Aktuality

5.4. 17 hod | vernisáž | Eva Vlasáková – Putování tam a tady

Eva Vlasáková | Putování tam a tady

•  vernisáž ST 5. 4. 2023 v 17 hod.
úvodní slovo kurátora PhDr. Jiřího Machalického
na saxofon zahraje prof. Jiří Hlaváč

•  komentovaná prohlídka s autorkou ST 26. 4. 2023 v 17 hod.
•  termín výstavy: 6. 4. – 30. 4. 2023
~
Eva Vlasáková užívá široký rejstřík výrazových prostředků, zasahuje do několika výtvarných oblastí od ilustrace, volné kresby, až k objektům a instalacím. V poměrně malém prostoru Galerie Hollar se jí daří všechny tyto složky její tvorby propojit, což není snadný úkol. Koncepci vymyslela tak, aby působila vyváženě a aby všechny součásti souzněly. Představují se tu soubory různorodých kreseb, které vyjadřují, jak umělkyně reaguje na svět kolem nás. Má cit pro ornament, který propojuje se zjednodušenými figurami. Projevuje bohatou představivost, užívá jednoduché znaky a symboly, které vystihují její vztah k současné skutečnosti. Uplatňuje výraznou zkratku, v její tvorbě se prolínají rozmanité, někdy i zdánlivě nespojitelné motivy. Má vyhraněný smysl pro řazení jednotlivých prvků, čímž dosahuje působivého celku, v němž se jeho součásti vzájemně podporují. Zajímavé jsou strukturální kresby, ve kterých se prostupují a překrývají energické křivky. V nich umělkyně přemítá nad přírodními procesy, které pak vystihuje černobílými skvrnami a liniemi. V „mapách“ se zabývá krajinou. V nich se můžeme na svět kolem nás podívat z ptačí perspektivy, vnímat jeho reliéf s viditelnými zásahy naší civilizace, která přetváří jeho podobu a rozděluje ho podle našich pravidel. V instalacích Eva Vlasáková opět vychází z přírody, jako by ji znovu vytvářela ve výstavních interiérech. Ty si ráda volí tak, aby souzněly s jejími představami, aby se s nimi propojila historie vybraných míst, často zasažených procesy opotřebení a stárnutí. V objektech projevuje až surrealistickou nebo spíš dadaistickou imaginaci v náhodných a nečekaných souvislostech mezi prvky, které pak ve vzájemných kontrastech tvoří přirozenou součást celku. Papírové masky vnášejí do jejího projevu magii šamanů mimoevropských kultur a národů nebo snad kouzlo karnevalů. V kresbách často nechybí groteskní zabarvení reagující na vztahy v dnešní společnosti. Autorka rovněž pracuje se sklem – v tomto křehkém materiálu, jímž prostupuje světlo, ožívají fantaskní podoby zvířat. Eva Vlasáková má smysl pro vyváženou skladbu kreseb, objektů i instalací, dokáže je spojovat do celků, znásobujících jejich účinky.

Jiří Machalický

FB událost → https://fb.me/e/158hoRZmt

 

30.3. 17 hod | komentovaná prohlídka | CIVITAS NATURA

Civitas Natura | Limity přirozeného stavu

Jiří Hanuš | Robin Kaloč | Peter Kollár | Matěj Lipavský | Eva Vápenková
Ve čtvrtek 30. 3. 2023 v 17 hod se uskuteční komentovaná prohlídka s kurátorskou výstavy Barborou Kundračíkovou a autory.

Umíme si ještě představit krajinu bez ekologické katastrofy? Bez přídechu dystopie? Bez neštěstí? Byla vůbec někdy taková? Výstava pěti autorů, členů SČUG Hollar, Jiřího Hanuše, Robina Kaloče, Petera Kollára, Matěje Lipavského a Evy Vápenkové, je příběhem o hledání “přirozenosti”. Přináší pět různých pohledů, pět druhů zkušeností, pět témat a přístupů – a přitom všem ukazuje jeden a týž svět. Ukazuje krajinu jako místo, v němž se odehrává lidský život. Která není ani zemí ani přírodou, natož pouhým prostorem – ale je, slovy Tima Ingolda, právě příběhem. Člověk do ní vstupuje, utváří ji, uchopuje, opouští, a vice versa. Krajina je v jejich pojetí světem tak, jak je znám těm, kdo v něm přebývají. Je symbolickým konstruktem, při jehož utváření jsou krajina a tělo komplementárními, navzájem se implikujícími pojmy. Možná, že katastrofa obojí časem smete, možná se to už stalo, pro tuto chvíli však není možné dělat nic jiného, než je nechat být a narůstat, byť v koexistenci, někdy rovnovážnější, někdy méně.

