Contact

Budíková Jana

Datum narození: 12. 6. 1946 (Praha)

Umělecké vzdělání: VŠ UMPRUM a DAMU – scénografie (prof. F. Tröster)

Členem Hollaru: od r. 2008

Umělecká činnost: malba, grafika

E-shop: http://hollar.cz/product-category/budikova-jana/

Jana Budíková vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze (obor Scénografie v ateliéru prof. Františka Tröstera).

Členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od roku 2008.

„(…) Tvorba Jany Budíkové vznikala zcela nezávisle na diktátu doby, primární pro ni byla vždy věrnost svému vidění. A v něm dominuje intenzívní prožitek přírody včetně vědomí osobní odpovědnosti za její zachování ve všech ekologických souvislostech. Velká většina jejích obrazů, kreseb i grafických listů pracuje s biomorfními tvary a strukturami, jak již i napovídají názvy obrazových cyklů: Zahrady, Sklizně, Houštiny, Vůně, Step. Vlastně téměř všechna její výtvarná díla mají svůj základ v konkrétním vizuálním zážitku, který je stavebním prvkem velkorysých malířských metafor. Obrazy vznikají vrstvením kresebného gesta, vytvářejícího enigmatický prostor, jehož třetí rozměr je akcentován prací se světlem. V této souvislosti bych rád upozornil i na techniku enkaustiky, kterou Jana Budíková občas používá, právě pro její schopnost práce se světlem. Takováto tematizace světla nemá však souvislost s příklonem ke světelnému impresionismu, ale spíše souvisí s abstraktním expresionismem, zejména v jeho francouzské variantě – s tašismem. S ním Janu Budíkovou spojuje jak energie malířského a kreslířského gesta, tak i vnitřní rytmus, souvisící s jejím niterným vztahem k hudbě zakořeněným v rodinné tradici. (…)“ (z textu Ivo Bindera k autorčině výstavě v Galerii Jiřího Jílka v r. 2019)

Výběr výstav:

