Artists

History of Association of Czech Graphic Artist and it’s Present

Hollar_1934n

Výbor SČUG Hollar 1934

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Po celou dobu své existence se významně podílelo na utváření moderní české kultury. Bylo založeno již v roce 1917, ještě před vznikem samostatného československého státu s cílem podpořit rozvoj českého umění, a to volné umělecké grafiky. Do svého názvu přijalo jméno slavného českého rytce Václava Hollara (1607–1677). Iniciátorem vzniku SČUG HOLLAR byl v té době již světově známý grafik F. F. Šimon, k němuž se připojila řada dalších významných českých umělců, jako byli M. Švabinský, V. Preissig, F. Kupka, V. Stretti, Z. Braunerová, F. Bílek, J. Konůpek a další. Sdružení vyvíjelo bohatou výstavní i publikační aktivitu od svého vzniku až do počátku 70. let, kdy byla jeho činnost normalizačním režimem zastavena. Mezi jeho předsedy v prvních desetiletích činnosti patřili např. T. F. Šimon, M. Švabinský, V. Stretti, F. Kobliha, L. Šimák a J. Šváb.

Svou činnost obnovilo sdružení v roce 1990. Předsedou byl opět J. Šváb. Od roku 1995 je předsedou Vladimír Suchánek. V bohatě koncipovaném programu se pojí úcta k tradici i smysl pro nové umělecké proudy a názory. V současné době sdružuje 152 známých českých grafiků, teoretiků umění a tiskařů. Noví členové jsou vybírání z vystavujících na výstavě Hosté Hollaru, která bývá jedenkrát za tři roky, na základě doporučení odborné komise. SČUG HOLLAR je tak výběrovým sdružením, které může prezentovat vždy to nejlepší ze současné české grafiky.

 

Svou činnost obnovilo sdružení v roce 1990. Předsedou byl opět J. Šváb. Od roku 1995 do roku 2015 byl předsedou ak. mal. Vladimír Suchánek, od roku 2015 je předsedou spolku Pavel Piekar.

V bohatě koncipovaném programu se pojí úcta k tradici i smysl pro nové umělecké proudy a názory. Noví členové jsou vybírání z vystavujících na výstavě Hosté Hollaru, která bývá jedenkrát za tři roky, na základě doporučení odborné komise. SČUG HOLLAR je tak výběrovým sdružením, které může prezentovat vždy to nejlepší ze současné české grafiky.

V současné době (4/2018) je mezi členy SČUG Hollar 22 činných členů (historici umění, umělečtí tiskaři aj.) a 161 aktivních umělců – grafiků. Zároveň je v roce 2018 navrženo přijetí 10 nových členů, jejichž přijetí bude oficiálně schváleno na zasedání členské schůze SČUG Hollar v první polovině roku.

Současný výbor SČUG Hollar se sestává z 9 členů: Pavel Piekar, Alena Laufrová, Xénia Hoffmeisterová, Berenika Ovčáčková, Jaroslava Severová, Lenka Vilhelmová, Jan Kavan, Miloslav Polcar, Pavel Sivko.

Z historie Galerie Hollar

Hollar_1936n

Návštěva prezidenta Dr. Edvarda Beneše v Hollaru v říjnu 1936

Svoji výstavní síň, Galerii Hollar, zřídilo Sdružení českých umělců grafiků Hollar v roce 1937 na místě bývalé Feiglovy galerie. S výjimkou téměř dvaceti let ji SČUG HOLLAR provozuje dodnes a to ve vlastní režii. Nové slavnostní otevření se konalo 27.3.1991. Od té doby bylo uspořádáno více než 260 výstav (12 výstav ročně), některé byly reprízovány v dalších mimopražských galeriích doma i v zahraničí. V roce 2007 byla uspořádána velká členská výstava v Clam-Gallasově paláci v Praze v rámci oslav 90. výročí SČUG HOLLAR spolu s výstavou grafik Václava Hollara. Svou pečlivě plánovanou dramaturgii výstavní činnosti, o které rozhoduje výbor SČUG HOLLAR, složený z významných výtvarníků i teoretiků umění, cílevědomě zaměřuje na expozice současné naší i evropské grafické tvorby. Připomíná též významné osobnosti minulosti. Galerie Hollar tak zaujala významné postavení v pražském kulturním životě. V současnosti nabízí Galerie Hollar bohatý výběr grafické tvorby přes 130 grafiků, současných členů sdružení (i některých zemřelých), tedy umělců několika generací v různých grafických technikách i velikostech od malé příležitostné grafiky po grafiku volnou velkoformátovou.

