Grafika roku

Srdečně vás zveme na Grafiku roku v Plzni!

Galerie Ladislava Sutnara, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Nadace Hollar a Nadace Sutnar vás srdečně zvou na výstavu

Grafika roku 2018

Galerie Ladislava Sutnara
Riegrova 11, Plzeň
úterý — pátek 10 — 18 hodin
sobota 10 — 15 hodin

kurátor: Jan Van Woensel

termín výstavy: 03–27/04 2019


Nadace Hollar letos opět posouvá výstavu Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka z tradičních prostor Obecního domu v Praze na půdu Galerie Ladislava Sutnara ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a Nadace Sutnar.
Ve své repríze představuje různorodé grafické práce, techniky a krásné autorské knihy. Zastoupeny jsou práce jak zavedených autorů, tak studentů z celé republiky. Součástí výstavy je video maping zaktivovaných Boudníkových grafik, které byly použity pro prostory secesní architektury Obecního domu.

Vystavující: Mikoláš Axmann, Markéta Bábková, Anna Bydžovská, Marián Čižnár, Luboš Drtina, Barbora Dušátková, Alžběta Dvořáková, Lenka Falušiová, Jiří Hanuš, Tomáš Hřivnáč, Monika Immrová, Zbyněk Janáček, Sabina Kafková, Jan Kaláb, Robin Kaloč, Jan Kocman, Bedřich Kocman, Vojtěch Kovářík, Alena Kožená, Iva Krupicová, Míra Macík, Martin Mainer, Jan Měřička, Ondřej Michálek, Olga Moravcová, Lucie Mudráková, Lubomír Netušil, Petr Nikl, Květa Pacovská, Ester Polcarová, Linda Retterová, Martin Salajka, Jiří Samek, Jaroslava Severová, Lucie Šímová, Dalibor Smutný, Jana Svobodová, Miloš Šejn, Michal Škapa, Jakub Špaňhel, Martin Velíšek a Lenka Vilhelmová laureátka Ceny Vladimíra Boudníka.

Prokrastinační kolaborativní kresba (Lucie Dehnerová, Mikuláš Kalný, Tereza Laznová, Yuliya Lupsiakova, Veronika Štorková, Denisa Váňová a jejich kolaborativní kresba (záznam: Daniella Kovalenko, Said Ismail, Multilab)
https://www.youtube.com/watch?v=CMMS4XWslgg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2J45VGqlSS2_eo_lU0OfPlTHp8QnEHuiWxWIXzO7fN4Oy6LNoytWGxLSc

Fotky výstavy ©Said Ismail

Události v kultuře 4.4.2019

Více najdete na našich stránkách https://nadacehollar.cz/

55917833_2202336353169366_4933725595449163776_o 55929409_2202337146502620_61309219336355840_o 55932407_2202335069836161_986876166272974848_n 56140470_2201736683229333_6237752802672640000_n 56158314_2201736793229322_5079342905387122688_n 56161837_2201736616562673_1813083803640397824_n 56162078_2202336456502689_2656110378320134144_o 56169824_2202337426502592_7862460358617726976_n 56191440_2202337383169263_8858680909142949888_o 56208350_2202535429816125_3216237258327719936_n 56225998_2202336193169382_7241217498442366976_o 56232250_2202344336501901_6440346079312478208_o 56270069_2202335079836160_1169055622268715008_o 56391630_2202334756502859_5718888339197657088_o 56393103_2202337549835913_1088969385734832128_o 56485544_2202335806502754_780655132621668352_o 56487458_2202335706502764_6307864261129404416_o 56526672_2202335796502755_4973956090254327808_o

Lenka Vilhelmová v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni

Laureátka Ceny Vladimíra Boudníka Lenka Vilhelmová vystavuje v Plzni v Galerii Ladislava Sutnara.

Nadace Hollar letos opět posouvá výstavu Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka z tradičních prostor Obecního domu v Praze na půdu Galerie Ladislava Sutnara ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a Nadace Sutnar.

Na výstavě jsou zastoupeny hlubotisky i autorské knihy.

Zastoupen je hlubotisk „Dopis nevinnému II“ Lenky Vilhelmové, za který získala BBLA CASH AWARD 2015

Vítěznou prací 2015 Celebrating Print Competition 2015 oceněnou Cash Award se stal hlubotisk Lenky Vilhelmové. Její práce demonstruje možnosti, které grafika jako umělecké médium nabízí současným umělcům. Autorka ve svých pracech na papíře mistrně aplikuje širokou škálu tradičních technik v kombinaci s ofsetem a vytváří práce, jejichž „tělesnost“ a naléhavost můžeme objevit zejména při pohledu zblízka.
Lenka Vilhelmová je vizuální umělkyní, grafičkou a pedagožkou. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze (1982). Její tisky, obrazy, objekty a autorské knihy byly prezentovány na mnoha samostatných i skupinových výstavách v České republice i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách, včetně Národní galerie v Praze a National Gallery of Art ve Washingtonu, DC. Podílela se na mnoha mezinárodních workshopech a grafických soutěžích (Mezinárodní trienále grafiky Krakov, 2013; „Kontinuita,“ Nebraska, USA, 2010). Doc. L. Vilhelmová je pedagogem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Výstava bude k vidění do 27. dubna.
Galerie Ladislava Sutnara
Riegrova 11, Plzeň
úterý — pátek 10 — 18 hodin
sobota 10 — 15 hodin

Medailonek 24. laureátky Ceny Vl. Boudníka – Lenka Vilhelmová:
https://www.youtube.com/watch?v=bZERptLpPOo&t=5s

Lenka VilhelmováLetter to the Innocent I / Dopis nevinnému I (vlevo), Letter to the Innocent II / Dopis nevinnému II, (vpravo) 2015, měkký kryt, suchá jehla, lept, mezzotinta, suchá jehla, ražba, ofset; © L. Vilhelmová
Fotky výstavy ©Said Ismail

Více najdete na našich stránkách https://nadacehollar.cz/

55932407_2202335069836161_986876166272974848_n 55939877_2202337413169260_1683949667651420160_o 56189966_2202335286502806_8033058203371569152_o 56190021_2202336953169306_2783557322306224128_o 56232192_2202335619836106_7594086805981364224_o 56237587_2202335323169469_5028963299782295552_o Vilhelmova

Rozloučení s Josefem Hamplem 3. 4. v 15 hodin

Rozloučení s Josefem Hamplem se uskuteční ve středu 3. dubna 2019 v 15 hodin ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice.
Upřímnou soustrast manželce Haně, rodině, blízkým i přátelům.

Bylo nám ctí, mistře ❤

za Nadaci Hollar, Cenu Vl. Boudníka a Grafiku roku

Kateřina Obozněnková

Michal Najman


Josef Hampl – ohlédnutí za 23. Cenou Vladimíra Boudníka

Cena Vl. Boudníka 2017

Josef Hampl

„Tak jsem se dožil 85 let, a je příjemné si ještě něco pamatovat. A tak si vzpomínám, že jsem  kdysi dělal grafiku a pravda dělal jsem ji rád. Je to způsob vyjádření, který mne provází celý život, který přešel do jiných technik, ale grafické myšlení  mne neopustilo. To výtvarné zápolení má něco do sebe. Hlavně se člověk nenudí.“

Josef Hampl, leden 2018


Josef Hampl (1932) je nenápadným umělcem. Můžeme mít pocit, že jeho dílo známe, jsou to ale vždy jen části nebo ukázky jeho mnohovrstevnaté, svébytné a v zásadě monumentální tvorby, které výstavami vyvstávají na povrch. Josef Hampl přemýšlí a tvoří v cyklech – v do důsledků promýšlených celcích, jejichž podstata tkví v grafičnosti, v poetice papíru, v hledání „textury universa“.

Známe zejména tu část jeho umění spjatou s tvůrčími začátky, s okruhem Vladimíra Boudníka. Setkání s ním nebylo pro Josefa Hampla jen motivickou inspirací, ale iniciací, počátkem soustavného myšlení uměním. „Každý den vytvořit malou grafičku“ je jeho krédo – život s tiskem, soutiskem, s materiálem, rozvíjení imaginace. Umění se stává součástí každodennosti a je všude kolem. V 60. letech, kdy Josef Hampl pracuje ve fabrice, tvoří struktury. Zkoumá způsoby tisku – negativní strukturální grafiku, frotáž, kontratyp, aktivní grafiku, ofset. Zkoumá způsoby kresby. V letech 1967 – 1990, kdy působil na Akademii výtvarných umění v Praze jako odborný asistent v grafických ateliérech, se jeho tvorba svobodně vrství v nesčetných formách osobitého a přitom se současností provázaného kresebného projevu – šitá kresba, stříhaná kresba, mikrotužková kresba, perforáž, koláž. Samotný papír nabývá v díle Josefa Hampla na významu, není jen plochou pro otisk, ale také efemerním objektem „vrostlým“ do krajiny (v instalacích v 70. letech), je nástrojem nebo objevem formovaným do geometrických rastrů. Po roce 2010 nachází „papír“ vosích hnízd. Hmota takového papíru je plastická a zároveň grafická, grafická svou vnitřní kresbou, texturou, jako mramor nebo travertin. Josef Hampl ve své pokročilé tvorbě přechází od struktury k textuře, k textuře ve způsobu jakým ji vnímá geologie, jako prazáklad neměnné a odvěké stavby hornin, řádu universa. V geologii textura vypovídá o vlastnostech horniny, charakterizuje prostorové uspořádání částí nějakého celku a síť jejich vztahů. V případě Josefa Hampla je textura metaforou skladebnosti universa. Vtělil ji do obrazu způsobem citlivé, poetické a zároveň racionalizované organisované práce s papírem. Ve svých souborech vyčerpá skladebné možnosti jednoho typu textury, logického stavebního řádu. „Vždycky tam je kruh“, říká rád s nadsázkou autor. Ale pokaždé jinak. Soustavná grafická práce plná proměn, jemných fazet a tvůrčího experimentu, monumentalita souboru děl invenčního zpracování bez časového a generačního omezení je důvodem, proč se laureátem ceny Vladimíra Boudníka pro rok 2017 se stal právě on.

PhDr. Eva Bendová
text pro katalog Grafiky roku 2017 a 23. Cena Vladimíra Boudníka

Zlatá planeta, tisk z matrice, 620 x 450 mm, 1967

Otisk kamene, litografie, kresba, 970 x 700 mm, 1983

Na jedno téma I, šitá kresba, 2000 x 900 mm, 1991

Na jedno téma II, šitá kresba, 2000 x 900 mm, 1991

Fotky z předávání Ceny Vladimíra Boudníka, 14. února 2018, Clam-Gallasův palác v Praze, Josef Hampl, prof. Eva Kislingerová, Mgr. Kateřina Obozněnková, Ing. Michal Najman.

Medailonek Josef Hampl

 

1967 62x45 tisk z matrice ZLATÁ PLANETA 1983 Otisk kameneI.Litografie + kresba + koláž 97x70 1991 200x90 cm Na jedno témaI. šitá kresba 1991 200x90 cm Na jedno téma II. šitá kresba009 - kopie

056 - kopie 057 - kopie

Pozvánka na vernisáž Grafika roku 2018 v Plzni

Nadace Hollar, Galerie Ladislava Sutnara a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Vás srdečně zvou na zahájení výstavy

3. dubna 2019 v 18 hodin

Grafika roku 2018

Galerie Ladislava Sutnara
Riegrova 11, Plzeň
úterý — pátek 10 — 18 hodin
sobota 10 — 15 hodin

Jste srdečně zváni!


Nadace Hollar letos opět posouvá výstavu Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka z tradičních prostor Obecního domu v Praze na půdu Galerie Ladislava Sutnara ve spolupráci s Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a Nadace Sutnar.
Ve své repríze představuje různorodé grafické práce, techniky a krásné autorské knihy. Zastoupeny jsou práce jak zavedených autorů, tak studentů z celé republiky. Součástí výstavy je video maping zaktivovaných Boudníkových grafik, které byly použity pro prostory secesní architektury Obecního domu.

Kurátorem výstavy je Curator Jan Van Woensel.

Vystavující: Mikoláš Axmann, Markéta Bábková, Anna Bydžovská, Marián Čižnár, Luboš Drtina, Barbora Dušátková, Alžběta Dvořáková, Lenka Falušiová, Jiří Hanuš, Tomáš Hřivnáč, Monika Immrová, Zbyněk Janáček, Sabina Kafková, Jan Kaláb, Robin Kaloč, Jan Kocman, Bedřich Kocman, Vojtěch Kovářík, Alena Kožená, Iva Krupicová, Míra Macík, Martin Mainer, Jan Měřička, Ondřej Michálek, Olga Moravcová, Lucie Mudráková, Lubomír Netušil, Petr Nikl, Květa Pacovská, Ester Polcarová, Linda Retterová, Martin Salajka, Jiří Samek, Jaroslava Severová, Lucie Šímová, Dalibor Smutný, Jana Svobodová, Miloš Šejn, Michal Škapa, Jakub Špaňhel, Martin Velíšek a Lenka Vilhelmová laureátka Ceny Vladimíra Boudníka.

Výstava bude k vidění do 27. dubna.


Pozvánka Sutnarka-page-001

Děkujeme! Výstava Grafika roku v Obecním domě skončila!

Děkujeme za rekordní návštěvnost, účast a podporu našeho projektu Grafika roku 2018 a 24. Cena Vladimíra Boudníka.
Jsme Vám vděční a zavázání. Již v těchto dnech připravujeme reprízu vybrané části výstavy v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni a Galerii Inkubátor v rámci Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a kampusu Západočeské univerzity v Plzni, která se uskuteční 3. dubna 2019 a kde jste srdečně zváni ♥

Fotky výstavy najdete na našich stránkách ZDE

IMG_7821_fx

26/02 ve 14 hodin / Workshop na Grafika roku / autorská kniha / Obecní dům v Praze

Pro velký zájem doplňujeme termín dalšího workshopu. Potkáme se v úterý 26. února 2019 ve 14 hodin v Obecním domě na výstave Grafika roku 2018.
Vytvořte si originální dílo pro vlastní kresby, fotky, či poznámky. Workshopem budou provázet výtvarnice ze studia POP – PAP.
Rodiče s dětmi jsou víc než vítáni 
Dílna a materiál – dobrovolný příspěvek k platné vstupence. Počet účastníků omezen, hlaste se prosím předem – na messenger nebo email: katerina@hollar.cz
Těšíme se na Vás! 

