala, Renáta Fučíková, Jan Holoubek, Tomáš Hřivnáč, Ditta Jiřičková, Lenka Kahuda Klokočková, Svatopluk Klimeš, Jan Kocman, Tereza Kučerová, Michaela Lesařová – Roubíčková, Ivana Lomová, Renata Maesová, Josef Mžyk, Michal Novák, Berenika Ovčáčková, Miroslav Pošvic, Michael Rittstein, Josef Saska, Eva Sendlerová, Marek Sibinský, Tereza Smetanová, Dalibor Smutný, Ladislav Sýkora, Barbara Šalamounová, Milena Šoltészová, Marie Štumpfová, Ester Tajrychová, Eva Vápenková, Magdalena Vovsová, Olga Vychodilová, Karel Zeman

 

Výstava Jubilantů

Každý rok v galerii Hollar zahajujeme výstavou těch, kteří se dožijí životního jubilea. To znamená, že výstavy se budou účastnit umělkyně a umělci, kteří se v roce 2024 dožijí svého životního výročí, které končí buď nulou nebo číslem pět. Jubilantek a jubilantů máme spoustu každý rok a rok 2024 není výjimkou – rád vám ve svém úvodním slovu připomenu ty, kteří si těchto výročí prožili opravdu hodně – paní Danielu Benešovou se svým výročím 95 let, dámy Evu Sendlerovou a Milenu Šoltészovou s výročími 85 let a potom osmdesátníky Josefa Mžyka, Svatopluka Klimeše a Ainacidise Fanise.

Opět se můžete setkat s tím, co je pro naše sdružení typické – různorodost grafických technik a výrazů a také setkávání několika generací, kde mezi nejmladší a nejstarší umělkyní je rozdíl celých 60 let.

Pavel Piekar, kurátor výstavy

 JUBILANTI HOLLARU POZVÁNKA A

Ohlédnutí za Vídní | CONNECTED III – DAYS OF ARTIST BOOK | Vídeň – Künstlerhaus FACTORY

Při ohlednutí za rokem 2023 je třeba připomenout velmi úspěšnou výstavu CONNECTED III umělců z Rakouska a České republiky. Společný projekt Künstlerhaus Vereinigung a pražského SČUG Hollar poskytl příležitost k navázání dialogu mezi oběma uměleckými spolky, umělci a návštěvníky. Výstava autorských knih ve Vídni byla také hojně navštěvovanou součástí  Langen Nacht der Museen 2023.

2023-SM-CONNECTED III4

Vystavující:

Anke Armandi, Mikoláš Axmann, Stella Bach, Kerstin Bennier, Peter Braunsteiner, Šimon Brejcha, Luise Buisman, Kateřina Černá, Babsi Daum, Leslie De Melo, Katya Dimova, Claudia Dölcher (crackthefiresister), Julia Dorningen, Michael Endlicher, Gernot Fischer-Kondratovitch, Harald Gfader, Sibylle Gieselmann, Regina Hadraba, Wolf D. Hoefert, Xénia Hoffmeisterová, Hanna Hollmann, Pavel Hora, Helena Horálková, Eva Hradil, Rita Kämmerer, Svatopluk Klimeš, Lena Knilli, Iva Krupicová, Lisa Kunit, Dora Kuthy, Alena Laufrová, Gert Linke, Christoph Luger, Jan Měrička, Hana Mičková, Martin Mulač, Andreas Ortag, Szilvia Ortlieb, Javier Pérez Gil, Bruno Pisek, Miroslav Polcar, Jadranka Protić, Martin Raudenský, Jiří Šalamoun, Barbara Šalamounová, Käthe Schönle, Susanna Schwarz, Leonard Sheil, Hubert Sielecki, Jana Šindelová, Thomas Steiner, Wolfgang Stifter, Andrea Štosková, Maria Temnitschka, Sophie Tiller, Desislava Unger, René Van De Vondervoort, Martin Velíšek, Lenka Vilhelmová, Eva Vlasáková,  Natalia Weiss, Elisabeth Weissensteiner, Eef Zipper, Greta Znojemsky

Kurátoři projektu: Jaroslava Severová & Martin S. Lohnicky

CONNECTED III 

Názvu výstavy je možné porozumět třeba ve smyslu PROPOJENO. Jde totiž o výstavu Autorských knih. Knihy obecně spojuje vazba / binding/, i když u autorských uměleckých knih, někdy můžeme najít pouzdro nebo krabici, která vazbu nahrazuje. Jen více listů, které jsou nějakým způsobem spojeny, může vytvořit celek, který je možno prohlížet, nebo číst.