New Artworks 2016

New Artworks 2016 / 20. 7. – 14. 8. 2016

Opening: 20. 7. 2016

Curator: Lenka Kahuda Klokočková

Photo: Petra Hnilicová

NT16 / Lenka Kahuda Klokočková: The Effect of an Abstract Image

Guided tour with a curator / discussion about the topic of situation when the spectator doesn’t understand what he sees / 9. 8. 2016 at 4 PM

Accompanying program during an exhibition New Artworks 2016

Photo: Ivana Zuskinová, Kateřina Slezáková

NT16 / Martin Raudenský: Greetings from the Riverbank

Workshop of printing original postcards / 9. 8. 2016 at 4 PM

Accompanying program during an exhibition New Artworks 2016

Photo: Ivana Zuskinová

 

Printing methods – The Technical Symbols

by Benoît Junod

Coordinator of the research team

The first list of symbols of techniques used in creating and printing ex-libris was adopted in 1958 at the Barcelona Congress of FISAE. However, a major revision was needed.

A revised list, given below, was adopted at the XXIX Congress, Frederikshavn DK, in August 2002.

The list was prepared on the basis of the following principles:

– unnecessary changes were avoided as they would render earlier references invalid and thus create confusion. No major corrections of inscriptions in existing collections should be necessary.

– the list is limited to symbols for techniques used in printed ex-libris – i.e. abbreviations for non-printmaking techniques (drawing, pastel, etc.), or for styles (‘heraldic’, ‘calligraphic’, etc.) were excluded.

— the list does not include obscure and rarely used techniques, but remains generic, with the flexibility to be adapted perhaps again at a future date.

– the list differentiates between original and reproductive processes, as this is an important factor for collectors.

A basic subdivision enables even relatively uninformed collectors to observe an ex-libris and determine in which of the three categories it belongs:

IntaglioThe ink is deposited from the grooves of the plate

ReliefThe ink is deposited from the reliefs of the plate

Flatbed/stencil/electronicThe ink is deposited from the flat surface of the plate, through a stencil or screen, or electronically

The new list:

Intaglio, original

CIntaglio printing (blank); embossing. The word ’embossing’ was added in the English version, as it is a commonly used term.

C1Steel engraving Remains as it was in the 1958 list. It is a very specific process, which must not be confused with etched-steel printing, which bears P10.

C2Burin (graver or gouge) engraving, notably on copper This takes into account the fact that fewer artists use copper today than other metal supports, and that zinc and other metals are commonly worked with the burin, a traditional tool whose mark on the plate is easily recognisable.

C3Etching This term describes the widely-used scratched hard-ground etching, and is meant to cover also direct brush or pen etching.

C4Drypoint This form of engraving is easily recognised by the ‘burr’ on printed lines. Its tool or ‘needle’ can be used for stippling or in ‘crayon’ manner, as a mechanical method other than burin or mezzotint. The C4 category thus includes such techniques, insofar as they are made with a drypoint.

C5Aquatint This is a well-established and specific technique of direct acid etching.

C6 – Soft-ground or other ground-based etching This category covers forms of chemical process other than hard-ground and direct etching, and aquatint. It includes “sugar” etching, ‘salt’ etching and other variants of soft-ground.

C7Mezzotint This is fortunately a sufficiently specific and recognisable process so that its definition and symbol was not changed.

C8Intaglio engraving on linoleum, plastic & other materials This is a general category covering intaglio engraving on other materials than metals. The most frequent examples of non-metallic supports, such as linogravure and engraving of plastics (or acrylics), are specified.

