Aktuality

Výstava CONNECTED III – DAYS OF ARTIST BOOK | Vídeň – Künstlerhaus FACTORY

CONNECTED III / Days of Artist Books

CONNECTED III je výstava knih umělců z Rakouska a České republiky. Společný projekt Künstlerhaus Vereinigung a pražského SČUG Hollar poskytuje příležitost k navázání dialogu mezi oběma uměleckými spolky, umělci a návštěvníky. Ať už se jedná o unikátní uměleckou knihu, objekt nebo jiný formát – objevit lze každý materiál, všechny techniky a média.

CONNECTED III / Days of Artist Books
– Ausstellung, Künstlerhaus, Factory – www.kuenstlerhaus.at
– kurátoři: JAROSLAVA SEVEROVÁ & MARTIN S. LOHNICKY
– vernisáž 6. října 2023 v 19 hodin (s Martinem S. Lohnickým, Jaroslavou Severovou a zúčastněnými umělci)
– kurátorská prohlídka, 7. října 2023, 21:00 -> Langen Nacht der Museen 2023 – https://fb.me/e/U1Xvm9oD
– trvání výstavy: 7.-15.10.2023

Vystavují: Anke Armandi, Mikoláš Axmann, Stella Bach, Kerstin Bennier, Peter Braunsteiner, Šimon Brejcha, Luise Buisman, Kateřina Černá, Babsi Daum, Leslie De Melo, Katya Dimova, Claudia Dölcher (crackthefiresister), Julia Dorningen, Michael Endlicher, Gernot Fischer-Kondratovitch, Harald Gfader, Sibylle Gieselmann, Regina Hadraba, Wolf D. Hoefert, Xénia Hoffmeisterová, Hanna Hollmann, Pavel Hora, Helena Horálková, Eva Hradil, Rita Kämmerer, Svatopluk Klimeš, Lena Knilli, Iva Krupicová, Lisa Kunit, Dora Kuthy, Alena Laufrová, Gert Linke, Christoph Luger, Jan Měrička, Hana Mičková, Martin Mulač, Andreas Ortag, Szilvia Ortlieb, Javier Pérez Gil, Bruno Pisek, Miroslav Polcar, Jadranka Protić, Martin Raudenský, Jiří Šalamoun, Barbara Šalamounová, Käthe Schönle, Susanna Schwarz, Leonard Sheil, Hubert Sielecki, Jana Šindelová, Thomas Steiner, Wolfgang Stifter, Andrea Štosková, Maria Temnitschka, Sophie Tiller, Desislava Unger, René Van De Vondervoort, Martin Velíšek, Lenka Vilhelmová, Eva Vlasáková,  Natalia Weiss, Elisabeth Weissensteiner, Eef Zipper, Greta Znojemsky

CONNECTED III
Názvu výstavy je možné porozumět třeba ve smyslu PROPOJENO. Jde totiž o výstavu Autorských knih. Knihy obecně spojuje vazba / binding/, i když u autorských uměleckých knih, někdy můžeme najít pouzdro nebo krabici, která vazbu nahrazuje. Jen více listů, které jsou nějakým způsobem spojeny, může vytvořit celek, který je možno prohlížet, nebo číst.
SOUVISLOST můžeme najít v tom, že výstava ukazuje práce členů dvou tradičních uměleckých sdružení na jedno téma.  Jde o umělce dvou států, Rakouské a České republiky. Jedna velká část historie je nám společná, učíme se znovu spolupracovat, snažíme se o sobě dovědět více, budoucnost vidíme v celku Evropské unie. Autory české části jsou členové uměleckého sdružení Hollar, kteří odpověděli na open call na téma Autorská kniha. Výsledkem je kolekce uměleckých objektů, které často vznikly jako jen jeden originální exemplář. Soubor ukazuje zájem českých umělců o tuto formu vizuálního sdělení, v tomto času a na tomto místě.
SPOJITOST možná výstava prokáže, hledáme, co je nám společné po dlouhých dobách odloučení. Kulturní výměna ale probíhala vždy, i v dobách podivných, za okolností méně příznivých. Je tudíž na co navazovat.

Jaroslava Severová / SČUG Hollar Praha

Výstavní projekt vznikl s laskavou podporou Velvyslanectví České republiky v Rakousku a Českého centra Vídeň.

Výstava AFRODITA DNES / Řecko – Patra

AFRODITA DNES

V rámci 6tého „Patras World Poetry Festival “ s názvem Invisible People, Invisible Thoughts, kterého se účastnilo celkem 68 básnířek a básníků z celého světa, byla také – v rámci festivalu –  otevřena výstava Afrodita dnes. Výstava vznikla ve spolupráci českého centra v Aténách(s paní Lucií Kuligovou, ředitelkou), SČUG Hollar a organizátory festivalu. Výstava byla otevřena na 2 místech – jedna výstavní místnost byla v centru Agora Argyri v rámci festivalu od 4 – 14.9. a v Cube Gallery od 4. – 30.9.Obě dvě výstavy byly otevřeny pro účastníky festivalu a hosty, výstava v Cube gallery je určena také pro veřejnost. Instalace výstav proběhla ve spolupráci mezi pořadateli a Českým centrem.Protože výstavní prostory nebyly tak velké, jako pro výstavu v Aténách, tak tam některá díla – z rozhodnutí organizátorů –  nebyla vystavena.

