Photo gallery

Exhibition Plan in 2020

EXHIBITION PLAN IN 2020

Openings – allways the first term at 5 PM (Wed.)

 

Exhibitions in 2020 in  HOLLAR GALLERY

.

8. 1. – 2. 2. 2020 | Jubilanti Hollaru 2020 | kurátorka Petra Uhlířová

5. 2. – 1. 3. 2020 | Šimon Brejcha : Kompost | kurátorka Eva Bendová

4. 3. – 5. 4. 2020 | František Hodonský : Dřevořezy, matrice / dlátem, barvou, kostí | kurátorka Eva Neumannová

8. 4. – 3. 5. 2020 | Středoevropská serigrafie – současná polská serigrafie | kurátoři Zbyněk Janáček, Marek Sibinský, Eduard Ovčáček

6. 5. – 31. 5. 2020 | Mikoláš Axmann: Závislost | kurátor Vladimír Franz

3. 6. – 5. 7. 2020 | Karel Hruška 1930–2015

8. 7. – 2. 8. 2020 | Empreinte : Lucemburská grafika | kurátor Martin Velíšek

5. 8. – 30. 8. 2020 | Kamila Štanclová : Grafické ohlédnutí | kurátor Pavel Sivko

2. 9. – 4. 10. 2020 | Nová generace : ozvěny Grafiky roku | pořádá Nadace Hollar ve spolupráci s SČUG Hollar | kurátor Ivan Špirk

7. 10. – 1. 11. 2020 | Mladá grafika | SPOLU : Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková | kurátor Richard Drury

4. 11. – 29. 11. 2020 | Krajina – nekonečno : Zbyněk Hraba, Pavel Piekar, Andrea Ballardini | kurátor Jiří Pelán

2. 12. – 23. 12. 2020 | XXVI. Festival komorní grafiky | kurátorka Lenka Vilhelmová


Exhibitions in 2020 outside HOLLAR GALLERY

Soupis výstav mimo prostory Galerie Hollar není konečný a bude v průběhu roku aktualizován.

15. 1. 2020 – 17. 2. 2020 | FIGURÁLNÍ GRAFIKA | Galerie Na Hradě, Hradec Králové | kurátor Jan Kavan

6. 11. – 29. 11. 2020 | VANITAS | Novoměstská radnice, Praha | kurátorka Xénia Hoffmeisterová | vernisáž 5. 11. 2020 v 18 h

květen – červen 2020 | VÁCLAV HOLLAR | Městské muzeum Horažďovice | kurátoři Roman Vaněk, Pavel Piekar

OPENING Šimon Brejcha : Leaf Mold| 5. 2. 2020 at 17

Vážení,

srdečně vás zveme na zahájení výstavy

ŠIMON BREJCHA : LEAF MOLD

ve středu 5. 2. 2020 v 17 h v Galerii Hollar

Kurátorka výstavy: Eva Bendová

Doprovodný program: ST 12. 2. 2020 v 17 h – komentovaná prohlídka výstavy s Šimonem Brejchou a Evou Bendovou

Výstava potrvá do 1. 3. 2020.

Facebook: Šimon Brejcha : Kompost

.

Co zbylo, dej na kompost. V kompostu může zetlít a následně pohnojit půdu. Vzejde nová úroda. Kompost je ideálním místem pro odkladiště starého pro vznik nového. Kompost je shromaždištěm „rostlinných“ zbytků, kompost je hromada biologického odpadu, ale taková, že za patřičný čas, s patřičnou péčí obohatí plody vzešlé z kompostem pohnojené půdy.

Kompost je „organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky a živiny získaný řízeným biologickým rozkladem směsi“. Kompost je součástí zahrady. Kompost může být součástí myšlení – metaforou způsobu odkládání myšlenek, zrání myšlenky, její očisty odkládáním na hromadu, živinou v případě jejich nového zrodu.

