Výstavy

JUBILANTI HOLLARU 2021 | 7. 1. – 28. 2. 2021 online

JUBILANTI HOLLARU 2021

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

Doba trvání : 7. 1. – 28. 2. 2021, Galerie Hollar

Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL

 

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Vážení přátelé,

výstavu, která je tradiční a nedílnou součástí každoroční činnosti naší galerie, jsme se rozhodli připravit i v době, kdy je nejisté, kdy bude možné galerii veřejně zpřístupnit. V tuto chvíli přinášíme její online podobu a věříme, že toto malé zprostředkované nahlédnutí je jenom dočasné a že se na výstavě všichni v únoru s radostí potkáme.

Za Galerii Hollar, Kateřina Slezáková,

vedoucí galerie a tajemnice SČUG Hollar

Aktualizace – výstava je prodloužena do konce února 2021.

Vážení a milí přítomní,

dovoluji si Vám srdečně poblahopřát k letošnímu životnímu jubileu i k narozeninové výstavě v Galerii Hollar. I když se může zdát výběr autorů podle výročí, data narození, náhodným, nepochybně se stává nenahraditelným a nevyslovitelným momentem pozornosti ve vnímání a prožívání naší přítomnosti v úzkém kruhu přátel zabývajících se kresbou či grafikou. Díky široké škále vyjadřovacích prostředků, mnohosti básnických imaginací, ztvárněných představ a vizí osvětlujících smysl vlastního tvůrčího usilování nám tato přehlídka připomíná povědomou hudbu z rádia doplněnou o duchovní rozhovory a zajímavé zprávy z našeho okolí. Podobným způsobem je zachycen rozhovor dokumentující návštěvu arcibiskupa Desmonda Tutu v Dharamsale u příležitosti osmdesátých narozenin Jeho Svatosti Dalajlámy, jenž v úvodu Knihy radosti říká: „Každý den přináší novou možnost začít znovu. Každý den máte narozeniny“.

Milé setkání s přáteli na počátku nového roku v tichém kulturním prostředí galerie – v blízkosti řeky Vltavy s výhledem na Pražský hrad, kousek od Národního divadla a kavárny Slávie – bývá obvykle umocněno fantastickou atmosférou magického místa v srdci Prahy, posiluje a vytváří tvůrčí vztahy s ostatními členy spolku.

Pevně věřím, že nás o tuto atmosféru a vizuální zážitek z výstavy nepřipraví ani to, že nám  covidová pandemie pravděpodobně neumožní prožít si tuto výjimečnou událost společně. V rámci online prezentace výstavy budou představena jednotlivá díla, známá a oceňovaná nejen u nás, ale i v zahraničí, a medailonky autorů, kteří originálním způsobem používají vyjadřovací možnosti grafických technik. Pozoruhodná setkání a zastavení se na křižovatkách osobitých cest autorů můžeme vnímat a prožívat jak formou bravurně zvládnutých technik, tak existenciální hloubkou výpovědí autorských tisků, kreseb, ilustrací, koláží a asambláží.

Velkoformátové grafiky vytvořené kombinovanou technikou Naděždy Synecké formulují pomocí geometrických prvků kosmický prostor člověka. Poetický dřevořez Kateřiny Vítečkové jednoduše nazvaný Dům je ukázkou dokonalého – iris – tisku.

Nadpozemská zjevení a rozličné bytosti kreslí spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Semaforu, legendární Jiří Suchý, jenž se ve své výtvarné tvorbě zabývá litografií, píše a ilustruje knihy, navrhuje kostýmy či divadelní programy. Na výstavě jsou představeny ilustrace Erbenovy Kytice, jež ukazují brilantní výtvarný názor, další polohu úctyhodně širokého záběru jeho umělecké tvorby. Čtyři litografie náznakově odpovídají textu ilustrovaných básní Štědrý den, Zlatý kolovrat, Vodník a Svatební košile, vizuálně však přesahují syrové příběhy velejemnou kresbou i barevností. Jakoby všechno o slovu a o štětci napsal Jiří Suchý ve svých básních, posléze písních, například slovy: Tužka byla stejná / Když mi někdy něco napadlo / Tak jsem to napsal / Nebo nakreslil – to je jedno / Tužka byla stejná / Veršíky / Kresby / To byl můj způsob / Jak se zbavit některých myšlenek / Aby udělaly místo dalším. Instalace je doplněna o pečlivě vybrané dokumenty z archivu Jiřího Suchého.

Poetické naladění leptů Hany Storchové nám připomíná zimní atmosféru i příchod jara v křehkosti a síle proměn přírody. Společně v blízkosti více barevných prací Anny Khunové nazvaných Variace II, 1992, a Vzpomínka, vytvořených kombinovanou technikou leptu a akvatinty, ozvláštňují tiché prosvětlené místo v prostoru galerie.

Centrálně umístěná dvojice tisků Jiřího Anderleho vznikla kombinací hlubotiskových technik leptu a suché jehly. Všestranně múzický Jiří Anderle tiskl a maloval desítky grafických a obrazových cyklů, v nichž naléhavě a působivě zachycuje lidské touhy, obecné i každodenní životní situace, vyjadřuje vzájemné porozumění i potřebu vést dialog, jak ukazují oba vystavené náměty Jídlo, 1993, a Varianta na téma Amor a Psýché, 1984.

