Aktuality

VERNISÁŽ | Made in Luxembourg | 25. 5. 2022 v 17 h

Vážení,

srdečně vás zveme do Galerie Hollar na zahájení výstavy lucemburského grafického spolku Empreinte

MADE IN LUXEMBOURG

ve středu 25. 5. 2022 od 17 hodin

Patrik Bitomsky, Marité Bordas, Marie Dublin-Neys, Mariette Flener, Danielle Grosbusch, Robert Hall, Chantal Hardy, Diane Jodes, Sylvie Karier, Serge Koch, Christiane Linden, Isabelle Lutz, Yvonne Rodesch, Franz Ruf, Yvonne Simon, Marie-Pierre Speltz, Pit Wagner, Anneke Walch, Desirée Wickler

Kurátor výstavy: Martin Velíšek

Výstava potrvá do 26. 6. 2022.

Tisková zpráva: MADE IN LUXEMBOURG tisková zpráva

Facebook: https://www.facebook.com/events/945889156086909

Výstava je pořádána za laskavé podpory Velvyslanectví Lucemburska v Praze, Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 1.

Výstava se koná pod záštitou J.E. pana Ronalda Dofinga, velvyslance Lucemburského velkovévodství v Praze a je součástí oslav 100. výročí navázání česko-lucemburských diplomatických vztahů.

MADE IN LUXEMBOURG aneb „LUXOVÁNÍ“

LUXování. Při luxování vysajeme vše, co se nám dostane do cesty. Silný proud vzduchu natáhne dovnitř sběrné nádoby často nejen prach a špínu, ale také ztracené zlaté náušnice, zakutálený šroubek od mixéru, sponku do vlasů… Zaplať Pán Bůh! Je to zázrak! To, co jsme považovali za nenávratně ztracené, se díky vysavači našlo! Obsah sběrné nádoby či sáčku je zvláštní směsicí našeho já. Mísí se v něm špína a prach s drobnými předměty, či jejich částmi, zapadlými do nejzazších koutů našeho domova. V prachu dní se vznášejí fragmenty našeho světa.

19 lucemburských grafiků, sdružených ve spolku Empreinte, představuje v Galerii Hollar svou tvorbu. Je to výběr z prací každého z nich. Je to jakési luxování v jejich ateliérech. Jsou to fragmenty jejich životů, výpověď o jejich světě. A my přitom zjišťujeme, že se tomu našemu překvapivě podobá. Fantazie je totiž vždycky ohraničená pouze myslí každého z nás, ale nikdy státní hranicí. A tak je setkání s grafikami „vysátými“ z ateliérů lucemburských grafiků vlastně velmi bezprostřední a samozřejmé.

Luxování je ale také jakási slovní hříčka. Odkazuje ke zkratce malého velkovévodství – Lucembursko, anglicky Luxembourg, zkratkou LUX – s nímž nás pojí společná minulost. A odkazuje také k různým zpodstatnělým slovesům – rozmlouvání, představování, hostování… Výstava je tedy jakýmsi rozmlouváním s Lucemburskem, s jeho umělci, grafiky. Je to představení jejich tvorby. Je to hostování lucemburského sdružení grafiků v galerii českého sdružení grafiků.

EMPREINTE

Grafická dílna Empreinte byla založena v roce 1994 z iniciativy Bo Halbirka, dánského grafika a malíře. Dnes, téměř 30 let po svém vzniku, je Empreinte stále jediným spolkem-kolektivní dílnou grafiků v Lucemburském velkovévodství. Představuje dynamické místo setkávání, pořádá výstavy a podílí se na kulturních akcích v Lucembursku i v širším regionu. Udržuje kontakty s hlavními aktéry kulturního sektoru, Národním muzeem historie a umění (Musée national d’Histoire et d’Art, MNHA) a Národní knihovnou Lucemburska (Bibliothèque nationale de Luxembourg, BnL).

prof. akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

20. 5. 2022 | setkání s Ondřejem Michálkem

Vážení přátelé,

 

srdečně vás v pátek 20. 5. v 16 h zveme na komentovanou prohlídku s Ondřejem Michálkem, kdy si povíme mimo jiné i něco o technice akvatinty 🌗

 

Těšíme se na viděnou,

Galerie Hollar

 

Neděle 8. 5. 2022 | ZAVŘENO

Vážení,

v neděli 8. května 2022 bude z důvodu státního svátku v Galerii Hollar zavřeno.

Budeme se na vás opět těšit od úterý 10. 5. 2022,

s přáním hezkých dní,

Galerie Hollar

VERNISÁŽ Ondřej Michálek : Nové zahrady | ST 27. 4. 2022

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na zahájení výstavy

ONDŘEJ MICHÁLEK : NOVÉ ZAHRADY

ve středu 27. 4. 2022 v 17 h | Galerie Hollar

Výstava potrvá do 22. 5. 2022.

 

Kurátorka výstavy: Olga Badalíková

Facebook: https://www.facebook.com/events/1455812088155157/

Instagram: https://www.instagram.com/galeriehollar/

 

Těšíme se na vás!

 

SPISOVATELÉ MEZI OBRAZY : Daniela Vodáčková | 21.

Vážení,

dovolujeme si vás pozvat na další z večerů věnovaných české současné literatuře v Galerii Hollar:

SPISOVATELÉ MEZI OBRAZY : DANIELA VODÁČKOVÁ

ve čtvrtek 21. 4. 2022 v 19 h | Galerie Hollar

Daniela Vodáčková čte z nové sbírky a mluví o díle Petruse van Schendela.