Kompost jako metafora je výstavou výtvarného uvažování posledních 15 let grafika Šimona Brejchy. Grafika je tvůrčí a technologický proces s výsledkem tisku – otisku. Cesta k definitivnímu otisku, který umělec prohlásí za své reprezentativní dílo, je nesena tvůrčím procesem odrážejícím se v kresbách, tiskových záznamech, zkušebních tiscích, tiskových zkouškách a výsledcích, které nedozrály, výsledcích, které přezrály, výsledcích, které byly předstupněm k něčemu ještě lepšímu.

Kompost jako výstava je pohledem do tvůrčího procesu umělce, jehož reprezentací je ve většině případů index. Index jako znak, „který je v přímém vztahu a kontaktu s označovaným objektem“. Obraz – znak, obraz nekreslený, obraz – otisk objektu. Otisk nalezené struktury, otisk přírodní existující formy.

Po otištění získává obrazová struktura v díle Šimona Brejchy charakter znaku – indexu, zůstane-li otisk struktury přímým otiskem. Může mít ale i charakter symbolu, založeném na konvenci čtení otištěné struktury s dodatečně přidanými významy, které upřesní název, nebo následná práce s otiskem ve formě destrukce ploch, dokreslení, skládání či koláže. Může mít i charakter znaku – ikon založeném na podobnosti s objektem a vzniklém opět následným zapojením otisku do dalších souvislostí nebo v případě kresby. Indexové čtení grafického obrazu však v práci Šimona Brejchy převažuje. Otisk přímé reality. Hmatatelné prosté struktury. Co jej obohacovalo, ukáže jedině „kompost“.  | Eva Bendová

.

Těšíme se na vás,

Galerie Hollar

El_pozvanka s

GUIDED TOUR Jubilants of Hollar 2020 | 22. 1. 2020 at 17

Vážení,

srdečně vás zveme na

KOMENTOVANOU PROHLÍDKU VÝSTAVY

JUBILANTI HOLLARU 2020

s kurátorkou Petrou Uhlířovou a některými autory

kdy: ST 22. 1. 2020 v 17 h, Galerie Hollar

Facebook: https://www.facebook.com/events/583500185743027/

Vystavující autoři: Pavel SUKDOLÁK, Alena ANTONOVÁ, Jiří ŠALAMOUN, James JANÍČEK, Eva JANÍČKOVÁ, Kamila ŠTANCLOVÁ, František HODONSKÝ, Lubomír NETUŠIL, Jan OTAVA, Mikoláš AXMANN, Helena HORÁLKOVÁ, Vlasta MATOUŠOVÁ, Jiří SAMEK, Petr NIKL, Milan BAUER, Zbyněk HRABA, Pavel PIEKAR, Miloš SLÁMA, Tomáš SMETANA, Libor BERÁNEK, Jana HUBATKOVÁ, Lucie RAŠKOVOVÁ, Jana ŠINDELOVÁ

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vás,

Galerie Hollar

JUBILANTI HOLLARU 2020 | 8. 1. – 2. 2. 2020 ••• FIGURA | 15. 1. – 17. 2. 2020 | Galerie Na Hradě, HK ||| Grafika roku 2019

JUBILANTI HOLLARU 2020

SUKDOLÁK, ANTONOVÁ, ŠALAMOUN, JANÍČEK, JANÍČKOVÁ, ŠTANCLOVÁ, HODONSKÝ, NETUŠIL, OTAVA, AXMANN, HORÁLKOVÁ, MATOUŠOVÁ, SAMEK, NIKL, BAUER, HRABA, PIEKAR, SLÁMA, SMETANA, BERÁNEK, HUBATKOVÁ, RAŠKOVOVÁ, ŠINDELOVÁ

.

Vernisáž: ST 8. 1. 2020 v 17 h, Galerie Hollar

Výstava potrvá do neděle 2. 2. 2020.

Facebook: https://www.facebook.com/events/583500185743027/

Fotografie z vernisáže: http://hollar.cz/fotogalerie/jubilanti-hollaru-2020/

Kurátorka výstavy: Petra Uhlířová

Doprovodný program: ST 22. 1. 2020 od 17 h – komentovaná prohlídka s kurátorkou Petrou Uhlířovou, diskuse s některými autory

 

Významní čeští grafici na jedné unikátní výstavě. To představuje akce Jubilanti Hollaru, která se uskuteční tradičně začátkem ledna. V Galerii Hollar bude k vidění tvorba členů, kteří tento rok slaví kulaté či půlkulaté jubileum počínaje padesátinami. Jedná se o jedinečnou možnost vidět vedle sebe různorodá díla umělců, která dal dohromady rok narození. V letošním výběru se sešli výjimeční autoři, jejichž práce by si zasloužily samostatné vystavení. Návštěvníci se mohou například těšit na barevné lepty od Pavla Sukdoláka.