Akce pořádá Nadace Hollar, více informací na našich stránkách: https://nadacehollar.cz/

52510841_2102523159824582_1631851392228392960_n

 

24/02 v 17 hodin / Setkání s Lenkou Vilhelmovou / Grafika roku

V neděli 24. února v podvečer vás zveme na setkání s letošní laureátkou Ceny Vl. Boudníka Lenkou Vilhelmovou a kurátorkou výstavy letošní Ceny Vl. Boudníka Vilmou Hubáčkovou.
Setkání a beseda se uskuteční v 17 hodin ve výstavních prostorách Obecního domu v Praze.
Setkání a beseda je zdarma k platné vstupence.
Jste srdečně zváni!

Doprovodné programy GR18

lenkaw - zmnš

23/02/ Poetické odpoledne na výstavě Grafika roku / Obecní dům v Praze

Básně, které nepíše dívka na prahu života ani šťastná novomanželka a nadšená mladá matka v decentně steampunkové estetice.
Poetické odpoledne na výstavě Grafika roku: Akcent na citovost – Poezie básnířek přelomu 19. a 20. století i těch současných uvedou Bára Alex Kašparová, Vendula Ježková a Baronka Obozněnko v sobotu 23. února 2019 v 16 hodin.

Akce se koná v rámci výstavy Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka pořádané Nadací Hollar.

Účast na setkání je zdarma k platné vstupence.

Doprovodné programy GR18

akcent_na_citovost_event

22/02 Setkání s Květou Pacovskou / Grafika roku / Obecní dům

Srdečně vás zveme na jedinečné setkání s Květou Pacovskou a výtvarnicemi z POP – PAP studia nad autorskými knihami, které se uskuteční v pátek 22. února v 15 hodin v Obecním domě v Praze. Setkání se koná v rámci výstavy Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka pořádané Nadací Hollar.

Květa Pacovská je nositelkou Ceny Hanse Christiana Andersena a ceny za nejkrásnější knihu světa Golden Letter (Zlatá litera).
Letos ji porota udělila Cenu poroty na Grafice roku 2018 za zcela výjimečné dílo, Přijďte se podívat na autorskou knihu Ptáci / Oiseaux, která má v České republice svou premiéru.

POP – PAP studio vám představí nejmladší tvorbu a vznik autorských knížek, které jsou v jejich podání čím dál viditelnější.

Účast na setkání je zdarma k platné vstupence.

Květa Pacovská (foto: Michal Hančovský)

Doprovodné programy GR18

 

51840043_2082527958490769_2456011124764573696_n

15/02 workshop – Grafika roku / Autorská kniha / leporelo s POP – PAP

Vytvořte si originální dílo pro vlastní kresby, fotky, či poznámky.

15 hodin / 15. února 2019 / Grafika roku / Obecní dům v Praze

Workshopem, který se koná v rámci výstavy Grafika roku 2018 v Obecním domě, budou provázet výtvarnice ze studia POP – PAP.

Dílna – dobrovolný příspěvek k platné vstupence.

Počet účastníků omezen, hlaste se prosím předem – na messenger nebo email: katerina@hollar.cz

Těšíme se na Vás! ❤

51373704_2082479121828986_1688910668410912768_n 51556212_1998381570455817_3714634875492368384_n 51626374_1998381850455789_1838644330839932928_n 51851222_1998381590455815_5983221951106121728_o 52326906_1998381753789132_5570110491675590656_n 52351552_1998381923789115_1879683280224124928_o 52590135_1998382030455771_2174269593793593344_o

NOVÝ DIALOG / NEW DIALOGUE / VLADIMIR BOUDNIK

mqdefault

 

 

 

 

 

Projekt “ Nový dialog “ je video instalace, odkazující na práce Vladimíra Boudníka, které tak digitální formou posouvá do nové roviny dialog mezi divákem a původním odkazem Boudníkovy práce. Principy vizuální asociace a strukturální grafiky jsou zde prezentovány novými možnostmi a technologiemi.

Video projekce k výstavě Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka v Obecním domě v Praze

04/27 únor 2019

/

The „New Dialog“ project is a video installation, referring to Vladimir Boudnik’s work. This moves digitally to a new level of dialogue between the viewer and the original link of Boudnik’s work. The principles of visual association and structural graphics are presented here with new possibilities and technologies.

Video projection to the exhibition Graphic Art of the Year 2018 and The Vl. Boudnik Award in the Municipal House in Prague 04/27 February 2019.

Authors: Nastasia Grigorieva, Mariia Reshetova

https://www.youtube.com/watch?v=l1jkSJoRyt0

mqdefault

 

Doprovodné programy na Grafice roku 2018

04 / 27 únor 2019 v Obecním domě v Praze

Doprovodné programy jsou zdarma k platné vstupence.

Těšíme se na Vás!

DOPROVODNÉ PROGRAMY K VÝSTAVĚ GRAFIKA ROKU 2018 A 24. CENA VL. BOUDNÍKA

Obecní dům v Praze

 

NE 10. 2. v 17.00 • Setkání s laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka Lenkou Vilhelmovou. Účast na setkání je zdarma k platné vstupence.

PÁ 15. 2. v 15.00 •  Workshop – Autorská kniha / sešit v unikátním balení! Vytvořte si originální dílo pro vlastní kresby, či poznámky. Workshopem budou provázet výtvarnice ze studia POP – PAP. Dílna – dobrovolný příspěvek k platné vstupence. Počet účastníků omezen, hlaste se prosím předem.

NE 17. 2. V 17.00 • Setkání a beseda s laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka Lenkou Vilhelmovou a       kurátorkou Vilmou Hubáčkovou. Účast na setkání je zdarma k platné vstupence.

ÚT 19. 2. v 18.00 • Setkání a beseda s laureáty a kurátorkami Grafiky roku 2018. Účast na setkání je zdarma k platné vstupence.

PÁ 22. 2. v 15.00 • Setkání s Květou Pacovskou a výtvarnicemi z POP – PAP studia nad autorskými knihami. Květa Pacovská je laureátkou Ceny poroty na Grafice roku 2018, nositelkou Ceny Hanse Christiana Andersena a ceny za nejkrásnější knihu světa Golden Letter (Zlatá litera). Účast na setkání je zdarma k platné vstupence.

SO 23. 2. v 16.00 • Poetické odpoledne ve výstavě Grafika roku: Akcent na citovost – Poezie básnířek přelomu 19. a 20. století i těch současných s šéfredaktorkou časopisu Artikl – Bárou Alex Kašparovou, Vendulou Ježkovou a Baronkou Obozněnko. Účast na setkání je zdarma k platné vstupence.

NE 24. 2. v 17.00 • Setkání a beseda s laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka Lenkou Vilhelmovou a       kurátorkou Vilmou Hubáčkovou. Účast na setkání je zdarma k platné vstupence.

ST 27. 2. v 18.00 • Dernisáž výstavy, setkání s laureáty • Prodejní akce Grafiky roku 2018 a Ceny Vl. Boudníka! Účast na setkání je zdarma k platné vstupence.

 

Podrobné informace k událostem sledujte prosím na našich stránkách www.grafikaroku.cz

nebo ve fcb události.

Doprovodné programy GR18 – official

banner fcb

Laureáti Grafiky roku 2018

Hlavní cena v kategorii A – velký formát (grafické listy větší než 297 x 210 mm)

Cena Pražské plynárenské a.s.

Miloš Šejn – Samohlásky pro Javoří potok v Krkonoších, počítačová grafika

Hlavní cena A - Milos Sejn

 

Hlavní cena v kategorii B – malý formát

Cena Nadačního fondu Galerie Smečky

Jiří Hanuš – Metro VI., mezzotinta

Hlavní cena B - Jiří Hanuš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní cena v kategorii C/A – velký formát studentská práce, Cena Simeony Hoškové (grafické listy větší než 297 x 210 mm)

předávána jako Cena starosty Prahy 1

Galerie Klatovy / Klenová poskytuje vítězi stipendijní pobyt

Anna Bydžovská – Paneland IV., kolagrafie, vel. listu 1035 x 760 mm, Sutnarka v Plzni, 6. ročník, Ateliér ilustrace a grafika, vedoucí ateliéru Mikoláš Axmann

Hlavní studentská cena - Bydžovská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní cena v kategorii C/B – malý formát studentská práce

(grafické tisky menší než 297 x 210 mm)

Cena IMA s. r. o.

Markéta Bábková – Nahrazení, akvatinta, měkký kryt, čárový lept, vel. listu 200 x 285 mm, AVU v Praze, 6. ročník, Ateliér malířství III, vedoucí ateliéru Josef Bolf

Hlavní studentská cena B - Bábková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha

Cena Nakladatelství Teapot

Marián Čižnár – Dora, suchý, mastný pastel, vel. listu 273 x 390 mm, FU OU v Ostravě, Ateliér obalová a knižní grafika, vedoucí ateliéru Eliška Čabalová

Garantem Ceny za autorskou knihu je Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Hlavní cena autorská kniha - Marián Čižnár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk z výšky (speciální ceny za grafické techniky)

Cena spol. ISE, a.s.

Markéta Bábková – Bez šatů, linoryt, vel. tisku 445 x 310 mm, vel. listu 700 x 500 mm, AVU v Praze, 6. ročník, Ateliér malířství III, vedoucí ateliéru Josef Bolf

Tisk z výšky - Bábková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk z hloubky (speciální ceny za grafické techniky)

Cena spol. Siemens, s.r.o.

Martin Velíšek – Glissement, prořezávaný hlubotisk, vel. listu 555 x 760 mm.

Tisk z hloubky - Velíšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk z plochy – litografie (speciální ceny za grafické techniky)

Cena Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Salajka – Chameleoni, vel. listu 510 x 670 mm

Cena za litografii - Martin Salajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk z plochy – serigrafie (speciální ceny za grafické techniky)

Cena Proficheck s. r. o.

Bedřich Kocman – Polymorpha, sítotisk, vel. listu 1100 x 1400 mm

Cena za serigrafii - B. Kocman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk z plochy – počítačová grafika (speciální ceny za grafické techniky)

Cena Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Alžběta Dvořáková – Zrecykluj, zredukuj, zužitkuj, počítačová grafika, vel. tisku 185 x 935 mm, vel. listu 185 x 935 mm, PF UHK, 2. ročník, Ateliér grafická tvorba a multimédia, vedoucí ateliéru Jaroslava Severová

Cena za počítačovou grafiku - Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena poroty – na Grafice roku 2018

Cena Fedrigoni Czech Republic

Květa Pacovská za autorskou knihu Oiseaux, komb. technika, velikost listu 200 x 390 mm

Cena poroty - Pacovská

 

 

Lenka Vilhelmová – 24. laureátka Ceny Vl. Boudníka

Laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka se stala paní Lenka Vilhelmová.

Za významný tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby.

Za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení.

Lenka Vilhelmová patří k umělecké generaci nastupující na výtvarnou scénu v polovině 80. let 20. století. Množství realizovaných projektů (ať domácích anebo mezinárodních) svědčí o tom, že se tvůrčí práce stala její každodenní nutností. Od roku 2007 se vedle vlastní tvorby věnuje také vysokoškolské pedagogické činnosti, kterou nepovažuje za limitující, ale motivující. U příležitosti výstavy Zrcadla – její kmotřička, pořádané v Mánesu v roce 2008, Lenka Vilhelmová prohlásila, že je „nesnesitelně pracovitá“. Výsledkem této aktivity je rozsáhlé, technologicky bohaté a ideově závažné dílo. V minulém desetiletí pokračovala v rozvíjení svých dřívějších projektů, které obohatila o nové práce. ©Vilma Hubáčková

Cena byla udělena 3. února 2019 v Obecním domě v Praze ve spolupráci Hlavního města Prahy a Nadace Hollar.

https://www.youtube.com/watch?v=bZERptLpPOo&feature=youtu.be

lenka vilhelmova

 

Nominace na ceny Grafiky roku 2018

Hlavní cena v kategorii A – velký formát 

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Martin Velíšek, Iva Krupicová, Jan Kaláb, Klára Stodolová, Jiří Kornatovský, Šimon Brejcha, Petr Brožka, Jan Kocman, Robin Kaloč, Jiří Samek a Miloš Šejn.

Hlavní cena v kategorii B – malý formát 

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Blanka Gawlik, Jiří Hanuš a Lenka Kahuda Klokočková

Hlavní cena v kategorii C/A – studentská práce – velký formát, Cena Simeony Hoškové

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Markéta Bábková (AVU v Praze), Anna Bydžovská (SUTNARKA v Plzni), Dagmar Dolíhalová (SUTNARKA v Plzni), Lukáš Cinkanič (AVU v Praze), Alžběta Dvořáková (PF UHK), Markéta Crhová (PF UHK), Matouš Fiala (AVU v Praze), Filip Švácha (FUD UJEP v Ústí n. Labem) a Alena Kožená (AVU v Praze).

Hlavní cena v kategorii C/B – malý formát studentská práce (grafické listy menší než 297 x 210 mm)

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Markéta Bábková (AVU v Praze), Veronika Bednářová (PF UHK), Jan Petrů (VOŠG Hellichova) a Lucie Šímová (ART & Design Institut).

Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Marián Čižnár (FU OU v Ostravě), Luboš Drtina, Markéta Knorová (SUTNARKA v Plzni), Kateřina Villinová (SUTNARKA v Plzni) a Agáta Vodičková.

 

Speciální ceny za grafické techniky

Tisk z výšky 

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Markéta Bábková (AVU v Praze), Ivo Křen a Jan Holoubek.

Tisk z hloubky 

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Ondřej Michálek a Martin Velíšek.

Tisk z plochy – litografie 

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Mikoláš Axmann, Jiří Kornatovský, Iva Krupicová, Ivana Lomová a Martin Salajka.

Tisk z plochy – serigrafie

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Jan Kaláb, Jan Drozd, Bedřich Kocman, Jan Měřička a Míra Macík.

Tisk z plochy – počítačová grafika

 • Nominováni na cenu v této kategorii: Alžběta Dvořáková (PF UHK), Kristýna Kubaštová (PF UHK), Markéta Zrníková (PF UHK) a Miloš Šejn.

 

Cena poroty – na Grafice roku 2018 bude udělena speciální Cena poroty zcela výjimečnému dílu, na kterém se jednoznačně shodli všichni členové porot.