SOUVISLOST můžeme najít v tom, že výstava ukazuje práce členů dvou tradičních uměleckých sdružení na jedno téma.  Jde o umělce dvou států, Rakouské a České republiky. Jedna velká část historie je nám společná, učíme se znovu spolupracovat, snažíme se o sobě dovědět více, budoucnost vidíme v celku Evropské unie. Autory české části jsou členové uměleckého sdružení Hollar, kteří odpověděli na open call na téma Autorská kniha. Výsledkem je kolekce uměleckých objektů, které často vznikly jako jen jeden originální exemplář. Soubor ukazuje zájem českých umělců o tuto formu vizuálního sdělení, v tomto času a na tomto místě.

SPOJITOST možná výstava prokáže, hledáme, co je nám společné po dlouhých dobách odloučení. Kulturní výměna ale probíhala vždy, i v dobách podivných, za okolností méně příznivých. Je tudíž na co navazovat.

Jaroslava Severová / Hollar Praha

6

CONNECTED III

Der Name der Ausstellung kann im Sinne von VERBUNDEN verstanden werden. Es handelt sich nämlich um eine Ausstellung von Künstlerbüchern: Bücher verbindet im Allgemeinen die Bindung, obwohl wir bei autorenbasierten Künstlerbüchern manchmal eine Hülle oder Box finden, die die Bindung ersetzt. Nur mehr Blätter, die irgendwie miteinander verbunden sind, können ein Ganzes bilden, das betrachtet oder gelesen werden kann.

Der ZUSAMMENHANG ist darin zu finden, dass die Ausstellung die Arbeiten der Mitglieder zweier traditioneller Kunstvereine zu einem Thema zeigt. Es handelt sich um Künstler zweier Staaten, der Tschechischen Republik und Österreichs. Ein großer Teil der Geschichte ist uns gemeinsam, wir lernen wieder zusammenzuarbeiten, wir versuchen mehr über uns zu erfahren, wir sehen die Zukunft im Ganzen der Europäischen Union. Die Autoren des tschechischen Teils sind Mitglieder des Künstlervereins Hollar, die auf den Open Call zum Thema Autorenbuch geantwortet haben. Das Ergebnis ist eine Sammlung von Kunstobjekten, die oft nur als einzelnes, originales Exemplar entstanden ist. Das Ensemble zeigt das Interesse der tschechischen Künstler an dieser Form der visuellen Kommunikation, zu dieser Zeit und an diesem Ort.

Die VERBINDUNG kann die Ausstellung möglicherweise beweisen, wir suchen, was uns nach langen Trennungszeiten gemeinsam ist. Der kulturelle Austausch fand jedoch immer statt, auch in seltsamen Zeiten und unter weniger günstigen Umständen. Es gibt also etwas, woran es möglich ist, anzuknüpfen.

Jaroslava Severová / Hollar Prag

2

CONNECTED III

The name of the exhibition can be understood in the sense of ALLIED. It is, in fact, an exhibition of artists´ books. Books are generally connected by the binding, although in the case of artists´ books, we sometimes find a cover or box replacing the binding. Only more leaves, somehow bound together, can form a whole that can be viewed or read.

The TOGETHER is found in the fact that the exhibition shows the work of members of two traditional art associations on one theme. These are artists from two countries, the Czech Republic and Austria. A large part of history is common to us, we are learning to work together again, we are trying to learn more about each other, we see the future in the whole of the European Union. The authors of the Czech part are members of the artists‘ association Hollar, who responded to the Open Call on the subject of artists´ books. The result is a collection of art objects, many of which were created as single, original copies. The ensemble shows the interest of Czech artists in this form of visual communication, at this time and in this place.

CONNECTION can possibly prove the exhibition, we are looking for what we have in common after long periods of separation. However, cultural exchange has always taken place, even in strange times and under less favourable circumstances. So there is something it is possible to build on.

