Photo gallery

Mézl Zdeněk

Mézl Zdeněk

 

Místo narození: Praha

Umělecké vzdělání: Vyššá škola uměleckoprůmyslová v Praze

Umělecká činnost: dřevoryt

mézl 09

 

mézl 11

 

mézl 12

Mikulka Alois

Mikulka Alois

 

Místo narození: Brno

Umělecké vzdělání: Vyššá škola uměleckého průmyslu v Brně

Umělecká činnost: obrazy, grafiky

mikulka 01

 

mikulka 02

Malich Karel

nar. 18.10.1924 v Holicích v Čechách 1945-1950 – PdF UK Praha (prof. M. Salcman, C. Bouda, K. Lidický) 1950-1953 – AVU Praha (prof. V. Silovský) člen SČUG HOLLAR, UB, skupin Proměna, Křižovatka (1963) plastika, kresba, projekty, malba Samostatné výstavy: 1964,1966,1986,1987,1988 – Praha 1972 – Louny 1985,1989 – Brno 1985-České Budějovice 1988 – Karlovy Vary, Cheb 1989 – Pardubice, Roudnice n. L., Olomouc 1990 – Praha, GHMP 1991 – Paříž, Galerie Lamaignere 1992 – Praha, Galerie MXM 1994 – Praha, Jízdárna Pražského hradu, Staroměstská radnice Karlovy vary, Galerie umění 1995 – Kassel, Museum Fridericianum Praha, Galerie MXM 1995-1996 – Krems, Kunsthalle 1996 – Pardubice, Východočeská galerie 1998 – Klatovy, galerie U Bílého jednorožce 1999,2000 – Praha, Galerie MXM Kolektivní výstavy (výběr): 1988 – Washington, Expressiv 1991 – Klatovy-Klenová, Šedá cihla 1994 – Berlin, Martin Gropius Bau 1995 – Brno, Moravská galerie, Nová citlivost 1995 – Benátky, Bienále 1997 – Olomouc, Muzeum umění, Mezi tradicí a experimenty 1999, 2000 – Praha, Mánes

Kállay Dušan

Kállay Dušan

 

Místo narození: Bratislava

Umělecké vzdělání: Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě

Umělecká činnost: volná grafika, knižní ilustrace, plakát, kresba,

Dusan Kallay (30)

 

dusan kallay 3

 

dusan kallay

Kotasova Vera

Kotasová Věra

Místo narození: Přerov

Umělecké vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Umělecká činnost: suchá jehla, linoryt

 

55_Kotasová

 

53_Kotasová

 

51_Kotasová

 

 

 

 

Jirků Boris

Jirků Boris

 

Místo narození: Zlin

Umělecké vzdělání: AVU v Praze

Umělecká činnost: kresba, malba, grafika, ilustrace

 

boris 2

 

boris 3

 

boris

Janíčková Eva

Janíčková Eva

 

Místo narození: Praha

Umělecké vzdělání: AVU v Praze

Umělecká činnost: lept, suchá jehla

janicková 4

 

janickova02

 

janickova03

Janíček James

Janíček James

Umělecké vzdělání: AVU v Praze

Umělecká činnost: volná grafika, lept, litografie

james

 

jamess

 

jjames

Jančovič Robert

Jančovič Robert

Místo narození: Šala, Slovenská republika

Umělecké vzdělání: bratislavská Vysoká škola výtvarných umění

Umělecká činnost: grafika, ilustrace,

robert 1

 

robert 02

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoffmeisterová Xénia

Hoffmeisterová Xénia

 

Místo narození: Trenčin

Umělecké vzdělání: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, obor scénické a kostýmní výtvarnictví u doc. Oldřicha Smutného

Umělecká činnost: užitá grafika, volná malba, keramika

xenia 1

 

xenia 2

 

xenia