Jiří Hanuš (*1981, Praha)

Absolvent pražské Hellichovky – Vyšší odborné školy grafické (2001-2003) a Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2003-2009) se dlouhodobě věnuje grafice užité, zejména knižní ilustraci, i volné. Vystavuje samostatně (Galerie Prokopka, 2016 a 2021; Eagle Gallery v Šumperku, 2022 ad.) i skupinově (DOX, 2012; Galerie H, 2021; Hollar 2022 ad.). Je nositelem ocenění Grafika roku (mj. ocenění v kategorii Malý formát, 2019). Zúčastnil se také řady zahraničních grafických přehlídek, mj. International Engraving Triennal Liége v Belgii (2021) nebo The Second International Mini Print Triennal na Ukrajině (2021). Ilustroval mj. tituly Pavla Hájka (Dnes nebude hudba, 2010; Hroznové ticho, 2013) a Vladimíra Skřivánka (Adieu Paris, 2013; Duše je divný pták, 2015).

Jiří Hanuš se věnuje především technice hlubotisku, mj. mezzotintě, jejíž plnost a komplexnost dobře konvenuje jeho zájmu o objekt, jeho tvar a strukturu. Opakovaně se vrací k žánru zátiší a v jeho distancovaném klidu nechává sledované, architekturu městskou a industriální, stroj či mechaniku obecně, růst a nabývat. Jeho práce působí tu utopickým, jindy dystopickým dojmem. Zachycuje krajinu bez lidí, která je ale lidským konstruktem o sobě.

Robin Kaloč (*1982, Rychnov nad Kněžnou)

Grafik, malíř, arteterapeut a tanečník vystudoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Jiřího Lindovského, 2003-2009). Absolvoval stáže na l´Ecole de Beaux Arts v Aix-en Provence (2007) a l´Ecole Superieure d´Art de Bourges ve Francii (2008). Vystavuje samostatně (mj. v Galerii Jiřího Jílka, 2012) i skupinově (Chemistry Gallery, 2008; NGP, 2009; OGL, 2012; Hollar 2015, 2016, 2018; Galeria Badrov Crveno & Crno, Záhřeb, 2018 ad.). Je nositelem ocenění Grafika roku (mj. Cena za hlubotisk v kategorii Velký formát, 2020). Dlouhodobě se věnuje restaurátorské, taneční (je členem Paleja Ballet Theatre) a pedagogické činnosti. Ilustroval mj. knihu Jaroslava Duška a Pavlíny Brzákové První dotek (2020).

Robin Kaloč je výsostným grafikem, který prostředky zvolené techniky rozvíjí plně v souhře s procesní zkušeností, efemérní a těkavou, daného časoprostoru. Opakovaně se obrací ke krajině, osobní, tělesné zkušenosti s ní, přičemž zisky vlastních prožitků abstrahuje a uchopuje nejen v grafickém tisku, ale také tanci. Gesto, emoce, soulad sebe sama a okolního světa, to jsou limity, jež dlouhodobě sleduje a naplňuje, přičemž se obrací k základním principům geometrie a skladby světla.

Peter Kollár (*1977, Košice)

Grafik a fotograf, absolvent ateliéru Dušana Kállaye na Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě (1995-2001), vystavuje samostatně (Galerie Korek, 2019; Galerie Jan Čejka, 2021; Mestská galéria v Piešťanoch, 2022) i skupinově (Galerie Klatovy/ Klenová, 2021; Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, 2022; Hollar, 2022 ad.) Je nositelem ocenění Grafika roku (mj. Hlavní cena v kategorii Malý formát, 2022)

Peter Kollár se téměř až do roku 2017 věnoval majoritně fotografii a působil mimo diskurz světa umění. Fotografická perspektiva je tak do jisté míry přítomna i v jeho současné grafické produkci. Tu rozvíjí důsledně a zaujatě, po stránce námětu i technologie. Využívá zejména linorytu, pracuje s možnostmi otisku i jeho prostorového uskutečňování se. Je jedním z těch, kdo odkrývá, dokumentuje a re-konstruuje vrstvy krajiny, v níž se pohybujeme, přičemž pokouší limity imerze.

Matěj Lipavský (*1985, Praha)

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (ateliéry Jiřího Sopka a Jindřicha Zeithammla, 2004-2010), vystavuje samostatně (Galerie Školská 28, 2013; Fiducia 2012; Magazín, 2016; Galerie Jiřího Jílka 2016 ad[KB1] .) i skupinově (GAVU 2009; NGP, 2011; Topičův Salon 2012; Nau Gallery, 2014; GHMP, 2016 ad[KB2] .). Je autorem mozaiky v Periferie Cafe v Braníku, barevného řešení interiéru kavárny na ČVUT v Praze a s Pure Beauty spolupracoval na výtvarné části komiksové novely Chyba (2011). Ilustroval výběr textů Věry Jirousové Tweety 1956-1963. Často také spolupracuje se svým bratrem, sochařem Jakubem Lipavským. Vedle výtvarné tvorby se věnuje poezii. Je mimo jiné autorem sbírky Nika (Host, 2016).

