Photo gallery

JUBILANTI HOLLARU 2021 | online

JUBILANTI HOLLARU 2021

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

Doba trvání : 7. 1. – 28. 2. 2021, Galerie Hollar

Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Vážení přátelé,

výstavu, která je tradiční a nedílnou součástí každoroční činnosti naší galerie, jsme se rozhodli připravit i v době, kdy je nejisté, kdy bude možné galerii veřejně zpřístupnit. V tuto chvíli přinášíme její online podobu a doufáme, že výstavu na vlastní oči neuvidíme pouze my.

za Galerii Hollar, Kateřina Slezáková,

vedoucí galerie a tajemnice SČUG Hollar

Aktualizace – výstava je prodloužena do konce února 2021.

Vážení a milí přítomní,

dovoluji si Vám srdečně poblahopřát k letošnímu životnímu jubileu i k narozeninové výstavě v Galerii Hollar. I když se může zdát z mnoha pohledů výběr autorů podle výročí, data narození, náhodným, nepochybně se však stává nenahraditelným a nevyslovitelným momentem pozornosti ve vnímání a prožívání naší přítomnosti v úzkém kruhu přátel, kteří se zabývají kresbou či grafikou. Díky široké škále vyjadřovacích prostředků, mnohosti básnických imaginací, ztvárněných představ a vizí osvětlujících smysl vlastního tvůrčího usilování nám tato přehlídka připomíná povědomou hudbu z rádia doplněnou o duchovní rozhovory a zajímavé zprávy z našeho okolí. Podobným způsobem je zachycen rozhovor dokumentující návštěvu arcibiskupa Desmonda Tutu v Dharamsale u příležitosti osmdesátých narozenin Jeho Svatosti Dalajlámy, jenž v úvodu Knihy radosti říká: „Každý den přináší novou možnost začít znovu. Každý den máte narozeniny“. Milé setkání s přáteli na počátku nového roku v tichém kulturním prostředí galerie – v blízkosti řeky Vltavy s výhledem na Pražský Hrad, kousek od Národního divadla a kavárny Slávie – bývá obvykle umocněno fantastickou atmosférou magického místa v srdci Prahy, posiluje a vytváří tvůrčí vztahy s ostatními členy spolku.

Pevně věřím, že nás o tuto atmosféru a vizuální zážitek z výstavy nepřipraví ani to, že nám covidová pandemie pravděpodobně neumožní prožít si tuto výjimečnou událost společně. V rámci online prezentace výstavy budou představena jednotlivá díla, známá a oceňovaná nejen u nás, ale i v zahraničí, a medailonky autorů, kteří originálním způsobem používají vyjadřovací možnosti grafických technik. Barevné lepty Naděždy Synecké formulují pomocí geometrických prvků kosmický prostor člověka. Nadpozemská zjevení a rozličné bytosti kreslí spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Semaforu, legendární Jiří Suchý, jenž se ve své výtvarné tvorbě zabývá litografií, ilustruje knihy a navrhuje kostýmy. Nesmírně pozoruhodné jak svou formou, tak existenciální hloubkou jsou další setkání a zastavení se na křižovatkách osobitých cest grafik, maleb, kreseb, ilustrací, koláží a asambláží Kateřiny Vítečkové, Hany Storchové, Jiřího Anderleho, Pavly Aubrechtové, Jany Budíkové, Evy Haškové, Anny Khunové, Tomáše Bíma, Vladimíra Gebauera, Jiřího Sozanského, Ireny Bujárkové, Andrey Tachezyové, Lenky Vojtové, Oldřicha Jelena a Saida Ismaila.

Rozloučím se s přáním všeho dobrého do nového roku slovy starého irského požehnání:

Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.

Nechť máte vítr stále v zádech.

Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.

Nechť vaše pole stále zkrápí déšť.

A pokud se znovu nesetkáme, nechť vás

Bůh ochraňuje ve své dlani.

V nejhlubší úctě, Jana Šindelová

kurátorka výstavy

• • •

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Exhibition Plan 2021

Vážení,

představujeme vám plán výstav v Galerii Hollar pro rok 2021. Některé výstavy jsou projekty, které byly naplánovány již na rok 2020, ale z důvodu koronavirové pandemie byly přesunuty právě do výstavního plánu 2021, a některé nerealizované projekty dokonce až do roku 2022. Věříme, že rok 2021 bude pro nás všechny příznivější a moc se těšíme na viděnou na některé z výstav.