Jaroslava Severová / Hollar Prague

8

Výstavní projekt vznikl s laskavou podporou Velvyslanectví České republiky v Rakousku a Českého centra Vídeň.

www.hollar.cz     www.kuenstlerhaus.at     www.confrontart.eu    wien.czechcentres.cz/de

 

 

 

XXIX. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY | vernisáž středa 6.12.2023

Výstava v Galerii Hollar

XXIX. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY

vernisáž: středa 6.12.2023 v 17 hod

termín výstavy: 7.12. – 23.12.2023 | út-ne 10-12 13-18 hod

komentovaná prohlídka: 20.12.2023 v 17 hod

kurátor výstavy: Pavel Piekar

CENY ZA KOMORNÍ GRAFIKU

Cenu Sdružení českých umělců grafiků Hollar získala Marie Michaela Šechtlová.

Cenu Nadace Hollar získal Martin Velíšek.

Cenu Spolku sběratelů a přátel exlibris získala Daniela Benešová.

Mikoláš Axmann, Pavla Aubrechtová, Daniela Benešová, Libor Beránek, Jan Blaha, Dušan Černý, Karel Demel, Dagmar Dolíhalová, Filip Gabrhelík, Vladimír Gebauer, Jiří Hanuš, Barbora Heřmanová, Jan Holoubek, Pavel Hora, Zbyněk Hraba, Tomáš Hřivnáč, Nanako Ishida, Said Ismail, Zbyněk Janáček, Jarmila Janůjová, Eva Jakubcová, Lenka Kahuda Klokočková, Svatopluk Klimeš, Jan Kocman, Peter Kollár, Markéta Králová, Alena Laufrová, Mira Macík, Martin Manojlín, Ondřej Michálek, Martin Mulač, Lubomír Netušil, Pavel Piekar, Miroslav Pošvic, Martin Raudenský, Josef Saska, Marek Sibinský, Miloš Sláma, Jiří Slíva, Tereza Smetanová, Marie Šechtlová, Lenka Štěpaníková, Eva Vápenková, Martin Velíšek, Kateřina Vítečková, Eva Vlasáková, Lenka Vojtová, Magdalena Vovsová, Bohunka Waageová

 

Komorní grafika

Prosincová výstava je v Galerii Hollar pravidelně věnována Festivalu komorní grafiky. Tradice, která vznikla v devadesátých letech, je pro nás stále aktuální, a tak ji nehodláme měnit.

Komorní formát byl v minulosti pro grafiku typický. Vycházel z toho, že grafika byla určená především jako knižní ilustrace, a byla tím pádem limitovaná velikostí knihy. Italský humanista a typograf Aldo Manunzio, který založil a vedl v Benátkách tiskařskou dílnu, vymyslel koncem 15. a na počátku 16.století malý kapesní formát knih, který tiskl ve velkých nákladech, čímž zajistil, že kniha začala čtenáře všude doprovázet – jak na cestách, tak i doma. A grafici, kteří jeho knihy ilustrovali, se museli tomuto trendu přizpůsobit. Komorní grafika má i dnes omezující formát A4, výjimečně A3 a ve vánočním čase je tedy pro naše návštěvníky také vítaným vánočním dárkem.

Zvolená technika a úroveň řemeslné zručnosti je pro malý formát samozřejmá, a ještě důležitější než ve formátu velikém – grafik si chybnou čáru jednoduše nemůže dovolit.

Necháme na vašem posouzení, jak se vám nové grafiky našich členů budou na výstavě komorní grafiky líbit.

Pavel Piekar

Komorní grafika_pozvánka.indd Komorní grafika_pozvánka.indd

Xénia Hoffmeisterová | TRAMONTANA | vernisáž středa 8.11.2023

 

Výstava v Galerii Hollar

Xénia Hoffmeisterová | TRAMONTANA

vernisáž: středa 8.11.2023 v 17 hod
termín výstavy: 9.11. – 3.12.2023 | út-ne 10-12 13-18 hod
komentovaná prohlídka: 16.11.2023 v 17 hod

kurátor výstavy: Jan Samec
grafika: Petr Foltera

Studených dech přelétající nad vrcholky hor přináší s sebou neklid, vítr rozhýbe vzduch a ten jak teplý fén rozvolní kontury reálných obrysů. Tramontana přináší nejistotu a z nejistoty obavy a obavy vytváří zkreslené představy. Pravda se relativizuje, vše je zpochybněno… Vítr s sebou odnáší realitu. A vakuum po ní vyplní zkreslená pravda.

Xénia Hoffmeisterová Tramonatana a (1) Xénia Hoffmeisterová Tramonatana b(2)