Českou republiku zastoupili na festivalu básnířky Simona Racková a Kateřina Racková, Pavel Piekar byl zastoupen jako básník a zároveň otevíral výstavu v Cube gallery a vedl komentovanou prohlídku o historii SČUG Hollar  a o grafickým technikách se zaměřením na barevný linoryt.
Pavel Piekar
vystavují Mikoláš Axmann, Karel Beneš, Jan Blaha, Šimon Brejcha, Dušan Černý, Petr Fiala, Petr Hampl, Pavel Holeka, Tomáš Hřivnáč, Ditta Jiřičková, Martin Mulač, Petr Palma, Pavel Piekar, Martin Raudenský, Zuzana Růžičková, Jiří Slíva, Ladislav Sýkora, Petr Štěpán, Hana Šuranská, Jana Šindelová, Eva Vlasáková, Bohunka Waageová

16. 9. | Zažít město jinak |WORKSHOP A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA | Černý humor

Smetanovo nábřeží – to je oč tu běží ♥

V sobotu 16.9. proběhnou sousedské slavnosti -> Zažít město jinak: Smetanovo nábřeží 2023
 Součástí programu jsou i akce v Galerii Hollar:
• ukázka grafických technik / průběžně mezi 14:00 a 16:00
• komentovaná prohlídka výstavy ČERNÝ HUMOR od 17:00
Poprvé v rámci sousedských slavností Zažít město jinak ožije velká část Smetanova nábřeží, a to přímo před domy č.o. 2 – 6 . V sobotu 16. 9. se zde na jednom místě potká zábava, design, umění, hudba a výborné jídlo i pití.

6.9. od 17 hod | VERNISÁŽ | Černý humor

 ČERNÝ HUMOR

~ vystavují: Petr Palma a Jiří Slíva (SČUG Hollar), Zdenka Hušková a Filip Buryán (hosté) ~

• vernisáž středa 6.9.2023 v 17 hod.
• termín výstavy 7.9. – 1. 10. 2023 | út-ne 10-12 13-18 hod
• komentovaná prohlídka 26.9.2023 v 17 hod.

• V rámci sousedských slavností „Zažít město jinak“ proběhne v sobotu 16.9.2023 od 14 do 16 hod. ukázka grafických technik a v 17 hod. komentovaná prohlídka.

• kurátor výstavy: Pavel Piekar

~

„Výstavu, v jejímž názvu bychom měli slovo humor, jsme v Hollaru minimálně posledních 10 let nepořádali. To je také důvod, proč jsme se rozhodli tuto výstavu uspořádat. Na rozdíl od tvorby dramatické a literární se humor v umění výtvarném nevyskytuje často. Karikatury – tolik oblíbené v průběhu 20. století – známe, ale tvorba obou umělců, kteří spolu vystavují, je jiná, protože svůj osobitý humor vytváří z vnitřní potřeby nikoliv na zakázku.

Skutečný černý humor je charakteristickým rysem celé tvorby Petra Palmy – umělce z Českých Budějovic, který ve své tvorbě odhaluje něco v umění málo viděného – sarkastický pohled na realitu života, který je často velice krutý, ale tento pohled je formulován tak, že je směšný a vy se – nevědomě – rozesmějete. Pro zobrazení svého světa používá techniku černobílého nebo dvoubarevného linorytu, který je velice rafinovaně zpracován, vyryt a autorsky vytištěn.

Humor Jiřího Slívy více pohladí. Jeho přesná liniová kresba je blízká karikatuře – ve své jednoduchosti a sdělnosti. Humorné napětí vzniká propojením dvou protikladných světů. Jiří Slíva se pohybuje nejvíce v litografii, tato technika nejlépe odpovídá jeho kresebným schopnostem.

Jako hosté jsou k výstavě přizváni dva výtvarníci, kteří s motivem humoru systematicky pracují – Zdenka Hušková a Filip Buryán.“

Pavel Piekar

~

23.8. od 17 hod | komentovaná prohlídka | SVĚTLO A STÍN

SVĚTLO A STÍN
• komentovaná prohlídka 23. 8. 2023 od 17 hod.
• výstava do 3. 9. 2023

Výstavou vás provede kurátorka doc. Jaroslava Severová.

Více o výstavě ZDE.