Galerie Hollar

VÝSTAVNÍ PLÁN GALERIE HOLLAR 2021

 • 7. 1. – 28. 2. 2021 | Jubilanti Hollaru 2021 (kurátorka Jana Šindelová) | vernisáž 6. 1. 2021
 • Kateřina Vítečková : 90 (kurátor Jan Víteček ) | výstava bude realizována v pozdějším termínu
 • 4. 3. – 28. 3. 2021 | Mikoláš Axmann : Závislost (kurátorka Alžběta Kubištová) | vernisáž 3. 3. 2021
 • 1. 4. – 25. 4. 2021 | Středoevropská serigrafie : současná polská serigrafie (kurátorský tým Zbyněk Janáček, Marek Sibinský, Eduard Ovčáček) | vernisáž 31. 3. 2021
 • 4. 5. – 23. 5. 2021 | Hledání neopakovatelnosti (kurátor Jiří B. Krtička) | vernisáž pondělí 3. 5. 2021
 • 27. 5. – 20. 6. 2021 | Lucie Raškovová : Grafika | vernisáž 26. 5. 2021
 • 24. 6. – 18. 7. 2021 | Groteska dneska : výstava narativní grafiky (kurátor Martin Velíšek) | vernisáž 23. 6. 2021
 • 22. 7. – 15. 8. 2021 | Eva Hašková : Mezi nebem a zemí (kurátor Jan Kavan) | vernisáž 21. 7. 2021
 • 19. 8. – 12. 9. 2021 | Známková tvorba členů SČUG Hollar (kurátor Pavel Sivko) | vernisáž 18. 8. 2021
 • 16. 9. – 10. 10. 2021 | Mladá grafika: AKTUÁLNĚ (kurátorka Barbora Vlášková) | vernisáž 15. 9. 2021
 • 21. 10. – 14. 11. 2021 | Jana Hubatková : Kámen~voda~dech (kurátorka Alena Laufrová) | vernisáž 20. 10. 2021
 • 19. 11. – 23. 12. 2021 | XXVII. Festival komorní grafiky (kurátorka Vilma Hubáčková) | vernisáž 18. 11. 2021

JUBILANTI HOLLARU 2021 | 7. 1. – 28. 2. 2021 online

JUBILANTI HOLLARU 2021

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

Doba trvání : 7. 1. – 28. 2. 2021, Galerie Hollar

Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Vážení přátelé,

výstavu, která je tradiční a nedílnou součástí každoroční činnosti naší galerie, jsme se rozhodli připravit i v době, kdy je nejisté, kdy bude možné galerii veřejně zpřístupnit. V tuto chvíli přinášíme její online podobu a věříme, že toto malé zprostředkované nahlédnutí je jenom dočasné a že se na výstavě všichni v únoru s radostí potkáme.

Za Galerii Hollar, Kateřina Slezáková,

vedoucí galerie a tajemnice SČUG Hollar

Aktualizace – výstava je prodloužena do konce února 2021.

Vážení a milí přítomní,

dovoluji si Vám srdečně poblahopřát k letošnímu životnímu jubileu i k narozeninové výstavě v Galerii Hollar. I když se může zdát výběr autorů podle výročí, data narození, náhodným, nepochybně se stává nenahraditelným a nevyslovitelným momentem pozornosti ve vnímání a prožívání naší přítomnosti v úzkém kruhu přátel zabývajících se kresbou či grafikou. Díky široké škále vyjadřovacích prostředků, mnohosti básnických imaginací, ztvárněných představ a vizí osvětlujících smysl vlastního tvůrčího usilování nám tato přehlídka připomíná povědomou hudbu z rádia doplněnou o duchovní rozhovory a zajímavé zprávy z našeho okolí. Podobným způsobem je zachycen rozhovor dokumentující návštěvu arcibiskupa Desmonda Tutu v Dharamsale u příležitosti osmdesátých narozenin Jeho Svatosti Dalajlámy, jenž v úvodu Knihy radosti říká: „Každý den přináší novou možnost začít znovu. Každý den máte narozeniny“.

Milé setkání s přáteli na počátku nového roku v tichém kulturním prostředí galerie – v blízkosti řeky Vltavy s výhledem na Pražský hrad, kousek od Národního divadla a kavárny Slávie – bývá obvykle umocněno fantastickou atmosférou magického místa v srdci Prahy, posiluje a vytváří tvůrčí vztahy s ostatními členy spolku.

Pevně věřím, že nás o tuto atmosféru a vizuální zážitek z výstavy nepřipraví ani to, že nám  covidová pandemie pravděpodobně neumožní prožít si tuto výjimečnou událost společně. V rámci online prezentace výstavy budou představena jednotlivá díla, známá a oceňovaná nejen u nás, ale i v zahraničí, a medailonky autorů, kteří originálním způsobem používají vyjadřovací možnosti grafických technik. Pozoruhodná setkání a zastavení se na křižovatkách osobitých cest autorů můžeme vnímat a prožívat jak formou bravurně zvládnutých technik, tak existenciální hloubkou výpovědí autorských tisků, kreseb, ilustrací, koláží a asambláží.

Velkoformátové grafiky vytvořené kombinovanou technikou Naděždy Synecké formulují pomocí geometrických prvků kosmický prostor člověka. Poetický dřevořez Kateřiny Vítečkové jednoduše nazvaný Dům je ukázkou dokonalého – iris – tisku.

