20201022_113034us
20201022_113220us20201022_113246us20201022_113318us20201022_113336us20201022_113428us20201022_113558usJaroslava SeverováPavel Sivko20201022_113827us20201022_113855us

Calendar with 6 original graphic lists

1.200,00  vč. DPH

Out of stock

Product Description

Grafický kalendář obsahující šest originálních grafických listů šesti autorů, členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Vydán v omezeném nákladu 150 číslovaných výtisků.

Každý grafický list je do kalendáře jemně vlepen na horní lem.

Úvodní text věnovaný Vojtěch Preissigovi a medailony autorů: Renata Roubíčková

Grafická úprava: Petr Foltera

Formát kalendáře: 420 x 300 mm

Formát grafických listů: 270 x 190 mm

Obálka: reprodukce Vojtěch Preissig, vojenská pohlednice

Grafické listy:

Pavel Piekar, Jaro přichází, barevný linoryt, 2017, vlastní tisk

Lenka Vilhelmová, Jeden den, mezzotinta, suchá jehla, lept, 2017, vlastní tisk

Xénia Hoffmeisterová, Zarůstání – Nové druhy, litografie, 2017, tisk Matěj Bouda

Alena Laufrová, Záznam, kombinovaná technika, 2017, vlastní tisk

Jaroslava Severová, Prostor 010, ink print, 2017, tisk Grafická tvorba – multimédia UHK

Pavel Sivko, Paměť stromu, čárový lept a akvatinta, 2017, tisk Tereza Dvořáková

Lenka Vilhelmová (1957) studovala na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Ladislav Čepelák). Maluje, ilustruje, vytváří objekty a autorské knihy, působí i jako pedagog (Fakulta architektury ČVUT, Jihočeská univerzita České Budějovice). Její grafické listy, často velkoformátové kombinované techniky (suchá jehla, mezzotinta, lept, perforace ad.), vycházejí z autorčiných důkladných znalostí tiskařských technik a velkoryse přinášejí poněkud náročná vícevýznamová osobní svědectví, sledující existenciální rovinu vztahů mezi lidmi, s důrazem na důležitost správné komunikace, kdy slova mají pracovat v užitečný prospěch a ne rozdělovat a podřizovat si. Členkou Hollaru byla už před rokem 1990.

Pavel Piekar (1960) jako absolvent Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze své výtvarné vzdělání rozvíjel soukromě pod vedením doc. Bohuslava Kutila a manželů Jenny a Jana Hladíkových. Jeho doménou je barevný linoryt, tvoří v cyklech (krajiny – přírodní i městské scenérie, portréty, skupinové výjevy). Vychází z vlastních realistických kreseb pořizovaných přímo v plenéru, které pak převádí do mnohobarevných linorytů (5–50 barev) v malých autorských nákladech. Přesnou kresbu s použitím různě hustých rastrů přenáší na jednotlivé desky a jejich výsledným soutiskem v pečlivě vyladěných barevných odstínech dosahuje až dojmu malby. Hlásí se k odkazu Josefa Váchala, Františka Bílka a Vojtěcha Preissiga. Od května 2015 je předsedou SČUG Hollar. Je rovněž členem Umělecké besedy (2007).

Alena Laufrová (1952) studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér ilustrační a užitkové grafiky, prof. Zdeněk Sklenář, absolutorium v ateliéru propagační grafiky, prof. Evžen Weidlich). Věnuje se volné grafice a kresbě, léta i tvorbě exlibris, též ilustraci, zejména básnických sbírek (Hrubín, Holan ad.). Pro nenápadné poodhalování zákoutí nitra používá střídmých prostředků v tlumených tónech, často v kombinaci suché jehly s leptem či leptu s akvatintou. Ve snových krajinách se vynořují máchovské motivy, náznak dívky či dvojice milenců, jindy hraje roli jen atmosféra předjaří či padajícího listí. Poslední dobou užívá častěji kombinace slepotisku, pastel a kresbu. Členkou Hollaru byla už před rokem 1990.

Jaroslava Severová (1942) je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění (prof. Jiří Horník a Vojtěch Tittelbach). Charakteristické je pro ni neustálé experimentování na poli rozličných nových výtvarných metod a postupů. Tvoří v cyklech, stále víc v minimalistické poloze, také trojrozměrné světelné objekty a instalace. Jako průkopnice počítačové grafiky u nás působí nejen vlastní tvorbou, nýbrž dlouhodobě i jako pedagog (Fakulta architektury ČVUT v Praze, později Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) a výrazně obor posunuje kupředu, jak po formální, tak po obsahové stránce. Otevřela zcela nečekané cesty mnoha svým následovníkům. Členkou Hollaru je od roku 1965.

Pavel Sivko (1948) na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studoval u prof. Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře. Zabývá se ilustrací, volnou a užitou grafikou, známkovou tvorbou a animovaným filmem. Působil jako nakladatelský výtvarný redaktor (Mladá fronta, Albatros), učí na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze. Jeho oblíbenou grafickou technikou je několikabarevná litografie, v jeho podání snad nevyčerpatelným námětem pak především výsek krajiny ovlivněné pobytem lidí a jejich působností, hlavně stromy, ať už majestátní staré, s pamětí věků, někdy s korunami upravenými do tvaru profilů tváří či zásahem člověka necitlivě osekané a prořezané, demonstrující nesnadný a přesto vždy znovu se vzchopující běh života. Členem Hollaru je od roku 1998.

Xénia Hoffmeisterová (1958) vystudovala Divadelní fakultu AMU v Praze (obor scénické a kostýmní výtvarnictví, doc. Oldřich Smutný) a vedle prvořadé malby se zaměřuje na volnou a užitou grafiku, keramiku, tvorbu objektů, drobných asambláží a instalací. Její robustní expresivní projev nese v sobě nepřehlédnutelné satirické prvky, někdy víc sarkasmu, jindy ironie, když opakovaně kriticky zkoumá současný svět lidí a jeho ne příliš příznivý a záchovný vztah k přírodě, což přese všechnu skepsi zvládá s do jisté míry osvobozujícím vtipným nadhledem. U drobných objektů a asambláží zas umí překvapit nečekanou zaujatou hravostí. Kromě členství v SČUG Hollar (2004) náleží i do výtvarného spolku Mánes (2001).