Intaglio, reproductive

P3Heliogravure (manual line and tone photogravure), Photogalvanography

P4Commercial photogravure, rotogravure

The two categories of reproductive techniques cover the chemical and mechanical intaglio processes. Ex-libris using these techniques are very common during the 1890-1930 period, except rotogravure, of which only two examples are known. The formulation chosen was determined in a way to avoid linguistic confusion.

P10Etched steel printing (die-printing) This new symbol was added in order to cover a widespread category of ex-libris, particularly from the Nordic countries during the first half of the 20th Century, produced by ‘StahldrŸck’.

Relief, original

XRelief printing (blank) This symbol was kept as the relief counterpart to C. Both are not very widespread in bookplates, but are important in their use for Braille. The symbol ‘B’ for Braille was omitted, as it corresponds to a type of ex-libris and not to a technique. Braille should henceforth be indicated as X or C according to whether intaglio or relief process has been used.

X1Woodcut

X2Wood engraving

X3Linocut

These were kept as they were in the 1958 list. The concept is that X1 and X2 relate to wood, in two different techniques; X3 relates to the traditional linocut, though the French term had to be specified to avoid confusion with intaglio-engraved linoleum (C8).

X4Relief-printed engraved or etched metal plates, notably metal cut

X5Relief-printed metal plates created for intaglio printing

X6Relief-printed engraving of other materials, for example synthetic ones

These symbols were problematic in the 1958 list as they referred to “engraving” (commonly associated with intaglio) of lead, zinc and plastic. As “lead engraving” (or rather, “lead cut”) is very rare, a modification of the definition field of X4 was introduced. It now refers to the printing in relief of metal plates etched or engraved for this purpose, and X5 _ in opposition to X4 _ is defined as the relief printing of intaglio-engraved or etched metal plates. The latter is a very common category, and a cheap way of making ÒpoorÓ impressions of intaglio plates. As to X6, it was widened to include other synthetic materials (including plastic) and those materials explicitely contained in X2 to X5 and X7 (wood, lino, metal, stone).

X7(Chinese) stone stamp This was included at the suggestion of experts in Asian art to define stone seals, in particular Chinese ones. The category must be understood to include all stone stamps.

Relief, reproductive

TTypography, letterpress This has been placed within reproductive relief techniques which allows differenciation of ex-libris where the artist has used type rather than incorporating the text directly in the matrix.

T1Linotype, indirect letterpress This symbol has been attributed to hot metal typography such as monotype and other industrial type, to distinguish them from manually set type.

T2Photoxylography, facsimile wood engraving This refers to two processes relating to wood and includes photoxylography which was commonly used until the 1950s.

T3Commercial rubber stamp This common form of ex-libris was sorely missing. It must be noted however, that if an artist engraves or sculpts the surface of a rubber, and uses it as a stamp (examples are known), it would bear the symbol X6.

P1Line block (cliché) with or without photography Specifically covers both chemical and photochemical processes.

P2Half-tone, for example photozincography This covers chemical and photochemical relief processes other than line block, including on aluminium or titanium

Flatbed, stencil, electronic: original

L1Autolithography

L2Autography (transfer lithography)

L3Zincography

L4Algraphy

It was obviously insufficient in the 1958 list to quote such a complex series of processes as lithography as just “L”.

Lithography has thus been subdivided into the four, main, accepted technical categories, according to process (L1, L2) and according to the support. Autolithography includes all direct lithographic processes, such as pencil, pen and chalk lithography, Lithotint (wash-drawing), spatter lithography, scraped lithography, reservage (negative litho engraving), and lithographic engraving. Autography includes all non-industrial forms of transfer lithography. L3 and L4 refer to zinc and aluminium supports.

P8Original photograph, hologram The qualification of ÒoriginalÓ was added to distinguish P8 from P which remains as photographic reproduction. The hologram was added, although it is still rarely used as ex-libris.

SStencil, “pochoir” Stencil, as a technique, had to be added as it is often used, in particular by Asian artists. It is complemented by ÒpochoirÓ, a stencil variety much used in Epinal illustrations and prints in France.