Nadpozemská zjevení a rozličné bytosti kreslí spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Semaforu, legendární Jiří Suchý, jenž se ve své výtvarné tvorbě zabývá litografií, píše a ilustruje knihy, navrhuje kostýmy či divadelní programy. Na výstavě jsou představeny ilustrace Erbenovy Kytice, jež ukazují brilantní výtvarný názor, další polohu úctyhodně širokého záběru jeho umělecké tvorby. Čtyři litografie náznakově odpovídají textu ilustrovaných básní Štědrý den, Zlatý kolovrat, Vodník a Svatební košile, vizuálně však přesahují syrové příběhy velejemnou kresbou i barevností. Jakoby všechno o slovu a o štětci napsal Jiří Suchý ve svých básních, posléze písních, například slovy: Tužka byla stejná / Když mi někdy něco napadlo / Tak jsem to napsal / Nebo nakreslil – to je jedno / Tužka byla stejná / Veršíky / Kresby / To byl můj způsob / Jak se zbavit některých myšlenek / Aby udělaly místo dalším. Instalace je doplněna o pečlivě vybrané dokumenty z archivu Jiřího Suchého.

Poetické naladění leptů Hany Storchové nám připomíná zimní atmosféru i příchod jara v křehkosti a síle proměn přírody. Společně v blízkosti více barevných prací Anny Khunové nazvaných Variace II, 1992, a Vzpomínka, vytvořených kombinovanou technikou leptu a akvatinty, ozvláštňují tiché prosvětlené místo v prostoru galerie.

Centrálně umístěná dvojice tisků Jiřího Anderleho vznikla kombinací hlubotiskových technik leptu a suché jehly. Všestranně múzický Jiří Anderle tiskl a maloval desítky grafických a obrazových cyklů, v nichž naléhavě a působivě zachycuje lidské touhy, obecné i každodenní životní situace, vyjadřuje vzájemné porozumění i potřebu vést dialog, jak ukazují oba vystavené náměty Jídlo, 1993, a Varianta na téma Amor a Psýché, 1984.

Konceptuální charakter lyrických koláží a asambláží Pavly Aubrechtové a Vladimíra Gebauera nejlépe vystihuje slovo proces. Tvůrčí myšlení a nekonečné možnosti v hledání a nalézání neopakovatelného způsobu sdělení vědomého obsahu hravým způsobem odlehčují vesměs narativní náměty zastoupených prací, jež formálně i obsahově vystihují linii výtvarného projevu zaměřeného na fragmenty příběhů, práci s detailem či principem náhody. Křehké koláže Pavly Aubrechtové naznačují prostorové struktury složené z organických materiálů a barevných útržků tenkých papírů. Vladimír Gebauer rozkládá a kombinuje barevné tvary, znaky či prvky s čísly (Zátiší s letopočtem, 2013), vystavená koláž nazvaná Přesuny, 1986 mi připoměla báseň Hanse Arpa: Nikdo nesnil tak jako ty / o vzdálených pohledech / černé a bílé barvy / o nezměrných květinách / o zpívajícím světle / které září z nekonečna času / do nekonečna času.

Záhadné vrstvení barev, tvarů a struktur vycházející z reálného obrazu, který však není patrný, naznačuje vědomé i mimovolní reakce či úniky do fantazie v díle Jany Budíkové, na výstavě zastoupeném barevným soutiskem serigrafie a linorytu nazvaným Cesta, 2020.

Fascinující práce reflektující lidský úděl, válečné utrpení, prožívání mezních situací a niterné rozpoložení člověka, témata spojená s fenoménem kolektivní paměti a vnímáním lidského těla charakterizující rozsáhlou tvorbu Jiřího Sozanského připomínají dvě grafiky z cyklu Běsi, 1999.

Eva Hašková se ve své tvorbě věnuje převážně klasickým grafickým hlubotiskovým technikám a ilustrátorské práci. Představuje kresebně technicky i významově dokonalé grafické listy vystihující portrét malířek (Hezký den, Jitko a Květo, 2019), stylizované architektonické pohledy nebo historická témata (Náměstí republiky, 2020; Nebeský Jeruzalém, 2015; Krumlovská reminiscence, 2017).

Dílo Ireny Bujárkové zastupují tři kombinované hlubotisky s názvy Jantar I, II, 2020 a

Kinematigrafie, 2019. Jak naznačuje název, první dva tisky zobrazují nepravidelně zaoblené valounky z lehké a křehké látky se zalitými fosíliemi. Skrývají v sobě metamorfózu komára, jenž prochází procesem čtyř vývojových stádií, v nichž se z vajíčka, larvy, kukly mění v dospělce. Komáři zalití v jantaru dosvědčují svou existenci na Zemi trvající již 170 miliónů let.

Andrea Tachezyová je známá především jako ilustrátorka dětských knih; prezentované velkoformátové grafické listy nám přibližují její starší tvorbu. Hlubotisky Arythmie I, 2002, a Jeden z mnoha / Arytmie IV, 2004 odkrývají mikroprocesy dějící se v lidském těle pod kůží a bezprostředně osobní téma portrétu přibližuje intimní sdělení zachycené na černobílých litografiích (Hlavičky a Pro D., 1997).