Rozličná témata přírody, abstrakce, architektury nebo techniky. Celkem se na letošní výstavě Jubilanti Hollaru 2020 sejde více než dvacet jubilantů. Jednou z nejmladších z nich je padesátiletá grafička Lucie Raškovová, která návštěvníky zavede do svých fantazijních světů. Naopak nejstarší je Pavel Sukdolák, který oslavuje neuvěřitelné jubileum pětadevadesáti let. V jeho tvorbě prověřené časem se návštěvníci ponoří do barevného spektra grafických listů, a to od světlých průzračných tónů až po temně hluboké. Na výstavě budou k vidění také grafici Alena Antonová, Petr Nikl či Jana Hubatková. / Petra Uhlířová


FIGURA

Jiří Altmann, Jiří Anderle, Jiří Brázda, Karel Demel, Petr Hampl, Eva Hašková, Helena Horálková, Vojtěch Hrubant, Tomáš Hřivnáč, Boris Jirků, Jan Kavan, Oldřich Kulhánek, Ladislav Kuklík, Oldřich Kulhánek, Michal Novák, Jaroslava Pešicová, Zdeněk Strouhal, Vladimír Suchánek, Lenka Štěpaníková, Pavel Trnka

Vernisáž: 15. 1. 2020 v 17 h

Výstava potrvá do 17. 2. 2020

Kurátor: Jan Kavan

Místo konání: Galerie Na Hradě, Hradec Králové

Fotografie: http://hollar.cz/fotogalerie/figura-galerie-na-hrade-hk/

Výstava je pořádána SČUG Hollar a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové

 


GRAFIKA ROKU 2019, 25. CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Nadace Hollar Vás srdečně zve na
26. ročník celostátní soutěžní výstavy
GRAFIKA ROKU 2019
a
25. ročník
CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Výstava se koná
28/01 – 22/02/2020
otevřeno denně 10:00-19:00

Obecní dům v Praze
nám. Republiky 5, Praha 1

Těšíme se na Vás!

—–
GRAFIKA ROKU je významný kulturní projekt představující nejlepší současnou grafickou uměleckou tvorbu v Čechách za předešlý rok. Každoročně v rámci celostátní soutěžní výstavy prezentujeme výběr nejlepší soudobé umělecké grafické tvorby v České republice. Soutěž od roku 1994 představuje a zpřístupňuje rozmanitou grafickou tvorbu napříč obory, technikami a generacemi, a to jak laické, tak odborné veřejnosti. Grafika roku je jedinečná platforma, která upozorňuje na vývojové tendence, propojuje studenty, akademiky, teoretiky a etablované umělce a umožňuje tak jejich přímý dialog.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění za umělcův celoživotní přínos grafice. Cena byla doposud udělena Ladislavu Čepelákovi, Daliboru Chatrnému, Aleně Kučerové, Janu Kubíčkovi, Eduardu Ovčáčkovi, Janu Měřičkovi, Květě Pacovské, Michalu Cihlářovi, Marii Blabolilové, Jiřímu Anderlovi, Jaroslavě Severové, Lubomíru Přibylovi, Vojtěchu Kováříkovi, Zdeňku Sýkorovi, Mikoláši Axmannovi, Františku Hodonskému, Jiřímu Lindovskému, Oldřichu Kulhánkovi, Zbyňku Janáčkovi, Jindřichu Růžičkovi, Daliboru Smutnému, Karlu Malichovi, Josefu Hamplovi a Lence Vilhelmové.