Tisková zpráva nominace 24. Cena Vl. Boudníka a Grafika roku 2018

tisková zpráva Cena Boudníka GR2018- nominace-kor

 

nominace

 

Nominace na 24. Cenu Vladimíra Boudníka

Komise Ceny Vladimíra Boudníka 2018 ve složení: PhDr. Eva Bendová, Mgr. Zdeněk Freisleben, Josef Hampl – laureát 23. Ceny Vl. Boudníka, doc. akad. mal. Josef Mištera, doc. akad. mal. Miloslav Polcar (předseda komise) a PhDr. Kateřina Svobodová

nominovala na 24. Cenu Vl. Boudníka:

Šimona Brejchu, Marii Filippovovou, Ondřeje Michálka, Emanuela Ranného ml., Jiřího Sozanského, Jiřího Šalamouna, Jana Vičara a Lenku Vilhelmovou.

Vyhlášení laureáta se uskuteční dne 3. února 2019 v 18 hodin v Grégrově sále, 1. patro Obecního domu v Praze. Vernisáž letošního laureáta je spojená s vernisáží výstavy Grafika roku 2018 a probíhá ve výstavních prostorách Obecního domu ve 2. patře.

Pořádá Nadace Hollar.

Cenu předává primátor hlavního města Prahy nebo jím pověřený zástupce.

Jste srdečně zváni!

Tisková zpráva nominace 24. Cena Vl. Boudníka a Grafika roku 2018

tisková zpráva Cena Boudníka GR2018- nominace-kor

Více informací:

https://www.facebook.com/GrafikarokuCZ/

Cena vl boudnika

Vernisáž Grafika roku 2018 a 24. Cena Vl. Boudníka ||| JUBILANTI HOLLARU 2019 9.1.-3.2.2019 ||| Příběhy v grafice | 10. 1. -. 3. 2. 2019

plakat – digi

Nadace Hollar vás srdečně zve na
25. ročník celostátní soutěžní výstavy
GRAFIKA ROKU 2018
a
24. ročník 
CE
NY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Vernisáž výstavy – výstavní prostory, 2. patro
Předávání cen GR 18 a Ceny Vl. Boudníka – Grégrův sál, 1. patro
03/02/2019 v 18 hodin

Tištěnou pozvánku na slavnostní večer vezměte prosím s sebou.

Výstava se koná
04/02 – 27/02/2019
otevřeno denně 10:00-19:00

Obecní dům v Praze
nám. Republiky 5, Praha 1

Jste srdečně zváni!

video teaser:


—–
GRAFIKA ROKU je významný kulturní projekt představující nejlepší současnou grafickou uměleckou tvorbu v zemi za předešlý rok. Každoročně v rámci celostátní soutěžní výstavy prezentujeme výběr nejlepší soudobé umělecké grafické tvorby v České republice. Soutěž od roku 1994 představuje a zpřístupňuje rozmanitou grafickou tvorbu napříč obory, technikami a generacemi, a to jak laické, tak odborné veřejnosti. Grafika roku je jedinečná platforma, která upozorňuje na vývojové tendence, propojuje studenty, akademiky, teoretiky a etablované umělce a umožňuje tak jejich přímý dialog.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění za umělcův celoživotní přínos grafice. Cena byla doposud udělena Ladislavu Čepelákovi, Daliboru Chatrnému, Aleně Kučerové, Janu Kubíčkovi, Eduardu Ovčáčkovi, Janu Měřičkovi, Květě Pacovské, Michalu Cihlářovi, Marii Blabolilové, Jiřímu Anderlovi, Jaroslavě Severové, Lubomíru Přibylovi, Vojtěchu Kováříkovi, Zdeňku Sýkorovi, Mikoláši Axmannovi, Františku Hodonskému, Jiřímu Lindovskému, Oldřichu Kulhánkovi, Zbyňku Janáčkovi, Jindřichu Růžičkovi, Daliboru Smutnému, Karlu Malichovi a Josefu Hamplovi.

Akce probíhá každoročně pod Záštitou primátora hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky.

pozvanka_gr18_digi

 

 

 

 

 JUBILANTI HOLLARU 2019

Vernisáž: ST 9. 1. 2019 v 17 h

Kde: Galerie Hollar

Kurátorka výstavy: Alena Laufrová

Výstava potrvá do 3. 2. 2019.

Facebook: https://www.facebook.com/events/514822139007953/

Doprovodný program: ST 23. 1. 2019 v 17 h – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Alenou Laufrovou a některými autory

Vystavující autoři: Petr Fiala, Ivo Křen, Berenika Ovčáčková, Dalibor Smutný, Barbara Šalamounová, Ladislav Sýkora, Ivana Lomová, Tomáš Hřivnáč, Miroslav Pošvic, Michal Novák, Ditta Jiřičková, Magdalena Vovsová, Renata Maesová, Jan Holoubek, Michaela Lesařová-Roubíčková, Marián Komáček, Josef Saska, Josef Mžyk, Olga Vychodilová, Karel Zeman, Zdeněk Strouhal, Daniela Benešová

 

 

PŘÍBĚHY V GRAFICE

z tvorby členů SČUG Hollar

Kurátorka výstavy: Alena Laufrová

Vernisáž: 10. 1. 2019 v 17 h

Místo konání: Spolkový dům Kutná Hora

Výstava potrvá do 3. 2. 2019.

Vystavující autoři: Mikoláš Axmann, Milan Bauer, Karel Beneš, Irena Bujárková, Hana Čápová, Karel Demel, Petr Fiala, Eduard Halberštát, Pavel Hora, Helena Horálková, Xénia Hoffmeisterová, Jan Holoubek, Zbyněk Hraba, Said Ismail, Jarmila Janůjová, Oldřich Jelen, Ditta Jiřičková, Jan Kocman, Ladislav Kuklík, Michaela Lesařová-Roubíčková, Vlasta Matoušová, Michal Novák, Berenika Ovčáčková, Jiří Samek, Eva Sendlerová, Pavel Sivko, Hana Storchová, Jan Šafránek, Eva Vlasáková, Lenka Vojtová, Olga Vychodilová, Bohunka Waageová

Pour Féliciter 2019 – Grafika roku – Nadace Hollar

Krásný nový rok 2019!
Děkujeme za podporu Nadace Hollar, Grafiky roku a nově se rýsujícího Grapheionu a těšíme se na setkání v novém světle.

Dodatečně prosím všechny zájemce o účast na Grafice roku 2018 o doručení prací na adresu Nadace Hollar, Melantrichova 5, Praha 1, a to ve dnech 3., 4. či nejpozději 7. ledna 2019 od 10.00 – 17.00. Děkujeme.

PF2018

Výstava Grafika roku v Plzni

Nadace Hollar a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Vás srdečně zvou v úterý 17. dubna 2018 v 16 hodin na zahájení výstavy
Grafika roku 2017 a 23. ročník Ceny Vladimíra Boudníka
Galerie Inkubátor, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň

Výstava proběhne ve dnech 18. 4. – 18. 5. 2018
Otevřeno pondělí – pátek / 8 – 20 hodin

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nadace Hollar letos poprvé posouvá výstavu Grafika roku 2017 a Cena Vl. Boudníka z tradičních prostor Clam-Gallasova paláce v Praze na půdu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Dne 14. února 2018 se v Clam-Gallasově paláci uskutečnilo slavnostní předávání cen Grafiky roku a byla zde předána již v pořadí 23. Cena Vladimíra Boudníka za mimořádný přínos grafickému oboru a celoživotní dílo. Ve dnech 17. 4. až 18. 5. budou na Fakultě v rámci výstavy představeni laureáti a nominovaní na ceny Grafiky roku. Zároveň bude prezentována ukázka z tvorby Josefa Hampla – letošního laureáta Ceny Vl. Boudníka.

A1_zelena_tisk zmenšeno

Martin Štěpánek – Cena za počítačovou grafiku na Grafice roku 2017

Cenu za počítačovou grafiku si na Grafice roku 2017 odnesl Martin Štěpánek.

Partnerem Ceny se stala Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

• Porota ocenila kontrast mezi lineární a amébovitou konstrukcí a amorfním vyobrazením.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Štěpán Brýdl – Pattern, Kristýna Kubaštová – Nesnesitelná tíha bytí, Jitka Žitná – Text.

• Autor uvádí: „Téma grafiky Sedimenty vychází z archetypálního děje v krajině – zasaď strom, postav dům a zploď syna. Krajina je čistá, protože kamenná sekera tvých příbuzných už propadla na dno zeměkoule.“ M.Š.

martin stepanek

Jan Holoubek – Cena za tisk z výšky na Grafice roku 2017

Cenu za tisk z výšky si na Grafice roku 2017 odnesl Jan Holoubek za grafický list NANO (dřevořez).
Partnerem Ceny se stala společnost Proficheck s. r. o. http://www.proficheck.cz/
• Vítězná práce zaujala porotu originálním pojetím techniky dřevořezu a osobitým vyjádřením tématu vize vlastního mikrosvěta v citlivě zvolené barevnosti.
 
• Nominováni na cenu v této kategorii: Vojtěch Kovářík – Zahalené křeslo (linoryt).
 
• Autor uvádí: „Občas se ve své práci zabývám zobrazením ze světa techniky. Tato práce vznikla na základě spontánní kresby 30 let staré. Zaujala mě na ní určitá grotesknost, alespoň z mého pohledu. V dnešní době nanotechnologií, 3d tisku a dalších mi přišlo příhodné ji ztvárnit a to s přesahem jemné Ironie.“ J.H.
jan holoubek

Alena Kožená – Cena za serigrafii na Grafice roku 2017

Cenu za serigrafii si na Grafice roku 2017 odnesla Alena Kožená za grafický list Aply (tisk z plochy – serigrafie).
Partnerem Ceny je společnost ISE a.s.

• Porotci ocenili zejména velkoryse vybudovaný prostor krajiny a dokonalou kresbu.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Jan Bažant – Botič (sítotisk) Hza BažantJana Vlčková – Stopa (serigrafie).

• Autorka uvádí: „Krajinu vnímám jako mapu, kde jsou zaznačeny všechny její jednotlivé části. Vznikají tak struktury, které mohou mít zcela reálný základ, ale někdy skutečnou krajinu už ani nepřipomínají.“ A.K.

alena kozena

Jiří Kornatovský – Cena za litografii na Grafice roku 2017

Cenu za litografii si na Grafice roku 2017 odnesl Jiří Kornatovský za grafický list Ravel (tisk z plochy – litografie).
Partnerem Ceny je Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

• Vyjádření poroty: V grafickém listu Jiřího Kornatovského je znát další posun nejen v dokonalosti technického zpracování, ale i v pojetí struktur a tvaru, který je pro tvorbu autora určující.

• Nominováni na cenu v této kategorii:  Mikoláš Axmann – Sítnice, Miroslav Pošvic – Stejně je světlo nahoře.

• Autor uvádí: „Litografie Ravel je pokusem o vyjádření vztahu – napětí mezi formálním omezením a volným gestem vyjadřujícím emoci a prožitek z poslechu klavírního koncertu M. Ravela.“ J.K.

jiri kornatovsky

Cenu za tisk z hloubky na Grafice roku 2017 získal Jiří Hanuš

Cenu za tisk z hloubky na Grafice roku 2017 získal Jiří Hanuš – Metro I-III (mezzotinta). Partnerem Ceny se stala společnost Meteopress Online

• Vyjádření poroty: Porota ocenila citlivé zpracování průmyslové architektury náročnou technikou. Téma a zpracování se dokonalým způsobem propojují s poetickou atmosférou.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Monika Immrová – Pole IV. (suchá jehla), Lenka Vilhelmová – Hlava smutku (suchá jehla, mezzotinta, strukturální tisk, měkký kryt)

• Pro sérii tisků s názvem Metro I – III se stalo námětem specifické architektonické tvarosloví ventilace pražského metra. Výdechy podzemní vzduchotechniky promlouvají svým sochařským charakterem a povyšují technickou funkci na umělecké kvality. Originální řešení jednotlivých staveb mě inspirovalo k vytvoření konceptuální grafické série, ve které usiluji o zdůraznění architektonických tvarů a objemů v atmosférickém osvětlení. Mysteriózní nálada navozená téměř úplnou absencí světla, jež občas nechává problesknout pouze některé části architektury, vyvolává dojem neskutečna a tajemna. Dochází tak k proměně na fantastické sci-fi objekty z jiných světů.“ J.H.

jiri hanus

Cenu za autorskou knihu na Grafice roku 2017 získal pan Lubomír Krupka

Cenu Nakladatelství Teapot za autorskou knihu Falešné bankovky získal pan Lubomír Krupka
 
• Vyjádření poroty: Porota ocenila kompletní autorský projekt obsahující vlastní literární složku, grafiku a typografii včetně tiskové materie – ručně čerpaný papír.
 
• Nominováni na cenu v této kategorii: Kristina Bártová – Praha, místa, bytosti a substance (počítačová grafika), Markéta Knorová – ÍÍÍ (počítačová grafika)
 
• přihlášeno 34 prací, vystaveno 16 děl
 
• Autor uvádí: „V současnosti se řítí epochou další nová podoba knihy a našla si své místo. Přesto kniha ve své kodexové formě stále zůstává fenoménem doby a bojuje o své místo na slunci. Autorská kniha ve všech formách je jednou z možností, jak knihu nevnímat jen jako nositele informací, nýbrž také zároveň jako bytostně výtvarný artefakt. A může se o ni pokusit každý. Bez závislosti na drahých technologiích.“ L.K.
Lubomir Krupka Falesne bankovky II

Adam Panáček – hlavní cena v kategorii C/B na Grafice roku 2017

Cenu IMA s.r.o. za studentskou práci menšího formátu získal Adam Panáček za grafický list Výlov (čárový lept).

Adam je student AVU Ateliéru grafika I Dalibora Smutného.

• Vyjádření poroty: Porota ocenila technickou dokonalost využití techniky hlubotisku a dobře zvládnutou kresbu figur. Nominováni na cenu v této kategorii, Alžběta Dvořáková – V kruzích (počítačová grafika) Jana Svobodová – Noční krajina (mezzotinta)

• Přihlášeno 34 prací, vystaveno 16 děl.

• Autor uvádí: „Vytvořeno mezi tichými blázny. V mrholivém ránu.“ A.P.

adam panacek

Cenu Simeony Hoškové na Grafice roku 2017 získal Adam Líška

Studentskou cenu v hlavní kategorii C/A – Cenu Simeony Hoškové na Grafice roku 2017 získal Adam Líška za grafický list V noci (čárový lept).
Adam Líška je studentem AVU Ateliéru Grafika I Dalibora Smutného.
 