Tisky s ornamentální tematikou Saida Ismaila působí jako létající geometrické koberce nebo abstraktní šifry pokryté jemným rastrem, vlastně i v zobrazeném portrétu vnímáme hlavně rytmus, tvar a barvu. (Bez názvu I, II, III (portrét), kombinovaná technika, 2020).

Dvě vystavené práce Lenky Vojtové nazvané KOF Nebeské kníže, 2017, a VAV Poznání pouze pro čisté duše, 2018, symbolicky probouzejí tušení zachycující nebeskou geometrii a energii, pocházejí z většího cyklu kreseb vytvořených tuší a pastelem.

Intuitivní, pohádkové představy a snové příběhy s človíčky v různých situacích a prostředích ztělesnil Oldřich Jelen v litografiích s názvy Noemova archa, 2019, Strom myšlenek, 2020 a Labyrint, 2020.

Prostřednictvím digitálních tisků a následně z nich upravených variabilních koláží (Systém 35XT3 BW 17-07-10, 2017; Systém 4XT3 COL 17-05-28, 2017) se Aleš Svoboda snaží objevovat a testovat dosud nepoužívané přístupy ve vnímání vizuálního umění a také přimět diváka k fyzické interakci. Zabývá se estetikou vědeckých pozorování; například ve vývojové biologii ho inspiroval výzkum morfogenetických polí, dále matematickou teorií katastrof Reného Thoma, či proměnlivým vrstvením transparentních struktur.

Prohlídku výstavy otevírají a zároveň uzavírají dvě barevné litografie Tomáše Bíma, jež naznačují atmosféru romantického místa s příběhem, který se může odehrát v naší hlavě, příznačně nazvané Starý mlýn – den a Starý mlýn – noc, 2020.

Výstava, na které se sešla tato vybraná společnost, je v konečném důsledku především něčím, co se žije, svobodně vyjádřeným pohledem na svět kolem nás, oslavou kresby, tisku, koláže a ideálním místem k setkávání.

Rozloučím se s přáním všeho dobrého do nového roku slovy starého irské požehnání:

Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.

Nechť máte vítr stále v zádech.

Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.

Nechť vaše pole stále zkrápí déšť.

A pokud se znovu nesetkáme, nechť vás

Bůh ochraňuje ve své dlani.

V nejhlubší úctě,

Jana Šindelová

• • •

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Aubrechtová Pavla

Datum narození: 21. 2. 1946

Členkou SČUG Hollar: od r. 2019

Pavla Aubrechtová se věnuje malbě, grafice, koláži, typografii i grafickému designu.

E-shop: http://hollar.cz/product-category/aubrechtova/

Během studia na VŠUP se zabývala jemnými abstraktními tužkovými kresbami, kterými ilustrovala např. básně Františka Halase. Počátkem 70. let se věnovala grafickým technikám, zejména dřevořezu s krajinářskými a figurálními motivy, které stylizovala a zjednodušovala (Nezabudický mlýn, 1971). Na přelomu 70. a 80. let vytvářela propichováním papíru reliéfní kresby, v nichž se prostupují různé prostorové plány. Některé její grafiky jsou tvořené rytmickými otisky drobných razítek z gumy, kterými vzniká barevná struktura upomínající díla “lyrické abstrakce”.

Navazovala na progresivní tendence 60. let a ve volné tvorbě experimentovala s různými technickými postupy. V 80. letech např. nechávala přes šablony osvítit sluncem planografické papíry natřené speciální emulzí. Pracovala také s písmem nebo se starými vzorníky k výšivkám. Používala perokresbu kombinovanou s voskovou emulzí, otisky obarvených hrotů hřebíčků, nebo tečkovanou kresbu tuší a barevnými inkousty. Malovala akvarely, pastely a skládané kresby. Tvoří také monochromní reliéfy a třírozměrné asambláže, vkládá nejrůznější barevné materiály do zkumavek, polepuje laboratorní sklíčka nitěmi a sestavuje různé drobné kompozice jako „krabičky“. Krabičky byly původně jedním ze zadání pro tématickou výstavu v Galerii H, ale Aubrechtová se k tomuto formátu vracela i později a využila ho v menších i větších souborech.

Po své návštěvě Japonska ilustrovala výbor japonských básní z 8.–12. století. Má silný vztah k přírodě a japonské kaligrafii. Její výrazové prostředky jsou omezené na papír a tím úzce s literaturou a poezií souvisejí. Ještě blíže než k lyrice mají její papírové koláže k vizuální, konkrétní či experimentální poezii. Nepracuje se slovy, ale s fragmenty reality a se znaky podobnými písmenům

d roku 1981 se zabývá koláží. Pracuje především s různými druhy papíru, ale používá i řadu organických materiálů, např. březovou kůru, přírodní barviva, některé koláže nalepuje z hedvábných nitek. Osobitý autorský rukopis mají zejména křehké koláže z barvených drobných útržků tenkých cigaretových papírů, v nichž uplatňuje smysl pro rytmus a harmonii a vytváří prostorově cítěné novoznaky. Projevuje se v nich racionální uspořádání i hravost. Řada jejích děl má konceptuální charakter a zejména v kolážích hledá princip náhody ukryté v řádu i skryté zákonitosti projevující se uprostřed chaosu.