Konceptuální charakter lyrických koláží a asambláží Pavly Aubrechtové a Vladimíra Gebauera nejlépe vystihuje slovo proces. Tvůrčí myšlení a nekonečné možnosti v hledání a nalézání neopakovatelného způsobu sdělení vědomého obsahu hravým způsobem odlehčují vesměs narativní náměty zastoupených prací, jež formálně i obsahově vystihují linii výtvarného projevu zaměřeného na fragmenty příběhů, práci s detailem či principem náhody. Křehké koláže Pavly Aubrechtové naznačují prostorové struktury složené z organických materiálů a barevných útržků tenkých papírů. Vladimír Gebauer rozkládá a kombinuje barevné tvary, znaky či prvky s čísly (Zátiší s letopočtem, 2013), vystavená koláž nazvaná Přesuny, 1986 mi připoměla báseň Hanse Arpa: Nikdo nesnil tak jako ty / o vzdálených pohledech / černé a bílé barvy / o nezměrných květinách / o zpívajícím světle / které září z nekonečna času / do nekonečna času.

Záhadné vrstvení barev, tvarů a struktur vycházející z reálného obrazu, který však není patrný, naznačuje vědomé i mimovolní reakce či úniky do fantazie v díle Jany Budíkové, na výstavě zastoupeném barevným soutiskem serigrafie a linorytu nazvaným Cesta, 2020.

Fascinující práce reflektující lidský úděl, válečné utrpení, prožívání mezních situací a niterné rozpoložení člověka, témata spojená s fenoménem kolektivní paměti a vnímáním lidského těla charakterizující rozsáhlou tvorbu Jiřího Sozanského připomínají dvě grafiky z cyklu Běsi, 1999.

Eva Hašková se ve své tvorbě věnuje převážně klasickým grafickým hlubotiskovým technikám a ilustrátorské práci. Představuje kresebně technicky i významově dokonalé grafické listy vystihující portrét malířek (Hezký den, Jitko a Květo, 2019), stylizované architektonické pohledy nebo historická témata (Náměstí republiky, 2020; Nebeský Jeruzalém, 2015; Krumlovská reminiscence, 2017).

Dílo Ireny Bujárkové zastupují tři kombinované hlubotisky s názvy Jantar I, II, 2020 a Kinematigrafie, 2019. Jak naznačuje název, první dva tisky zobrazují nepravidelně zaoblené valounky z lehké a křehké látky se zalitými fosíliemi. Skrývají v sobě metamorfózu komára, jenž prochází procesem čtyř vývojových stádií, v nichž se z vajíčka, larvy, kukly mění v dospělce. Komáři zalití v jantaru dosvědčují svou existenci na Zemi trvající již 170 miliónů let.

Andrea Tachezyová je známá především jako ilustrátorka dětských knih; prezentované velkoformátové grafické listy nám přibližují její starší tvorbu. Hlubotisky Arythmie I, 2002, a Jeden z mnoha / Arytmie IV, 2004 odkrývají mikroprocesy dějící se v lidském těle pod kůží a bezprostředně osobní téma portrétu přibližuje intimní sdělení zachycené na černobílých litografiích (Hlavičky a Pro D., 1997).

Tisky s ornamentální tematikou Saida Ismaila působí jako létající geometrické koberce nebo abstraktní šifry pokryté jemným rastrem, vlastně i v zobrazeném portrétu vnímáme hlavně rytmus, tvar a barvu. (Bez názvu I, II, III (portrét), kombinovaná technika, 2020).

Dvě vystavené práce Lenky Vojtové nazvané KOF Nebeské kníže, 2017, a VAV Poznání pouze pro čisté duše, 2018, symbolicky probouzejí tušení zachycující nebeskou geometrii a energii, pocházejí z většího cyklu kreseb vytvořených tuší a pastelem.

Intuitivní, pohádkové představy a snové příběhy s človíčky v různých situacích a prostředích ztělesnil Oldřich Jelen v litografiích s názvy Noemova archa, 2019, Strom myšlenek, 2020 a Labyrint, 2020.

Prostřednictvím digitálních tisků a následně z nich upravených variabilních koláží (Systém 35XT3 BW 17-07-10, 2017; Systém 4XT3 COL 17-05-28, 2017) se Aleš Svoboda snaží objevovat a testovat dosud nepoužívané přístupy ve vnímání vizuálního umění a také přimět diváka k fyzické interakci. Zabývá se estetikou vědeckých pozorování; například ve vývojové biologii ho inspiroval výzkum morfogenetických polí, dále matematickou teorií katastrof Reného Thoma, či proměnlivým vrstvením transparentních struktur.

Prohlídku výstavy otevírají a zároveň uzavírají dvě barevné litografie Tomáše Bíma, jež naznačují atmosféru romantického místa s příběhem, který se může odehrát v naší hlavě, příznačně nazvané Starý mlýn – den a Starý mlýn – noc, 2020.

Výstava, na které se sešla tato vybraná společnost, je v konečném důsledku především něčím, co se žije, svobodně vyjádřeným pohledem na svět kolem nás, oslavou kresby, tisku, koláže a ideálním místem k setkávání.