2021 Hodonský, Budíková / Galerie Tuvora / Nebílovy
Stopy v písku / Prácheňské muzeum v Písku – /kurátorka/ UB, Hollar, hosté
Tělo / galerie H / Kostelec
Přítomnost / Galerie Zázvorka / Nové Město nad Metují
Galerie Hollar, Praha / Jubilanti Hollaru
2020 Galerie Litoměřice / Poutník, jenž se vrací – UB
Galerie J. Lieslera, Kadaň / Ve vzduchu – UB
2019 Hollar, Praha / Autoportrét
Tábor / Kde domov můj s Hollarem
Hotelová škola, Praha / výstava Uměl. besedy
Galerie Jiřího Jílka, Šumperk / Houštiny / www.galerie-sumperk.cz ►
Rabasova galerie, Rakovník / Jedna dvě tři / Samohelová, Radová, Budíková
2018 Stará čistírna odpadních vod Bubeneč, Praha / Soutok – UB
Hollar: Chvála slepých uliček
Dům natura, Příbram / Inspirace hudbou / s Hollarem
Rabasova galerie, Rakovník / Kde domov můj
2017 Gesualdo, Itálie / Rudolfinské reflexe s Hollarem / katalog
Obecní dům, Praha / Hollar dnes / katalog
Galerie Klatovy, Klenová / Stoleté putování Šumavou / katalog
GASK, Kutná Hora / Stavy mysli/za obrazem
Uherské Hradiště – Hvězda: Svěřeno papíru / Uměl. beseda
Galerie Prácheňského muzea v Písku / Paralely / obrazy, kresby / video ►
2016
Galerie výtv. umění v Havlíčkově Brodě / Vrstvení
Galerie zámku Nebílovy / Umělecká beseda ve Vídni na venkově – /kurátorka/
Galerie Hollar, Praha / Jubilanti
Konstanz-Rathausgalerie: Frauenpower in modernen Kunst
Galerie Černá labuť: Frauen Power
Clam-Gallasův palác, Praha / V umění volnost / členská výstava UB
Konto Bariéry
2015
Galerie N, Jablonec n/N / Cesty
Galerie Hollar, Praha / Paralely
Galerie Kruh, Ostrava / Cesty / Kresby, grafiky
Hollar, Praha / Festival komorní grafiky
Art safari, Praha / Bubec
605. úterek Umělecké besedy / kostel sv. Vavřince, Praha
2014 Galerie NSPM, Praha / Rehabilitace lina
Hollar, Praha / Festival komorní grafiky
Galerie zámku Nebílovy / Jana Budíková Obrazy
2013 Galerie N, Jablonec n/N / Výstava UB ke 150. výročí založení
Clam-Gallasův palác, Praha / V umění volnost – UB
Zámecká jízdárna v Litomyšli / Uvnitř barev – UB
Galerie Fr. Drtikola, Příbram / Doma – UB
Galerie Hollar, Praha / Nová tvorba
Galerie Kruh, Ostrava / Spolužáci
2011 Galerie Hollar, Praha / Jubilanti
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha / Jubilanti
Galerie Hollar, Praha – Mariánská Týnice / Jubilanti
Galerie Diamant, Praha / Jubilanti S.V.U. Mánes
Kartografie Praha / Terra non firma s UB
2010 Národní Technická Knihovna (GÚAV), Praha / Průsečíky / katalog
Kostel sv. Vavřince, Praha / Presentace
Karolinum, Praha / Bariery / katalog
Galerie Slovenské výtvarné unie – s S.V.U. Mánes – Bratislava
Pocta B. Reynkovi Galerie Havlíčkův Brod host Umělecké besedy / katalog
2009 Galerie Hollar, Praha / Festival komorní grafiky
S.V.U. Mánes, Bratislava
Saarländische Galerie – Europäischen Kunstforum s S.V.U. Mánes – Berlin
2008
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha / Fragmenty a stigmata
Soutež Henkel
2007 Galerie Milenium, Praha / Cesty grafiky
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha / Mánes Mánesu / katalog
Hollar, Praha / Festival komorní grafiky
2006
Galerie Špejchar, Chomutov / 25 / obrazy
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha/ Jubilanti Mánesa / katalog
Galerie J. Jílka, Šumperk / Kresby, grafika
2005
Galerie Městské části Praha 5 / Šest
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha / A–J
Grafix, Břeclav / katalog
2004 Grafika, galerie MAS, Sezimovo Ústí / s asociací volné grafiky
Galerie F. Jeneweina, Sankturin. dům, Kutná Hora / Zjevení a stíny
International art Trienale – Majdanek – Polsko
2003
GÚ Akademie věd, Praha / Jedno v druhém
2002 Hrádek, Kutná Hora / Grafika
Galerie H, Kostelec nad černými lesy / Světlo
zámek Nebílovy u Plzně / Šibeniční step
Internationale Senefelder-Stiftung, Offenbach – Německo
2001 Galerie U bílého jednorožce, Klatovy / Portrét roku 2000 / katalog
1999 Internationale Senefelder-Stiftung, Offenbach / Lithographie
1998 Strahovský klášter, Praha / Interkontakt grafik / katalog
CMM Hermit, Plasy / Instalace
Galerie Křižovníků, Praha / Vzkříšení: Místo
Karolinum, Praha / Bariery / katalog
1997 Galerie Hefaistos, Děčín
1996 Muzeum Jičín / Grafika – asociace volné grafiky
Templ Bar gallery, Dublin / INternational print
Foyer divadla Labyrint, Praha / Pocta Aledě comte de Alabu
Asociace volné grafiky Prachatice
1995 Foyer divadla Labyrint, Praha / Biblické motivy
1994
2009 Grafika roku, Praha / každoročně
1993 Galerie U prstenu, Praha / Luzná smyčka
Karolinum, Praha / Asociace užité grafiky / katalog
1992 Foyer divadla Labyrint / Kresby v Labyrintu
Foyer divadla Labyrint / Zahajovací výstava v Labyrintu, Praha
1990 Strahovský salon / Praha
Raleigh,City gallery / Gontemporary czech poster
Národní třída, kvádr
1989 Ekoexpo, Ústí nad Labem
1988 Galerie H, Kostelec nad černými lesy / Vesmír
Carolina State University, Contemporary czech poster
Salon 1988, Praha
1987 Poster Museum Lahti VII, Poster bienále / katalog
1986 Brno, Bienále užité grafiky
Galerie H, Kostelec nad černými lesy / A4
1983 Premi international Fundacio J. Miro
Divadlo Rubín: projekt staroměst. dvorků
De Warande, Turnhout: kultur centrum
1982 Dům umění , Brno / Česká kresba
Galery Carle, Montreal
Sparta, tenisové dvorce /dokumentace / plastiky
Galeria de arte do centro, Rio de Janeiro
Galerie ve věži, Mělník / s Pavlem Trnkou / katalog / uzavřeno
UMPRUM muzeum Brno / Bienále užité grafiky
Výstava Hasselt, Belgie
1981 Mail art, Hasselt
1978 Galerie D / Rok dítěte
1977 Tichá Šárka, atelier M. Jetelové / katalog
1976 Galerie J. Úprky, Hodonín / Mladá scénografie / katalog
1975 Galerie U Řečických, Stipendisté

JUBILANTI HOLLARU 2022

Výstavní projekt Jubilanti Hollaru je v roce 2022 výjimečně rozdělen do dvou výstavních termínů a zároveň poskytuje prostor všem autorům slavícím v tomto roce životní kulatiny či půlkulatiny bez omezení věku. Propojení několika současných generací umělců-grafiků, uměleckých názorů, obsahová i technická různorodost jsou jedněmi z hlavních přínosů tohoto výstavního cyklu. Srdečně vás všechny zveme!