(Zdroj: wikipedia )

Anderle Jiří

Datum narození: 14. září 1936 (Pavlíkov na Rakovnicku)

Umělecké vzdělání: AVU (malbu u Antonína Pelce a grafiku u Vladimíra Silovského), V letech 1969–73 působil na VŠUP jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky.

Členem Hollaru: od r. 2000

Jiří Anderle absolvoval Akademii výtvarných umění u Antonína Pelce (malba) a Vladimíra Silovského (grafika). Později působil jako odborný asistent na Vysoké škole umělecko–průmyslové u prof. Zdeňka Sklenáře a prof. Jiřího Trnky.
Stal se členem souboru černého divadla, díky kterému měl možnost procestovat téměř celý svět, v zahraničí se také začal věnovat grafické tvorbě. Spolu s Vladimírem Suchánkem, Karlem Demelem, Jiřím Slívou a dalšími byl členem Grafičanky, hudebního seskupení grafiků „se smyslem pro recesi a schopností ovládat hudební nástroje“ založeného v roce 1972, kde zastával místo bubeníka. Jiří Anderle byl ale také členem Litografičanky, divadelního seskupení umělců-grafiků, ve kterém působil spolu s Kamilem Lhotákem, Adolfem Bornem, Jiřím Šalamounem, manžely Tomanovými a dalšími přáteli grafiky (o Litografičance také vyšla v r. 2010 kniha z pera Františka Dvořáka „Divadlo grafiků aneb Naprosto neznámá kapitola dějin divadla“).
V grafice se Jiří Anderle věnuje především hlubotiskovým technikám, leptu či suché jehle, jeho grafické listy v sobě vždy nesou odkaz pomíjivosti, existenciální úzkost člověka z vnějšího světa, i plynutí času a osamění. Je autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, cyklu příběhů a rozjímání, a stejnojmenných knih.
Členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od roku 2000.

Umělecká činnost: V desítkách grafických a obrazových cyklů Anderle naléhavě a působivě vyjadřuje existenciální úzkost člověka jak konkrétní (válka), tak i obecnou, nadčasovou (stárnutí, samota). V poslední době se od těchto výstražných až tragických témat posouvá a blíží se k abstrakci. Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Pompidouově centru. Jako všestranně múzický člověk je kupříkladu také bubeníkem kapely Grafičanka a autorem, hercem i hudebním redaktorem oblíbeného rozhlasového pořadu Láska za lásku. V roce 2006 byl vyznamenán Medailí Za zásluhy III. stupně.

Storchova Hana

Born in 1936 in Prague.

E-shophttp://hollar.cz/product-category/storchova-hana/

 

Viteckova Katerina

Datum narození: 9. 11. 1931

Místo narození: Opava

Umělecké vzdělání: Střední prům. škola textilní v Brně, prof. Mervart, abs. 1952, Vysoká škola umělecko-průmyslová (VŠUP) v Praze, prof. Karel Svolinský, 1953 – 1959 (1960 čestný rok)

Členem Hollaru: od r. 1990

Umělecká činnost: grafika (barevný dřevořez a litografie, tvorba exlibris), malba, tapiserie

E-shophttp://hollar.cz/product-category/viteckova-katerina/

Kateřina Vítečková se ve své grafické tvorbě věnovala barevnému dřevořezu, později převážila barevná litografie, které se autorka věnuje dodnes. Kateřina Vítečková vystudovala Střední průmyslovou školu textilní a Vysokou školu umělecko-průmyslovou u prof. Karla Svolinského. Mimo volnou grafiku se věnovala tvorbě tapiserií, knižní ilustraci či tvorbě exlibris.

Pro autorku je typické tvarové zjednodušení, dokonalá práce s barvami a jednoduchou plošnou kresbou. Motivem je jí převážně krajina, rostliny a reální i fantaskní tvorové.

Členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od roku 1990.


Výběr samostatných výstav:

1964 Praha – Komorní divadlo
1970 Praha – Galerie na Karlově náměstí
1971 Praha – Galerie Nová síň
1983 Praha – Klicperovo divadlo
1997 Pardubice – Galerie Gong
1998 Rovensko – Galerie Rovensko
2003 Chrudim – Nová výstavní síň, Hodonín – Městská knihovna
2011 Praha – Galerie Hollar (Ohlédnutí)

Výběr účasti na výstavách:

doma Praha, České Budějovice, Dačice, Hradec Králové, Jičín, Ostrava, Pardubice, Prostějov, Znojmo
v zahraničí Bratislava, Zvolen (Slovensko); Paris, Metz (Francie); Milano (Itálie);
Coesfeld (Německo); Oudenbosh, Gennep (Nizozemsko)
exlibris Chrudim, Praha, Hradec Králové, Jičín
Metz (Francie); Beijing (Čína); Pescara (Itálie); Otterbo (Nizozemsko); Rawicz (Polsko)


Ceny vyznamenání:

grafika 2001 cena Č. Budějovice – Intersalon AJV (Cena Unie výtvar. umělců ČR)
exlibris 1987 čestné uznání Rawicz – Mezinárodní konkurs exlibris, Polsko
1988 čestné uznání Rawicz – Mezinárodní konkurs exlibris, Polsko
1993 čestné uznání Jičín – Oslava české krajiny
1995 cena Chrudim – Trienále českého exlibris

Adress

IMG_9412 kopírovat

SČUG HOLLAR | GALERIE HOLLAR

Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1

Otevřeno v době konání výstav.