• Vyjádření poroty: Grafický list je proveden tradiční technikou leptu se špičkovým technickým řešením. Obsahuje odkaz k současnosti s překvapivým příběhem.
 
• Nominováni na cenu v této kategorii, Tereza Vlasáková – Trafika (sítotisk), Markéta Škopková – The Dreamcatcher (počítačová grafika), Lenka Falušiová – Přítomnost světla (čárový lept).
 
• Přihlášeno 125 prací, vystaveno 39 děl
 
• Autor uvádí: „Myšlienky, prichádzajúce počas noci, mi nedali spať, nejeden krát. Nútia ma robiť čokoľvek, alebo nerobiť nič. (Čakanie na odhodlanie)Počas jednej takejto noci vznikol návrh na grafiku V noci. Pokoj nočnej parkovej scenérie je iba zdanlivý. Nič nie je vypovedané a isté. Grafika s kresbou majú pre mňa jeden dôležitý spoločný bod – ventiláciu, a to čohokoľvek, od šťastia cez smútok …“ A.L.
adam liska

Doprovodné programy tento týden na Grafice roku

27. února 2018 – Kreativní jóga pro děti
Zveme vás a vaše děti na kreativní jógu, která se uskuteční na výstavě Grafika roku 2017 v prostorách Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1 – 1. patro.
Začínáme v úterý 27.2. v 11 hodin dopoledne. Lekce trvá 60 minut.
Vítány jsou všechny děti i dospělí, kteří chtějí zažít něco výjimečného, hrát si, cvičit i poznat svět umění.
S sebou: dobrou náladu, chuť si hrát, karimatku a pohodlné oblečení.
Vstupné v rámci výstavy (50,- / 30,- Kč).
Jste srdečně zváni
28. února 2018 – Setkání s laureáty Grafiky roku 2017
Zveme vás na setkání s laureáty Grafiky roku 2017, které se uskuteční ve středu 28.2. v 18 hodin ve výstavních prostorách Clam-Gallasova paláce,
Husova 20, Praha 1.
moment 7 - zmenšeno
1. března 2018 – Komentovaná prohlídka s Josefem Hamplem a Jiřím Machalickým
Zveme vás na komentovanou prohlídku s letošním laureátem Ceny Vladimíra Boudníka panem Josefem Hamplem a kurátorem Jiřím Machalickým.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 1. března v 18 hodin v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 – 1. patro.
Účast na prohlídce je zdarma k platné vstupence (50,- / 30,- Kč).
Jste srdečně zváni!

Workshop autorský sešit – Grafika roku – 22.2. – 18.30

Vytvořte si originální dílo pro vlastní kresby, či poznámky. V rámci dvou a půl hodinové dílny si ušijete autorský sešit japonskou vazbou s jedinečným designem. Vyzkoušíte si techniku tisku za pomoci šablony, vytvoříte abstrakci technikou frotáže i vlastní akvarelovou ilustraci.

Těšíme se na viděnou! 22.2. Clam-Gallasův palác od 18.30

Workshopem budou provázet výtvarnice ze studia POP – PAP / Marcela KonárkováLenka KohoutováOlga Yakubovskaya
POP – PAP a Grafika roku
https://www.facebook.com/events/429243980864552/

 

Bronislava Bakule Malá – hlavní cena v kategorii B na Grafice roku 2017

Cenu Nadačního fondu Galerie Smečky v kategorii B za grafický list – Polštář (linoryt) získala Bronislava Bakule Malá

• Vyjádření poroty: Porota ocenila civilní námět práce a zdánlivou jednoduchost v dokonale čistém grafickém výrazu.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Lenka Kahuda Klokočková – Solitér – cyklus Opera Temporis (litografie)

• Přihlášeno 50 prací, vystaveno 22 děl

Autorka uvádí: „Grafika, coby technika, je pro mne příležitostným médiem, se kterým ráda koketuji a tu a tam si k němu odskočím z jiných oborů – zejména od sochařství. Implantace prostoru do tématu zde proto není nikterak překvapivá (a děje se tomu samozřejmě i obráceně). V obecné rovině se jedná stále o totéž – snahu najít ideální formu autentického sdělení, které může či nemusí nutně vycházet z každodenního života, z vědomých či nevědomých idejí. Žádná ustálená metoda neexistuje, protože vždy jde především o výsledek – formu. Zpětnou analýzou je sice možné obnažit různé souvztažnosti, ale na pozadí zůstává vždy jakási tajemná příčina všeho konání. P. Picasso to kdysi shrnul do sdělení „Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych se tím netajil.“ Osobně bych k tomu dodala snad jen tolik, že není třeba vědět, pokud „věci“ fungují a mají tak schopnost rezonance ve svém okolí.“ B.B.M.

bakule mala

Nadace Hollar podporuje projekt Maappi

Dnes je mezinárodní den Aspergerova syndromu!
Pro každý připravovaný ročník jsme se rozhodli podpořit jednu konkrétní aktivitu. Letos jsme vybrali projekt talentovaného autisty Matěje Hoška – Maappi. Matěj a jeho rodina se vyrovnávají s Aspergerovým syndromem činorodou prací a nadšením pro kreativní svět, ve kterém vznikají pozitivní věci. Tak se i stalo, že v litografické dílně v Říční ulici vznikla Matějova první litografie, barevná mapa metra, jehož stanice nesou názvy hravým způsobem propojené s Matějovým vnitřním světem a pevnou rodinnou vazbou. Děkujeme Matějovi, že dělá tento svět krásnějším a jeho rodičům a sestřičce za nesmírnou lásku, kterou nám předávají.
Podpořte také Maapi, třeba koupí této radostné práce! Na Grafice roku do 11. března! Těšíme se na vás. 

Maappi - poděkování

Jan Měřička – Hlavní cena – Grafika roku 2017

Cenu Pražské plynárenské a.s. získává Jan Měřička za grafický list Moře (serigrafie – 1400 x 2450 mm)

• Hodnocení poroty: Porota soutěže většinovým podílem hlasů vybrala pro udělení hlavní ceny Grafiky roku 2017 velkoformátový tisk Jana Měřičky „Moře“. Ocenila nejen dokonalou technickou stránku díla, ale především neotřelé a osobité umělecké ztvárnění tématu. Pohyb mořských vln vyjádřený zcela úspornými výrazovými prostředky je naprosto sugestivní jak formální podobou, tak hlavně svou obsahovou výpovědí. Měřičkova grafika má svůj řád a rytmus souvisící s pohybem, proměnností a napětím. Pohyb a těkavost grafické linie a neustálá proměna vytvářejí nové a nové tvarové variace a odkazují k všudypřítomné nestálosti věcí a jevů. Grafický list „Moře“ právem patří mezi nejzralejší práce soutěže Grafika roku.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Eduard Halberštát – Île-de-France (serigrafie), Vojtěch Kovářík – Zahalené křeslo (linoryt), Martin Štěpánek – Sedimenty (počítačová grafika).

• Přihlášeno 113 prací a vystaveno 67 děl

• Autor uvádí: „Moře je jedním z tisků, ve kterých se snažím jednoduchou lineární kresbou zachytit svou představu fungování moře jako nekontrolovatelného živlu. Jednotlivé kresby fixem na citlivou vrstvu síta tisknu.“

jan mericka

Laureátem 23. Ceny Vladimíra Boudníka se stal pan Josef Hampl. Gratulujeme!

Josef Hampl (1932) je nenápadným umělcem. Můžeme mít pocit, že jeho dílo známe, jsou to ale vždy jen části nebo ukázky jeho mnohovrstevnaté, svébytné a v zásadě monumentální tvorby, které výstavami vyvstávají na povrch. Josef Hampl přemýšlí a tvoří v cyklech – v do důsledků promýšlených celcích, jejichž podstata tkví v grafičnosti, v poetice papíru, v hledání „textury universa“.

Známe zejména tu část jeho umění spjatou s tvůrčími začátky, s okruhem Vladimíra Boudníka. Setkání s ním nebylo pro Josefa Hampla jen motivickou inspirací, ale iniciací, počátkem soustavného myšlení uměním. „Každý den vytvořit malou grafičku“ je jeho krédo – život s tiskem, soutiskem, s materiálem, rozvíjení imaginace. Umění se stává součástí každodennosti a je všude kolem. V 60. letech, kdy Josef Hampl pracuje ve fabrice, tvoří struktury. Zkoumá způsoby tisku – negativní strukturální grafiku, frotáž, kontratyp, aktivní grafiku, ofset. Zkoumá způsoby kresby. V letech 1967 – 1990, kdy působil na Akademii výtvarných umění v Praze jako odborný asistent v grafických ateliérech, se jeho tvorba svobodně vrství v nesčetných formách osobitého a přitom se současností provázaného kresebného projevu – šitá kresba, stříhaná kresba, mikrotužková kresba, perforáž, koláž. Samotný papír nabývá v díle Josefa Hampla na významu, není jen plochou pro otisk, ale také efemerním objektem „vrostlým“ do krajiny (v instalacích v 70. letech), je nástrojem nebo objevem formovaným do geometrických rastrů. Po roce 2010 nachází „papír“ vosích hnízd. Hmota takového papíru je plastická a zároveň grafická, grafická svou vnitřní kresbou, texturou, jako mramor nebo travertin.

Josef Hampl ve své pokročilé tvorbě přechází od struktury k textuře, k textuře ve způsobu, jakým ji vnímá geologie, jako prazáklad neměnné a odvěké stavby hornin, řádu universa. V geologii textura vypovídá o vlastnostech horniny, charakterizuje prostorové uspořádání
částí nějakého celku a síť jejich vztahů.

V případě Josefa Hampla je textura metaforou skladebnosti universa. Vtělil ji do obrazu způsobem citlivé, poetické a zároveň racionalizované organisované práce s papírem. Ve svých souborech vyčerpá skladebné možnosti jednoho typu textury, logického stavebního řádu. „Vždycky tam je kruh“, říká rád s nadsázkou autor. Ale pokaždé jinak. Soustavná grafická práce plná proměn, jemných fazet a tvůrčího experimentu, monumentalita souboru děl invenčního zpracování bez časového a generačního omezení je důvodem, proč se laureátem ceny Vladimíra Boudníka pro rok 2017 stal právě on.
Eva Bendová, členka poroty ceny Vl.Boudníka

 

 

Nominace Grafika roku 2017

NOMINACE NA CENY GRAFIKY ROKU 2017

Hlavní cena v kategorii A – velký formát (grafické listy větší než 297 x 210 mm)

 • Členové poroty: prof. MgA. Petr Babák, doc. Roman Franta, M. A. Richard Drury, prof. Zbyněk Janáček, PhDr. Hana Larvová, prof. ak. mal. Jiří Lindovský, PhDr. Eva Neumannová
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Eduard Halberštát – Île-de-France (serigrafie), Vojtěch Kovářík – Zahalené křeslo (linoryt), Jan Měřička – Moře (serigrafie), Martin Štěpánek – Sedimenty (počítačová grafika).
 • Přihlášeno 113 prací a vystaveno 67 děl

Cenu předává zástupce hlavního partnera Pražské plynárenské, a.s. pan Ing. Milan Cízl.

Hlavní cena v kategorii B – malý formát

 • Členové poroty: doc. Jaroslava Severová, ak. mal. MgA. Eva Vápenková
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Bronislava Bakule Malá – Polštář (linoryt), Lenka Kahuda Klokočková – Solitér – cyklus Opera Temporis (litografie).
 • Přihlášeno 50 prací, vystaveno 22

Cenu v kategorii B předává pan Ing. Jiří Hamšík, předseda představenstva Nadačního fondu Smečky

Hlavní cena v kategorii C/A– studentské práce, Cena Simeony Hoškové (grafické listy větší než 297 x 210 mm)

Galerie Klatovy / Klenová poskytuje vítězi stipendijní pobyt

 • Členové poroty: MgA. Petr Brožka, Ph.D., ak. mal. Xénia Hoffmeisterová, doc. Ondřej Michálek, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus, Mgr. Gina Renotière, Ph.D., doc. Ivan Špirk, ak. mal., MgA. Mgr. Jana Šindelová.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Lenka Falušiová – Přítomnost světla (čárový lept), Adam Líška – V noci (čárový lept), Tereza Vlasáková – Trafika (sítotisk), Markéta Škopková – The Dreamcatcher (počítačová grafika).
 • Přihlášeno 125 prací, vystaveno 39 děl

Cenu v kategorii C předává pan Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1 a zástupce Galerie Klatovy / Klenová, která věnuje stipendijní pobyt

Hlavní cena v kategorii C/B – malý formát studentská práce (grafické listy menší než 297 x 210 mm)

 • Členové poroty: doc. Jaroslava Severová, ak. mal. MgA. Eva Vápenková.
 • Nominováni na cenu v této kategorii, Alžběta Dvořáková – V kruzích (počítačová grafika), Adam Panáček za grafický list – Rybář (čárový lept), Jana Svobodová – Noční krajina (mezzotinta).
 • přihlášeno 34 prací, vystaveno 16 děl

Cenu v kategorii C předává jednatel společnosti IMA s.r.o. pan Ing. Tomáš Trpišovský CSc.

Hlavní cena v kategorii D – autorská kniha

 • Členové poroty: doc. PhDr. Eliška Čabalová, Mgr. Zdeněk Freisleben, PhDr. Vilma Hubáčková, Mgr. Gina Renotière, Ph.D.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Kristina Bártová – Praha, místa, bytosti a substance (počítačová grafika), Markéta Knorová – ÍÍÍ (počítačová grafika), Lubomír Krupka – Falešné bankovky (knihtisk).
 • přihlášeno 34 prací, vystaveno 16 děl

Cenu v kategorii D předává jednatel Nakladatelství Teapot pan Lukáš Novosad.

Tisk z výšky (speciální ceny za grafické techniky)

 • Členové poroty: doc. Roman Franta, PhDr. Vilma Hubáčková, doc. Ondřej Michálek
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Jan Holoubek – „NANO“ (dřevořez), Vojtěch Kovářík – Zahalené křeslo (linoryt).

Cenu za tisk z výšky předává jednatel společnosti Proficheck pan Ing. Pavel Štáf.