Rozloučím se s přáním všeho dobrého do nového roku slovy starého irské požehnání:

Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.

Nechť máte vítr stále v zádech.

Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.

Nechť vaše pole stále zkrápí déšť.

A pokud se znovu nesetkáme, nechť vás

Bůh ochraňuje ve své dlani.

V nejhlubší úctě,

Jana Šindelová

• • •

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

XXVI. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY | online výstava • OHLÉDNUTÍ | aktuální výstava v GH

OHLÉDNUTÍ 1998 – 2020

právě probíhající výstava v Galerii Hollar

 

Jaroslav Klápště, Olga Čechová, Zdeněk Mézl, Jan Šafránek, Jiří Samek, Jindřich Růžička, Lenka Vilhelmová, Dalibor Smutný, Karel Demel, Pavel Sukdolák, Dušan Kállay, František Hodonský, Eva Hašková, Jiří Šalamoun, Hana Urbanová, Ivo Křen, Oldřich Kulhánek, Jarmila Janůjová, Mikoláš Axmann, Martin Velíšek, Jan Holoubek, František Hodonský, Jiří Hanuš, Eva Vápenková, Libor Beránek, Pavel Hora

 

Více o výstavě: OHLÉDNUTÍ | Galerie Hollar

XXVI. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY online

Alena AntonováMikoláš AxmannKarel BenešDaniela BenešováLibor BeránekTomáš BímJana BudíkováIrena BujárkováDušan ČernýHelena ČubováKarel DemelLenka FalušiováPetr HamplJiří HanušFrantišek HodonskýPavel HoraZbyněk HrabaKarel HruškaTomáš HřivnáčEva JakubcováZbyněk JanáčekJarmila JanůjováJan KavanMarkéta KrálováIva KrupicováPavel Piekar, Dana PuchnarováJaroslava SeverováJiří SlívaJan ŠafránekMarie Michaela ŠechtlováEva VápenkováMartin Velíšek, Lenka VilhelmováJosef Werner

Vážení přátelé,

letošní XXVI ročník Festivalu komorní grafiky představuje ne/tradičně drobný grafický formát, který má za sebou bohatou historii, kdy nejen plnil významnou společenskou funkci ale i osobní a komorní.

Byl vždy nositelem výtvarného názoru, obsahu, a jeho součástí byla a je neopomenutelná složka řemeslné znalosti grafických technik , které sloužily k tvůrčím postupům.

A není tomu i dnes jinak, kdy grafici představují svá díla o mnoha dimenzí. Můžeme sledovat obsahově a tématicky zajímavá díla přesahující nadčasová témata. Jednotícím prvkem je pouze drobný formát grafického vyjádření. Důležitou součástí tohoto setkání je pochopitelně umělecká konfrontace a analýza celkové prezentace a vývoje s ohlédnutím na předcházející ročníky.

Nalezneme zde tradiční grafické techniky ale i alternativní za pomoci technických kombinací.

Svoboda inspirace, kulturně – sociální podněty, nutí umělce skrze dílo nacházet smysl své vlastní existence v současném světě. A že, rok který máme takřka za sebou snadný není v mnoha ohledech.

Výstava je v roce 2020 kvůli nepříznivým a nejistým okolnostem přenesena do online prostředí našich webových stránek. Věříme, že Vás výstava i přesto potěší a naleznete v ní mnoho inspirace.

Doufáme, že i v tomto netradičním, online hollarovském ročníku grafické expozice naleznete velkolepou grafickou podívanou, umělecká vyjádření, která svými asociacemi přináší zamyšlení nad fenoménem grafiky.

Lenka Vilhelmová, kurátorka výstavy

Cena Sdružení českých umělců grafiků Hollar za komorní grafiku v r. 2020

Nominovaní autoři: Eva Vápenková, Pavel Hora, Jiří Hanuš, Libor Beránek

Laureát ocěnění: Jiří Hanuš

Odborná komise: Lenka Vilhelmová, Xénia Hoffmeisterová, Pavel Sivko, Jan Kavan

Alena Antonová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-antonova/

 

Mikoláš Axmann

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-axmann/

 

Karel Beneš

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-benes/

 

Daniela Benešová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-benesova/

 

Libor Beránek / nominovaný na Cenu SČUG Hollar v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-beranek/

 

Tomáš Bím

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-bim/

 

Jana Budíková

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-budikova/

 

Irena Bujárková

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-bujarkova/

 

Dušan Černý

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-cerny/

 

Helena Čubová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-cubova/

 

Karel Demel

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-demel/

 

Lenka Falušiová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-falusiova/

 

Petr Hampl

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hampl/

 

Jiří Hanuš / LAUREÁT CENY SČUG HOLLAR v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hanus/

 

František Hodonský

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hodonsky/

 

Pavel Hora / nominovaný na Cenu SČUG Hollar v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hora/

 

Zbyněk Hraba

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hraba/

 

Karel Hruška

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hruska/

 

Tomáš Hřivnáč

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hrivnac/

 

Eva Jakubcová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-jakubcova/

 

Zbyněk Janáček

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-janacek/

 

Jarmila Janůjová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-janujova/

 

Jan Kavan

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-kavan/

 

Markéta Králová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-kralova/

Iva Krupicová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-krupicova/

 

Pavel Piekar

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-piekar/

 