 

JUBILANTI HOLLARU 1|2022

Vernisáž: středa 5. 1. 2022 v 17 h

Výstava potrvá do 30. 1. 2022

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

 

Václav Kabát, Kateřina Černá, Eduard Halberštát, Adolf Absolon, Jiří Altmann, Karel Demel, Pavel Roučka, Jan Kavan, Ladislav Kuklík, Jiří Slíva, Jan Šafránek, Eduard Milka, Jiří Brázda, Markéta Králová, Marie M. Šechtlová, Petr Palma, Martin Manojlín, Peter Kollár, Robin Kaloč, Hana Šuranská, Lenka Štěpaníková

 

Vážení a milí přítomní,

dovoluji si Vám srdečně poblahopřát k letošnímu životnímu jubileu i k narozeninové výstavě v Galerii Hollar. Tradiční lednová přehlídka probíhá formou mezigeneračního dialogu a stává se půvabnou vizuální rozmluvou. Svěřujeme se s tím, co bylo řečeno z naléhavosti i nejvlastnější potřeby se vyjádřit prostřednictvím tužky, barvy, grafických technik na papíře či jiném podkladu. Grafika je specifická disciplína s mnoha přesahy, tvoří jednu z mála dobře čitelných oblastí současného vizuálního umění. Propojuje řemeslo s myšlenkovým světem autora a iniciuje schopnost vidět ve svém počínání doposud skryté významy. V umění vnímáme vše podstatné od prvotních prehistorických ztvárnění, přes všechno následné až po současné, vše, co nás bytostně obohacuje a je blízké našemu vlastnímu vyjadřování a vidění světa. Záleží na rozhodnutí autora, jakými prostředky zaznamená vnímání určité situace, prožitek či myšlenku, jednoduše řečeno to, co vidíme, víme nebo tušíme. Není to simulace ani virtuální realita, nýbrž osobní zkušenost, jež může utvářet člověka, respektive způsob, jakým člověk chápe sám sebe skrze tělesnost i konečnost, dotyk i materiálnost, otisk i obraz. Je to proces, osobní výpověď i pochopení situace, místa, sebe sama, propojení ruky a oka, světla a stínu. Otevřený dialog se může stát výzvou dané chvíle.

(Jana Šindelová)

• • •

JUBILANTI HOLLARU 2|2022

Vernisáž: středa 2. 2. 2022 v 17 h

Výstava potrvá do 27. 2. 2022

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

 

Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Ondřej Michálek, Miloslav Polcar, Josef Hlaváček, Alena Laufrová, Lenka Vilhelmová, Zbyněk Janáček, Ján Lastomírsky, Klára Stodolová, Iva Krupicová

 

Vážení a milí přítomní,

slovy když se nesnažíme vyslovit nevyslovitelné bych ráda připomněla událost stojící na počátku mého života s uměním, pedagogické působení Ondřeje Michálka – bytostného grafika, kterého si velmi vážím. Dokázal studentům otevřít oči a zprostředkovat jedinečné zkušenosti v rámci výuky například účastí na projektu asociace Evropských společenství TEMPUS během let 1991–1994. Motem projektu bylo: Když se nesnažíme vyslovit nevyslovitelné, nic se neztrácí. Jeho podtitulem bylo Wittgensteinovo prohlášení „Nevyslovitelné je totiž – nevyslovitelně – obsaženo ve vysloveném. Nejlepší z uměleckého díla je to, co se v něm sice zjevuje, ale zůstává nicméně nevyřčeno“. Záměrně těmito slovy bych ráda uvedla druhou část výstavy Jubilanti Hollaru 2022, jež představuje velkoformátová díla umělců zabývajících se nejen grafikou, z větší části vytvořenou vlastními technologickými postupy, ale i pedagogickým procesem. Vnímáme vizuální příběhy a jejich formy s hodnotou spočívající v provedení analýzy, kritiky či reflexe uměleckého díla a jeho smyslu. Jejich obrazy mají své sémy, syntagmata i metafory a schopnost transcendovat, snít a vymýšlet považuji za bezpochyby jednu z nejušlechtilejších a nepostradatelných vlastností člověka. Jejich působení se otevírá směrem k neznámým obzorům, právě těm, které jsou nejlákavější a pro umělecký výraz nejnezbytnější. Děkuji za vzácné setkání s vynikajícími umělci a umělkyněmi i za možnost porozumět jejich myšlení a vyjadřování.