Tisk z hloubky (speciální ceny za grafické techniky)

 • Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, MgA. Mgr. Jana Šindelová, MgA. Eva Vápenková
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Jiří Hanuš – Metro I – III (mezzotinta), Monika Immrová – Pole IV. (suchá jehla), Lenka Vilhelmová – Hlava smutku (suchá jehla, mezzotinta, strukturální tisk, měkký kryt).

Cenu za tisk z hloubky předává jednatel společnosti Meteopress pan Ing. Michal Najman.

Tisk z plochy – litografie (speciální ceny za grafické techniky)

 • Členové poroty: M. A. Richard Drury, ak. mal. Xénia Hoffmeisterová, PhDr. Vilma Hubáčková
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Mikoláš Axmann – Sítnice, Jiří Kornatovský – Ravel, Miroslav Pošvic – Stejně je světlo nahoře.

Cenu za litografii předává děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni pan doc. Josef Mištera.

Tisk z plochy – serigrafie (speciální ceny za grafické techniky)

 • Členové poroty: doc. PhDr. Eliška Čabalová, prof. ak. mal. Jiří Lindovský, doc. Mgr.A. Pavel Mrkus
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Jan Bažant – Botič (sítotisk), Alena Kožená – Alpy (sítotisk), Jana Vlčková – Stopa (serigrafie).

Cenu za serigrafii předává jednatel společnosti ISE – informační služby, energetika a.s.

Tisk z plochy – počítačová grafika (speciální ceny za grafické techniky)

 • Členové poroty: prof. MgA. Petr Babák, MgA. Petr Brožka, Ph.D., prof. Zbyněk Janáček, doc. Jaroslava Severová, ak. mal.
 • Nominováni na cenu v této kategorii: Štěpán Brýdl – Pattern, Kristýna Kubaštová – Nesnesitelná tíha bytí, Martin Štěpánek – Sedimenty, Jitka Žitná – Text.

Cenu za počítačovou grafiku předává děkan Pedagogické fakulty UHK pan doc. František Vaníček.

Laureáti jednotlivých cen budou vyhlášeni během slavnostního večera dne 14. února 2018 v 19. hodin v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1.

moment 12 - zmenšeno

Nominace na 23. Cenu Vl. Boudníka

NOMINACE NA 23. CENU VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Komise Ceny Vladimíra Boudníka 2018 ve složení: Mgr. Zdeněk Freisleben (předseda komise), PhDr. Eva Bendová, doc. akad. mal. Josef Mištera, doc. akad. mal. Miloslav Polcar, Zdeněk Sklenář v zastoupení prof. akad. mal. Karla Malicha a PhDr. Kateřina Svobodová

nominovali na 23. Cenu Vl. Boudníka:

pana Milana Grygara

pana Josefa Hampla

pana Vladimíra Kokoliu

pana Emanuela Ranného

pana Jiřího Sozanského

pana Jiřího Šalamouna

a pana Jana Vičara

Cenu předává primátorka hlavního města Prahy během slavnostního večera, který se uskuteční v Clam-Gallasově paláci dne 14. února 2018 od 19 hodin.

Nadace Hollar Vás srdečně zve!

 

 

Pozvánka – Grafika roku 2017 a Cena Vl. Boudníka

Nadace Hollar vás srdečně zve na 24. ročník soutěžní výstavy GRAFIKA ROKU 2017 a na 23. ročník CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA. Pořádá Nadace Hollar ve spolupráci s SČUG Hollar, pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové, za spolupořadatelství hl. m. Prahy a Městské části Praha 1. Doprovodný program a informace na www.hollar.cz

 

14/02 –  11/03/2018 Clam-Gallasův palác Husova 20 Praha 1 út-ne / tue -sun 10:00 – 19:00

 

Hollar Foundation cordially invites you to the 23rd NATIONAL COMPETITION OF GRAPHIC ARTS and the 22nd Annual of VLADIMÍR BOUDNÍK PRIZE. Organised by Hollar Foundation with SČUG Hollar cooperation, under the auspices of the Mayor of Prague Adriana Krnáčová, with the support of the City of Prague and Prague 1. Accompanying program at www.hollar.cz

 

letak_gr_A5-page-001 letak_gr_A5-page-002

352 prací jste přihlásili do soutěže Grafika roku 2017. Děkujeme!

Vážení přátelé!

Dovolte, abych Vám poděkovala za vaši energii a zájem věnovaný soutěži Grafika roku.

V právě připravovaném ročníku jsme vybrali na 352 děl, což je nejvíce v posledních letech.

Děkuji, že svou tvorbou pomáháte české volné grafické tvorbě žít a každou další akcí také i plnohodnotně dýchat. ♥

 

Letošní porota Grafiky roku 2017 se sešla 15. ledna 2018 v Sále architektů na Staroměstské radnici.

Už brzy uvedeme nominace!

Laureáty vyhlásíme během vernisáže a předávání cen v Clam-Gallasově paláci 14. února 2018 

porota GR zmenšeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní porota

z leva: Roma Franta, Eliška Čabalová, Petr Babák, Eva Vápenková, Kateřina Obozněnková, Vilma Hubáčková, Richard Drury, Jaroslava Severová, Ivan Špirk, Jana Šindelová, Hana Larvová, Michal Najman, Eva Neumannová, Pavel Mrkus, Gina Renotiére, Xénia Hoffmeisterová, Jiří Lindovský, Ondřej Michálek, Zbyněk Janáček, Petr Brožka

Vyhlášení soutěže Grafika roku 2017

Vážení přátelé současné grafické tvorby,

Nadace Hollar vyhlašuje soutěž Grafika roku 2017!

Grafika roku, jako jediná taková soutěž v zemi, především v kontextu zprostředkovává pohled na současnou grafickou uměleckou tvorbu v zemi za předešlý rok. Staňte se prosím její součástí, společně pomáháme české volné grafické tvorbě žít a každou další akcí také i plnohodnotně dýchat.

Jste srdečně zváni k účasti ♥

Datum konání výstavy v Clam-Gallasově paláci v Praze: 14. 2. 2018  11. 3. 2018

Termín odevzdání přihlášek a prací: 31. 10. 2017  5. 1. 2018 (útčt, 11:00–16:00, od 12:30–13:00 pauza, mimo 27.  28. 12.)

Místo odevzdávání prací: kancelář Nadace Hollar, Melantrichova 5, Praha 1

 

Soutěžní kategorie:

A – Grafické listy všech grafických technik a formátů větších než A4

B – Malá grafika – grafické listy všech grafických technik do formátu tisku A4 (297 x 210 mm)

C – Studentská tvorba (podkategorie C/A, C/B, C/D)- práce studentů středních a vysokých škol. Nově se do

této kategorie mohou hlásit také studenti neuměleckých oborů. Studenti se hlásí do kategorie C/A a C/B

podle velikosti grafického listu, přičemž mohou dodat do obou těchto kategorií po jedné práci (tedy

jednu drobnou a jednu velkou grafiku). Cena v kategorii C se uděluje pouze jedna bez ohledu na rozměr

grafického listu. Cena v této kategorii se nově bude nazývat Cena Simeony Hoškové, jako vyjádření úcty k zakladatelce soutěže Grafika roku.

D – Autorská kniha – v soutěži jsou akceptovány knihy realizované s použitím grafických prvků a technických

postupů. Akceptovány jsou tradiční výrazové prostředky i nové technologie, sdružující prvky knižní tvorby a volného umění. Bez omezení formy.

 

Přehled udělovaných ocenění:

Cena Vladimíra Boudníka

Hlavní cena v kategorii A

Hlavní cena v kategorii B

Hlavní cena v kategorii C – Cena Simeony Hoškové

Hlavní cena v kategorii D

Cena kritiky

Cena poroty

Cena za hlubotisk

Cena za tisk z výšky

Cena za litografii

Cena za serigrafii

Cena za počítačovou grafiku

Udělené ceny jsou tradičně spojeny s finančním ohodnocením.

V roce 2018 chceme ucelenou výstavu postoupit do dalších výstavních prostor v rámci České republiky. Konkrétní data jsou ke dni vyhlášení soutěže ve fázi vyjednávání, proto bude termín vrácení prací posunutý na konec října 2018.

O konkrétním datu pro vyzvedávání prací budou všichni soutěžící předem informováni.

Document-page-001Document-page-002Document-page-003

 

 

Document-page-004 (1)

přihláška Grafika roku 2017

Vyzvedávání prací – Grafika roku 2016

Vážení přátelé Grafiky roku,

dovolte, abych Vám srdečně poděkovala za účast na 23. ročníku soutěže Grafika roku!

Ročník to byl ojedinělý vzhledem k počtu odevzdaných prací a návštěvnosti výstavy.
Jsem moc ráda, že se i díky Vám může tento projekt uskutečnit a ze srdce si přeji, abyste zachovali Grafice roku přízeň i v následujícím ročníku.

Práce je možno vyzvedávat tradičně na adrese naší kanceláře: 3. patro, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1.
A to: út – st – čt / 11.00 – 16.00 / nebo mě prosím kontaktujte předem.

Studentské práce mohu nachystat a připravit pro hromadný odvoz, prosím opět předem o informaci.

Těším se na setkání s vámi!

Krásné jaro, Kateřina Obozněnková

IMG_0231

Cena kritiky na Grafice roku 2016 – Šimon Brejcha – Hledání černých perel

Cenu kritiky si na dernisáži výstavy Grafika roku 2016 odnesl Šimon Brejcha za grafický list Hledání černých perel (strukturální grafika, linoryt, sítotisk). Na tomto grafickém listu zaujala porotce především invenční kombinace různých grafických postupů a originální výraz, ve kterém se pojí monumentálnost s křehkostí.

Autor sám uvádí:
„Yucca filamentosa. Ta kytka nám roste na zahradě. Je zajímavá jen když kvete. Několik dnů. Těch pár květů jsem se pokusil odlít, „zakonzervovat“ , zastavit jejich rozpad, překonat jejich pomíjivost, a tak se staly součástí rozměrného tisku, tvořeného skoro až dekorativní strukturou, místy narušenou malými nepravidelnostmi. V té velké ploše se člověk trochu ztrácí a nemá se čeho zachytit. Až narazí na černý bod, perlu. Bloudí a najednou nachází další a další. Z prohlížení obrazu se stává hra na hledání, Hledání černých perel.“
 hledani cernych perel2 - kopie

 

Nominace na Cenu kritiky Grafiky roku 2016

Komise ve složení: PhDr. Hana Larvová (předsedkyně porot), PhDr. Vilma Hubáčková, PhDr. Jiří Machalický, Radek Wohlmuth, Bára Alex Kašparová a Anna Remešová nominovali na letošní Cenu kritiky:
Šimona Brejchu – za grafický list Hledání černých perel (strukturální grafika, linoryt, sítotisk)
Jana Holoubka – za grafický list Industriální
Ivu Krupicovou – za grafický list Malé světy (litografie)
Jana Měřičku – za grafický list CHINA DEAD SEA, Plavecká bazén
(serigrafie)
Marka Sibinského – za grafický list The Wall II (serigrafie)
Slavnostní předání a vyhlášení letošního laureáta Ceny kritiky se uskuteční na dernisáži ve čtvrtek 23. března v 17 hodin na výstavě Grafika roku 2016 v Clam-Gallasově paláci, kde jste srdečně zváni!
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1.
Přeji krásný den a těšíme se na setkání s Vámi!
e9a0e25ea0a7df3ad2fc619842983e99

Cena za tisk z výšky na Grafice roku 2016 – Klára Stodolová – Motýlí keř, podvečer

Cenu za tisk z výšky na Grafice roku 2016 si odnesla Klára Stodolová za grafický list Motýlí keř, podvečer.
Sama uvádí:
„Slunečný den, keř a velké divadlo. Na scénu přilétají a odlétají křehcí motýli. Mění své pozice, mně se mění kompozice. Po dlouhé době se vracím k dřevořezu. Trochu víc toho vím o papírech, teď už se mi tisk musí rozpíjet jako akvarel, aby tam byl prostor!
Během dvou dnů vznikly akvarelové předlohy cyklu Motýlí keř, dva měsíce jsem odrývala dřevěné matrice, zhruba dva týdny jsem z nich tiskla několika barevné dřevořezy. Vařím si vlastní, vodou ředitelné barvy.“
tisk z výšky - Stodolova

Dernisáž výstavy Grafika roku 2016 / Vyhlášení Ceny kritiky

Srdečně vás zveme na dernisáž výstavy, vyhlášení Ceny kritiky a prodejní akci vystavených prací Grafiky roku 2016 a 22. Ceny Vladimíra Boudníka!

Slavnostní večer se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2017 v 17 hodin v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1.

Cena kritiky bude udělena vystavené práci, na základě hlasování vybraných porotců, jimiž jsou v tomto roce:
PhDr. Hana Larvová (předsedkyně porot)
PhDr. Vilma Hubáčková
PhDr. Jiří Machalický
Radek Wohlmuth
Bára Alex Kašparová
Anna Remešová

Během večera proběhne prodejní akce vystavených prací, nově bude možno zakoupit druhý tisk prací laureátů Grafiky roku 2016!

Na recepci výstavy přijímáme rezervace prací.

Těšíme se na vás!

IMG_0044

 

Beseda s laureáty Grafiky roku 2016

ST 22. 3. v 17.00 • Beseda s laureáty Grafiky roku 2016.
Kde: Clam-Gallasův palác

Zveme Vás na přátelské setkání při víně s laureáty celostátní soutěže Grafika roku 2016 během posledního výstavního týdne!

315298380040010_003

Hlavní cena – velký formát – Jan Jemelka
Hlavní cena – malý formát – Petr Štěpán
Cena Simeony Hoškové – studentská kategorie – Jakub Bachorik
Cena za tisk z hloubky – Martin Velíšek
Cena za tisk z výšky – Klára Stodolová
Cena za serigrafii – Jan Bažant
Cena za digitální tisk – Markéta Crhová
Cena Poroty – Petr Brožka

Cena Vladimíra Boudníka – Karel Malich

Prohlídka zdarma k platné vstupence.