ÚT–NE 10–12 h, 13–18 h / STÁTNÍ SVÁTKY – ZAVŘENO

Přístup není bezbariérový.

LOGO SČUG HOLLAR: logo SČUG Hollar

Facebook: https://www.facebook.com/GalerieHollar/

Instagram: https://www.instagram.com/galeriehollar/

GoOut.cz: https://goout.cz/cs/galerie/galerie-hollar/jch/

Telefon: 737 288 310

Tajemnice SČUG Hollar, vedoucí Galerie Hollar: Mgr. Kateřina Slezáková, kslezakova@hollar.cz

Prodej: galerie@hollar.cz

E-shop: eshop@hollar.cz

Bankovní spojení: 1933982389/0800

IČ: 14892537

Dopravní spojení: tram. 17, 18 – stanice Národní Divadlo

[mapa]

———————————————————–

Nadace Hollar – Grafika roku – Cena Vl. Boudníka – Grapheion

Hollar Foundation – CZ Graphic Art of The Year – The Vladimír Boudník Award – Grapheion

Najdete nás na vlastních webových stránkách: 

http://www.nadacehollar.cz 

http://www.grafikaroku.cz

Sídlo nadace: Melantrichova 504/5, 110 00 Praha 1
Tajemnice nadace, ředitelka soutěže: Mgr. Kateřina Obozněnková
Telefon: 731107518
E-mailkaterina@hollar.cz

Facebook: https://www.facebook.com/GrafikarokuCZ/

Severova Jaroslava

Born 1. 4. 1942 in Prague.

Studied at the Academy of Fine Arts, Prague (Prof. J. Honík, V. Tittelbach, 1960–1966).  Between 1992 and 2008 she taught at the Art Institute of the Architecture Faculty of the Czech Technical University, Prague. She was appointed Senior Lecturer in 1995 (Academy of Fine Arts, Prague). Since 2005 she has been teaching at the Teaching Faculty of the University of Hradec Králové, where she was the guarantor of the newly-established study field Printmaking – Multimedia.

 

In 2005 she was awarded the Vladimír Boudník Prize for her significant and original contribution to contemporary Czech printmaking.

 

She is a member of Hollar Czech Graphic Artists’ Association (since 1965) and Geometrie.

 

E-shop: http://hollar.cz/product-category/severova-jaroslava/

.

Solo exhibitions

1967 Youth Gallery, Prague

1967 Reekumgalerij, Apeldoorn, Netherlands

1968 Galerie Zelle, Reutlingen, West Germany

1971 Hollar Gallery, Prague

1978 Tower Gallery, Mělník

1984 Mladá fronta Gallery, Prague

1986 Regional Gallery, Liberec

1988 Vincenc Kramář Gallery, Prague

1991 Villa of the Gallery of Art, Ostrov nad Ohří

1991 Gallery of Art, Karlovy Vary

1992 Opatov Studio, Prague

1993 Václav Špála Gallery, Prague

1994 Czech Centre, Berlin, Germany

1995 Gallery of Fine Art, Ostrava

1996 West Bohemian Gallery, Plzeň

1996 Gallery of Art, Karlovy Vary

1998 Prague Castle, Old Palace, Prague

2003 White Unicorn Gallery, Klatovy / Klenová Gallery, Klatovy

2004 Gallery of Modern Art, Roudnice nad Labem

2006 Magna Gallery, Ostrava

2007 Gallery of Modern Art, Hradec Králové

2008 Aleš South Bohemian Gallery, Wortner House, České Budějovice

2013 Regional Gallery, Liberec

2017 Gallery at the Castle, Hradec Králové

2018 Synagogue Gallery, Hranice na Moravě

2020 GASK – Gallery of the Central Bohemian Region

 

Selected group exhibitions

1968 International Graphic, Wiener Sezession, Vienna, Austria

1968 Europahaus, Vienna, Austria

1968/1969 Gravures tchécoslovaques contemperaines, Musée des Beaux-Arts, Nîmes, France