(Jana Šindelová)

Exhibition Plan 2022

EXHIBITION PLAN • HOLLAR GALLERY 2022

JUBILEE OF HOLLAR I. 2022 6. 1. – 30. 1. 2022 / opening 5. 1. 2022 / curator: Jana Šindelová

JUBILEE OF HOLLAR II. 2022 /3. 2. – 27. 2. 2022 / opening 2. 2. 2022 / curator: Jana šindelová

MIKOLÁŠ AXMANN – DEPENDENCE / 3. 3. – 27. 3. 2022 / opening 2. 3. 2022 / curator: Alžběta Kubištová

LANDSCAPE – INFINITY / 31. 3. – 24. 4. 2022 / opening 30. 3. 2022 / curator: Jiří Pelán

ONDŘEJ MICHÁLEK – NEW GARDENS / 28. 4. – 22. 5. 2022 / opening 27. 4. 2022

EMPREINTRE – LUXEMBOURG GRAPHIC ART / 26. 5. – 26. 6. 2022 / opening 25. 5. 2022 / curators: Patrik Bitomský, Martin Velíšek / the exhibition is organized under the auspices of Luxembourg Embassy / organized by Association of Czech Graphic Artists Hollar and Luxembourg Association Empreintre

NADĚŽDA SYNECKÁ / 30. 6. – 31. 7. 2022 / opening 29. 6. 2022 / curator: Alena Laufrová

KATEŘINA VÍTEČKOVÁ / 4. 8. – 4. 9. 2022 / opening 3. 8. 2021 / curator: Jan Víteček

YOUNG GRAPHIC ART – GENERATION / 8. 9. – 2. 10. 2022 / opening 7. 9. 2021 / curator: Barbora Vlášková

ISSO – CZECH SERIGRAPHY / 13. 10. – 6. 11. 2022 / opening 12. 10. 2022 / curators: Marek Sibinský, Zbyněk Janáček, Eduard Ovčáček, Andrea Uváčiková

MATRIX / 10. 11. – 4. 12. 2022 / opening 9. 11. 2022 / curator: Miloslav Polcar

XXVIII. FESTIVAL OF SMALL GRAPHIC ART / 8. 12. – 23. 12. 2022 / opening 7. 12. 2022 / curator: Vilma Hubáčková

•••

OTHER EXHIBITIONS in 2022

• SOUTH BOHEMIA in graphic art / Husitské muzeum v Táboře / 30. 6. – 16. 10. 2022, opening 29. 6. 2022 at 5 PM / curators: Pavel Piekar, Lenka Zajícová

Antonova Alena

∗ 16. 12. 1930, †30. 12. 2021

Místo narození: Praha

Umělecké vzdělání: VŠ UMPRUM v Praze (prof. E. Filla)

Členem Hollaru: od r. 1991

Umělecká činnost: grafika, malba

E-shop: http://hollar.cz/product-category/antonova/

ALENA ANTONOVÁ (narozena v r. 1930 v Praze), česká grafička a malířka, vystudovala Státní odbornou školu keramickou v Praze, Státní grafickou školu v Praze (profesor Karel Tondl) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (profesor Emil Filla). Věnuje se volné grafice, především hlubotiskovým technikám (kolorovaný lept, suchá jehla), ale také tisku z výšky – linorytu a dřevořezu. Stěžejním způsobem výtvarného vyjádření je pro autorku kubismus, který spojuje typický rozklad tvarů a jejich opětovné sdružení spolu s autorčiným poetickým a něžným přístupem.

Hlavními tématy pro Alenu Antonovou jsou všední zátiší, postava ženy, často zachycená při jednoduchých, každodenních úkonech (spící, čtoucí dopis, píšící) či ve spojení s jejím milovaným psem a kočkami, dále lidová slovesnost či figury milenců.

Členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od roku 1991.


Výběr samostatných výstav:

1968 Galerie Zentralbuchhandlung – Wien (s P. Šturmou)
1973 Balerie Ve věži – Mělník (s P. Šturmou)
1982 Dammhaus – Bürde Německo (s J. Podmolem)
1990 Galerie Praha – Bratislava (s J. Vackem)
2004 Chodovská tvrz – Praha (s B. Podmolovou)
2004 Diputacion de Cuenca – Španělsko (s K. a D. Benešovými)
2009 Kabinet exlibris Chrudim
2010 Galerie Hollar


Výběr účasti na výstavách:

1969 Malířské symposium Skotja Loka – Slovenija
1977-2008 I – XII. trienále exlibris Chrudim
1986 Kunst und Künstler im exl. Kromach – Německo
1988 Salon 88 – Park J. Fučíka Praha
1989 4. bienále malé grafiky Sint Niklaas
1989 Slovanské umění exl. – Palác národů OSN – Ženeva
1990 Žáci Fillovy školy – Chropyně zámek
1992 Světová výstava exl. – Sapporo
2007 Pocta V. Hollarovi – Clam-Gallasův palác Praha


Ceny a vyznamenání:

1991 Čestné uznání SSPE – soutěž Exl. Comenius
2000 Čestné uznání SSPE – soutěž Exl. Praha srdce Evropy
2005 Cena SSPE za celoživotní tvorbu v oboru exlibris
2008 Cena SSPE na XIV. festivalu komorní grafiky
2010 Medaile V. Hollara za celoživotní dílo
2010 Cena A. Brunovského FISAE ua zásluhy o tvorbu exlibris

CURRENT MEMBERS of Association of Czech Graphic Artists Hollar

Current members of Association of Czech Graphic Artists Hollar:

Fanis AinacidisAdolf Absolon (Knižní sekce), Jiří AltmannPavla Aubrechtová, Hana Aulická (činný člen), Jiří AnderleAlena Antonová (†30. 12. 2021), Mikoláš Axmann, Jan Balej, Jan Baleka (činný člen), Stefan Balko, Milan Bauer, Bronislava Bakule MaláIgor BencaDaniela BenešováKarel Beneš († 28. 9. 2021), Libor BeránekTomáš BímPatrik Bitomský, Ivo Binder (činný člen) , Jan BlahaVáclav Bláha († 25. 11. 2021), Martin Böhm, Jiří Bouda († 23. 8. 2015), Jana Boudová († 19. 7. 2001), Adolf Born († 22. 5. 2016), Jiří Brázda, Dorota Branna, Šimon Brejcha, Rudolf Broulim (umělecký tiskař), Robert BrunIrena Bujárková, Vladimír Bujárek (umělecký tiskař), Jana BudíkováFrantišek Burant († 2001), Eva Bužgová (činný člen), Hana Čápová († 11. 5. 2019), Olga Čechová († 2010), Kateřina ČernáDušan ČernýLadislav Čepelák († 2000), Helena ČubováKarel Demel, Milan Dřímal (umělecký tiskař), Pavel Dřímal (umělecký tiskař, † 6. 5. 2019), Martin Dyrynk -(činný člen, † 7-2019), Milan Erazim († 22. 4. 2020), Jindřich FaktorLenka FalušiováKarol FelixPetr FialaMarie FilippovováRenáta Fučíková (Knižní sekce), Vladimír Gebauer, Michala GorbunovováDušan Grečner, Libor Gronský (činný člen),  Patrik HáblEduard Halberštát, Petr Hampl, Jiří HanušEva HaškováPetr Herel, Josef Herčík, Barbora HeřmanováJan Hladík († 3. 6. 2018), Josef HlaváčekFrantišek HodonskýXénia HoffmeisterováJan HoloubekJakub HonetschlägerPavel HoraMiroslav Houra († 9. 1. 2006), Helena HorálkováZbyněk Hraba, Vojtěch Hrubant, Karel Hruška († 2015), Bedřich Housa († 7. 5. 2020 ), Tomáš Hřivnáč, Jana HubatkováJitka ChrištofováJaroslav Chudomel († 3. 8. 2016), Said IsmailEva JakubcováZbyněk JanáčekJames Janíček († 30. 4. 2021), Eva JaníčkováRobert JančovičJarmila JanůjováOldřich JelenBoris JirkůDitta JiřičkováZdena Kabátová-Táborská, Václav KabátLenka Kahuda KlokočkováJaroslav Kaiser († 2007), Dušan Kállay, Robin KaločJan KavanMilada Kazdová († 2001), Jan KejklířBedřich KocmanJan Kocman, Peter KollárAnna Khunová, Marián KomáčekVladimír Komárek († 2002), Petr Korbelář (umělecký tiskař), Jiří KornatovskýVěra Kotasová († 20. 4. 2019), Markéta KotkováJindřich Kovařík († 8. 8. 2019), Jan Krejčí († 2001), Jiří Bernard Krtička (činný člen), Jaroslav Kovář ml.Markéta KrálováBohumil Krátký († 2005), Iva KrupicováBogdan Kršič († 2009), Ivo Křen († 9. 5. 2020) , Jan Kubíček († 2013), Tereza KučerováOldřich Kulhánek († 28. 1. 2013), Ladislav KuklíkAleš LamrJán LastomírskyAlena Laufrová, Eduardo LaraMichaela Lesařová-RoubíčkováJosef Liesler († 23. 8. 2005), Jiří Lípa (činný člen), Matěj Lipavský, Miroslav Lipina (činný člen), Martin LohnickýTereza Lochmannová (vystoupení z SČUG Hollar v r.2020), Ivana Lomová, Lucie Lučanská, Jiří Machalický (činný člen), Renata Maesová, Karel Malich († 24. 10. 2019), Martin Manojlín, Jan Mauler (činný člen), Vlasta Matoušová, Saki Matsumoto, Eduard Milka, Hana Mičková, Ondřej Michálek, Jiří Mikeska, Alois Mikulka, Josef Mištera, Martin Mulač, Jana Mrázová (činný člen), Josef Mžyk, Michal Najman (činný člen), Lubomír Netušil, Petr Nikl, Michal Novák, Josef Odráška, Jana Orlíková (činný člen), Jan Otava (členství ukončeno v r. 2021), Eduard Ovčáček, Berenika Ovčáčková, Květa Pacovská, Josef Paleček, Berenika Palečková, Petr Palma, Vlastimil Petrovský (činný člen), Igor Piačka, Pavel PiekarMiloslav Polcar, Miroslav Pošvic, Lubomír Přibyl, Dana Puchnarová, Martin Raudenský, Emanuel Ranný ml., Lucie Raškovová, Michael Rittstein, Pavel Roučka, Zuzana Růžičková, Martin Salajka, Jiří Samek, Josef Saska,  Emil Sedlák, Eva Sendlerová, Jaroslava Severová, Marek Sibinský, Petr Sís, Pavel Sivko, Dominika Sládková-Paštéková, Miloš Sláma, Jiří Slíva, Tomáš Smetana, Tereza Smetanová, Dalibor Smutný, Jiří Sozanský, Milan Starý, Blanka Stehlíková (historička umění), Klára Stodolová, Hana Storchová, Zdeněk Strouhal († 9. 10. 2021), Aleš Svoboda, Vladimír Suchánek, Jiří Suchý, Pavel Sukdolák, Ladislav Sýkora, Naděžda Synecká († 11. 9. 2021), Martin Srb (Knižní sekce), Jan Šafránek, Jiří Šalamoun, Barbara Šalamounová, Marie Michaela Šechtlová, Jana Šindelová, Jakub Špaňhel, Milena Šoltészová, Kaila Štanclová, Lenka Štěpaníková, Petr Štěpán, Hana Šuranská, Ester Tajrychová, Adrea Tachezy, Lukáš Tůma, Pavel Trnka, Eva Vápenková, Rostislav Vaněk, Martin Velíšek, Lenka Vilhelmová, Kateřina Vítečková, Eva Vlasáková, Jan Vojta, Lenka Vojtová, Antonín Vopálenský (činný člen), Blanka Votavová († 18. 5. 2018), Magdalena Vovsová, Olga Vychodilová, Bohunka Waageová, Josef Werner, Karel Zeman, Karel Žižkovský (činný člen)