 

Cena za serigrafii na Grafice roku 2016 – Jan Bažant – Podél toku

Cenu za serigrafii získal na Grafice roku 2016 Jan Bažant za grafický list Podél toku,serigrafie - Bažant - kopie
sám uvádí:
„PODÉL TOKU – Pod dohledem filozofa, s výhledem na bažiny tekutého zlata, až do finiše…
Použitá technika je kolorovaný sítotisk, vytvořená kombinací ploch stříkaných přes šablony a následného dvoubarevného sítotisku.
Práce je součástí grafického cyklu NUSLE.
Nusle jsou místo. Pod povrchem všednosti tu prožívají podivní tvorové podivné příběhy. Mezi spáry asfaltu, v ozvěně dunění železnice, ve stínu komínů a telegrafních drátů. Příběhy z místa s největší koncentrací řezníků se skládají podél toku
Botiče do vzoru odhalující svět za světem. Svět, kde se v ospalých nedělních odpoledních obr koupe v louži mezi náspy.

http://více info zde http://hzabazant.com/cs/site/page

Hlavní cena Grafiky roku 2016 – Jan Jemelka – Zimní let

Hlavní cenu za Grafiku roku 2016 si letos odnesl Jan Jemelka za grafický list – Zimní let.
sám uvádí:
„Většinou se snažím kombinovat přírodní motiv se spirituální tématikou. V této grafice jde o námět inverze, kdy člověk pohybující se v přírodě stojí nad mraky a je někde mezi nebem a zemí. Grafikou prochází ladná linie, která je inspirována básněmi anglického básníka Gerarda Hopkinse, který obdivuje letící poštolku, její ladnost, pokládání se do vzduchu. Motivy veršů vedou až k oslavě Boha. Tyto dvě linie by se měly v grafice setkat, měla by vzniknout atmosféra, která vytváří pohodu, jemnost a příjemné pocity.“

http://www.rodinnyzivot.eu/index.php/napln-casopisu/rozhovor/86-kby-si-kadsvpovinnostachoval-aspoochu-svobody

Výstavu můžete navštívit do 26. 3. 2017 / Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 / 10.00 – 20.00 mimo pondělí
Těšíme se na Vás!

kategorie A - Jemelka - kopie

Workshop – ukázka tisku a techniky s Ivo Křenem

Doprovodný program k výstavě Grafika roku 2016 a 22. Cena Vladimíra Boudníka
ST 15. 3. v 17.00 • Workshop – ukázka tisku a techniky linorytu s Ivo Křenem. Vyzkoušíme si dotisk jedná barevné vrstvy na předtištěné šablony, které pro vás připravil samotný výtvarník. Zkusíte si linoryt, vrstvení barev a další.

Prohlídka zdarma k platné vstupence.
Kde: Clam-Gallasův palác

……………………………………….

Sledujte podrobněji na fcb Grafiky roku:

https://www.facebook.com/GrafikarokuCZ/?fref=ts

událost:

https://www.facebook.com/events/648866775315267/

17098137_1255637017846538_3998849917818766731_n

Cena Simeony Hoškové – Jakub Bachorik – Haf & Hail

Hlavní cenu ve studentské kategorii si letos odnesl Jakub Bachorik,
student 3. ročníku ateliéru ilustrace a grafiky na UMPRUM.
Věnuje se kresbě, malbě, grafice a hudbě. Ve svých dílech pracuje hodně se sci-fi tematikou, post apo vizemi, industriálem a výjevy z prapodivných krajů mysli.
S grafickými technikami pracuje nejvíce s litografii, sítotiskem a v poslední době také s risografem při tvorbě plakátu či zinu.
sám uvádí:
„Vítězná grafika Haf & Hail je práce, která vznikla v minulém roce při ateliérovém workshopu s Janem Cumlivským a Tomášem Klepochem, kde jsme pracovali s dřevorytem a dřevořezem za použití neobvyklých nástrojů jako jsou frézy, brusky a motorové pily. Téma pro naši práci bylo aktuální nálada v naši zemi. Ve své práci jsem pracoval s čím dal víc rostoucím sklonem k nacionalismu jakožto formou slepého vlastenectví. Paralela k hajlovaní na demonstracích je tento pejsek jakožto hajluje celá rodina i s psíkem. Pes je symbolicky velký německy ovčák, který je uvězněn v grafice kolem ostnatých drátu jakožto narážka na další vyhrocené nápady ohledně zavírání hranic. Tento hajlující ovčák je tedy jakýmsi mým pozdravem a aktuálním zrcadlem určitě skupiny našich spoluobčanů.“

kategorie C - bachorik - kopie

Workshop – ukázka tisku a techniky s Martinem Salajkou

Doprovodný program k výstavě Grafika roku 2016 a 22. Cena Vladimíra Boudníka
ST 8. 3. v 17.00 • Workshop – ukázka tisku a techniky s Martinem Salajkou. Prohlídka zdarma k platné vstupence. Dílna symbolicky zpoplatněna.
Kde: Clam-Gallasův palác

Martin Salajka
Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, studoval v ateliéru Michaela Rittsteina a už během studií si vytvořil svůj velmi originální potemnělý styl. Jeho dekadentní obrazy plné hrůzostrašných výjevů často na diváka působí jako dynamické momenty hororových příběhů, které jsou zastaveny v jejich nejnapínavějším momentu. Jiná díla naopak vyzařují klid – letící sova nebo sokol hlídající své mladé. Salajkova fascinace noční přírodou, která je protkána dravou zvěří, napětí zachycené situace a osobitá barevnost zanechává velmi silný dojem.

*30. 3. 1981, Uherské Hradiště

https://www.facebook.com/events/232440583830879/

http://martinsalajka.cz/

martin_salajka4-1024x768

Cena za tisk z hloubky – Martin Velíšek – Ouverture

Cenu za tisk z hloubky si letos odnesl Martin Velíšek za grafický list
Ouverture
sám uvádí:
„Prořezávaný hlubotisk – spojuje můj vztah ke grafice a k papíru. Vnímám totiž tisk i papír jako rovnocenné komponenty grafiky. A snažím se využít možnosti obojího. Prořezaná, a tedy prázdná plocha je pro mě relevantní součástí tisku stejně jako plocha potištěná. Vyvažuji jedno druhým a snažím se v napětí mezi obojím hledat dialog. Často je tento dialog postaven na rytmu a opakování. Důraz na papír a jeho vlastnosti je vlastně umocněn na druhou, neboť materiálem pro mé matrice je v naprosté většině taktéž papír. V prořezávaných partiích využívám zkušenosti z práce v papírovém obalovém designu, v němž jsem se několik let pohyboval a v jehož rámci jsem získal mimo jiné světovou cenu Packaging Award – World Star 2003 právě za design papírového obalu.“


Výstava právě probíhá, jste srdečně zváni!

https://www.facebook.com/GrafikarokuCZ/?fref=ts

http://www.velisek.cz/cs/index

tisk z hloubky - Velíšek

Cena Poroty – Petr Brožka – Symetrie č. 7

Cenu Poroty si letos odnesl Petr Brožka za grafický list
Symetrie č. 7
sám uvádí:
„Vystavená grafika je z poměrně velké série konceptuálních prací. První kusy vznikali pouhým aplikováním sady algoritmů úprav v bitmapovém programu Photoshop. Výsledek nebyl esteticky přizpůsoben, pouze z množství takto upravených fotografií vybrány ty „hezké“. Vystavená grafika Symetrie č. 7 vznikala již s výrazným autorským vstupem a záměrnou kompozicí vrstev s přihlédnutím k výslednému efektu a estetice. Základní princip je ale tentýž jako v celé sérii, tedy skládání vrstev s 50% průhledností. Ve vystavené grafice jsou navíc použity pouze vybrané fragmenty ze vstupní fotografie a prolínaných vrstev je kolem dvaceti. Záměrem bylo imitovat tímto způsobem klasické grafické techniky. Protože jsem na druhé straně zároveň chtěl, aby z finálního tisku bylo zřetelné, že se jedná o propojování a otáčení vrstev, tedy upozornit, že se stále jedná o konceptuální řešení, náhodné defekty, vzniklé posouváním vrstev, jsem neretušoval. Vlastně tam žádná finální retuš ani neproběhla, vše je děláno pouze prolínáním vrstev. Proto ten „odchlíplý roh“, prostě vyšel do těchto míst :-) Mohl být kdekoli jinde v závislosti na úhlu natočení, ale byl by tam.“
Přijďtě se podívat do Clam-Gallasova paláce, výstava právě probíhá!
4m - kopie

Grafika roku 2016 a Cena Vladimíra Boudníka

plakat_web2sGrafika roku 2016 a Cena Vladimíra Boudníka

https://www.youtube.com/watch?v=Kaqk6-6Y4Es

Výstava 23. ročníku celostátní soutěžní výstavy Grafika roku a 22. Ceny Vladimíra Boudníka, určena českému žijícímu autorovi za významný umělecký přínos v oblasti volné grafické tvorby. Výstava potrvá od 16. února do 26. března 2017 v Clam-Gallasově paláci.

Výstavu letošního laureáta prestižní Ceny Vladimíra Boudníka můžete spatřit v rámci expozice v Clam-Gallasově paláci v Husově ulici.

Grafika roku je pořádána od roku 1994 a jedná se o celostátní soutěžní výstavu zabývající se soudobou uměleckou grafickou tvorbou v České republice. Výstava každoročně představuje rozmanitou grafickou uměleckou tvorbu české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozorňuje na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Cílem Grafiky roku je zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb, dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně účastní.

Cena Vladimíra Boudníka je udělována od roku 1995 jako prestižní ocenění umělcova celoživotního přínosu grafice. Jejím cílem je společenské ocenění umělců grafiků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

 

pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové

a ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana

za spolupořadatelství hl. m. Prahy a MČ Praha 1

 

Clam-Gallasův palác

Husova 20 Praha 1

 

Doba konání výstavy:

16/02 – 26/03/2017

út-ne 10:00-20:00

 

Pořádá Nadace Hollar ve spolupráci se SČUG Hollar

Karel Malich – komentované prohlídky 21. a 22. 2.

Vážení přátelé Ceny Vladimíra Boudníka!

Dovolte, abychom Vás pozvali na komentované prohlídky k výstavě Grafika roku 2016 a Cena Vladimíra Boudníka,
které se uskuteční v úterý 21. 2. a středu 22. 2. 2017.

ÚT 21. 2. v 17.00 • Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy laureáta 22. Ceny Vladimíra Boudníka Zdeňkem Sklenářem, výstava Karel Malich 92 – energie světlo kosmické.
Kde: Galerie Zdeněk Sklenář, Salvátorská 6, Praha 1

ST 22. 2. v 17.30 • Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy laureáta 22. Ceny Vladimíra Boudníka Zdeňkem Sklenářem. Prohlídka zdarma k platné vstupence.
Kde: Clam-Gallasův palác
podrobněji na fcb Grafiky roku:

https://www.facebook.com/events/297625453985434/

https://www.facebook.com/events/257177414726278/

video pozvánka:

Těšíme se brzy na viděnou!

doprovodný program

Laureáti Grafiky roku 2016 a Cena Vladimíra Boudníka

Nadace Hollar ve spolupráci se SČUG Hollar pořádá již podruhé pod svou patronací 23. ročník celostátní soutěžní výstavy Grafika roku 2016 a 22. ročník Ceny Vladimíra Boudníka

pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové

a ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana

za spolupořadatelství hl. m. Prahy, MČ Praha 1

 

LAUREÁTEM 22. CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA SE STAL PAN KAREL MALICH

Za významný tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby.

Za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu a formy bez časového a generačního omezení.

 

Hlavní cena v kategorii A – velký formát (grafické listy větší než 297 x 210 mm)

Získává Jan Jemelka za grafický list Zimní let (dřevořez)

 

Hlavní cena v kategorii B – malý formát

Získává Petr Štěpán za grafický list Milenci (měkký kryt)

 

Hlavní cena v kategorii C – studentské práce, Cena Simeony Hoškové

Získává Jakub Bachorik za grafický list Haf & Hail (dřevořez motorovou pilou, linoryt)

 

Cena Poroty

Získává Petr Brožka za grafický list Symetrie č.7  (počítačová grafika)

 

Cena za tisk z výšky

Získává Klára Stodolová za grafický list Motýlí keř, podvečer (dřevořez)

 

Cena za tisk z hloubky

Získává Martin Velíšek za grafický list OUVERTURE (prořezávaný hlubotisk)

 

Cena za serigrafii

Získává Jan Bažant za grafický list Podél toku (kolorovaný sítotisk, stříkané šablony)

 

Cena za počítačovou grafiku

Získává Markéta Crhová za grafický list Mech

 

Letošním laureátům srdečně gratulujeme!

Výstavu Grafika roku 2016 a Cena Vladimíra Boudníka lze navštívit od úterý do neděle a to až do 26. března v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1. Těšíme se na vás!

tisková zpráva GR201601malich0

 

Nominace na 22. Cenu Vladimíra Boudníka

Nominace na Cenu Vladimíra Boudníka!

Na 22. Cenu Vladimíra Boudníka byli letos nominováni:

Šimon Brejcha, Jan Hísek, Karel Malich, Miloš Michálek, Ondřej Michálek, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Jan Vičar.

Slavnostní předávání Ceny a vyhlášení letošního laureáta Ceny Vladimíra Boudníka se uskuteční ve středu 15. února v 18 hodin v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce.

boudnik_hot

Grafika roku 2016, 22. Cena Vladimíra Boudníka / 16. 2. – 26. 3. 2017

Nadace Hollar vás srdečně zve vernisáž

23. ročníku celostátní soutěžní výstavy GRAFIKA ROKU 2016

a 22. ročníku CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

 

pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové a ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana,
za spolupořadatelství hl. m. Prahy a MČ Praha 1

Dne 15/02/2017 v 18 hodin
Clam-Gallasův palác
Husova 20 Praha 1

Doba konání výstavy:
16/02 – 26/03/2017
út-ne 10:00-20:00

 

Pořádá Nadace Hollar ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar.

 

Doprovodný program a informace na www.hollar.cz

 

 

plakat_web2s

Nominace na ceny Grafiky roku 2016

grafikaroku2016d

Nominace na ceny Grafiky roku 2016!