Fotografie z vernisáže Jakub Severa

 

9.8. od 17 hod | VERNISÁŽ | Světlo a stín

SVĚTLO A STÍN

• vernisáž 9.8. od 17:00 v Galerii Hollar
• kurátor Jaroslava Severová
• do 3.9.2023
Světlo – stín je na počátku vytváření obrazu, který chce na rovině základní plochy vytvořit iluzi objektu a prostoru. Je vlastní oběma technikám, grafice i fotografii. Záleží pak na autorovi, co si z nich vybírá, co je pro jeho sdělení důležité.
Fotografie může být inspirací, základem, který je možné interpretovat, převyprávět různými grafickými technikami. Už samotné rozhodnutí, jakou klasickou techniku zvolit, proměňuje smysl zobrazovaného sdělení. Prostorový obraz, vytvořený světlem a stínem, se může měnit na linie nebo body, a prostor je pak konstruován překrýváním čar a ploch.
Zajímavá je poměrně častá inspirace fotografií detailu, který pak může být i zjednodušován až ke geometrické abstrakci. Zdá se, že jde stejně často o detaily technické, jako organické.
Fotografie se někdy zdá být jistotou v zachycení okamžiku, ulpívajícího pohledu, zvěčnění chvíle. Někteří vystavující autoři ale okamžik, chvíli, tvar, zmnožují, zdůrazňují trvání, nebo jinde naznačují pohyb, proměny situace. S popřením jednoho znázorněného okamžiku je možné vystavět sdělení o proměnách stejného, o násobení jednotlivého, o časovém průběhu.
Mísení technik je dnes samozřejmostí. Některé vystavené grafiky jsou založené na kontrastu fotografie a kresby, nebo otisku a kresby, mechanického – technického a spontánního – přirozeného.
Výstava ukazuje některé z možností pohybu mezi dvěma technikami. Chce zdůraznit jak důležité a cenné je rozhodnutí jednotlivých autorů, co a jak chtějí sdělit. Je možné se radovat a těšit se z rozmanitosti a otevřenosti k dalším novým možnostem, jak a proč obrazy vytvářet.
Jaroslava Severová
Těšíme se na setkání ♥

12.8. od 14 hod | komentovaná prohlídka | výstava DIMENZE | Orlická galerie – Rychnov n. K.

DIMENZE

 výstava členů Umělecké besedy a Sdružení českých umělců grafiků Hollar

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA s kurátorem Miloslavem Polcarem – sobota 12.8. od 14 hod

• Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou, II. patro Kolowratského zámku, Kolowratská 1

•  výstava potrvá do 27.8.2023

Vystavují: Mikoláš Axmann, Pavla Aubrechtová, Šimon Brejcha, Jana Budíková, Vladimír Gebauer, Věra Geislerová, Patrik Hábl, Josef Hampl, Hana Hamplová, František Hodonský, Svatopluk Klimeš, Miloslav Polcar, Lubomír Přibyl, Šárka Radová, Jaroslava Severová, Aleš Svoboda, Pavel Trnka, Kristina Vašíčková, Lenka Vilhelmová

pozvánka komentovaná prohlídka

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice SČUG Hollar  a vedoucího/vedoucí Galerie Hollar

 

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR (dále jen SČUG HOLLAR) se sídlem v Praze 1, Smetanovo nábřeží 6 vypisuje výběrové řízení na funkci tajemníka/tajemnice SČUG Hollar a vedoucího/vedoucí Galerie Hollar.

Náplň práce:

– zajištění chodu a provozu Galerie Hollar – prodejní činnosti galerie, e-shop, vedení asistentek prodeje

– zajištění produkce a propagace (PR) výstav pořádaných SČUG Hollar

– zajištění chodu spolkové činnosti SČUG Hollar a Klubu přátel Hollaru – vedení vnitřní evidence, komunikace s členy, příprava podkladů pro setkání výboru SČUG Hollar (cca 1x měsíčně) a podkladů pro plenární schůzi SČUG Hollar (1x ročně), vypracování výroční zprávy

– zajištění podkladů pro externí účetní firmu, vedení administrativy a archivace, evidence a vyplácení komisního prodeje

– získávání finančních prostředků prostřednictvím grantových výzev, administrativa a vyúčtování grantů

Návrh finančního ohodnocení bude sděleno při osobním pohovoru.

Doba pracovního poměru bude sjednána na dobu určitou 1 roku.

Prosíme o zaslání vašeho životopisu zaměřeného na manažerské, ekonomické a umělecké zkušenosti do 10.8. na tyto emailové adresy:

piekar@seznam.cz

vilhelmovalenka@gmail.com

xeniek2@gmail.com

Pohovor se všemi uchazeči/uchazečkami proběhne v Galerii Hollar dne 14.8. mezi 14:00 a 16:00 (přesný čas vám bude sdělen telefonicky nebo emailem).

S pozdravem

Pavel Piekar

Předseda SČUG Hollar

 

26.7. od 17 hod. | KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA| Členové Hollaru a známková tvorba

Členové Hollaru a známková tvorba
• komentovaná prohlídka 26. 7. 2023 od 17 hod.
• termín výstavy: 13. 7.–6. 8. 2023

Výstavou vás provede kurátor ak. mal. Pavel Sivko a někteří vystavující autoři – proběhne rovněž autogramiáda.

vystavují: Adolf Absolon, Milan Bauer, Eva Hašková, Jan Kavan, Dušan Kállay, Anna Khunová, Ladislav Kuklík, Pavel Sivko, Jiří Slíva, Martin Srb, Karel Zeman, Michal Novák, Pavel Piekar, Renáta Fučíková

Více ZDE.