Jakubcová Eva

Místo narození: Hradec Králové

Členem SČUG Hollar: od r. 2018

Umělecké vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Umělecká činnost: volná grafika

Účast na výstavách a soutěžích: 2010 až současnost Grafika roku, Clam – Gallasův palác, Praha

.

Ocenění

• 2019 – Cena Nadace Hollar za komorní grafiku v rámci XXVII. Festivalu komorní grafiky (Galerie Hollar, 2019)

• 2020 – Cena za počítačovou grafiku v rámci Grafiky roku 2020