 

Grafika roku 2016 – Nominace

 

Nominace na Hlavní cenu Kategorie A – velký formát

Šimon Brejcha – Hledání černých perel (strukturální grafika, linoryt, sítotisk)
Petr Brožka – Symetrie č. 7 (digitální tisk)
Jan Holoubek – „Industriální“ (dřevořez)
Jan Jemelka – Zimní lept (dřevořez)
Iva Krupicová – Malé světy (litografie)
Martin Mulač – Hommage a Aleister Crowley (čárový lept)
Gabriela Nováková – Prakrajina III (sítotisk)
Klára Stodolová – Motýlí keř, podvečer (dřevořez)

 

Nominace na Hlavní cenu Kategorie B – malý formát

Lenka Falušiová – Keře (čárový lept)
Lenka Kahuda Klokočková – Odkvétání V (tisk z výšky)
Petr Nikl -bn (proškrabávaná litografie)
Petr Štěpán – Milenci (měkký kryt)

 

Nominace na Cenu Simeony Hoškové / Kategorie C – studenti

Jakub Bachorik – Haf & Hail (dřevořez, řez motorovou pilou, linoryt)
Eva Bičanová – Periferie (hlubotisk)
Stanislava Bílá – Nohy (suchá jehla)
Lenka Falušiová – Prales (čárový lept)
Olga Moravcová – Jak je možné se radovat ze světa, leda že se k němu utečeme? (serigrafie, digitální tisk)

 

Nominace na Cenu za tisk z výšky

Zdenka Hušková – Prorůstání (linoryt)
Jan Jemelka – Zimní lept (dřevořez)
Vojtěch Kovářík – Krabička IV. (linoryt)
Ivo Křen – Dlouhý déšť (barevný redukční linoryt)
Klára Stodolová – Motýlí keř, podvečer (dřevořez)

 

Cena za tisk z hloubky

Stanislava Bílá – Nohy (suchá jehla)
Šimon Brejcha – Hledání černých perel (strukturální grafika, linoryt, sítotisk)
Jaromíra Němcová – Koza v krajině (tisk z výšky, linoryt)
Martin Velíšek – OUVERTURE (prořezávaný hlubotisk)

 

Cena za serigrafii

Jan Bažant – Podél toku    (kolorovaný sítotisk, stříkané šablony)
Eduard Halberštát – Můj ústeckoorlický betlém (serigrafie)
Leona Hlavinková – Nebe, peklo, ráj (sítotisk z mezzotinty)
Miroslav Macík – Lebkky (serigrafie)
Jakub Špaňhel – Babočka paví oko (serigrafie)

 

Cena za digitální tisk

Petr Brožka – Symetrie č. 7
Markéta Crhová – Mec
Berenika Ovčáčková – Paradigma
Vlas Presnetsov – Circle on time – line
Veronika Skalická – Krajina baroka

 

V letošním ročníku se porota rozhodla neudělit cenu za litografii. Nově bude mimořádně vyhlášena Cena Poroty!

 

Výsledky soutěže budou zveřejněny 15. února 2017 během slavnostního předávání cen v Clam-Gallasově paláci, u příležitosti vernisáže výstavy Grafika roku 2016 a 22. Cena Vladimíra Boudníka.

Grafika roku 2016 – Kulatý stůl

Organizátoři celostátní soutěže Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka svolali v listopadu 2016 zasedání u Kulatého stolu, které se uskutečnilo ve Veletržním paláci v Praze.
Sezváni byli odborníci z oboru volné grafické tvorby a zástupci akademické sféry, aby diskutovali nad pravidly organizování celostátní soutěže Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka a způsobu hlasování a fungování hodnotících komisí.

Přítomní se shodli, že cílem Grafiky roku je nadále pokračovat v představení a zpřístupnění rozmanité grafické umělecké tvorby české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozornění na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví.
Soutěž je nadále otevřenou příležitostí pro každého tvůrce (laika i zkušeného, studenta i vyučujícího)  přihlásit svou práci vytvořenou v konkrétním roce. Přičemž je dbáno na zachování požadavku vysokého standardu vybíraných děl k vystavení.
Samotná výstava připravena kurátorským týmem se uskuteční ve dnech 15. 2. – 26. 3. 2017 v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze.
Nezbytným pravidlem pro připravované ročníky je zachování studentských cen a ponechání jednotnosti výstavy jako celku ve všech organizovaných kategoriích. Udělovanými oceněními jsou:
Cena Vladimíra Boudníka, Hlavní cena v kategorii A – velký formát, Hlavní cena v kategorii B – malý formát, Hlavní cena v kategorii C – studentské práce, Cena Simeony Hoškové, zakladatelky Grafiky roku, Cena Kritiky, Cena za tisk z výšky, Cena za tisk z hloubky, Cena za litografii, Cena za serigrafii, Cena za počítačovou grafiku.
O cenách rozhoduje vybraná porota sestavená z uznávaných osobností z řad výtvarníků, teoretiků, historiků umění a laureátů. Minimální počet členů jednotlivých porot byl stanoven pro kategorii A – 5 členů, pro kategorii B – 3 členové a pro kategorii C – 7 členů.
Debatou se přítomni shodli, že bude vybrán předseda všech komisí pro funkční období v trvání 3 let. Porotci nebudou moci soutěžit v kategorii, ve které hlasují, jak tomu bylo v letech předcházejících.
Komise budou sestaveny na základě zaslaných návrhů osobností Kulatého stolu ve spolupráci s nově jmenovanou odbornou poradkyní Grafiky roku Dr. Hanou Larvovou.

Děkujeme za pozornost!

Grafika roku 2016

Nadace Hollar vyhlašuje 23. ročník soutěže GRAFIKA ROKU 2016

Nadace Hollar vyhlašuje soutěž o ceny Grafika roku za rok 2016.
V rámci výstavy bude udělena již 22. Cena Vladimíra Boudníka, určena českému žijícímu autorovi za významný umělecký přínos v oblasti volné grafické tvorby.

Výstava se uskuteční tradičně v Clam-Gallasově paláci ve dnech 15. února až 26. března 2017.

Přihlášky do soutěže a termín odevzdávání prací je stanoven od 8. listopadu 2016 do 5. ledna 2017.

Místo odevzdání přihlášek a grafických listů je v kanceláři Nadace Hollar, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1.

document-page-001document-page-002document-page-003document-page-004

Grafika roku 2015 – vyzvedávání prací

POSLEDNÍ MOŽNOST VYZVEDNUTÍ GRAFIK Z GRAFIKY ROKU 2015!!! ZBÝVÁ JEN TENTO A PŘÍŠTÍ TÝDEN!

KDY: od úterý do pátku (11:00-12:00, 12:30-17:00)
KDE: kancelář Nadace Hollar, Melantrichova 5, Praha 1 (pozor, neplést s Galerií Hollar na Smetanově nábřeží!)

KONTAKT: 737 288 309, adela@hollar.cz

ZMĚNA KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ

ZMĚNA KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ
Vážení přátelé – grafici,
dovolujeme si vám oznámit změnu projektové manažerky Nadace Hollar a tedy i kontaktních údajů. Pro domluvu týkající se vyzvedávání grafických listů a jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Adélu Kaderovou na telefonním čísle 737288309 či e-mailu adela@hollar.cz
Děkujeme za pochopení, Nadace Hollar

Grafika roku 2015 – vyzvedávání přihlášených děl

Vážení přátelé – grafici,

své grafické listy přihlášené na Grafiku roku 2015 si můžete vyzvedávat od 5. 4. do 3. 6. 2016 v kanceláři Nadace Hollar (Melantrichova 5, Praha 1), a to vždy od úterý do pátku (11:00-12:00 a 12:30-17:00).

Nadace Hollar

Ukázková tiskařská dílna s Jiřím Altmannem / 17. 3. v 17:00, Clam-Gallasův palác

Vážení,

srdečně vás zveme na ukázkovou tiskařskou dílnu věnovanou dřevorytu a dřevořezu s grafikem Jiřím Altmannem. Dílna je součástí doprovodného programu výstavy Grafika roku 2015, která se koná do 20. 3. v Clam-Gallasově paláci.

Těšíme se na viděnou,

Nadace Hollar

 

Kdy: 17. 3. v 17:00

Kde: Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/490384207814600/

 

Altmann small

GRAFICKÁ DÍLNA ZUZANY RŮŽIČKOVÉ – WORKSHOP PRO DĚTI (od 6 do 100 let)

Vážení přátelé,

 

přijďte se svými dětmi na grafický workshop věnovaný linorytu – tisku z výšky i tisku z hloubky – který povede mladá profesionální grafička a výtvarnice Zuzana Růžičková. Kurz je součástí doprovodného programu právě probíhající výstavy volné grafické tvorby Grafika roku 2015 v Clam-Gallasově paláci v Praze.

Pro šikovné děti budou přichystána rydla, pro menší návštěvníky již předpřipravené linorytové matrice, tiskátka a další materiály k obtisknutí, které bude možné libovolně kombinovat pod odborným vedením.

 

Kdy: v sobotu 5. 3. od 15:00

Kde: Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/1104859042866840/

Symbolické vstupné: 30 Kč (doprovod zdarma)

O lektorce workshopu Zuzce Růžičkové: http://zuzanaruzickova.webnode.cz/

Zájemce prosíme o přihlášky na e-mail kslezakova@hollar.cz / tel. 776572095.

Zuzka Růžičková - Honza Šípek foto
Foto: Honza Šípek

Komentovaná prohlídka DALIBORA SMUTNÉHO, laureáta 21. Ceny Vladimíra Boudníka / 24. 2. v Clam-Gallasově paláci

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Dalibora Smutného, laureáta 21. Ceny Vladimíra Boudníka.

Výstavou vás provede její kurátorka PhDr. Terezie Zemánková, Ph. D. spolu s autorem.
Kdy: středa 24. 2. 2016 v 17:00
Kde: Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)
Vstup volný.

 

Nositel prestižního ocenění za r. 2015, grafik a pedagog Dalibor Smutný, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1982-88), kde od r. 1991 působí jako odborný asistent v ateliéru Grafika I. V roce 2012 byl jmenován docentem v oboru kresba a grafika.

 V grafice pracuje Dalibor Smutný s náročnou technikou akvatinty a mezzotinty. Ve svých obrazech i grafických dílech se zaměřuje na jednoduché motivy, které vyjadřuje minimalistickou formou a barevností.

Obsah jeho grafické tvorby asi nejlépe vystihuje malíř a grafik František Hodonský: „Práce Dalibora Smutného má široké rozpětí od hmotné, realistické formy k abstraktnímu nehmotnému novotvaru. Směřuje od vědomého k podvědomému, od statického k pohyblivým formám v nekonečném prostoru druhého plánu, snad i mimo tuto zem. Vyjadřuje tak metafyzické vědomí času.“

Mgr. Zdeněk Freisleben, předseda komise 21. Ceny Vladimíra Boudníka, ředitel Památníku národního písemnictví

 

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/1688974058049669/

 

DS web

Dalibor Smutný, Svítání, 2008, mezzotinta, 505 x 815 mm

Doprovodný program GRAFIKY ROKU 2015

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na doprovodný program Grafiky roku 2015 a 21. Ceny Vladimíra Boudníka. Komentované prohlídky, workshopy pro děti i dospělé, ukázkové tiskařské dílny:

 

PO 22. 2. v 16–17:00 Jiří Suchý, Petr Korbelář – ukázkový tisk litografie Jiřího Suchého

Program je také součástí výstavy Jiří Suchý – Jiří Šlitr v Galerii Hollar.

Kde: Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1 / Vstupné dobrovolné.

 

ST 24. 2. v 17:00 Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy 21. Ceny Vladimíra Boudníka PhDr. Terezií Zemánkovou, Ph. D. a 21. laureátem Ceny Vladimíra Boudníka doc. ak. mal. Daliborem Smutným

Kde: Clam-Gallasův palác / Vstup zdarma.

 

ČT 3. 3. v 17:00 Návštěva litografické dílny UMPRUM s Mgr. A. Janou Hubatkovou

Kde: UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, sraz před budovou školy

Přihlášky na pokladně výstavy / tel. 776572095 / kslezakova@hollar.cz / Vstup zdarma.

 

SO 5. 3. v 15:00 Grafická dílna Zuzany Růžičkové – workshop pro děti (od 6 do 100 let): linoryt – tisk z výšky a tisk z hloubky

Kde: Clam-Gallasův palác / Vstupné – 30 Kč.

 

ST 9. 3. v 17:30 Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Grafika rou 2015 PhDr. Evou Neumannovou

Kde: Clam-Gallasův palác / Vstup zdarma.

 

ČT 10. 3. od 17:00 Workshop s Milošem Slámou – linoryt a suchá jehla

Kde: Clam-Gallasův palác / Vstupné – 50 Kč.

 

SO 12. 3. v 15:00 Workshop – lept a suchá jehla s grafičkou Helenou Horálkovou

Kde: Clam-Gallasův palác / Vstupné – 50 Kč.

 

ČT 17. 3. v 17:00 Dřevořez, dřevoryt – ukázková tiskařská dílna s grafikem Jiřím Altmannem

Kde: Clam-Gallasův palác / Vstupné dobrovolné.

 

Jakékoliv dotazy, prosím, směřujte na kslezakova@hollar.cz nebo na tel. 776572095.

Těšíme se na vás!

 

Laureáti GRAFIKY ROKU 2015

Slavnostní předání ocenění proběhlo v pondělí 15. 2. od 18:00 v Clam-Gallasově paláci.

