Antonova Alena

∗ 16. 12. 1930, †30. 12. 2021

Místo narození: Praha

Umělecké vzdělání: VŠ UMPRUM v Praze (prof. E. Filla)

Členem Hollaru: od r. 1991

Umělecká činnost: grafika, malba

E-shop: http://hollar.cz/product-category/antonova/

ALENA ANTONOVÁ (narozena v r. 1930 v Praze), česká grafička a malířka, vystudovala Státní odbornou školu keramickou v Praze, Státní grafickou školu v Praze (profesor Karel Tondl) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (profesor Emil Filla). Věnuje se volné grafice, především hlubotiskovým technikám (kolorovaný lept, suchá jehla), ale také tisku z výšky – linorytu a dřevořezu. Stěžejním způsobem výtvarného vyjádření je pro autorku kubismus, který spojuje typický rozklad tvarů a jejich opětovné sdružení spolu s autorčiným poetickým a něžným přístupem.

Hlavními tématy pro Alenu Antonovou jsou všední zátiší, postava ženy, často zachycená při jednoduchých, každodenních úkonech (spící, čtoucí dopis, píšící) či ve spojení s jejím milovaným psem a kočkami, dále lidová slovesnost či figury milenců.

Členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od roku 1991.


Výběr samostatných výstav:

1968 Galerie Zentralbuchhandlung – Wien (s P. Šturmou)
1973 Balerie Ve věži – Mělník (s P. Šturmou)
1982 Dammhaus – Bürde Německo (s J. Podmolem)
1990 Galerie Praha – Bratislava (s J. Vackem)
2004 Chodovská tvrz – Praha (s B. Podmolovou)
2004 Diputacion de Cuenca – Španělsko (s K. a D. Benešovými)
2009 Kabinet exlibris Chrudim
2010 Galerie Hollar


Výběr účasti na výstavách:

1969 Malířské symposium Skotja Loka – Slovenija
1977-2008 I – XII. trienále exlibris Chrudim
1986 Kunst und Künstler im exl. Kromach – Německo
1988 Salon 88 – Park J. Fučíka Praha
1989 4. bienále malé grafiky Sint Niklaas
1989 Slovanské umění exl. – Palác národů OSN – Ženeva
1990 Žáci Fillovy školy – Chropyně zámek
1992 Světová výstava exl. – Sapporo
2007 Pocta V. Hollarovi – Clam-Gallasův palác Praha


Ceny a vyznamenání:

1991 Čestné uznání SSPE – soutěž Exl. Comenius
2000 Čestné uznání SSPE – soutěž Exl. Praha srdce Evropy
2005 Cena SSPE za celoživotní tvorbu v oboru exlibris
2008 Cena SSPE na XIV. festivalu komorní grafiky
2010 Medaile V. Hollara za celoživotní dílo
2010 Cena A. Brunovského FISAE ua zásluhy o tvorbu exlibris