Matěj Lipavský je citlivý pozorovatel, který své prostředí (Smíchov, krajina okolo Karlštejna, městská urbanistická zátiší) dobře zná. Je pro něj typický fenomenologický přístup, zakoušené prostředí sublimuje pomocí zvolené techniky či média, a rekonstruuje tak zkušenost s ním.  Jeho práce vykazuje silně atmosférické kvality, důsledně však přitom rozvíjí principy zvolené technologie.

Eva Vápenková (*1979 Praha)

Kreslířka a grafička, absolvovala studia na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze (2003–2009) a na Akademii výtvarných umění v Praze – působila v ateliérech restaurování (2009-2013, Karel Stretti) a grafiky (2013-2015, Jiří Lindovský). V roce 2014 získala studentský grant na přípravu publikace věnované Ladislavu Čepelákovi. Je také držitelkou ocenění Nadace Hollar (2014, 2016). Vystavuje samostatně (Onkocentrum Praha, 2017; Galerie v Zahradě, 2019; Galerie Jiřího Jílka, 2019) i skupinově (mj. Galerie Morzin, 2014; Východočeská galerie, 2018;  Galerie České spořitelny, 2019;  Alšova jihočeská galerie, 2022).

Eva Vápenková patří ke generaci, která znovuobjevila krajinu pro současné umění. Typická je pro ni vysoká míra redukce pozorovaného spektra a téměř až konstruktivistické přemýšlení o jeho obrazných kvalitách. Analytickou povahu jejího uvažování nijak nesnižuje či nemírní ani její tíhnutí ke spiritualitě, naopak – naznačuje spíše komplikovanost procesu osobní distance vůči okolitému světu a jeho prožívání.

Jubilanti Hollaru 2023 – repríza Mariánská Týnice

Vážení,

dovolujeme si vás pozvat na reprízu výstavy Jubilanti Hollaru 2023, která proběhne v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.

• vernisáž: 28. 3. 2023 v 17 hod.
• termín výstavy: 29. 3. – 23. 4. 2023

Galerie Hollar ♥

 

1.3. 17 hod | vernisáž | CIVITAS NATURA

PŘIPRAVUJEME

Civitas Natura | Limity přirozeného stavu 

Jiří Hanuš | Robin Kaloč | Peter Kollár | Matěj Lipavský | Eva Vápenková
 ~
• vernisáž: 1. 3. 2023 v 17 hod
• komentovaná prohlídka 30. 3. 2023 v 17 hod
• kurátorka: Barbora Kundračíková
• 2. 3. – 2. 4. 2023 v Galerie Hollar
 ~
*The time had come for a brand new story. Once upon a time we were gifted with a present that was heavy. It was now.*
– Future Visions of Our Planet, Kae Tempest, 2020
 ~
Umíme si ještě představit krajinu bez ekologické katastrofy? Bez přídechu dystopie? Bez neštěstí? Byla vůbec někdy taková? Výstava pěti autorů, členů SČUG Hollar, Jiřího Hanuše, Robina Kaloče, Petera Kollára, Matěje Lipavského a Evy Vápenkové, je příběhem o hledání “přirozenosti”. Přináší pět různých pohledů, pět druhů zkušeností, pět témat a přístupů – a přitom všem ukazuje jeden a týž svět. Ukazuje krajinu jako místo, v němž se odehrává lidský život. Která není ani zemí ani přírodou, natož pouhým prostorem – ale je, slovy Tima Ingolda, právě příběhem. Člověk do ní vstupuje, utváří ji, uchopuje, opouští, a vice versa. Krajina je v jejich pojetí světem tak, jak je znám těm, kdo v něm přebývají. Je symbolickým konstruktem, při jehož utváření jsou krajina a tělo komplementárními, navzájem se implikujícími pojmy. Možná, že katastrofa obojí časem smete, možná se to už stalo, pro tuto chvíli však není možné dělat nic jiného, než je nechat být a narůstat, byť v koexistenci, někdy rovnovážnější, někdy méně.

