(NE)STÁLOST Dotyky a otisky ukryté v papíru | vernisáž středa 1. 5. 2024 v 17 hod

Srdečně zveme na zahájení výstavy

(Ne)stálost

Dotyky a otisky ukryté v papíru

 

Eva Vápenková • Pavel Trnka • Milan Starý

kurátorka: Petra Polláková

vernisáž: středa 1. 5. 2024 v 17 hod

termín výstavy: 2. 5. – 26. 5. 2024

doprovodný program:

15. 5. 2024 v 9:30 hod

Dotyky a otisky – dílna pro děti

22. 5. 2024 v 17:30 hod

komentovaná prohlídka

 

 

Výstava představuje tři výrazné umělecké osobnosti, které propojuje

nejen dlouhodobý zájem o témata přírodní krajiny, ale také hlubší,

filozoficky poučený přístup k tomuto „klasickému“ výtvarnému

námětu. Pro každého z těchto tří umělců představuje krajina určitou

reflexi vlastních niterných prožitků nebo fyziologického nastavení.

Krajinu zaznamenávají buď v její někdy až metafyzické celistvosti

nebo v klíčových detailech a přírodních fragmentech, ztvrzujících

její univerzální sílu, pevně daný rytmus a energii neustálých

proměn a růstu. Ani jeden z umělců proto neusiluje o vizuální

zachycení realistické krajiny nebo určitého konkrétního krajinného

výseku. Zásadní je zde myšlenka výrazně abstrahované vize krajiny,

redukované na svou vnitřní prapodstatu.

Autorka textu: Petra Polláková

(Ne)stálost plakát (1)