Dana Puchnarová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-puchnarova/

 

Jaroslava Severová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-severova/

 

Jiří Slíva

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-sliva/

 

Jan Šafránek

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-safranek/

 

Marie Michaela Šechtlová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-sechtlova/

 

Eva Vápenková / nominovaná na Cenu SČUG Hollar v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-vapenkova/

 

Martin Velíšek

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-velisek/

 

Lenka Vilhelmová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-vilhelmova/

 

Josef Werner

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-werner/

 

 

GALERIE HOLLAR aktuálně

KRAJINA : NEKONEČNO / výstava přenesena do online prostředí

(Ne)uskutečněná výstava KRAJINA-NEKONEČNO se přesunuje do online prostředí. Zbyněk Hraba, Pavel Piekar, Andrea Louis Ballardini, tři autoři, jejichž život a dílo jsou bezpodmínečně spjaty s láskou k přírodě.
Krajina je žánr, který se dostal na okraj pozornosti světového umění počínaje polovinou XX. století, přičemž paradoxně je o krajinu nejvyšší zájem jak na uměleckém trhu, tak na výstavách. Jedná se však právě o umění a umělce patřící do historie. Dnešní lidé cestují po mnoha zemích a navštěvují mnoho lokalit a po většinou se spokojují s prchavým zážitkem, který je zachycen na digitální ploše.
Obrátit se ke krajině z hlediska výtvarníka znamená pozměnit prchavé zážitky a povrchní obdiv v hlubší dialog s Přírodou, nezřídka plný pokory, vedoucí často k zamyšlení nad krásou, harmonií a zákonitostmi bytí.

Výstavu naleznete zde: http://hollar.cz/aktuality/krajina-nekonecno-online-vystava/

A podrobný popis děl zde: http://hollar.cz/product-category/krajina-nekonecno-vystava/ 

• • •

5/11 2020

Dvě mezzotinty, dvě suché jehly od Jiřího Hanuše – nově zveřejněné na našem webu: Cosmo I, Kladno III, Okna II, Pole

Jiří Hanuš nám je věnoval na podporu galerie, kterou máme už téměř měsíc zavřenou. Děkujeme ♥

Podívat se na ně spolu s dalšími grafikami věnovanými autory či z majetku galerie zde: http://hollar.cz/product-category/graficke-listy/

O GRAFICKÉM KALENDÁŘI 2021: http://hollar.cz/aktuality/graficky-kalendar-galerie-hollar-2021/

Vážení přátelé,

na e-shopu Galerie Hollar nově naleznete grafické listy od Pavla HorySaki Matsumoto a Markéty Kotkové.

Nově na e-shopu si také můžete prohlédnout tři grafické listy věnované autory Pavlem Sivkem a Pavlem Piekarem, jejichž koupě přispěje na činnost naší galerie ♥

PAVEL SIVKO, DLOUHÝ ROZHOVOR, litografie, nedat., náklad 21/70, rozměr tisku 378 x 326 mm, rozměr listu 526 x 444 mm

PAVEL PIEKAR, NAD ALPAMI, linoryt, 2017, náklad 1/7, rozměr tisku 370 x 230 mm, rozměr listu 550 x 304 mm

PAVEL PIEKAR, ZIMA NA SÍDLIŠTI, linoryt, 2016, náklad 4/8, rozměr tisku 418 x 590 mm, rozměr listu 445 x 610 mm

 

Zároveň je také možné pořízení Grafického kalendáře (2018-2020)  s šesti originálními grafickými listy šesti autorů, členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, nyní až do konce měsíce za sníženou cenu: Grafický kalendář Galerie Hollar

.

Přejeme vám mnoho poklidu a zdraví,

Galerie Hollar


Vážení a milí přátelé,

 

od pondělí 12. 10. 2020 je Galerie Hollar pro veřejnost dle vládních nařízení opět zavřena. Uvidíme, za jak dlouho bude možné se opět vrátit k běžnému fungování, prosíme o sledování našich webových stránek.

Pokud byste se rozhodli nás podpořit, budeme moc rádi. Podpora je možná několika způsoby – pořízením grafického listu na našem e-shopu, pořízením DÁRKOVÉHO POUKAZU, podíváním se do speciální sekce e-shopu s grafickými listy, jejichž částka jde celá na podporu galerie, nebo nově FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM přímo na činnost Galerie Hollar, který můžete připojit k vaší objednávce, nebo jej pořídit třeba samostatně a pomoci nám. Přispět je možné třeba jenom částkou, kterou byste zaplatili za kávu a dortík, a nebo i vyšším obnosem. Příspěvky ve výši do 1000 Kč jsou odměněny symbolicky Bulletinem Klubu přátel Hollaru 2020, příspěvky ve výši 1000 Kč a výše se pojí s odměnou ve formě Grafického kalendáře s šesti originálními grafickými listy.

Na e-shopu naleznete nově díla od autorů: Jiří SamekVladimír SuchánekEduard MilkaHelena ČubováMartin SalajkaJiří Slíva

 

Za veškerou podporu vám předem děkujeme. Víme, že to není lehká doba pro nikoho z nás.