1970 World Exhibition, Osaka, Japan

1970 New Figuration, Brno City House of Art, Brno

1970 Poética Visuais, Museu de Arte Contemporanea de Universidade de São Paulo, Brazil

1980 Contemporary Drawing, House of the Lords of Kunštát, Brno

1981 XV Bienal de São Paolo, São Paolo, Brazil

1983 3rd Print Biennial, Listowel, Ireland

1984 Print Biennial, Krakow, Poland

1984 Intergrafik, Katowice, Poland

1984 6th Print Biennial, Fredrikstad, Norway

1987 Graphica Atlantica, Kjarvalstadir Museum, Reykjavik, Iceland

1987 Premio Internazionale, Biella, Italy

1988 Forum 88, Holešovice Market Hall, Prague

1988 Czech 20th-century Still Life, Aleš South Bohemian Gallery, Hluboká nad Vltavou

1989 International Art Exposition, Chicago, USA

1989 2ème Festival International de Gravure de Menton, France

1990 Homage to Jindřich Chalupecký, National Gallery, Prague

1990 A Different Geometry 1, Hungarian Culture Centre, Prague

1990 Intaglio, CSP, San Francisco, USA

1990 Image Imprimée de Tchécoslovaquie, Centre de la Gravure, La Louvrière, France

1991 Print Triennial, Krakow, Poland

1991 Art Basel, Basel, Switzerland

1991 A Different Geometry 2, Gerulate, Bratislava

1991 A Different Geometry 3, Mánes Gallery, Prague

1993 Geometria Bohemia, Muczarnok, Budapest, Hungary

1994 Minisalon, The World Financial Center Courtyard Gallery, New York, USA

1994 Czech Graphic Art of the 1960s, National Gallery, Prague

1995 Light and Art, National Technical Museum, Prague

1997 Sculpture and Object, Zichy Palace, Bratislava, Slovakia

1997 Tchechische Grafik, Kunstverein, Halle, Germany

1999 Art When Time Accelerated – The Czech Art Scene 1958–1968, Czech Museum of Fine Arts, Prague

1999 Acquisitions by State Galleries 1990–1997, Riding Hall of Prague Castle, Prague

2000 Alpha 2000 Omega, Portheimka, Prague

2001 3rd International Triennial of Graphic Arts, Adria Palace, Prague

2003 7th International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Györ, Hungary

2003 Let There Be Light, Museum of Decorative Arts, Brno

2003/2004 Eurografik Moscow 2004 – European Integration Bridge, New Manege Exhibition Hall, Moscow, Russia

2005 Quinze graveurs tchèques, Galerie de Wégimont, Liège, Belgium

2005 Czech Graphic Art of the 1960s, Czech Centre, Paris, France

2007 Hollar, Clam-Gallas Palace, Prague

2007 Focused View, 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Council Members, Regional Gallery, Liberec

2007 5th International Triennial of Graphic Arts, Prague

2009 International Triennial, Krakow, Poland

2011 Vladimír Boudník Prizewinners, Gallery of Art, Karlovy Vary

2011 Prague Days in Seoul, Gallery Space Lou, Seoul, South Korea

2012 Concrete Autumn, Ferry Gallery, Hradec Králové

2012 International Triennial in Krakow, Lettre – Kraków 2012, Krakow, Poland

2013 Belgrade Encounters, VII International Printmaking Workshop, Bělehrad, Srbsko

2013 Concretists’ Club 45 Years On…, Vysočina Regional Gallery, Jihlava

2014 Concrete Autumn, Fresch Gallery, Pardubice; Novák’s Garages Gallery, Hradec Králové

2015 Sign, Letter, Code, National Technical Library, NTL Gallery, Prague

2015 Vladimír Boudník Prizewinners 1994–2014, Prague City Gallery, Colloredo–Mansfeld Palace, Prague

2015 Major Works from the Collection and Jan and Meda Mladek at Moravský Krumlov Castle, Moravský Krumlov

2017 Hollar Today, Municipal House, Prague

2017 100 Years of Hollar / Survey of Women Artists, Millennium Gallery, Prague

2017 Between Art and Craft, National Technical Museum, Prague

2017 Album 76, Gallery of Fine Art, Ostrava

2018 In Praise of Blind Alleys, Hollar Gallery, Prague

2019 Czech Art in the Collection of Galerie Goller Selb, Becher Villa, Gallery of Art, Karlovy Vary

2019 Rehanging of the Permanent Collection, Gallery of Modern Art, Hradec Králové

 

Scholarships

1988 Graphica Atlantica, Reykjvik

1992 British Council, London

 

Erasmus lecture scholarships

2002 Lecture and workshop at the Academia Bellas Artes, Valencia, Spain

2012 Lecture and workshop at Arel University, Istanbul, Turkey

 

Exhibition curator

2015 Prints by Young Artists / Student Work from the Printmaking – Multimedia Study Field, Department of Art Culture and Textile Art of the Teaching Faculty, Hradec Králové University, Hollar Gallery, Prague

2015 Sign, Letter, Code, National Technical Library, NTL Gallery, Prague

 

Light design

2013 Hradec Králové Music Forum, Hradec Králové Philharmonia

2014 Hradec Králové Music Forum, Hradec Králové Philharmonia, DVD

 