 

Members since 2016:

Libor Beránek, Dorota Branna, Irena Bujárková, Helena Čubová, Libor Gronský (činný člen), Eduard Halberštát, Patrik Hábl, Pavel Hora, Said Ismail, Tereza Kučerová, Tereza Lochmannová, Lucie Lučanská, Josef Mištera, Martin Mulač, Lubomír Netušil, Lucie Raškovová, Martin Raudenský, Eduard Milka, Dominika Sládková-Paštéková, Klára Stodolová, Pavel Trnka, Eva Vápenková

 

Members since 2017:

Petr Fiala, Petr Hampl, Vlasta Matoušová, Saki Matsumoto, Martin Salajka, Aleš Svoboda, Lenka Štěpaníková

 

Members since 2018:

Fanis Ainacidis, Jiří Hanuš, Eva Jakubcová, Ditta Jiřičková, Renata Maesová, Michal Novák, Petr Palma, Marek Sibinský, Tereza Smetanová, Ladislav Sýkora, Rostislav Vaněk

 

Members since 2019:

Pavla Aubrechtová, Patrik Bitomský, Dušan Černý, Vladimír Gebauer, Václav Kabát, Matěj Lipavský, Martin Lohnický, Josef Odráška

 

Members since 2020:

Bronislava Bakule Malá, Iva Krupicová, Josef Werner

Knižní sekce 2020: Renáta Fučíková, Martin Srb, Adolf Absolon

 

Members since 2021:

Hana Mičková, Peter Kollár, Eduardo Lara, Milan Starý, Ester Tajrychová, Michala Gorbunovová, Barbora Heřmanová

Afrodita dnes

AFRODITA DNES

výstava členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar a hostů

Místo konání: Galerie Vědy a umění Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1)

Termín: 2. 9. – 22. 10. 2021

Kurátoři: Jan Bažant, Pavel Piekar

Výstava je pořádána Akademií věd České republiky a Sdružením českých umělců grafiků Hollar.

https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/aktuality/Bohyne-krasy-a-lasky-v-antickem-i-modernim-pojeti.-Zacina-vystava-Afrodita-dnes/

Mikoláš Axmann, Karel Beneš, Jan Blaha, Šimon Brejcha, Dušan Černý, Petr Fiala, Petr Hampl, Tomáš Hřivnáč, Ditta Jiřičková, Martin Mulač, Josef Mžyk, Petr Palma, Pavel Piekar, Martin Raudenský, Zuzana Růžičová, Jiří Slíva, Ladislav Sýkora, Jana Šindelová, Petr Štěpán, hana Šuranská, Eva Vlasáková, Bohunka Waageová, Pavel Holeka, Michal Gabriel

 

Exhibition| photo: Kateřina Slezáková

 

Vernisáž: čtvrtek 2. 9. 2021 v 17 hodin | foto: Jana Plavec, AV ČR

Raškovová Lucie

Mgr.A. Lucie Raškovová

Datum narození: 3.2.1970 v Praze

Členem SČUG Hollar: od r. 2016

Zabývá se technikami hlubotiskovými, především technikou měkkého krytu, bibliofiliemi a autorskými knihami.