 

Opatrujme se, buďme trpěliví a ohleduplní, a držme si palce ♥

Za Galerii Hollar,

Kateřina Slezáková

tajemnice Sdružení českých umělců grafiků Hollar, vedoucí Galerie Hollar

kslezakova@hollar.cz | 737 288 309

DSC04334

Potkali se… | 15. 10. – 8. 11. 2020

Vážení,

z důvodu nově vyhlášených opatření v rámci druhé vlny koronavirové krize je výstava nejpozději do 25. 10. 2020 odložena. Prosím, sledujte naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení, Galerie Hollar

• • • • • •

POTKALI SE…

Potkali se… Setkání umělců v soutisku na makulaturách v litografické dílně Petra Korbeláře.

.

Doba konání: do 8. 11. 2020, Galerie Hollar

Pořadatel: Nadace Hollar ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar

Kurátor: Petr Korbelář

Facebook: FB Potkali se…

Nadace Hollar: https://nadacehollar.cz/

.

Oldřich Kulhánek, Petr Nikl, Jiří Suchý, Jiří David, Eva a Jan Švankmajerovi, Marina Richterová, Martin Mainer, Oldřich Jelen, Jakub Špaňhel, Vladimír Suchánek, Markéta Kotková, Čestmír Suška, Karel a  Daniela Benešovi, Jiří Kornatovský, Tomáš Císařovský, Miroslav Pošvic, Rostislav Říha, František Skála, či děti z Lesní školy ZeMě a další…

.

Náhoda vždy hrála v umělecké tvorbě velkou roli. Zvláště surrealisté ji vzývaly jako „posla nevědomí“. Korbelářovy náhodné soutisky, které vznikly zcela bez uměleckých ambicí, jako jakýsi „odpad“ vlastního tisku, mi připomínají starou surrealistickou hru Cadavre exquis“, kde také hrají hlavní roli „náhodná setkání“. Tato náhodná setkání, ale nejsou žádnou „makulaturou“, ale dokládají starou pravdu, že mnohdy nepodstatné se stává jakousi magickou náhodou podstatným. Jan Švankmajer

 

Dvacet sedm let slýchávám, jak jsou makulatury (zkušební tisky a proklady zároveň) úžasné. Že by z nich byla určitě pěkná výstava. Tak jako se v dílně potkávají lidé různého výtvarného cítění a profesí, členové i nečlenové různých spolků, tak i na makulaturách vzniká neuvěřitelné prolínání barevných, strukturálních, výrazových kombinací obrazů do až surrealistických koláží. Ne náhodou mě Jan Švankmajer požádal, abychom vybrali čtyři makulatury a potiskli je jeho motivem  s tím, že tyto originální koláže společně podepíšeme a každý z nás si pak dvě ponechá.    Z desítek autorů, kteří se potkávali či potkávají v dílně a pak i na společných tiscích bych jmenoval alespoň tyto: Oldřich Kulhánek, Petr Nikl, Jiří Suchý, Jiří David, Eva a Jan Švankmajerovi, Marina Richterová, Martin Mainer, Oldřich Jelen, Jakub Špaňhel, Vladimír Suchánek, Markéta Kotková, Čestmír Suška, Karel a  Daniela Benešovi, Jiří Kornatovský, Tomáš Císařovský, Miroslav Pošvic, Rostislav Říha, František Skála, či děti z Lesní školy ZeMě a další…   Už v počátcích mé kamenotiskařské praxe se z náhodných soutisků časem vyvinula obsese. Vždy pečlivě zvažuji, kterou makulaturu přetisknu novým motivem, v jakém pootočení či barevné kombinaci. Často se i bojím, zda to dopadne dobře, abych to nepokazil, například když použiji tisk, na kterém je grafika už nežijícího autora. Naštěstí i v tento moment často přichází řád vesmírného chaosu, neboť když jsem unaven či v časové tísni potiskuji makulatury „hlava nehlava“. Téma přetisků mě uchvátilo už v roce 1990, kdy jsem jako čerstvě vyučený tiskař pracoval v dílně plochého ofsetu, v tiskařském závodě Polygrafia na Výtoni. Při jednom tisku obálky na knihu s fotografií spisovatelky mě fascinoval přetisk fotografie obličeje na rozjezdové archy. Začal jsem sbírat různé rozjezdy z ostatních mašin a „pouštět“ je do naší mašiny, aby byly také potisknuté portrétem. Tyto potištěné archy jsem v následujícím období znovu a znovu přetiskával dalšími komerčními zakázkami. Obličeje jsem pak vystříhal a nalepil na velké černé papírové podklady. Možná, stejně jako v životě, kdy se i do nás obtiskávají předchozí generace, situace, příběhy, setkání,  informace, tak i na makulaturách se původní grafiky ztrácejí v záplavě nových přicházejících otisků. Někdy, pokud je motiv silný, stále vyčnívá i přes záplavu vrstvení. Chtěl bych poděkovat Michalu Najmanovi a Kateřině Obozněnkové. Oslovili mě přes Nadaci Hollar s nápadem konečně realizovat vizi výstavy makulatur, aby se jimi mohli potěšit nejen návštěvníci litografické dílny.  Petr Korbelář WWW.LITHOGRAPHY.CZ

SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

Výstava je součástí výstavního cyklu Mladá grafika.

.