Prizes / Commendations

2001 Print of the Year, CZ – Diatech Prize

2002 Print of the Year, Mattoni Prize

2004 Print of the Year, CZ – Diatech Prize

2005 Vladimír Boudník Prize

2007 Print of the Year, Czech Art Fund Foundation Prize

2008 Print of the Year, Honorary Mention

2009 Krakow International Print Triennial, Prize of the Mayor of Opole

2010 Print of the Year, Honorary Mention

2011 Print of the Year, Special IMA Prize

2013 Print of the Year, Honorary Mention

 

Collections

National Gallery, Prague; Prague City Gallery; Aleš South Bohemian Gallery, Hluboká nad Vltavou; Regional Gallery, Liberec; Gallery of Art, Karlovy Vary; Gallery of Fine Art, Ostrava; West Bohemian Gallery, Pilsen; North Bohemian Gallery, Litoměřice; Museum of Art, Olomouc; Collett Prague | Munich; Museu de Contemporanea de São Paulo; Musée de Picardie Amiens; Unione Industriale Biellese; British Council Collection

 

Selected bibliography

Jaroslava Severová, 2008, Machalický J., Drury R., 84 pages, Gallery s.r.o., Prague, ISBN 9788086990248

Česká grafika XX. století [Czech 20th-century Graphic Art], 1997, ed. Bouda J. et al., str. 19, 211, 305, SČUG Hollar, Prague, ISBN 80-902405-0-X

Nová encyklopedie českého výtvarného umění [New Encyclopaedia of Czech Art], 1995, Horová A., ed., pp. 185, 201, 225, 732, 733, Academia, Prague, ISBN 80-200-1209-5

Exhibition Plan in 2020

EXHIBITION PLAN in 2020 in  HOLLAR GALLERY

.

9. 1. – 2. 2. 2020 | Jubilee of Hollar 2020 | opening 8. 1. 2020 at 5 PM | curator Petra Uhlířová

6. 2. – 1. 3. 2020 | Šimon Brejcha : Leaf Mold | opening 5. 2. 2020 at 5 PM | Curator Eva Bendová

5. 3. – 31. 5. 2020 | František Hodonský : Woodcuts, Matrix / by chisel, colour, bone | opening 4. 3. 2020 at 5 PM | curator Eva Neumannová

CHANGE – Central European Screen printing– Contemporary Polish Screen printing | curators Zbyněk Janáček, Marek Sibinský, Eduard Ovčáček / an exhibition is defered because Covid-19 to 2021

CHANGE – Mikoláš Axmann: Addiction | curator Vladimír Franz / an exhibition is defered because Covid-19 to 2021

4. 6. – 5. 7. 2020 | Karel Hruška 1930–2015 | curator Blanka Stehlíková

10. 7. – 2. 8. 2020 |  Come outside | opening 9. 7. 2020 at 5 PM

6. 8. – 30. 8. 2020 | Kamila Štanclová : Graphic Flashback | curator Pavel Sivko | opening 5. 8. 2020 at 5 PM

1. 9. – 16. 9. 2020 | CLOSED

17. 9. – 11. 10. 2020 | Young Graphic Art | TOGETHER : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková, Mira Macík | opening 16. 9. 2020 at 5 PM | curator Jakub Frank

15. 10. – 8. 11. 2020 | They met | organizes Nadace Hollar in coordination with Association of Czech Graphic Artists Hollar | curator Petr Korbelář / canceled – COVID-19

12. 11. – 6. 12. 2020 | Landscape – Infinity : Zbyněk Hraba, Pavel Piekar, Andrea Ballardini | curator Jiří Pelán / ONLINE project

 5. 12. – 31. 12. 2020 | XXVI. Festival komorní grafiky | ONLINE

8. 12. – 22. 12. 2020 | OHLÉDNUTÍ 1998 – 2020 | curator Lenka Vilhelmová


Exhibitions in 2020 outside HOLLAR GALLERY

The exhibition plan is not completed, changes will be added.

15. 1. 2020 – 17. 2. 2020 | FIGURE| Galerie Na Hradě, Hradec Králové | curator Jan Kavan

6. 3. – 26. 4. 2020 | FIGURE | Galerie U Zřícené lávky | curator Jan Kavan | opening 5. 3. 2020 at 5 PM / rerun of an exhibition in Hradec Králové

25. 6. – 30. 8. 2020 | FIGURE | Galerie Zahradní dům, Teplice | curator Jan Kavan | opening 24. 6. 2020 at 16 PM | till 30. 8. 2020 / rerun of an exhibition in Hradec Králové

4. 9. – 25. 10. 2020 | OUR MIND IS BIGGER THAN THE WORLD : Legacy of J. A. Komenský in Art Works by Association of Czech Graphic Artists Hollar and the guests | vernisáž 3. 9. 2020 v 17 h | Dům umění Opava | kurátoři výstavy Daniela Růžičková, Pavel Piekar

6. 11. – 29. 11. 2020 | NEW WAYS – NEW DICOVERIES | Novoměstská radnice, Praque | curators Xénia Hoffmeisterová, Lenka Vilhelmová, Miloslav Polcar