obal (1)
jakubcova (3)jakubcova (1)odraska (6)odraska (2)hubatkova (4)hubatkova (3)kotková (19)kotková (1)čubová (3)čubová (6)palma (3)palma (6)obal (2)

Kalendář s šesti originálními grafickými listy 2021

1.200,00  vč. DPH

Skladem

Popis produktu

Grafický kalendář obsahující šest originálních grafických listů šesti autorů, členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Vydán v omezeném nákladu 150 číslovaných výtisků.

Každý grafický list je do kalendáře jemně vlepen na horní lem.

Úvodní text věnovaný Františku Tichému a medailony autorů: Renata Roubíčková

Grafická úprava: Petr Foltera

Formát kalendáře: 420 x 300 mm

Formát grafických listů: 270 x 190 mm

Obálka: reprodukce František Tichý, Vysoká škola, 1947

Grafické listy:

Eva Jakubcová, Do ticha, počítačová grafika, tisk Fomei HK

Josef Odráška, Poprvé, lept s akvatintou, vlastní tisk

Jana Hubatková, Patron, litografie, vlastní tisk

Markéta Kotková, Z ostrovního deníku, litografie, tisk Petr Korbelář

Helena Čubová, 3, barevný linoryt, vlastní tisk

Petr Palma, Nepočkali, linoryt, vlastní tisk

Jana Hubatková (1970) se narodila v Praze, vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou Václava Hollara a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér ilustrace a grafiky, profesor Jiří Šalamoun). Za diplomovou práci získala Cenu rektora. Po absolutoriu na škole setrvala jako odborná asistentka v litografické dílně. Kamenotisk jí zůstal nejbližší i ve vlastní volné grafické tvorbě. V soutěži Grafika roku opakovaně získala Cenu hlavního sponzora v kategorii velkých formátů a několik čestných uznání. Členkou Hollaru je od r. 2004, od té doby pravidelně vystavuje na společných přehlídkách (Grafické techniky 4 – Litografie, 2006, Grafické desetiletí – Nová jména v Hollaru, 2007, Nová tvorba, 2013 a 2014, též Jubilanti Hollaru, leden 2020). Věnuje se také malbě, kresbě a autorské knize.

 •

Helena Čubová (1982) pochází z Nejdku u Karlových Varů, ve kterých navštěvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou (obor grafický design) a naposled pak Vyšší odbornou školu grafickou v Praze (obor knižní grafika, prof. Milan Erazim). Věnuje se grafickému designu, volné grafice, kresbě, malbě, ilustraci, knižní tvorbě, fotografii, psaní poezie, ale i organizování, spolupořádání a produkci různých kulturních akcí, včetně výtvarných workshopů (pro dospělé i pro děti) a autorských čtení. V r. 2007 získala 2. místo ve studentské kategorii Nejkrásnějších českých knih roku – Cenu Arna Sáňky, o pět let později 2. cenu za grafiku v Mezinárodním projektu Focus Europa. Členkou Hollaru je od r. 2016. Grafiky pojednává v suché jehle, leptu-rezerváži, serigrafii, linorytu, monotypu.

 •

Josef Odráška (1945), rodák z Ostravy, po celý svůj tvůrčí život patří jako moravskoslezský lokální patriot do okruhu severomoravských umělců, nicméně s přesahy po celé zemi a se zastoupením i v zahraničních sbírkách, po Evropě i v zámoří. Jako absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti začal pracovat v oboru užité a propagační grafiky. V 90. letech minulého století stál u zrodu Střední umělecké školy v Ostravě, kde od r. 1994 pedagogicky působil. Od užité grafiky přešel i k tvorbě grafiky volné (lept, akvatinta, suchá jehla, serigrafie, digitální tisky), vedle toho se začal věnovat malbě, často velkoformátové. Je též autorem i realizátorem skleněných mozaik na fasádách místních kostelů, kostelíků a božích muk. V posledních letech žije a tvoří ve své chalupě-ateliéru v malé obci na Krnovsku. Členem Hollaru je od r. 2019.

Eva Jakubcová pochází z Hradce Králové, kde studovala na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Do Hollaru vstoupila v r. 2018. Volné grafice se věnuje formou ink printů – digitálních tisků. Od r. 2010 se účastní soutěží Grafika roku, v r. 2019 získala jedno z ocenění za komorní formát na XXV. Festivalu komorní grafiky, pořádaném Hollarem. Její grafické listy jdou cestou minimalismu, prostého vyjádření nenápadných, obyčejných témat, různých drobných detailů, které dovede svým soustředěným pohledem a následným zpracováním naplnit novou nečekanou atmosférou a upoutat tak divákovu pozornost v prostředí, které by ho běžně nejspíš vůbec nezaujalo. Jedná se o nevelké grafiky v malých nákladech.

Markéta Kotková (1976) se narodila v Praze, dnes žije a tvoří poblíž Karlštejnu. Členkou Hollaru je od r. 2015. Její svobodomyslé povaze vyhovuje bližší sepjetí s přírodou – několik let žila na jednom španělském ostrově, kde začala s vlastním uměleckým projevem a pokračovala pak i po návratu domů. Tvoří pastely, maluje, ilustruje knihy pro děti, zároveň vydává své autorské knihy, ilustruje poezii, pořádá workshopy. V grafice se věnuje barevné litografii, vyrábí i originální linorytová razítka. Hluboký vztah k přírodě se u ní propojuje s duchovním založením, každodenní život i tvorbu jí prostupuje energie, která je inspirací i jakousi ochrannou, léčivou silou a zároveň naplňováním určitého poslání, které chce autorka předávat dál.

Petr Palma (1957), narozen v Českých Budějovicích, po vyučení ručním sazečem absolvoval obor grafická úprava tiskovin na Střední průmyslové škole grafícké v Praze. V Jihočeských tiskárnách pracoval jako grafik-návrhář, po r. 1989 se osamostatnil, následující doba však nebyla v oboru ve velkém příznivá ruční práci s dosavadním řemeslnným vybavením a žádala si využívat počítač a příslušné, rychle se rozvíjející nové technologie. Petr Palma se to pokusil respektovat a odešel pracovat do reklamní agentury. V jádru však zůstal staromilcem a od r. 1990 se začal věnovat vlastní, groteskně laděné volné grafice a příležitostným tiskům (ex libris, přání a kondolence), převážně v linorytu, méně v dřevořezu, suché jehle a akvatintě. Bydlí a tvoří v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou. Členem Hollaru je od r. 2018.