Vernisáž: středa 16. 9. 2020 v 17 h

Prosíme všechny účastníky vernisáže o dodržování všech bezpečnostních opatření včetně zakrytých úst a nosu. 

Výstava potrvá do 11. 10. 2020.

Kurátor: Jakub Frank

Výstava je uskutečněna ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity.

O autorech: Andrea Uváčiková | Zbyněk Janáček | Mira Macík

Facebook: SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

Fotografie: SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík

.

Profesionálně ovládnuté řemeslo a pochopení technických principů – od vytváření matrice až po přenesení na obrazovou plochu – jsou vstupními podmínkami, které autorovi umožňují volnou tvůrčí práci a rozšiřují hranice, ve kterých se umělcova tvorba pohybuje, nebo se vůbec může pohybovat. Právě prozkoumávání média a objevování jeho limit může vést k jeho posunu a adaptaci na aktuální potřeby a podmínky, a může jej tak neustále zdokonalovat, překračovat jeho hranice a prověřovat jeho tradici. Grafika je totiž příkladným médiem, ve kterém lze technické úkony – tedy proces vzniku obrazu – neustále variovat a aktualizovat. Je to právě tento proces odehrávající se ještě před samotným přenosem na plochu, který zahrnuje desítky a stovky malých a velkých kroků a úkonů, které ovlivňují výsledný obraz.

Moderní grafika prošla přelomovějšími změnami než jakékoliv jiné médium, jako technika je totiž schopna nejpohotověji reagovat na technologický rozvoj a adaptovat se na nové možnosti utváření obrazu. Průmyslové zpracovávání obrazu – potřeba jeho zrychlené a efektivní výroby a multiplikace – si vyžádalo vývoj nových procesů, které následně umožnily umělcům aplikovat nové tvůrčí techniky i ve volné tvorbě. Grafický design a komerční využití grafiky pak ukázali, kam všude až toto médium sahá, a jakou diverzitu technik k vytvoření obrazu využívá. Ať už jde o ozvuky grafiky ve fotografii a pohyblivém obrazu, o využití počítačového zpracování obrazu a digitálních tiskových metod, nebo o její přenos do třetího rozměru, všechna tato technologická řešení grafiku ovlivnila a postupně jako médium aktualizovala. Pro některá z nich se grafika stává už pouze výchozím bodem, od něhož se vzdalují a přestávají grafikou v pravém slova smyslu být, jiná naopak zachovávají principy grafiky jako otisku reálného nebo uměle konstruovaného světa na obrazovou plochu a experimentují v rámci jejích limit.

Cesta k novátorským metodám a přelomovým vynálezům vede kromě zmiňovaného dokonalého obsáhnutí techniky (a to jak teoreticky, tak prakticky) zpravidla také přes smělé myšlenky, utopické představy a sebevědomé experimenty. Přirozené prostředí pro testování a experimentaci s médiem by měla tvůrcům nabízet v první řadě škola. Škola personifikovaná v jedinečných osobnostech profesorů studentům nabízí luxusní prostor otevřených možností, neuzavírá se před utopiemi a smělostí, a naopak je rozvíjí, směřuje a tvaruje. Formu, kterou experiment nabírá, a jeho výsledek určuje právě vztah a komunikace mezi studentem a profesorem. Vnitřní pohon a nutnost neustrnout na místě posouvá mladé tvůrce vpřed jaksi přirozeně, ale je to teprve skutečný a hluboký zájem o médium, který jejich snahy přetváří v silná díla přesahující jejich dosavadní limity a umožňuje jim tak médium neustále aktualizovat a udržovat stále živé. Vzbudit takový zájem ve studentovi už je výsostným úkolem profesora. Tento vztah ilustruje také výstava prof. Zbyňka Janáčka a jeho bývalých studentů Miry Macíka a Andrey Uváčikové.

Jakub Frank, kurátor Muzea umění Olomouc a SEFO

.

Prof. Zbyněk Janáček (*1957)

Od r. 2016 vede na Fakultě umění Ostravské univerzity ateliér Grafiky na katedře Grafiky a kresby, v r. 2017 jmenován profesorem pro obor Výtvarná umění na Akademii výtvarných umění v Praze, v r. 2014 se stal laureátem Ceny Vladimíra Boudníka.

Člen SČUG Hollar, Umělecké besedy, KK3 a Sdružení Q.

.

MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D. (*1990)

V letech 2006–2010 vystudovala Strední umeleckou školu v Trenčíne, propagačná grafika, 2010–2015 Fakultu umění Ostravské Univerzity, volná grafika (prof. Zbyněk Janáček), (MgA.), 2015–2019 Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, Katedra výtvarné výchovy, (Ph.D.).

.

MgA. Mira Macík (*1993)

Absolvent ateliéru Grafiky Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity (Bc. studium absolvoval v ateliéru doc. Mgr. Marka Sibinského, Ph.D. v roce 2015. V ateliéru prof. Zbyňka Janáčka obhájil v roce 2017 diplomovou práci s názvem Uvnitř). Zajímá se hlavně o techniku serigrafie a tvoří také koláže.

Kamila Štanclová : Grafické ohlédnutí

KAMILA ŠTANCLOVÁ : GRAFICKÉ OHLÉDNUTÍ

Vernisáž: ST 5. 8. 2020 v 17 h

Kurátor výstavy: Pavel Sivko

Výstava potrvá do 30. 8. 2020.

