Malich Karel

Životní data:  18.10.1924 – 24. 10. 2019

Místo narození: Holice v Čechách

Umělecké vzdělání: 1945-1950 – PdF UK Praha (prof. M. Salcman, C. Bouda, K. Lidický) 1950-1953 – AVU Praha (prof. V. Silovský)

Členem: SČUG Hollar, UB, skupin Proměna, Křižovatka (1963)

Umělecká činnost: plastika, kresba, grafika, malba

 

 

Výběr samostatných výstav:

1964,1966,1986,1987,1988 – Praha

1972 – Louny

1985,1989 – Brno

1985-České Budějovice

1988 – Karlovy Vary, Cheb

1989 – Pardubice, Roudnice n. L., Olomouc

1990 – Praha, GHMP

1991 – Paříž, Galerie Lamaignere

1992 – Praha, Galerie MXM

1994 – Praha, Jízdárna Pražského hradu, Staroměstská radnice, Karlovy Vary, Galerie umění 1995 – Kassel, Museum Fridericianum Praha, Galerie MXM

1995-1996 – Krems, Kunsthalle

1996 – Pardubice, Východočeská galerie

1998 – Klatovy, galerie U Bílého jednorožce

1999,2000 – Praha, Galerie MXM

 

Kolektivní výstavy (výběr):

1988 – Washington, Expressiv

1991 – Klatovy-Klenová, Šedá cihla

1994 – Berlin, Martin Gropius Bau

1995 – Brno, Moravská galerie, Nová citlivost

1995 – Benátky, Bienále

1997 – Olomouc, Muzeum umění, Mezi tradicí a experimenty

1999, 2000 – Praha, Mánes