Pořádá Asociace spisovatelů ve spolupráci s Sdružením českých umělců grafiků Hollar.

ZAVŘENO pátek 15. 4. 2022

Vážení přátelé,

 

na Velký pátek 15. 4. 2022 budeme mít v Galerii Hollar zavřeno. O víkendu 16. a 17. 4. se na vás budeme opět těšit.

 

Krásné velikonoční svátky,

Galerie Hollar

Komentovaná prohlídka | Krajina – nekonečno | 19. 4. 2022

Vážení,

srdečně vás zveme na další z doprovodných akcí výstavy Krajina – nekonečno:

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy s Pavlem Piekarem

s ukázkou, jak postupuje tisk barevného linorytu

v úterý 19. 4. 2022 v 17 h | Galerie Hollar

Těšíme se na vás!

BENEFIČNÍ PRODEJ – PODPORA UKRAJINY

BENEFIČNÍ PRODEJ NA PODPORU UKRAJINY

Vážení přátelé,

na pomoc situaci na Ukrajině vzniklo už mnoho iniciativ a projektů, a věříme, že všichni pomáháme tou měrou, kterou jsme schopní přispět. My jsme se rozhodli kromě osobní pomoci a aktivit všech z nás přispět i jednotně jako spolek.

Nabízíme grafické listy k prodeji, laskavě věnované autory či z našeho majetku, a celý výtěžek z prodeje předáme Člověku v tísni.

Grafické listy v benefičním prodeji tu budou aktualizovány.

Moc děkujeme všem autorům, kteří se rozhodli do benefice zapojit a věnovat svá díla.

Buďme laskaví a nápomocní vůči těm, kteří naši pomoc potřebují.

Všechny grafické listy v benefici naleznete zde: http://hollar.cz/product-category/benefice-ukrajina/

 

Lenka Falušiová | Alena Laufrová | Pavel Piekar | Andrea Tachezy | Miloslav Polcar | Said Ismail | Peter Kollár | Jana Hubatková | Lenka Vilhelmová | Jiří Hanuš | Lenka Vojtová | Zbyněk Hraba | Saki Matsumoto | Markéta Králová | Milan Bauer | Ditta Jiřičková | Martin Mulač | Irena Bujárová | Klára Stodolová | Anna Khunová | Lenka Kahuda Klokočková | Jaroslava Severová | Marie M. Šechtlová | Lenka Štěpaníková | Jan Šafránek | Jarmila Janůjová | Dušan Černý | Jana Budíková | Ondřej Michálek | Miloš Sláma | Michala Gorbunovová | Pavel Hora | Marián Komáček | Bronislava Bakule Malá | Bohunka Waageová | Hana Mičková | Tomáš Hřivnáč | Karel Demel | Markéta Kotková | Daniela Benešová | Karel Beneš | Berenika Ovčáčková | Olga Vychodilová | Josef Mžyk | Eva Vlasáková | Vlasta Matoušová | Helena Horálková | Jan Holoubek | Libor Beránek | Barbora Heřmanová | Barbara Šalamounová | Eva Natus-Šalamoun | Jiří Šalamoun | Jirka Houska | Marek Sibinský | Tomáš Bím | Miroslav Hlinka | Dana Puchnarová | Eva Jakubcová | Lucie Raškovová | Ester Tajrychová a další

Pocta Anně Mackové | 13. 4. 2022 v 19 h

Vážení,

spolu s Spolkem českých bibliofilů vás srdečně zveme na přednášku k 135. výročí narození Anny Mackové

 

ZE STUDEŇAN DO BUENOS AIRES / Pocta Anně Mackové

uvede Petr Tylínek

ve středu 13. 4. v 19 h | Galerie Hollar

 

Anna Macková (13. 4. 1887 Studeňany – 4. 5. 1969 Nová Paka)

Členka Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Spolku českých bibliofilů, Sdružení přátel exlibris, aktivní členka Kruhu výtvarných umělkyň atd.

Večer napraví jednostranný pohled na Annu Mackovou jako životní družku výrazného solitéra Josefa Váchala. Svým výtvarným školením, zájmem o přírodu, studijní pobyty, účastí na tuzemských i mezinárodních výstavách prokázala svou schopnost vlastní osobité tvorby. Dokonale si osvojila základy rytí i tisku mnohabarevného dřevorytu. Vytvářela grafické listy, jemné exlibris, kreslila a malovala. V nuzných podmínkách Studeňanské klauzury neztratila víru ve svůj talent. Tento večer se vydáme po jejích stopách…

 

Tylínek _ Macková

Symbióza / KK a SČUG Hollar v Městské galerii Zázvorka

Vážení,

spolu s Klubem konkretistů a Městskou galerií Zázvorka vás srdečně zveme na výstavu

SYMBIÓZA

55 let od založení Klubu konkretistů a 105 let od založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

 

v Městské galerii Zázvorka (Nové Město nad Metují)

vernisáž: sobota 9. 4. 2022 v 17 h

doba trvání výstavy: 12. 4. – 12. 6. 2022

kurátor výstavy: Aleš Svoboda

 

Fanis Ainacidis, Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer, Patrik Hábl, Vladana Hajnová, Pavel Hayek, Pavel Hora, Šárka Hrouzková, Said Ismail, Zbyněk Janáček, Ditta Jiřičková, Jan Kocman, Martina Kopecká, Eduard Ovčáček, Miloslav Polcar, Lubomír Přibyl, Michal Pšenička, Kubo Novák, Dana Puchnarová, Vladimíra Sedláková, Jaroslava Severová, Oldřich Schnabel, Lenka Vilhelmová, Aleš Svoboda