Vstupné dobrovolné.

 

Fotodokumentace: http://hollar.cz/fotogalerie/kamila-stanclova-graphic-review/

Facebook: https://www.facebook.com/events/657136171677675/

Více informací o autorce: Kamila Štanclová – životopis

 


.

NAŠE MYSL JE VĚTŠÍ NEŽ SVĚT

Myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského v tvorbě členů SČUG Hollar a jejich hostů

Vernisáž: 3. 9. 2020 v 17 h v Domě umění Opava

Výstava potrvá do 25. 10. 2020.

Místo konání: Dům umění Opava

Kurátorský tým: Daniela Růžičková, Pavel Piekar

Pořadatelé: SČUG Hollar, Dům umění Opava

Výstava je součástí 63. ročníku festivalu Bezručova Opava.

 

Zastoupení autoři SČUG Hollar:

Jan Blaha, Karel Demel, Petr Fiala, Pavel Hora, Ditta Jiřičková, Jiří Kornatovský, Petr Palma, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Karel Šafář, Barbara Šalamounová, Marie M. Šechtlová, Lenka Vilhelmová, Eva Vlasáková

 

Naše mysl je větší než svět

Naše mysl je větší než svět

POJĎ VEN | 9. 7. – 2. 8. 2020

POJĎ VEN

.

MATILDA ČECHOVÁ, OREST DUBAY, OREST DUBAY ST., LENKA FALUŠIOVÁ, HELENA HORÁLKOVÁ, EVA JANÍČKOVÁ, ZDENA KABÁTOVÁ–TÁBORSKÁ, JAROSLAV KAISER, MILADA KAZDOVÁ, MARKÉTA KRÁLOVÁ, IVO KŘEN, ANTONÍN ODEHNAL, JAN OTAVA, LUCIE RAŠKOVOVÁ, JIŘÍ RATHOUSKÝ, ZUZANA RŮŽIČKOVÁ, EVA SENDLEROVÁ, JAROSLAVA SEVEROVÁ, HANA STORCHOVÁ, ANDREA TACHEZY, EVA VÁPENKOVÁ

.

Vernisáž: ČT 9. 7. 2020 v 17 h

Doba konání: 10. 7. – 2. 8. 2020

Doprovodný program: ST 22. 7. 2020 – komentovaná prohlídka – technika barevného linorytu – Ivo Křen

FB: https://www.facebook.com/events/1295625697445200/

Fotodokumentace: http://hollar.cz/fotogalerie/pojd-ven/

Vstupné dobrovolné.

KAREL HRUŠKA : DIVADLO SVĚTA | 4. 6. – 5. 7. 2020

KAREL HRUŠKA : DIVADLO SVĚTA

Doba konání: 4. 6. – 5. 7. 202

Kurátorka výstavy: PhDr. Blanka Stehlíková

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy s kurátorkou a rodinou autora: ST 17. 6. 2020 v 17 h

FB: https://www.facebook.com/events/1208814032844235/

Fotodokumentace: Karel Hruška FOTODOKUMENTACE

Vstupné dobrovolné.

 

 

Výstava Karla Hrušky, uspořádaná k jeho nedožitým devadesátinám, představuje výběr z jeho volné grafické tvorby a několik ukázek z jeho bohatého díla ilustračního, často realizovaného také v grafických technikách.

Z grafických technik měl umělec nejraději dřevořez, v němž vyzkoušel všechny jeho možnosti – působení kontrastu plochy a čáry, využití struktury dřeva i její popření jakoby napsanou linií nebo celou sítí čar, účinnost barvy, uplatnění rastru i kombinace s jinými technikami.

Celým Hruškovým dílem se vine několik základních témat, ke kterým se stále vrací nikoli v cyklech, ale spíše ve volných řadách, jež následují po jeho raných grafických portrétech a listech z dětského světa. Jsou to témata džezu, kterým byla po válce uchvácena především mladá generace, motivy sportu jako výraz energie i lidové zábavy, v nichž mohl rozehrát dynamiku pohybu i okamžik souhry a střetu v nezvyklých pohybových zkratkách, a posléze také divadla, jímž se vracel nejen ke svým oblíbeným mistrům dramatu, ale jejichž prostřednictvím se zároveň vyjadřoval k aktuálním otázkám své doby.

Karel Hruška byl přijat do SČUG Hollar hned po ukončení studia v roce 1958 a patřil k nejvýraznějším členům generace let šedesátých. Přesto ze své volné tvorby zveřejnil jen nepatrnou část. O zviditelnění se nestaral. Většinu dřevořezů si tiskl sám, v nepatrném nákladu. Zůstaly tak sběratelskou vzácností.

PhDr. Blanka Stehlíková, kurátorka výstavy

DLÁTEM BARVOU KOSTÍ / FRANTIŠEK HODONSKÝ | do 31. 5. 2020

ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT – celý projekt naleznete zde: Útržky slov – útržky vět

Vážení a milí přátelé Galerie Hollar, srdečně vás všechny zdravíme a věříme, že jste v pořádku a v klidu doma se svými blízkými. Galerie Hollar je v současné době pro veřejnost uzavřena, ale její činnost pozastavena není. Naopak. Snažíme se vymyslet co nejvíce možností, jak nám všem v této době pomoci a jak si vzájemně sdělit, jak se máme a na čem pracujeme. Proto přicházíme s projektem ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT, prostřednictvím kterého přinášíme pozdravy a zprávy od našich jednotlivých autorů o tom, jak se mají a co dělají, na čem v těchto dobách pracují, jestli jim současný stav věcí v tvorbě překáží, ať už materiálně či duševně, nebo jestli je možné toto přechodné období využít a přetvořit v něco pozitivního.