Akce probíhá pod Záštitou primátora hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky.

video pozvánka: VIDEO POZVÁNKA ZDE
fcb: https://www.facebook.com/GrafikarokuCZ/?ref=bookmarks
web: www.grafikaroku.cz

Document-page-001letak digi

Current members of Association of Czech Graphic Artists Hollar

Jiří Altmann, Hana Aulická (činný člen), Jiří Anderle, Alena Antonová, Mikoláš Axmann, Jan Balej, Jan Baleka (činný člen), Stefan Balko, Milan Bauer, Igor Benca, Daniela Benešová, Karel Beneš, Tomáš Bím, Ivo Binder (činný člen) , Jan Blaha, Václav Bláha, Martin Böhm, Jiří Brázda, Šimon Brejcha, Rudolf Broulim (umělecký tiskař), Vladimír Bujárek (umělecký tiskař), Jana Budíková, Eva Bužgová (činný člen), Hana Čápová, Kateřina Černá, Karel Demel, Milan Dřímal (umělecký tiskař), Pavel Dřímal (umělecký tiskař), Martin Dyrynk (činný člen), Milan Erazim, Jindřich Faktor, Lenka Falušiová, Karol Felix, Marie Filippovová, Dušan Grečner, Eva Hašková, Petr Herel, Josef Herčík, Josef Hlaváček, František Hodonský, Xénia Hoffmeisterová, Jan Holoubek, Jakub Honetschläger, Helena Horálková, Zbyněk Hraba, Vojtěch Hrubant, Bedřich Housa (činný člen), Tomáš Hřivnáč, Jana Hubatková, Jitka Chrištofová, Zbyněk Janáček, James Janíček, Eva Janíčková, Jarmila Janůjová, Oldřich Jelen, Boris Jirků, Zdeňka Kabátová-Táborská, Lenka Kahuda Klokočková, Dušan Kállay, Robin Kaloč, Jan Kavan, Jan Kejklíř, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Anna Khunová, Marián Komáček, Petr Korbelář (umělecký tiskař), Jiří Kornatovský, Věra Kotasová, Markéta Kotková, Jindřich Kovařík, Jiří Bernard Krtička (činný člen), Jaroslav Kovář ml., Markéta Králová, Ivo Křen, Ladislav Kuklík, Aleš Lamr, Ján Lastomírsky, Alena Laufrová, Michaela Lesařová-Roubíčková, Jiří Lípa (činný člen), Miroslav Lipina (činný člen), Ivana Lomová, Jiří Machalický (činný člen), Karel Malich, Martin Manojlín, Jan Mauler (činný člen), Ondřej Michálek, Jiří Mikeska, Alois Mikulka, Jana Mrázová (činný člen), Josef Mžyk, Michal Najman (činný člen), Petr Nikl, Jana Orlíková (činný člen), Jan Otava, Eduard Ovčáček, Berenika Ovčáčková, Květa Pacovská, Josef Paleček, Berenika Palečková, Vlastimil Petrovský (činný člen), Igor Piačka, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Miroslav Pošvic, Lubomír Přibyl, Dana Puchnarová, Emanuel Ranný ml., Michael Rittstein, Pavel Roučka, Zuzana Růžičková, Jiří Samek, Josef Saska,  Emil Sedlák, Eva Sendlerová, Jaroslava Severová, Petr Sís, Pavel Sivko, Miloš Sláma, Jiří Slíva, Tomáš Smetana, Dalibor Smutný, Jiří Sozanský, Blanka Stehlíková (historička umění), Hana Storchová, Zdeněk Strouhal, Vladimír Suchánek, Jiří Suchý, Pavel Sukdolák, Naděžda Synecká, Jan Šafránek, Jiří Šalamoun, Barbara Šalamounová, Marie Michaela Šechtlová, Jana Šindelová, Jakub Špaňhel, Milena Šoltészová, Kaila Štanclová, Petr Štěpán, Hana Šuranská, Adrea Tachezy, Lukáš Tůma, Martin Velíšek, Lenka Vilhelmová, Kateřina Vítečková, Eva Vlasáková, Jan Vojta, Lenka Vojtová, Antonín Vopálenský (činný člen), Blanka Votavová, Magdalena Vovsová, Olga Vychodilová, Bohunka Waageová, Karel Zeman, Karel Žižkovský (činný člen)