 

TO VÍČKO NEMUSÍTE ODŠROUBOVÁVAT, JE V NĚM DÍRKA | autorská výstava Lucie Raškovové v Galerii Hollar v r. 2021

fotodokumentace: http://hollar.cz/fotogalerie/lucie-raskovova-to-vicko-nemusite-odsroubovavat-je-v-nem-dirka/

Výstava Lucie Raškovové To víčko nemusíte odšroubovávat, je v něm dírka dostala nový život on-line. Díky tomu bylo možné vystavit grafické listy, knižní ilustrace, plakáty a ukázky z deníků ve větší šíři. Díla jsou doplněná o komentáře autorky a recenze; text Adrieny Šimotové, Jana Rouse a Jiřího Šalamouna. Do výstavy vstoupíte zde.

Studium

1984 – 1987 SOUz Velká Chuchle, učební obor ošetřovatel  a jezdec dostihových koní

1988 – 1990 SŽS Středokluky u Prahy – maturitní studium při zaměstnání

1991 – 1997 VŠUP – ateliér ilustrace a grafiky, profesor Jiří Šalamoun

Stáže

1994 Hochschúshule fúr Kunst und Design Halle, Německo, profesorka Ingrid Schuldheiss

1994 Mezinárodní litografické symposium v Lipsku, Německo, profesor Christian Múller

1995 Mezinárodní letní akademie v Salzburgu, Rakousko /Sommerakademie

Fúr Kunst und Design, pod vedením akademické malířky Adrieny Šimotové

Zaměstnání

1997 – doposud VŠUP asistentka / odborná asistentka na katedře grafiky

Otokar Březina „Nebezpečí sklizně“ diplomová práce

Text vysázený ruční sazbou, ilustrace technikou měkkého krytu

Jaroslav Havlíček „Smrt Bibliomanova“ Ilustrace měkkým krytem,  Nakladatelství Atefact

Aloisius Bertrand  „Kašpar noci“ ruční sazba, ilustrace měkký kryt

Lucie Raškovová „Nereptej a Breptej“ ruční sazba, vícebarevné linorytové ilustrace

lidová píseň „Ukolébavka“ obrazová knížka technikou linorytu a tlakových šablon

Lucie Raškovová „Potkat anděla“ risograf

LUCIE RAŠKOVOVÁ : TO VÍČKO NEMUSÍTE ODŠROUBOVÁVAT, JE V NĚM DÍRKA

LUCIE RAŠKOVOVÁ : TO VÍČKO NEMUSÍTE ODŠROUBOVÁVAT, JE V NĚM DÍRKA

27. 5. – 20. 6. 2021 v Galerii Hollar

Foto: Jan Veselý, Kateřina Slezáková

Lara Eduardo

Eduardo Lara (born in Mexico City, 1975)

Member of Association of Czech Graphic Artists Hollar since 2021.

 

Studied painting and printmaking at the Faculty of Arts and Design of the National University of Mexico (UNAM). He has done both solo exhibitions as well as participated in several collective exhibitions in Mexico and around the world in countries such as Cuba, Lithuania, Poland, Slovakia & Czech Republic, just to mention a few. Since 2018 is curator and coordinator of the International Printmaking Project – Sin Rumbo Fijo.

 

Proffesional Studies:

Studied Visual Arts 2000 at the ENAP (National School of Plastic Arts), UNAM in Mexico City.

 

Awards and Acknowledgements:

2000 • First Prize in the VIII National Printmaking Contest on a modern interpretation of “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, Guanajuato, Mexico.

1999 • Nomination Award in the VIII International Biennale of Small Graphic Form and Ex-Libris, in Ostrów, Wielkopolski, Poland.

1998 • Honorable Mention in the VII National Printmaking Contest on a modern interpretation of “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, Guanajuato, Mexico.

• Honorable Mention in the VI National Print Contest “Jose Guadalupe Posada”, Aguascalientes, Mexico

 

Solo Exhibitions:

Danse Macabre, Galería La Maldita Estampa, Barcelona, Spain, March 2021

Warstwy i substraty, Galeria Bacalarte, Warsaw, Poland, 2020

“Doppelgänger”, Galerie Fotografic, Prague, Czech Republic, 2017

“X-Times” Artel Gallery, Prague, Czech Republic 2015

“Printmaking and Drawings” Galéria VEBA, Košice, Slovakia, 2006

“Printmaking and Drawings” Galéria F7, Bratislava, Slovakia, 2006

“Printmaking and Drawings” Mistogalerie sklenena louka, Brno, Czech Republic, 2005.