 

Kategorie A – velký formát:

Laureát Ceny hlavního partnera Pražské plynárenské, a. s.: VOJTĚCH KOVÁŘÍK

za grafický list Lampy, linoryt, vel. tisku 450 x 610 mm, vel. listu 705 x 1000 mm, tisk – autor

Vojtěch Kovářík, Lampy, linoryt

 

Kategorie B – malý formát:

Laureát Ceny Nadačního fondu Galerie Smečky: LUKÁŠ TŮMA

za grafický list Mraky nad mlhou, čárový lept, vel. tisku 148 x 199 mm, vel. listu 178 x 242 mm, tisk – autor

Lukáš Tůma, Mraky nad mlhou, čárový lept, vel. tisku 148 x 199 mm, vel. listu 178 x 242 mm

 

 

Kategorie C – studentské práce:

Laureát Ceny Starosty městské části Praha 1: MARTIN BÖHM

za grafický list Meteora, lept, vel. tisku 2000 x 1000 mm, vel. listu 2100 x 1140 mm, AVU v Praze, IV. ročník, ateliér Grafika II., prof. Vladimír Kokolia

Martin Bohm web

 

 

Cena kritiky

Laureát Ceny Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové – Ceny kritiky: ŠIMON BREJCHA

za grafický list Vypěstovali jsme si černý chřest, vlastní hlubotisková technika, sítotisk, vel. tisku 1240 x 2000 mm, vel. listu 1240 x 2000 mm, tisk – autor

brejcha web

 

 

Cena za tisk z výšky:

Laureát Ceny FUD UJEP Ústí n. L. za tisk z výšky: MILOŠ MICHÁLEK

za grafický list Kodex IV., tisk ze dřeva, vel. tisku 700 x 540 mm, vel. listu 1000 x 700 mm, tisk – autor, kategorie A

michálek web

 

 

Tisk z hloubky:

Laureát Ceny ISE – Informační služby – energetika, a. s. za tisk z hloubky: LUBOMÍR PŘIBYL

za grafický list Dvojí zlom, materiálový tisk, vel. tisku 1120 x 850 mm, vel. listu 1280 x 980 mm, tisk – autor, kategorie A

přibyl web

 

 

Laureát Ceny FDU Ladislava Sutnara ZČU v Plzni za litografii: MIKOLÁŠ AXMANN

za grafický list Sítě, litografie, vel. tisku 297 x 210 mm, vel. listu 297 x 210 mm, tisk – autor, kategorie B

Mikoláš Axmann, Sítě, litografie, vel. tisku 297 x 210 mm, vel. listu 297 x 210 mm

 

Laureát Ceny FU OU Ostrava za serigrafii: EDUARD HALBERŠTÁT

za grafický list Selfie, serigrafie, vel. tisku 650 x 950 mm,  vel. listu 860 x 1220 mm, tisk – Luboš Dvořák, kategorie A

Halberštát web

 

 

Laureát Ceny IMA, s. r. o. za počítačovou grafiku: JOSEF RUSZELÁK

za grafický list Ještě kousek, domů…, digitální tisk, vel. tisku 500 x 700 mm, vel. listu 500 x 700 mm, kategorie A

Ruszelák web

Laureát 21. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka – DALIBOR SMUTNÝ

Slavnostní předání ocenění proběhlo v pondělí 15. 2. v 18:00 v prostorech Clam-Gallasova paláce.

 

Laureát 21. Ceny Vladimíra Boudníka – DALIBOR SMUTNÝ

DS web

Dalibor Smutný, Svítání, 2008, mezzotinta, vel. 505 x 815 mm

 

Nositel prestižního ocenění za r. 2015, grafik a pedagog Dalibor Smutný, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1982-88), kde od r. 1991 působí jako odborný asistent v ateliéru Grafika I. V roce 2012 byl jmenován docentem v oboru kresba a grafika.

V grafice pracuje Dalibor Smutný s náročnou technikou akvatinty a mezzotinty. Ve svých obrazech i grafických dílech se zaměřuje na jednoduché motivy, které vyjadřuje minimalistickou formou a barevností.

Obsah jeho grafické tvorby asi nejlépe vystihuje malíř a grafik František Hodonský: „Práce Dalibora Smutného má široké rozpětí od hmotné, realistické formy k abstraktnímu nehmotnému novotvaru. Směřuje od vědomého k podvědomému, od statického k pohyblivým formám v nekonečném prostoru druhého plánu, snad i mimo tuto zem. Vyjadřuje tak metafyzické vědomí času.

Při vyhlášení letošního ročníku Ceny Vladimíra Boudníka nelze nevzpomenout na osobnost, která stála na jejím počátku. Výtvarná teoretička Simeona Hošková, která se od roku 1977 intenzivně zabývala grafikou a v roce 1993 založila sdružení Inter-Kontakt-Grafik, byla zároveň iniciátorkou nejen této ceny, ale i pravidelných výstav Grafika roku. Neúnavně se zasazovala o prezentaci a popularizaci grafiky jako významného uměleckého výrazového prostředku. Založila revue Grapheion, periodikum respektované u nás i v mezinárodním kontextu. Právě Simeona Hošková velmi oceňovala mnohotvárný a experimentální přínos Vladimíra Boudníka pro grafickou tvorbu jako mimořádné výtvarné discipliny. Zároveň měla vždy zájem, aby tato cena vyjadřovala právě takový pohled na současnou grafickou tvorbu.

Proto si myslím, že aspoň v symbolické rovině by část Ceny Vladimíra Boudníka měla patřit i jí.

Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví, předseda komise 21. Ceny Vladimíra Boudníka

 

Vernisáž GRAFIKY ROKU 2015 / 15. 2. v 18:00 / Clam-Gallasův palác

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na slavnostní zahájení a předání jednotlivých ocenění Grafiky roku 2015 a 21. Ceny Vladimíra Boudníka.

Vernisáž se bude konat v pondělí 15. 2. 2016 od 18:00 v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce (Husoova 20, Praha 1).

Vernisáž má vstup VOLNÝ.

Těšíme se na setkání,

Nadace HollarGrafika roku 2015 pozvánka

Fotodokumentace ze zasedání komise Grafiky roku 2015

Zasedání komise Grafiky roku 2015 proběhlo v pondělí 11. 1. 2016 v prostorech Galerie Hollar.

 

Komise v kategorii A (velký formát) se zúčastnili: PhDr. Hana Larvová, M. A. Richard Drury, Prof. ak. mal. Jiří Lindovský, Miroslav Pošvic, doc. Mgr. A. Pavel Mrkus

Komise v kategorii B (malý formát) se zúčastnili: PhDr. Vilma Hubáčková, Jan Kavan, MgA Vojtěch Kovářík, doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.

Komise v kategorii C (studentská práce) se zúčastnili: Mgr. A. Jana Hubatková, PhDr. Eva Neumannová, doc. PhDr. Zbyněk Janáček, Prof. Boris Jirků, Prof. Mgr. Miloš Michálek, doc. Ondřej Michálek

 

Foto: Karolína Votřelová

279(2)

261(2)

274(2)

311(2)

193(2)

303(2)

Představení komisí Grafiky roku 2015 a 21. Ceny Vladimíra Boudníka

21. CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Zasedání komise proběhne 18. 1. 2016 v galerii Hollar.

 

Členové komise:

Mgr. Zdeněk Freisleben, předseda komise

PhDr. Magdaléna Juříková

Prof. František Hodonský

Jindřich Růžička, laureát Ceny Vladimíra Boudníka 2014

PhDr. Tomáš Rybička

Ak. mal. Vladimír Suchánek

 

GRAFIKA ROKU 2015

Předseda komisí: prof. Mgr. Miloš Michálek

Zasedání komisí a výběr laureátů proběhne 11. 1. 2016 v galerii Hollar.

Tradičně budou udělena ocenění v kategorii A, B, C, za jednotlivé techniky (tisk z výšky, hloubky, za litografii, serigrafii a počítačovou grafiku), nově bude finančně oceněna Cena kritiky.

 

KATEGORIE A – VELKÝ FORMÁT

Členové komise:

PhDr. Hana Larvová

M. A. Richard Drury

prof. ak. mal. Jiří Lindovský

Doc. Ondřej Michálek

Miroslav Pošvic

doc. ak. mal. Josef Mištera

doc. Mgr. A. Pavel Mrkus

 

KATEGORIE B – MALÝ FORMÁT

Členové komise:

PhDr. Vilma Hubáčková

Jan Kavan

MgA. Vojtěch Kovářík

doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.

Ak. mal. Jan Šafránek

 

KATEGORIE C – STUDENTSKÉ PRÁCE

Členové komise:

Mgr. A. Jana Hubatková

PhDr. Eva Neumannová

doc. PhDr. Zbyněk Janáček

Prof. Boris Jirků

Prof. Mgr. Miloš Michálek

doc. Ondřej Michálek

doc. ak. mal. Ivan Špirk

 

O Grafice roku

GRAFIKA ROKU 2015 ⋅ 21. CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Místo konání: Clam-Gallasův palác, Husova 20, 110 00 Praha 1

Doba konání: 16. 2.–20. 3. 2016, út-ne 10:00–20:00 / vernisáž 15. 2. v 18:00

Pořadatel: Nadace Hollar

Hlavní spolupořadatel: Hl. m. Praha

Spolupořadatel: Městská část Praha 1, SČUG Hollar

Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

Partneři:

Pražská plynárenská, a. s.

Institut mikroelektronických aplikací, s. r. o.

Fakulta umění a designu UJEP

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Fakulta umění OU v Ostravě

Pedagogická fakulta UHK

H. R. G. spol. s. r. o.

 

Kurátorský tým: PhDr. Hana Larvová, PhDr. Eva Neumannová

Kurátor 21. Ceny Vladimíra Boudníka: PhDr. Terezie Zemánková, PhD.

Instalace: Gram Art – Jiří Leneček

Grafická úprava projektu: Daniel Vojtíšek

Příprava a organizace: Ing. Michal Najman, Mgr. Kateřina Slezáková

 

Projekt se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy paní Adriany Krnáčové a ministra kultury ČR pana Mgr. Daniela Hermana.

 

GRAFIKA ROKU je od r. 1994 každoročně pořádanou celostátní soutěžní výstavou zabývající se soudobou uměleckou grafickou tvorbou v České republice.

V současné době došlo vzhledem k smutnému odchodu PhDr. Simeony Hoškové, ředitelky sdružení Inter-Kontakt-Grafik, která projekt od počátku jeho existence pořádala, po vzájemné dohodě mezi sdružením IKG a Nadací Hollar ke změně pořadatele, kterým se stala Nadace Hollar. Nadace Hollar je organizací založenou Sdružením českých umělců grafiků Hollar v r. 1994 za účelem všestranné podpory, ochrany a rozvoje české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury s dlouholetou tradicí v českém i mezinárodním kontextu, který v nemalé míře ovlivňuje kulturnost a vzdělanost českého národa.

Nadace Hollar si klade v tomto chystaném ročníku a v ročnících následujících za cíl plynule navázat na již tradiční fungování a ducha Grafiky roku, zároveň se chystá projekt v mnoha směrech inovovat:

 

– Oživení vizuálního stylu a propagace projektu

– Zvýšení zájmu a povědomí v oblasti volné grafiky

– Zpřístupnění akce širšímu publiku

– Zpřístupnění projektu sociálně a zdravotně znevýhodněným skupinám: Jednáme s obecně prospěšnou společností Tichý svět, která pomáhá neslyšícím vyjít z izolace. Naším společným projektem budou pravidelné návštěvy klientů této komunity na výstavě  formou prohlídek a workshopů (tlumočení do znakového jazyka)

– Zaměření se na zahraniční publikum a cizince žijící na našem území

– Zaměření se na mladé publikum i mladé, začínající autory

– Zatraktivnění projektu pro návštěvníky i účastnící se umělce (rozšířit okruh účastníků):

– Doprovodné programy: komentované prohlídky, workshopy, ukázkové tiskařské dílny, návštěvy uměleckých ateliérů, diskuse s umělci a předními teoretiky umění

– Rozšíření oceňovaných kategorií a zařazení alternativních grafických postupů – finanční podpora umělců, navázání spolupráce mezi umělci a soukromou podnikatelskou sférou, probudit zájem o „mecenášství“ v umělecké sféře

– Koncerty, divadlo v prostoru výstavy (využití dalších projektů mnoha umělců-grafiků, kteří se pohybují i v dalších uměleckých odvětvích, propojení výtvarného umění, hudby a divadla)

– Zvýšení spolupráce s uměleckými středními a vysokými školami

– V blízké budoucnosti bude v rámci Grafiky roku vytvořena mezinárodní sekce, která představí volnou grafickou tvorbu v širokém mezinárodním (a tedy celistvějším) kontextu

– Navázání mezinárodní komunikace mezi grafiky

– Reprízování vybrané části výstavy na území ČR i v zahraničí

– Úzká spolupráce s výborem SČUG Hollar a jeho aktivními členy

– Spolupráce se SČUG Hollar na přípravě a realizaci oslav 100 let od založení SČUG Hollar, které proběhnou v r. 2017

– Cena Vladimíra Boudníka, která se konala vždy společně s Grafikou roku, se nyní stává její součástí. Její smysl ani číslování ročníků se nemění, v r. 2016 bude vybranému autorovi předána již 21. Cena Vladimíra Boudníka, stejně tak zůstává neměnná výše finančního ocenění. Laureát bude, jako v předchozích letech, vybírán odbornou komisí.

 

Grafika roku je tradičně rozdělena do několika základních kategorií (dle velikosti děl, umělecké techniky, zvláštní kategorii tvoří studentské práce a digitální grafika), ve kterých jsou na základě rozhodnutí poroty sestávající z předních odborníků (teoretici umění, zástupci významných kulturních institucí, pedagogové vysokých uměleckých škol, umělci) uděleny ceny vybraným autorům, které jsou kromě doložení kvality autorovy tvorby často finanční povahy a umožňují tak danému umělci další nezávislou uměleckou činnost.

V rámci Grafiky roku 2015 se bude tradičně udělovat Cena Vladimíra Boudníka, prestižní ocenění za umělcův celoživotní přínos grafice. Cena Vladimíra Boudníka byla založena r. 1995 a je každoroční součástí Grafiky roku. O nositeli ceny rozhoduje vysoce odborná komise. Cena byla doposud udělena prof. Daliboru Chatrnému, prof. Ladislavu Čepelákovi, Aleně Kučerové, Janu Kubíčkovi, prof. Eduardu Ovčáčkovi, Janu Měřičkovi, Květě Pacovské, Michalu Cihlářovi, Marii Blabolilové, Jiřímu Anderlovi, doc. Jaroslavě Severové, Lubomíru Přibylovi, Vojtěchu Kováříkovi, doc. Zdeňku Sýkorovi, doc. Mikoláši Axmannovi, prof. Františku Hodonskému, prof. Jiřímu Lindovskému, Oldřichu Kulhánkovi, doc. Zbyňku Janáčkovi a v minulém ročníku Jindřichu Růžičkovi.

Cílem Grafiky roku je představení a zpřístupnění rozmanité grafické umělecké tvorby české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozornění na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Grafická tvorba má v naší zemi dlouhou bohatou tradici a prestiž, proto cítíme jako naši povinnost vytvářet prostředí, ve kterém bude tato tvorba zpřístupněna nejen odborníkům a samotným umělcům, ale také širokému publiku.

Cílem projektu je mimo jiné zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb, dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně účastní.

Vzdělávací funkce projektu není zaměřena pouze na laickou a odbornou teoretickou veřejnost, pro které jsou připraveny v rámci doprovodného programu výstavy mnohé akce, ale vytváří i vzájemný dialog mezi těmito teoretiky a návštěvníky spolu s vystavujícími autory, pro které je zpětná vazba publika a odborníků v dané oblasti přínosná v jejich vlastní umělecké tvorbě.

Scan_Pic0001