 

Members accepted in 2016:

Libor Beránek, Dorota Branna, Irena Bujárková, Helena Čubová, Libor Gronský (činný člen), Eduard Halberštát, Patrik Hábl, Pavel Hora, Said Ismail, Tereza Kučerová, Tereza Lochmannová, Lucie Lučanská, Josef Mištera, Martin Mulač, Lubomír Netušil, Lucie Raškovová, Martin Raudenský, Eduard Milka, Dominika Sládková, Klára Stodolová, Pavel Trnka, Eva Vápenková

 

Members accepted in 2017:

Petr Fiala, Petr Hampl, Vlasta Matoušová, Saki Matsumoto, Martin Salajka, Aleš Svoboda, Lenka Štěpaníková

 

Members accepted in 2018:

Fanis Ainacidis, Jiří Hanuš, Eva Jakubcová, Ditta Jiřičková, Renata Maesová, Michal Novák, Petr Palma, Marek Sibinský, Tereza Smetanová, Ladislav Sýkora, Rostislav Vaněk

Jubilants of Hollar 2020

JUBILANTS of HOLLAR 2020 | 8. 1. – 2. 2. 2020

Pavel SUKDOLÁK, Alena ANTONOVÁ, Jiří ŠALAMOUN, James JANÍČEK, Eva JANÍČKOVÁ, Kamila ŠTANCLOVÁ, František HODONSKÝ, Lubomír NETUŠIL, Jan OTAVA, Mikoláš AXMANN, Helena HORÁLKOVÁ, Vlasta MATOUŠOVÁ, Jiří SAMEK, Petr NIKL, Milan BAUER, Zbyněk HRABA, Pavel PIEKAR, Miloš SLÁMA, Tomáš SMETANA, Libor BERÁNEK, Jana HUBATKOVÁ, Lucie RAŠKOVOVÁ, Jana ŠINDELOVÁ

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/583500185743027/

Curator: Petra Uhlířová

 

Opening 8. 1. 2020 | photo Jan Veselý

OPENING Figure | 15. 1. 2020 v 17 h, Galerie Na Hradě, HK

Vážení,

dovolujeme si vás pozvat na zahájení výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar

FIGURA

Jiří Anderle, Jiří Brázda, Karel Demel, Petr Hampl, Eva Hašková, Helena Horálková, Vojtěch Hrubant, Tomáš Hřivnáč, Boris Jirků, Jan Kavan, Ladislav Kuklík, Oldřich Kulhánek, Michal Novák, Jaroslava Pešicová, Zdeněk Strouhal, Vladimír Suchánek, Lenka Štěpaníková, Pavel Trnka

Vernisáž: 15. 1. 2020 v 17 h

Výstava potrvá do 17. 2. 2020

Kurátor výstavy: Jan Kavan

Místo konání: Galerie Na Hradě, Hradec Králové

Výstava je pořádána SČUG Hollar a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Těšíme se na vás, Galerie Hollar

OPENING Jubilants of Hollar 2020 | Wed. 8. 1. 2020 at 5 PM

Dear friends,

we would like to invite you to an opening of our first exhibition in 2020

JUBILANTS of HOLLAR 2020

SUKDOLÁK, ANTONOVÁ, ŠALAMOUN, JANÍČEK, JANÍČKOVÁ, ŠTANCLOVÁ, HODONSKÝ, NETUŠIL, OTAVA, AXMANN, HORÁLKOVÁ, MATOUŠOVÁ, SAMEK, NIKL, BAUER, HRABA, PIEKAR, SLÁMA, SMETANA, BERÁNEK, HUBATKOVÁ, RAŠKOVOVÁ, ŠINDELOVÁ

Opening: Wed. 8. 1. 2020 at 5 PM, Hollar Gallery

An exhibition lasts till 2. 2. 2020.

Facebook: https://www.facebook.com/events/583500185743027/

Curator: Petra Uhlířová

Accompanying program: Wed. 22. 1. 2020 at 5 PM – guided tour with curator and artists

 

 

We look forward to seeing you,

Hollar Gallery