 

JAK GALERII PODPOŘIT: http://hollar.cz/aktuality/jak-galerii-podporit-v-nejiste-dobe/

Za veškerou pomoc i radu budeme velmi vděční ♡


DLÁTEM BARVOU KOSTÍ / FRANTIŠEK HODONSKÝ

Vernisáž: ST 4. 3. 2020 v 17 h, Galerie Hollar

Kurátorka výstavy: PhDr. Eva Neumannová

Výstava potrvá do 31. 5. 2020

Facebook: DLÁTEM BARVOU KOSTÍ / František Hodonský

Tisková zpráva: TZ DLÁTEM BARVOU KOSTÍ František Hodonský

Fotodokumentace: FOTO DLÁTEM BARVOU KOSTÍ František Hodonský

Vstupné dobrovolné.

• AKTUÁLNÍ INFORMACE A DĚNÍ V GALERII HOLLAR •

Vážení,

Galerie Hollar bude s největší pravděpodobností znovuotevřena veřejnosti od úterý 12. 5. 2020 za dodržení všech potřebných opatření.

Výstava DLÁTEM BARVOU KOSTÍ / FRANTIŠEK HODONSKÝ bude prodloužena do 31. 5. 2020, na ni bude navazovat retrospektivní výstava Karla Hrušky, která bude návštěvníkům zpřístupněna od čtvrtka 4. 6. 2020.

Prosíme všechny návštěvníky o všeobecnou ohleduplnost a dodržování stanovených hygienických pravidel.

Těšíme se na Vás a moc děkujeme za veškeré dosavadní projevy podpory, Galerie Hollar

T: 737 288 309 | www.hollar.cz | kslezakova@hollar.cz


ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT – celý projekt naleznete zde: Útržky slov – útržky vět

Vážení a milí přátelé Galerie Hollar, srdečně vás všechny zdravíme a věříme, že jste v pořádku a v klidu doma se svými blízkými. Galerie Hollar je v současné době pro veřejnost uzavřena, ale její činnost pozastavena není. Naopak. Snažíme se vymyslet co nejvíce možností, jak nám všem v této době pomoci a jak si vzájemně sdělit, jak se máme a na čem pracujeme. Proto přicházíme s projektem ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT, prostřednictvím kterého přinášíme pozdravy a zprávy od našich jednotlivých autorů o tom, jak se mají a co dělají, na čem v těchto dobách pracují, jestli jim současný stav věcí v tvorbě překáží, ať už materiálně či duševně, nebo jestli je možné toto přechodné období využít a přetvořit v něco pozitivního ♥


NADACE HOLLAR – projekt „Grafika v době koronaviru – Martin Salajka“: http://hollar.cz/grafika-roku-cat/

 


JAK NÁS PODPOŘIT V NEJISTÉ DOBĚ: http://hollar.cz/aktuality/jak-galerii-podporit-v-nejiste-dobe/

Za veškerou pomoc i radu budeme velmi vděční ♡

.

POZOR – ČINNOST GALERIE HOLLAR JE Z DŮVODU SOUČASNÉ ZDRAVOTNÍ SITUACE V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU OD 13. 3. 2020 POZASTAVENA. PROSÍME O SLEDOVÁNÍ AKTUALIT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, GALERIE HOLLAR


.

DLÁTEM BARVOU KOSTÍ

FRANTIŠEK HODONSKÝ

.

Fotodokumentace výstavy DLÁTEM BARVOU KOSTÍ / FRANTIŠEK HODONSKÝ

Vzhledem k současnému stavu, kdy je galerie pro veřejnost uzavřena, přinášíme vám ukázku výstavy alespoň v této elektronické podobě a věříme, že výstavu v celé její šíři si budete moci co nejdříve prohlédnout. Těšíme se na vás.

 

Vernisáž: ST 4. 3. 2020 v 17 h, Galerie Hollar

Kurátorka výstavy: PhDr. Eva Neumannová

Výstava potrvá do 31. 5. 2020 (pozor, jde pouze o orientační termín)

Facebook: DLÁTEM BARVOU KOSTÍ / František Hodonský

Tisková zpráva: TZ DLÁTEM BARVOU KOSTÍ František Hodonský

Fotodokumentace: FOTO DLÁTEM BARVOU KOSTÍ František Hodonský

Vstupné dobrovolné.

Doprovodný program: ST 18. 3. 2020 v 17 h – komentovaná prohlídka s Františkem Hodonským a Evou Neumannovou / zrušeno


FIGURA

Figurální tvorba členů SČUG Hollar

Vernisáž: ČT 5. 3. 2020 v 17 h

Výstava potrvá do 26. 4. 2020.

Kde: Galerie U Zřícené Lávky, Praha – Troja

Kurátor výstavy: Jan Kavan