21.2. 17 hod | komentovaná prohlídka| PERIMETR SERIGRAFIE

• PERIMETR SERIGRAFIE •

Současná slovenská serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022
Srdečně vás zveme na komentovaná prohlídka v úterý 21.2.2023 od 17:00. O vystavených dílech pohovoří jak kurátoři výstavy, tak samotní autoři. 
Výstava představuje konceptuální a postkonceptuální tendence, které jsou přítomny v současné grafické tvorbě slovenských autorů. Vystaveny jsou sítotisky od všech generací vizuálních umělců právě ze Slovenska a hostů z České republiky a Kazachstánu. Zapůjčeny jsou ze sbírek ISSO Fakulty umění Ostravské univerzity.
~
Vystavující autoři: Igor Benca, Patrik Ševčík, Róbert Makar, Róbert Jančovič, Róbert Jančovič ml., Oľga Moravcová, Michala Gorbunovová, Rudolf Sikora, Andrea Uváčiková, Peter Cvik, Monika Poljaková, Pavla Hrdlíková Pádivá, Eva Moflárová, Stano Ondruš, Josef Jankovič a hosté Eduard Ovčáček a Kateřina Makar Václavková z České republiky a Alina Yessimbekova z Kazachstánu.
Více informací o výstavě ZDE.

21.2. 19 hod | Spisovatelé mezi obrazy | Pavla Horáková |

Vážení,

srdečně vás zveme na cyklus „Spisovatelé mezi obrazy“, který pořádá Asociace spisovatelů a SČUG Hollar.

V úterý 21.2.2023 od 19:00 se můžete v Galerii Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) setkat s Pavlou Horákovou – čtení a debata s autorkou. Večer moderuje Simona Martínková Racková.

Těšíme se na setkání ♥

Galerie Hollar

Smuteční oznámení | † 6. 2. 2023 Květa Pacovská

Vážení,

s hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustila Květa Pacovská, malířka, sochařka, ilustrátorka a pedagožka. Upřímnou soustrast rodině, přátelům, kolegům.

S úctou,

Sdružení českých umělců grafiků Hollar

 

Film Vladimír Suchánek: KRÁSNÁ NEZNÁMÁ

Vážení,

dovoluji si vám přeposlat pozvání:

Martin Suchánek a Česká televize si vás dovolují pozvat na premiéru dokumentárního filmu VLADIMÍR SUCHÁNEK: KRÁSNÁ NEZNÁMÁ

• středa 1. února 2023 v 19:00
• Městská knihovna – velký sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Vstupenky k dostání v pokladně Městské knihovny nebo na webových stránkách: https://www.mlp.cz/cz/akce/e23467-krasna-neznama/

Trailer k filmu si můžete přehrát zde: http://www.fineartstudio.cz/temp/Krasna_neznama_TRAILER_CZ_STEREO.mp4

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte přímo na organizátory akce – www.vladimirsuchanek.art a www.mlp.cz.

Galerie Hollar

 

Vernisáž 1.2. | PERIMETR SERIGRAFIE

Vážení,

dovolujeme si vás pozvat na výstavu • PERIMETR SERIGRAFIE : Současná slovenská serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022 •

• středa 1.2.2023 od 17:00 – vernisáž výstavy v Galerii Hollar
• kurátorský tým: Tereza Tomešová, Zbyněk Janáček, Marek Sibinský
• termín výstavy: 2.2.–26.2. 2023

Výstava představí konceptuální a postkonceptuální tendence, které jsou přítomny v současné grafické tvorbě slovenských autorů. Vystaveny budou sítotisky od všech generací vizuálních umělců právě ze Slovenska a hostů z České republiky a Kazachstánu. Zapůjčeny budou ze sbírek ISSO Fakulty umění Ostravské univerzity.

~

Vystavující autoři: Igor Benca, Patrik Ševčík, Róbert Makar, Róbert Jančovič, Róbert Jančovič ml., Oľga Moravcová, Michala Gorbunovová, Rudolf Sikora, Andrea Uváčiková, Peter Cvik, Monika Poljaková, Pavla Hrdlíková Pádivá, Eva Moflárová, Stano Ondruš, Josef Jankovič a hosté Eduard Ovčáček a Kateřina Makar Václavková z České republiky a Alina Yessimbekova z Kazachstánu.

~

Těšíme se na vaši návštěvu Galerie Hollar

 

Komentovaná prohlídka 18.1. | JUBILANTI 2023

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na komentovanou prohlídku výstavy Jubilanti Hollaru 2023, která proběhne ve středu 18.1.2023 od 17:00 v Galerii Hollar.

Výstavou vás provedou kurátorky Ditta Jiřičková a Jana Šindelová, zúčastní se též někteří autoři a znalci historie samotného Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
~ 18.1.2023 | 17:00 ~
Na výstavě uvidíte díla těchto grafiků:
Miloslav Nováček, Květa Pacovská, Alois Mikulka, Eduard Ovčáček, Blanka Stehlíková, Marie Filippovová, Dana Puchnarová, Petr Hampl, Eva Vlasáková, Jarmila Janůjová, Dušan Kállay, Pavel Sivko, Bohunka Waageová, Petr Štěpán, Xénia Hoffmeisterová, Šimon Brejcha, Pavel Hora, Martin Raudenský, Martin Velíšek, Bedřich Kocman, Lenka Falušiová, Hana Mičková, Martin Mulač
fotografie Jan Veselý