“Portraits” Itinerant Exhibition, UNAM (National Autonomous University of Mexico) May-November, Mexico City,  2002.

From Contemplation to Indifference, Marie-Louise Ferrari Gallery, Xalapa, Mexico, July 2001.

“Prints” Eduardo Lara Álvarez Tostado. Gallery of the Escuela libre de diseño y arte Bauhaus. Puebla, Mexico, February 2000

 

International Exhibitions:

-Nová mexická grafika (Recent Mexican Graphic) Olomouc Geographic Museum, Olomouc, Czech Republic, April 2002

-VIII International Biennale of Small Graphic Form and Ex-Libris, in Ostrów, Wielkopolski, Poland. 1999

-Prize to Young Graphics 1999, La Havana, Cuba

-“Lift to Paradise” Permanent Installation, Casa de las Américas, La Havana, Cuba, 1999

 

Collective Exhibitions:

2007 • Mezinárodní sochařské sympozium Ekogalerie Osrblie, Slovensko

2006 • Mezinárodní sochařské sympozium Ekogalerie Osrblie, Slovensko

2004 • “Nová mexická grafika”, Galerie Evropského domu, Plzeň.

2002 • -Tres no-clones (Three non-clones), EL FARO, Mexico City

-Código Negro (Printmakers), itinerant exhibition. Ciudad Universitaria (Mexico City)

-Código Negro; Centro Cultural San Ángel (Mexico City)

-Dissonances. Collective Exhibition. National Pedagogic University

2001 • Young Tendencies in Mexican Plastic Art. La Esmeralda

-Visual Arts Exhibition,  Work selection of the ENAP.  National School of Visual Arts, Mexico City

-Sacred Art of the Third Millennium, San Bernardino de Siena Parish. México

-IX National Diego Rivera Print and Drawing Biennale, Diego Rivera Museum, Guanajuato, Mexico

2000 • Configurations. Casa Tlaxcala. Mexico City

– VIII National Printmaking Contest on a modern interpretation of “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”; Quijote Iconographic Museum, Guanajuato, México

-Universitary Arts Sales-Exhibit, MUCA, Ciudad Universitaria, México

1999 • Graphic Exhibition of the Jose Guadalupe Posada workshop, Foro Quetzalcoatl, Mexico City

-Art toward the Earth, “Utopic and Fantastic Proposals”, casa de la cultura de Tlalpan, Mexico

-A New World, “Drawing Proposals by Young Students at the ENAP” National School of Visual Arts, Mexico City

-II Painting and Printing Biennale Alfredo Zalce, Michoacan, Mexico

1998 • VII National Printmaking Contest on a modern interpretation of “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, Museo de la Estampa, México City

-Jose Guadalupe Posada Workshop Exhibition within the VI Graphic Arts Festival, ENEP Acatlan, Mexico City

-VI José Guadalupe Posada Printing Contest, José Guadalupe Posada Museum, Aguascalientes, Mexico

 

Collaboration:

Curator and Coordinator o Sin Rumbo Fijo (International Cultural Mangement)

Member of Código Negro Group

 

Collections:

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wielkopolsky, Poland

Museo Iconográfico del Quijote. Guanajuato, Mexico

Galería Marie-Louise Ferrari. Xalapa, Mexico

Casa de las Américas. La Havana, Cuba.

Museum Jonas  Nekrasius. Siauliai, Lithuania.

Museo Universitario de Arte Contemporáneo  MUAC, México City.

Exhibition Plan 2021

EXHIBITION PLAN – HOLLAR GALLERY 2021

.

EXHIBITION PLAN outside Hollar Gallery in 2021

  • 3. 6. – 30. 6. 2021 | NEW PATHS – NEW DISCOVERIES | curators: Xénia Hoffmeisterová, Lenka Vilhelmová, Miloslav Polcar
  • 1. 6. – 30. 6. 2021 | JUBILEES OF HOLLAR 2021 | reprise | Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici | curator: Jana Šindelová
  • 31. 7. – 10. 10. 2021 | PRESENCE | | Městská Galerie Zázvorka | curator Miloslav Polcar
  • 3. 9. – 22. 10. 2021 | APHRODITE TODAY | Akademie věd ČR | opening 2. 9. 2021 v 17 h
  • 7. 10. – 27. 10. 2021 | MEMENTO MORI | Kampus Hybernská – HYB4 Gallery | pořádáno Sin Rumbo Fijo/Gráfica Contemporánea ve spolupráci s Galerií Hollar vernisáž 6. 10. 2021 v 18 h
  • 7. 10. – prosinec 2021 | FIGURE / FIGURES | KC Průhon, Praha – Řepy | vernisáž 6. 10. 2021 v 17 h | pořádá KC Průhon ve spolupráci s SČUG Hollar