S1Original serigraphy (screenprinting) This symbol was kept for screenprinting (‘silkscreen’), but (as in the case of photographs) adding ÒoriginalÓ, to distinguish it from P9 which was attributed to serigraphic reproduction.

S2Mimeography (dye stencil)

S3Katazome (oiled-paper stencil)

S4Kappa (Katazome made with persimmon juice)

Especially to assist non-Japanese collectors, the terms Mimeography, Katazome and Kappa were given a brief explanatory note.

CGDComputer Generated Design

Digital technology has made, and is still making, rapid progress and there is a wide range of creative processes which the computer allows. However, only a simple division into original and reproductive process was retained even if perhaps in a few years’ time it will have to be revised. “Computer generated design” is to be understood as an original design created by the artist with digital technology. It may use elements (scanned, for example) which were not entirely created by the artist himself, but the design and composition are overridingly original. It was noted that in this specific field, the signature of the artist on the print is of particular importance to confirm the originality of the work.

Flatbed, stencil, electronic: reproductive

PPhotographic reproduction See note under P8

P5Collotype Unchanged. An uncommon process, but widely used by artists such as Whistler and von Bayros.

P6Photolithography, process transfer lithography Both major industrial forms of lithography were included under this reference. They are difficult to distinguish on the basis of a print.

P7Offset A very common industrial process of which Duotone is a bi-colour variant.

P9Serigraphic reproduction (photosilkscreen) Added so as to distinguish screenprinted reproduction from original screenprinting (S1).

CRDComputer Reproduced Design

The earlier symbol, CAD, did not bring an answer to the question: has the computer been used to create a design, or just to reproduce a scanned drawing? The computer can be as creative a tool as the burin, or as servile as a photocopy machine. “Computer reproduced design” is a design of which a copy is effected by digital technology, even if its author has, to some degree, altered the original, or added minor original elements.

Y – Photocopy This symbol was added to indicate photocopy and xerography, as such items are frequently found with documentation in ex-libris collections and must be distinguished from other kinds of prints.

Other symbols

UTechnique not listed above, including Frottage, Chinese Rubbing and Collography This was added as a symbol to identify unlisted techniques and methods of image multiplication which are marginal to printing processes. Obviously, an artist is always free to give additional information, beyond “U”, as to how he made a print.

—/No Number after the technical symbols = number of passes through the press It is interesting to know how many plates an artist used to create a print, but often difficult to tell from just observing the end-result, especially if the register is perfect. The number of colours is also an interesting indication, but sometimes difficult to determine. Finally, the number of times the support (paper) passed through the press was retained as a more precise indication of the workÕs complexity. Normally, this information can only be given with certainty by the creator of the print

/.mon. Monotype The monotype, as a non-repeatable print, falls outside the category of printed ex-libris. Its quality, as a ÒunicumÓ classifies it closer to a drawing or painting. However, there are examples of prints (etchings, engravings) which have been overprinted in monotype. Each print has an added originality similar to hand-colouring.

/ col. Hand-coloured This must be understood as indicating that manual intervention by the artist on the print other than monotype has occurred, such as watercolouring, pencil shading, lavis or other.

In conclusion, although much work and consideration has been given to preparing the revised FISAE list, there is still margin for improvement. However, a moratorium on the suggestion for revisions of 4 to 6 years was decided by the XXIX FISAE Congress in Frederikshavn.

Martin Raudenský: Greetings from the Riverbank / WORKSHOP / 9. 8. 2016 at 4 PM

workshop of printing ogirinal postcards / printing with bright colours on colour papers by wooden and cork matrix / take your work clothes / free entry

 

MARTIN RAUDENSKÝ

GREETINGS FROM THE RIVERBANK

TUE 9. 8. 2016 | 4 PM |

 

Lector is focused on production of an author’s books, graphic design, printmaking, drawing, illustration and animation. He has won The Main Price of Author’s Books Category in Czech competition Graphic Work of the Year 2011. For example he exhibits in Czech rep., Slovakia, France, Germany and USA. He teaches at FUD UJEP in Ústí nad Labem and at Charles University in Prague.

 

Facebook event: https://www.facebook.com/events